This page was last updated : 161201.
File size is: 84 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 17
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 17

65584. ANO VAN DRONCKELER.

69248. GELIS (GELES, HEELIS, J(H)ELIS) HAELBOEM (HOELBOEM), geb. ca. 1360-1380, staat voor het volksgericht (....) [2].

In 1456 wordt bij een zitting van het Volksgericht(?) te Barneveld een zekere Aelbert Haelboom genoemd. [3]

86106. BOUDIJN MUYSZ (VAN DEN VELDE) , geb. vóór ca. 1400, ovl. vóór 22-7-1463[4] ,[5] leenman (1423), belender te Maesland aan de Westgaegh (1439)[6].

==== BELENINGEN ====
Grafelijkheid (nr. 20K) : 2 morgen 2 1/2 hond land te Maasland :
1457-1463 : verpacht aan Boudewijn Muusen voor 48 sc. 11 d. [7].

Hontshol (nr. 94) : 8 hond land te Maasland gemeen met het godshuis van Maeslant, Symon Willemsz en Boudijn Wiggersz. met zijn vader.[8]
22-3-1423: Floris Muysz. na overdracht door Boudijn Muysz., bij kinderloos overlijden achtereenvolgens te versterven op zijn 2 zusters Katrijn- en Geertruyt Muysdochters, bij gebreke van haar voor de ene helft op de rechte zwaardzijde van Muys Muysz. en de andere helft op die van Margriete Yewijn Heyendochter.
22-7-1463: Dirck Boudijn Muyszoonsz.
5-12-1486: Cornelis Boudijnsz. na overdracht door zijn broer Dirck Boudijnsz., te versterven op zijn oudste zoon Vrijese Cornelisz en bij gebreke van deze op zijn jongste zoon Jacob Cornelisz.
30-6-1509: Jacob Cornelisz. na overdracht door zijn broer
Vrijese Cornelisz.
29-12-1536: Vranck Jacob Cornelisz. bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
13-7-1548: Pieter Vranckez. bij dode van zijn vader
Vranck Pietersz. en draagt met zijn moeder Maritgen Wiggersdochter het leen over aan zijn grootmoeder Katherina Dircxdochter, hulde door Claes Pietersz.
10-4-1570: Cornelis Jacobsz. te Vlaerdinck, oom van- en na overdracht door Pieter Vranckenz.
20-9-1572: Jacob Cornelisz. van de Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
28-1-1598: Jan Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jacob Cornelisz. van de Velde
10-3-1622: Cornelis Jansz. Thoen na overdracht door zijn vader Jan Jansz. Thoen.
17-1-1658: Ariaentge Cornelis Thoen, gehuwd met Andries Dircxz Bogaert, bij dode van haar vader Cornelis Jansz. Thoen.
11-11-1674: Meester Jacob van Rhijn te Utrecht bij brieven van decreet van het Hof van Holland. etc.
Hontshol (nr. 95) : 13 hond land gemeen met Jan van der Woude, Bertelmeus Bertelmeusz en zijn vader, te Maasland [9] :
22-3-1423 : Katryn Muysdr en Geertruyt Muysdr, elk voor de helft, na overdracht door Boudijn Muysz, bij kinderloos overlijden op elkaar te versterven, bij gebreke van beide te komen op Floris Muysz en bij gebreke van hem op Boudijn Muysz en bij gebreke van deze voor de helft op de rechte zwaardzijde van Muys Muysz en de andere helft op die van Margriet Yewijn Heyendr.
22-7-1463 : Cornelis Boudijn Muyszoonsz.
30-6-1509: Jacob Cornelisz. na overdracht door zijn broer
Vrijese Cornelisz.
De overige beleningen zijn gelijk aan die van Hontshol. nr. 94.

