This page was last updated : 140927.
File size is: 16 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 29
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.4,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 29

355270976. HUGO (III) VAN VOORNE, geb. Calloo[1] ca. 1100, ovl. vóór 1156, bloedverwant van de Graven van Holland en Zeeland, heer van Voorne (1108),[2] tr. ca. 1130[3] [4] .

355270977. NN Florijsdochter van Holland, geb. (buitenecht.) ca. 1115, beg. 11-10-11..?, mogelijk identiek met Adewij van Vorensis, vermeld in een acte van 1157.

Misschien waren er in 1108 twee Hugo's van Voorne, neven, genoemd naar hun gemeenschappelijke grootvader, die uit een broer van graaf Dirk II van Holland zou kunnen stammen.[5]

355270978. UNARCH VAN NADELWICH[15], graaf, vermeld in 1156.

Volgens hypothese van C. Hoek[16], gebaseerd op het feit dat de geslachten Van Voorne en Van der Woert erven van de in 1156 vermelde Unarch van Nadelwich stamt het geslacht van Voorne uit zijn oudste dochter en het geslacht Van der Woert uit zijn jongste dochter.

381681664. GERARD VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1130, ovl. vóór 1158, tr. vóór ca. 1150[26] [27]

381681665. SOPHIE VAN OSSENBERG, ovl. na 1158. Hun kinderen ontvingen goederen in Veen en Appeltern uit de nalatenschap van Rudolph von Rees.

Wapen Van Ossenberg: In groen een aanziende zilveren ossenkop met gouden hoorns.[28]

381682690. ARNOLD III VAN ESTE VAN WACHTENDONK(¥), geb. vóór 1140. Heer van Wachtendonk, tr.[31]

381682691. NN DE LUSIGNAN.

381683456. HENRI I D'ARLON (VAN LIMBURG, VAN NEDER-LOTHARINGEN).

381683457. ADELHEID hertogin VAN BOTENSTEIN. Zie voor dit echtpaar en hun voor en nageslacht Kwartierstaat Lapikas n° 464029504 en 464029505

Wapen Van Limburg: In zilver een rode leeuw goud getongd genageld en gekroond.[33]

Referenties van de gegevens van generatie 29 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 29 ( 33 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 1. Prom. 9, p327
 2. Prom. 13, p284
 3. Herlevend Verleden
 4. ⇒ Reeks133_Van_Voskuilen.htm
 5. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 6. Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 7. des Tombes, l.c.
 8. Prom. 17
 9. A.C.F. Koch en J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, nr. 169, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 10. Prom. 13, p285
 11. Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 12. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 1. Kron 8(1999)62
 2. Kron 8(1999)62
 3. Prom. 7, Prom. X, p200, Prom. I(2e. dr) p320
 4. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, p 115 e.v., gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 5. Kron. 8(1999)64
 6. Kron. 8(1999)64
 7. NL (1935)175, NL (1981)43 e.v., gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 8. Kron. 8(1999)62
 9. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 10. Kron. 8(1999)62
 11. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 12. Kron. 8(1999)62
 1. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 2. Eur-Stam-VIII
 3. Steinen1749
 4. HDB, Muschart
 5. Steinen1749
 6. Eur-Stam-VIII
 7. Hagenbeek
 8. Hagenbeek
 9. ⇒ 6000000000424904289

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 30
Back to previous
generation 28
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56