This page was last updated : 200716.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie De Weert
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Weert,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie De Weert --- Generatie 2 ( 65 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. Wap. 13(1909)324
 2. Nav. 53(1903)466
 3. Taxandria 15(1908)45
 4. Fonds Plaisier, Antwerpiensia, Deel 13, p. 190. ⇒ fraglambrplais.htm
 5. RA Leiden, Toegang: 96 * Bescheiden betreffende Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille, 1550-1600 (1648)
 6. RA Leiden, Toegang: 96 * Bescheiden betreffende Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille, 1550-1600 (1648)
 7. GAA NA 107, fol. 3Ov, notaris Jan Fransz Bruyningh, gecit. in Jb. CBG 50(1996)124
 8. Taxandria 15(1908)45
 9. Nav. 72(1923)57
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21602079
 11. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21604328
 12. NL 33(1915)150
 13. Het boek; Tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 10(1921)273 e.v., Delpher boeken
 14. Wikipedia
 15. Taxandria 15(1908)45
 16. NL 16(1898)10
 17. Wikipedia
 18. Wikipedia
 19. RA Leiden, Toegang: 96 * Bescheiden betreffende Daniël van der Meulen en zijn vrouw Hester de la Faille, 1550-1600 (1648)
 20. NL 1(1883)65
 21. zie ook Taxandria 15(1908)45
 22. NL 72(1955)51
 1. Jb. CBG 14(1960)63
 2. NL 44(1926)9
 3. Montias
 4. Montias, ONA 421, c.fol. 210, film 6438
 5. Montias, ONA 695A, Nots. J. Warnaerts
 6. Montias, ONA 419A, notarissen Jacob en Nicolaes Jacobsz
 7. Montias, ONA 1186, Nots. J. de Vos
 8. Montias, ONA 1498, Nots. Oly
 9. Montias, ONA 1812 Nots. Eggericx, fol. 270 and foll.
 10. Montias
 11. Montias
 12. Montias
 13. Montias
 14. ⇒ wittememoriae3_2_9.html
 15. Wap. (1908)324
 16. DBNL
 17. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 18. Wap. 13(1908)324
 19. DBNL
 20. DBNL
 21. Wap. 13(1908)324
 22. Wap. 13(1908)323
 1. ⇒ www.geheugenvannederland.nl
 2. ⇒ www.geheugenvannederland.nl
 3. DBNL
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. DBNL
 6. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 7. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 8. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 9. ⇒ Investors%20of%20the%20West%20Indies%20Company
 10. zie ook Wap. 13(1908)324
 11. Mededeling John Blythe Dobson, 2013
 12. Mededeling John Blythe Dobson, 2013
 13. NL 33(1915)112
 14. ⇒ www.mauritshuis.nl
 15. ⇒ www.mauritshuis.nl
 16. Boeken verzamelen - Opstellen aangeboden aan Mr J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden, 1983
 17. ⇒ inFraneker.htm#linden
 18. ⇒ inFraneker.htm#bibliothecaris
 19. ⇒ inFraneker.htm#bibliothecaris
 20. ⇒ inFraneker.htm#bibliothecaris
 21. ⇒ www.masterworksfineart.com

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3