86116. CLAAS DIRKSZ, geb. ca. 1440, volgens ref. [10] CLAAS DIRKSZ (THOEN (VAN BRONKHORST), welgeboren man (1468). [11]

COMMENTAAR(¥) vul aan Prom. 14 p343


In 1555 bracht Willem Jansz Thoen (van Bronckhorst) het hiernaast afgebeelde wapen, tesamen met een drietal gelijke wapens van zijn voorvaders, aan in de ramen van zijn Maaslandse boerderij. De voorvaderreeks bestond uit zijn overgrootvader Dirrick Claesz, zijn grootvader Claes Dirricksz en zijn vader Jan Claes Dirricsz. Bij de vier in glas gestelde wapens valt op dat slechts het wapen van Willems grootvader niet gewend is, de drie andere zijn dat wel, overigens zijn zij identiek. Het gevierendeelde wapen bevat twee kwartieren die zijn te benoemen: I = Van Bronckhorst, IV = Pols van der Mije. Het is onbekend welke families de wapens vormden uit de kwartieren II en III.[18]
Familiewapen Thoen, gevierendeeld: I. in rood een gewende zilveren klimmende leeuw, goud gekroond, getongd en genageld. II. in zilver een zwart gewend gaand paard. III. in groen drie gewende gaande vogels van zilver 2 - 1 [19] . IV. in goud drie groene palen. [20]
Bron: Jan 't Hoen, 2010

klik op plaatje(s) om te vergroten
==== BELENINGEN ====
Domproostdij te Utrecht : 1. 12 morgen land in Ruischen hoeve in de oude inlage, tussen de weg en de dijk, ten zuiden van de kerk, te Maasland [21] gesplitst in
1A. 6 morgen land.
.-.-1556: Albert Egbertsz. na overdracht door Adriaen Aertsz Roos.
22-3-1569: Thijman Cornelisz. bii dode van zijn vader Cornelis Thijmansz. en draagt het leen over aan Willem Jansz. alias Hoen
24-11-1579: Jan Willemsz. Thoen bij dode van zijn vader Willem Jansz. Thoen.
2-4-1638: Willem Jansz. Thoen bij dode van zijn vader Jan Jansz. Thoen
1B. 6 morgen land.
.-.-1556: Cornelis Tijmansz., na overdracht door Adriaen Aertsz. Roos
22-3-1569: Thijman Cornelisz bij dode van zijn vader Cornelis Thijmasz. en draagt het leen over aan Willem Jansz. alias Hoen
24-11-1579: Elysabeth Gerritsdochter, hulde door Adriaen Anthonisz. Boschman volgens procuratie d.d. 18-11-1579, bij dode van haar man Willem Jansz. Thoen.
.-.-1587: Barbara Francken, gehuwd met Peter Claesz., bij dode van Elisabeth Gerrits, weduwe van Willem Jansz. Thoen
5-5-1591: Jan Jansz. Thoen na overdracht door Barbara Francken, gehuwd met Peter Claesz.
2-4-1638: Willem Jansz. Thoen bij dode van zijn vader Jan Jansz. Thoen

86120. VRANCK POLS, geb. vóór ca. 1420, ovl. ca. 1475[27], belender in Berchpolre[28].

==== BELENINGEN ====
Memorierenten St. Laurenskerk te Rotterdam :
nr. 491 : 10 scell. per jaar
1481-1501 : op Dirc Ijsbrantsz's huys, wonende achter Vranck Pols pro memoria Vranconis Pols et uxoris sue.
1502-1524 : op Dirc Gheraertsz sat wonend after Vranck Polsen.
1525-1534 : op Dirc Gheryts achter Jan Pols.
1535-1542 : op Dirc Gerytsz huys achter Vranck Pols.
Capelle aan de IJssel nr. 47: 4 morgen land te Hillgersberg,[29] belend ten westen: Jan Tyemansz, ten oosten: Engebrecht Heynricxsz, ten noorden: de Broeckse wat/ring, ten zuiden: de hoefsloot. (1472174: in Berchpolre.)
27-3-1365: Jan Arentsz na opdracht uit eigen, bij kinderloos overlijden te versterven op zijn zusters zoon Dirck Treveysz
23-3-1439: Diedewair Dirck Pols.
.-1473: Dirck Pols Vranckenz (als leenmannen voor o.a. dit leen worden 1472/74 vermeld Pieter Vrancken en Dirck zijn broer).
27-2-1502: Jacob van Dorp, baljuw van Schielant, kriigt het leen ten vrij eigen in ruil voor het leen 52.

