This page was last updated : 150803.
File size is: 40 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 19
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 19

453120. JAN SNOECK, geb. vóór ca. 1385, inwoner en schepen (1404) van Gorinchem (1404).[1] [2] [3]

453152. WILLEM ROELOFSZ VAN DALEM, geb. ca. 1360, ovl. Dongen[8] voor 4-9-1422[9] , heer van Dongen en de Zwaluwe, vermeld 20-2-1350, wanneer zijn grootvader Willem van Duivenvoorde belooft hem 150 tournooizen te geven, krijgt op 2-4-1355 de Heerlijkheid Dongen V Wil. V. Oost,[10] tr. 1o vóór ca. 1385[11] BADELOGE JOHANNESDR BIJE, tr. 2o voor 25-10-1386[12] ELISABETH WERICUSDR DE JONGHE, tr. 3o 1386[13]

453153. Jkvr. SOPHIA VAN SALMEN, geb. ca. 1360, ovl. na 26-6-1438.

Het huwelijk van Willem Roelofsz van Dalem en Elisabeth Wericusdr de Jonghe stuitte op problemen omdat deze tweede vrouw in de vierde graad verwant was aan de eerste vrouw Badeloge Johannesdr Bije, waarop de officiaal van Luik op 25-10-1386 besliste, dat Willem kerkelijk moest worden gestraft. Doch reeds op 11-12-1386 besliste dezelfde officiaal weer, dat Willem gestraft moest worden. Hij was nl. nu weer getrouwd en wel met Sophia van Salmen terwijl het tweede huwelijk niet was ontbonden. Willem beriep zich op de uitspraak van 25-10-1386. De derde vrouw werd later toch als wettige echtgenote beschouwd en komt nog voor in het testament van haar zoon Willem op 26-6-1438. De kinderen uit het tweede huwelijk werden verder als bastaarden behandeld. Willem heeft ook nog 3 andere relaties gehad. [14]

453160. HERBAREN (HERBERT) OTTENSZ VAN VUREN, geb. vóór ca. 1385, ovl. 1424/25[39], erft van zijn vader huis en hofstad te Rumpt (1403),[40] beleend met de tiende uit heer Koenenhoeve te Asperen (1413), tr. vóór 1407 (tuchtigt haar 1407 met de Hofstad te Rumpt[41])

453161. UDELE WALTART REINOLTSDR, tr. 2o ADAM VAN HEUKELOM, zn. van Otto van Heukelom en Agnes NN.

Wapen Van Asperen: 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken.[42]
Lakzegel van Herbaren van Asperen alias van Vuren.
Beleningen
Hofstede Asperen
Asperen nr. 6.[43] De tiende uit heer Koenenhoeve in Asperen en uit alle hoeven tussen Koenenhoeve en de Lange steeg, strekkend van de tiendweg tot de achter dijk.
4-4-1413: De leenheer mag lossen met ƒ 1000,- hollands van Herbaren van Asperen alias van Vuren, die zegelt: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, die dan binnensjaars zal beleggen, (Familie Van Boetselaer, inv. nr. 894.)
26-3-1430: Otto van Asperen van Vuren zoals Herbaren, zijn vader, (A fol. 8.)
20-12-1472: Gijsbert van Giessen, (RA. Utrecht, Collectie Van Winsen, VI fol. 227v.)
18-2-1486: Pieter van Boxmeer, bastaard van Willem van Boxmeer, ridder, bij overdracht door Gijsbert van Giessen en Maria van Groenenberg, diens vrouw, en Katharina van Giessen, gehuwd met Jan van Bommel, doen afstand van hun lijftocht met lijftocht van Adriaan, Pieters vrouw, op de helft, I fol. 5.
etc.

453162. AREND DE COCK VAN OPPIJNEN, ovl. 1422, had "grooten twist" met de stad Bommel over het veer te Oppijnen in 1413,[48] tr. 1o [49] AGNES VAN WEERDENBURG, dr. van Johan de Cock van Weerdenburgh, ridder (zie kw. nr. 14501137 sub b/1/aa), tr. 2o vóór ca. 1395[50]

453163. CHRISTINA VAN DER HORST, ovl. 14-9-1439.

462856. EVERT VAN DOMSELER, ovl. vóór 10-5-1457, waard te Barneveld, gerichtsman te Barneveld 1441-1457) (tenzij dit geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op zijn gelijknamige zoon Evert), raad van Hertog Arnold, wordt met zijn goed Malckenhorst van de horigheid gevrijd 1434, bezweert de verbondsbrief van 1436,[69] is Hertog Arnold getrouw gebleven en werd daarom door Adolf uit het land verdreven, maar komt na Arnold's herstelling terug,[70] tr. 2o [71] NN SCHRASSERT, zuster van Johan Schrassert tr. 1o [72]