86720. JAN ARENT(SZ) TOUWESZ[39], geb. ca. 1400, ovl. na 1437, beleend met 5 1/2 morgen land in 't Wout 21-8-1419,[40] treedt op als getuige in De Lier (1437).[41]

86736. KERSTANT JANSZ (VAN DER VLIET)[54], geb. ca. 1425, besprak een rente aan de Heilige Geest van het Kapittel van Naaldwijk,[55] landbouwer te Naaldwijk,[56] leenman van Oud Alkemade (1483) met land onder het Ambacht Hazerswoude.[57]

86740. HENRICK BERTELMEESZ (VAN DORP)[58], geb. ca. 1400, ovl. 1474-1477, vermeld van 22-11-1433 tot 1474,[59] wanneer hij zegelt als poorter van 's Gravenzande met drie afgerukte leeuwekoppen,[60] heeft in leen 2 hond land binnen de vrijheid van 's Gravenzande, dat hij op 22-11-1433 ten vrij eigen krijgt, leenman van Binckhorst (1,5 morgen te Rijswijk) en waarsch. ook van Hontshol.

COMMENTAAR(¥) vul aan ZH Gen. 1986, p83

86742. WILLEM PHILIPS HOECXZ, geb. vóór ca. 1420, ovl. na 1459, verm. voor 1472(¥), mogelijk identiek met de Willem Philipsz die in 1424 intreedt in de Leidse vroedschap, en in 1465 uittreedt,[61] leenman van de Domproostdij te Utrecht (1442, 1452), belender te Leiderdorp (1459, 1468).

COMMENTAAR(¥) In 1472 worden "de kinderen van Willem Philipsz" genoemd als belenders te Leiderdorp. Hij zal dus vermoedelijk (kort?) daarvoor overleden zijn.

Brands, bijlagen, In- en uittrede Leidse vroedschappen 1410-1510.
Beleningen
Lenen van de Domproostdij te Utrecht in ZH:
nr. 10A. De helft van 8 morgen land, gemeen met Jacob van Sonnevelt, belend ten noorden: Willem van der Speck (te Leiderdorp).[62]
23-1-1452: Willem Philipsz na overdracht door Dirck Wouter Daniel Pieterszoonsz.
Het leen 10A gesplitst in 10C en 10D.
10C. De helft van 5 morgen land (1558: 2 morgen met een huis), belend ten noorden: Katherijn Gherijt Mourijnsdochter, ten zuiden: Dirck Bouwensz van Zweten.[63]
1-6-1474: Zasborch Willem Philips Hoecksdochter, gehuwd met Dirck Henricksz.
23-7-1492: Henric Bogge Dircxsz bii dode van zijn moeder Zasborch.
9-2-1501: Erkenroy Dirck Henrickszoonsdochter, gehuwd met Jan Jansz te Alcmaer bij dode van haar broer.
30-4-1555: Willem Aertsz.
...
10D. De helft van 5 morgen land, (1558: 2 morgen land), belend ten noorden: Katherijn Gherijt Mourijnsdochter, (1572: Claes Vranckenz) ten zuiden: Dirck Bouwensz van Zweten (1572: Jan van Endegeest), (1572: gemeen in 16 morgen land, waarin Isaack Symonsz van der Graft 8 morgen, de erfgenamen van Willem Aertsz 2 morgen, Willem van Zijll 2 morgen en heer Foye van Zijll 2 morgen bezitten).
1-6-1474: Lijsbeth Willem Philips Hoecksdochter, gehuwd met Joas van der Laen.
15-1-1523: Jonkvrouwe Berte van der Laen, gehuwd met Adriaen van Zonneveld Noutenz, na overdracht door haar broer Willem van der Laen Philipsz.
10-1-1544: Willem Aertsz.
...

nr. 13B. De helft van 12 morgen land (te Leiderdorp).[64]
23-1-1452: Willem Philipsz na overdracht door Dirck Wouter Danel Pieterszoonsz.
Het leen 13B gesplitst in 13C en 13D.
13C. De helft van 5 morgen land.
1-6-1474: Zasborch Willem Philips Hoecksdochter, gehuwd met Dirck Henricksz.
23-7-1492: Henric Bogge Diericxz bij dode van zijn moeder Zasborch.
9-2-1501: Erkenroy Dirc Henrickszoonsdochter, gehuwd met Jan Jansz te Alcmaer, bij dode van haar broer Henrick Bogghe Dircksz.
13D. De helft van 5 morgen land (1532: gemeen met Gherit van Zijll, Willem Foeykensz van Zijll).
1-6-1474: Lijsbeth Willem Philips Hoecksdochter, gehuwd met Joes van der Laen.
15-1-1523: Jonkvrouwe Berte van der Laen, gehuwd met Adriaen van Zonnevelt Noutenz na overdracht door haar broer Willem van der Laen Phillipsz.

nr. 15. 18 morgen land met huis en boomgaard tussen de Rijn en Achterdijk, belend ten zuiden: Dirck Jansz van Zijl (1474: Cleymens Dirck Janszoonsdochter van Zijl, gehuwd met Lourens Wilhelmsz, 1523: de erfgenamen van Florijs van Zijll), ten noorden: het kapitel van den Hogenlande te Leyden, (1611: ten zuidwesten: de weduwe en de erfgenamen van jonkheer Pieter van der Dous, ten noordwesten: Henrick Simonsz). [65]
29-11-1442: Willem Philips Hoecksz bepaalt dat zijn oudste zoon het huis met 3 morgen land, zijn beide volgende zoons elk 7 morgen land zullen erven.
15-6-1474: Leenert Wilhelmsz met het huis, de boomgaard en 3 morgen land, meester Jacob Hueck Wilhelmsz en meester Jan Wilhelmsz elk met 7 morgen land bij dode van hun vader Wilhelm Philips Hoecxz.
9-2-1505: Meester Jacob van den Houc, doctor in de godgeleerdheid, deken te Naeltwijck, gemachtigde Henrick die Jonghe, bij dode van zijn broers Leenert Willamsz en meester Jan Willamsz met hun aandeel.
24-7-1510: Jonkvrouwe Elisabeth Willamsdochter, weduwe van Joest van der Lane, bij dode van meester Jacob van der Hoec, doctor in de godgeleerdheid, deken te Naeltwijck.
14-5-1521: Jacop Adriaensz van der Wijele alias Stalpert, hulde door meester Willem Willemsz, na overdracht door meester Jacop van Medenblick namens jonkvrouwe Elisabeth Willemsdochter, weduwe van Joost van der Laen.
15-1-1523: Willem van der Laen Phillipsz na overdracht door Jacop van der Wijele.
...

87136. GIJSBERT VAN LANGERAK, geb. ca. 1385 (naar berekening),[69] verm. zoon van Gijsbert, heer van Langerak en half~Nieuwpoort (1371-1398), en diens tweede vrouw Johanna van Drongelen,[70] tr. NN.

Wapen Langerak: Op goud een rode klimmende leeuw, getongd en genageld van blauw, met over de borst een zilveren barensteel van drie hangers.[71]

87138. JAN EGBERTSZ.

87148. ROELOF (ZUERMONTS) VAN WYCKERSLOOTH, vermeld in 1416, door Pieter van Haeften, verlijd met 4 morgen lants in de Veertighoeven te Neerlangbroek en 3 morgen lant te Cothen, ontving in 1417 goed te Neerlangbroek van Reinier van Grevenbroeck. wordt in 1426 Roelof Zuermonts van Wyckersloot genoemd, is tinsgenoot in Cothen in 1423 en zegelde met de 3 bemmels en rondschrift S. Roelof van Wikersloet, is in 1444 Richter te Cothen van Bisschop Rudolf van Diepholt, thinsmeester 1445, 1449, borge voor Jan van Bemmel 1441, hij zegelde in 1438 met de 3 bemmels bij een hbeleening met goed te Langbroek, verkocht op 22-3-1441 des Woensdags nae Sinte Geertrudendach 10 hont lands te Cothen aan het kapittel van St. Pieter,[79] tr.[80]