462857. SOPHIA HENDRIKSDR VAN DER SCHUUR, ovl. 1468[73].

462858. ROELOF VONCK VAN EWIJCK.

Op Zondag na St. Catherijne 1444 koopt Roelof Vonck van Ewijck voor 800 rijksdaalders uit de pandbezittingen (verpand door Hertog Arnold ) van Udo Talholt het goed te Uddel, Uddelermeer en 's Grevenhout, die daarna aan diens schoonzoon Evert van Dompseler vervielen. [83]

463844. HENDRICK EVERTS VAN WESTENAPPEL.

500544. JOHAN VAN VOERST, geb. ca. 1370, ovl. na 1421.

Anno 1421: "droech Johan van Voerst 8 mergen lants tot Zeyst hem aengecomen bij Korstiaen sijnen broeder aen Albert van Anxter. Register 173.[87]
Anno 1410: "soo gaven Johan, Cristiaen ende Gerrit gebroeders Jacob Dircz van der A over de huysinge genaempt de Croywagen, in de clagelicx statsregisters fol. 47.[88]
Anno 1421 Johan van Voorst bij dode van Cristiaen van Voorst sijn broeder.[89]

Referenties van de gegevens van generatie 19 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 19 ( 90 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. NL 27(1909)42
 2. zie ook ⇒ gd-hoofd.htm
 3. Prom. XII en XV
 4. NL 27(1909)42
 5. ⇒ snoek01.html
 6. NL 27(1909)42
 7. NL 27(1909)42
 8. ⇒ ~gomes
 9. ⇒ gd-hoofd.htm
 10. ⇒ gd-hoofd.htm
 11. ⇒ ~gomes
 12. ⇒ ~gomes
 13. ⇒ gd-hoofd.htm
 14. ⇒ ~gomes
 15. ⇒ ~gomes
 16. ⇒ ~gomes
 17. ⇒ ~gomes
 18. ⇒ ~gomes
 19. Archief Nassause Domeinraad I, reg. 857, 1306, 1668 en 1669, gecit. in ⇒ ~gomes
 20. ⇒ ~gomes
 21. ⇒ ~gomes
 22. ⇒ ~gomes
 23. ⇒ gd-hoofd.htm
 24. ⇒ ~gomes
 25. Archief Nassause Domeinraad, reg. 1003, gecit. in ⇒ ~gomes
 26. Archief Nassause Domeinraad, reg. 1375 en 1376, gecit. in ⇒ ~gomes
 27. ⇒ ~gomes
 28. Archief Nassause Domeinraad, reg. 1051, 1152, 1153, 1160-1162, gecit in ⇒ ~gomes
 29. ⇒ ~gomes
 30. ⇒ ~gomes
 31. ⇒ ~gomes
 1. ⇒ ~gomes
 2. ⇒ ~gomes
 3. ⇒ ~gomes
 4. ⇒ ~gomes
 5. ⇒ ~gomes
 6. ⇒ ~gomes
 7. ⇒ ~gomes
 8. Sloet, oorkonden Gelre, l.c.
 9. Sloet, oorkonden Gelre, l.c.
 10. Sloet, oorkonden Gelre, l.c.
 11. OV 52(1997)542
 12. OV 52(1997)542
 13. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 14. OV 32(1977)464
 15. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 16. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 17. Wap. 18(1914)321
 18. Wap. 18(1914)321
 19. Wap. 18(1914)321
 20. Wap. 18(1914)321
 21. Wap. 18(1914)321
 22. Wap. 18(1914)321
 23. Wap. 18(1914)321
 24. Wap. 18(1914)321
 25. Wap. 18(1914)321
 26. Wap. 18(1914)321
 27. Wap. 18(1914)321
 28. Wap. 18(1914)321
 29. Wap. 18(1914)321
 30. Wap. 18(1914)321
 31. Wap. 18(1914)321
 1. Wap. 18(1914)321
 2. Wap. 18(1914)321
 3. Wap. 18(1914)321
 4. Wap. 18(1914)321
 5. Wap. 18(1914)321
 6. Wap. 18(1914)321
 7. NL 30(1912)290
 8. NL 30(1912)290
 9. NL 79(1962)276
 10. NL 79(1962)276
 11. NL 30(1912)290
 12. NL 79(1962)276
 13. NL 79(1962)267
 14. NL 79(1962)267
 15. NL 79(1962)267
 16. NL 79(1962)270
 17. NL 79(1962)270
 18. NL 79(1962)276
 19. NL 79(1962)276
 20. NL 79(1962)276
 21. NL 30(1912)290
 22. NL 79(1962)276
 23. ⇒ wilbrink.htm
 24. ⇒ wilbrink.htm
 25. NL 24(1906)51
 26. NL 24(1906)51
 27. NL 24(1906)51
 28. ⇒ ~brouw268

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 20
Back to previous
generation 18
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43