87149. BELYE SCADE, zuster van Wouter Scade.

In 1419 kregen Zuermont en Roelof van Wyckersloot, gebroeders met Arent en Willem de Wit van Weeresteyn, Dirk, Herman en Floris van Heyligerlande ende meer buitenluyden van omtrent Wyck, vrijgeleide.[81]

87744. = 172212. MUYS MUYSZ (VAN DEN VELDEN?).

87745. = 172213. MARGRIET YEWIJN HEYENDR.

88644. JOHANNES VAN CLEVE [87], ovl. vóór 1464, schepen van Tiel (1460-1461).

88645. MECHTELD (VAN HEESSEL?)(¥).

COMMENTAAR(¥) Als zij een Van Heesell is, welk vermoeden gesteld is in Ref. [88], dan zou zij een dochter kunnen zijn van Jan van Heessell, brouwer, schepen (1453..1463) en substituut richter (1454) te Tiel[89].
Diverse Van Heessel's worden ca. 1300 beleend te Deil[90].

Op 27-10-1460 lijftocht Johannes van Cleve zijn vrouw Mechteld [91].

93184. GOSEN (GOSWIN) VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1430. Heer op Bellinghoven bij Erkelenz, in het hertogdom Gulik (Westfalen), verkoopt Bellinghoven later aan zijn zwager Wilhelm von Uelft, tr. 18-09-1453[93] [94] [95]

93185. ANNA (ALIDE) (HORST) VON OSSENBROCK (OSSENBROECK).

Wapen Van Ossenbroeck: [96]

93186. NN VAN DER VOORDT, tr.[100]

93187. NN VAN MERWICK.

96272. JAN BANEN, geb. Sliedrecht ca. 1445, tr. Sliedrecht ca. 1475[103] NN.

96280. = 96272. JAN BANEN.

107008. HERMAN PALTE, burger te Schüttorf, vermeld (1384), tr. vóór 1384

107009. ODE NN, vermeld (1384).

6-5-1384 : Herman Palte en zijn vrouw Ode transporteren een rente.[107]

108160. HERMAN VAN STEENRE, ovl. 1361/62, heer van het huis ten Weerde bij Steenderen en van den Hof te Rheden, gegoed te Dieren, tr. vóór ca. 1335[108]

108161. NN VAN MIDDACHTEN, ovl. vóór 1357.

108176. WIJNAND VAN ARNHEM HEER GERRITSZ, ovl. 30-4-1433 (Mei-avond 1433), beg. Velp 3-5-1433, vermeld 1367-1433, schepen van Arnhem 1367-1372, 1391-1410, bezegelt als knape de landvrede van 1377, burgemeester van Arnhem 1391, 1399, richter van Veluwe 1391, 1401, ridder 1419, bezit het grote huis op de Oude Markt [110] stichter van het klooster Mariëndaal (ca. 1392),[111] tr. 2o 26-3-1400[112] MIE (EUFEMIA) VAN BUCKHORST, vermeld 1400-1423, bezat in Hattem het goed van Bartold van Eek, waarvan in 1430 en 1441 wordt gezegd, dat het eens toebehoorde aan Effemye (= Eufemia, Mie) van Buckhorst en dat van haar in het bezit van Johan III van Buckhorst kwam,[113] dr. van Willem van Buckhorst, richter van Zalk, en Lutgard NN,[114] tr. 1o ca. okt. 1370[115]

108177. UDELA VAN DEN GRUYTHUYS, geb. vóór ca. 1365.

Omstreeks 1392 stichten Wijnand van Arnhem en Arent van den Gruythuys het klooster Mariëndaal, op een stuk grond aan Wijnand toebehoorde. [116]

108178. HERMAN II graaf en heer VAN KUINRE, ovl. 1411/12, vermeld 1376, tr. vóór 1387 mogelijk[119]

108179. HILLEGONDA VAN HEECKEREN gen. RECHTEREN alias VAN DER ESE.

108180. SWEDER VAN HEKEREN GENAAMD RECHTEREN, ovl. Coevorden 17-4-1404, heer van Rechteren, Hekeren en Rhaen, raad van den bisschop van Utrecht (1395), ambtman en drost van Coevorden en Drenthe 1396 tr. Vrijdag na Hemelvaartsdag 1387[120] [121] [122]

108181. SOPHIA VAN GROESBEECK, ovl. 1429 of kort daarna.

108182. OTTO VAN POLANEN, ovl. 1426-1429, heer van Voorst en Keppel, 3e heer van Asperen, tr. vóór 1401[124] [125] [126]

108183. JOHANNA VAN RECHTEREN, vrouwe van Voorst en Keppel, stamt af van Suederus van Voerst (zie kw. nr. 1730852 ).

110592. NN REDERING.

Beleningen van het goed Rederinck te Hengelo (Gld) :[135]
Dat gued "to Redering", in groten : die hofstat ende 35 maldersaets hoges lants, to gueder maten. Item een weidemait, schiit an Mennynck, geheiten "Rederinx-weidemait". Item 1 stuck beneven Widenstraet, geheiten "Rederinx slach". Item 1 slageken in den Ongevoirde. Ende 1 1/2 slegekijn in den Eketghoir, myt al des gudes tobehoir, als dat leget in den kirspel van Hengel, to 5 marcken.
Oct. 1417 : Ailbert Redering. Hulder is Henric Redering.
11-12-1420 : Ailbert Redering, mondig, doet zelf den eed, na doode van zijn oom en hulder Henric.
27-5-1468 : Johan Rederinck Aelbertsz.
23-1-1495 : Derick Rederinck na doode van zijn vader Johan.
12-12-1517 : Johan Rederinck, onmondig, na doode van zijn vader Derick, en na verzuim. Derick Putzeller, rentmr. van het land van den Berge, is hulder.
30-1-1560 : Idem doet zelf den eed, en lijftocht zijn vrouw Elisabeth Ridders.
11-4-1570 : Derick Rerinck, na doode van zijn vader Johan.

114624. BERNT HESSELINCK, geb. Bocholt ca. 1422, parentatie niet bewezen, Op 11-11-1449 wordt van hem en van zijn broer Dierick vee gestolen.[136]

127374. FEDDE MERNSTRA (HAERDA), te Pietersbierum, tr.[137]

127375. CATHARINA NN.


Referenties van de gegevens van generatie 17 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 17 ( 137 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 2. ter Maat, l.c.
 3. RA Gld, ReVel, no. 14; Barneveld: 1456
 4. Prom. 12, p83
 5. Zie ook Prom. 12, p348
 6. OV 44 (1989) 510
 7. OV 41(1986)710
 8. OV 27(1972)234
 9. OV 2791972)235
 10. Thoentertijd 25(1990)11
 11. OV 48(1993)206
 12. Thoentertijd 25(1990)11
 13. OV 48(1993)206
 14. OV 48(1993)205
 15. Thoentertijd 25(1990)11
 16. OV 48(1993)206
 17. OV 48(1993)206
 18. GN 49(1994)454
 19. bij vergroting lijken deze het meest op duiven
 20. GN 49(1994)454
 21. OV 26(1971)2
 22. OV 48(1993)207
 23. OV 48(1993)207
 24. OV 48(1993)207
 25. OV 48(1993)206
 26. OV 48(1993)206
 27. Engelbrecht, l.c.
 28. OV 45(1990)356
 29. OV 19(1963)100
 30. OV 37(1983)348
 31. OV 38(1983)362
 32. Jb. CBG 48(1994)76
 33. OV 38(1983)343
 34. OV 39(1984)483
 35. OV 38(1983)345
 36. OV 38(1983)305, Weesboek Rotterdam
 37. OV 16(1961)108
 38. ref ....
 39. Prom. IX, p317, Prom. X, p78, Kron. 6(1997)146
 40. Prom. 17, p115
 41. OV 47(1992)134
 42. NL 32(1914)331
 43. ANF I/JAAR 2 (1884) #102/p2
 44. OV 43(1988)586
 45. OV 43(1988)246
 46. OV 21(1966)492
 1. OV 27(1972)224
 2. OV 28(1973)31
 3. NL 64(1947)372
 4. OV 39(1984)320
 5. OV 43(1988)247
 6. NL 32(1914)331
 7. NL 32(1914)331
 8. Prom. IX, p317, Prom. X, p78, Kron. 6(1997)146
 9. NL 70(1953)207
 10. Onze Voorouders, Kwartiertstaten Rijnland, Leiden, 1989, p99
 11. Prom. 12, p348
 12. Prom. IX, Prometheus II/2e dr., p 217, Kron. 6(1997)146
 13. Prom. 4, p103
 14. Prom. VII
 15. ⇒ dijkxhoorn.htm
 16. OV 26(1971)10
 17. OV 26(1971)11
 18. OV 26(1971)17
 19. OV 26(1971)20
 20. ⇒ dijkxhoorn.htm
 21. G. P. van Itterzon, De Levende Kerk, Wageningen, z.j., gecit. in ⇒ naaldwijk.htm
 22. J.J.F. Lots, Genealogie Van Dorp, in Zuid-Hollandse Genealogieën, Rotterdam, 1986
 23. NL 67(150)228
 24. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p19
 25. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p19
 26. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p20
 27. NL 67(150)228
 28. NL 67(150)228
 29. NL 67(150)228
 30. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p20
 31. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p19
 32. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p129
 33. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 34. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 35. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 36. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 37. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 38. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 39. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 40. Gen.Her.Bld. 5(1910)206
 41. Jb. CBG 1(1947)39
 42. Jb. CBG 1(1947)39
 43. Jb. CBG 1(1947)42
 44. OV 44 (1989) 259
 45. zoek op Tiel Schepen Signaten 1457-1469 f155
 46. Jb. CBG 1(1947)39
 1. Eur-Stam-VIII
 2. Herckenrode1865
 3. Steinen1749
 4. ⇒ Nederlande.htm
 5. Steinen1749
 6. Herckenrode1865
 7. Steinen1749
 8. Schmelzer2014
 9. Schmelzer2014
 10. ⇒ I19030.php
 11. ⇒ bertdelange
 12. ⇒ bertdelange
 13. ⇒ bertdelange
 14. ⇒ bertdelange
 15. H. Specht, Quellen zu einer Geschichte der Satdt Schüttorf, Das Bentheimer Land XVII 1939, p37, Van Wimersma Greidanus, l.c., p141
 16. NA 42(1949)141
 17. NA 42(1949)141
 18. 1 7 2
 19. ANF 7(1890)123
 20. NL 113(1996)19
 21. NL 101(1984(436
 22. 1 7 3
 23. NL 113(1996)19
 24. ANF 7(1890)123
 25. NL 113(1996)19
 26. NL 101(1984(436
 27. NL 84(1967)277
 28. NA 3(1905)572
 29. NA 7(1909)554
 30. NA 46(1953)128
 31. NA 3(1905)572
 32. NA 7(1909)554
 33. GN 23(1968)346
 34. NL 69(1952)371
 35. NA 7(1909)554
 36. Her. Bib. 05(1876)10
 37. NL 69(1952)371
 38. Her. Bib. 05(1876)10
 39. NL 69(1952)371
 40. GN 23(1968)346
 41. NL 69(1952)371
 42. Her. Bib. 05(1876)10
 43. A.P. Van Schilfgaarde, Register lenen Huis Bergh, Arnhem, 1929, p168-169
 44. Kron. 1(1992)203
 45. Mededeling Kuiper

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 18
Back to previous
generation 16
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56