This page was last updated : 100329.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Vitringa
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Vitringa,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Vitringa Gen. nr. 2

2a. Horatius (Hiute) Wigeri Vitringa (Wyt(t)ringa), ged. Leeuwarden 4-3-1632 (geen moedersnaam genoemd, vader allen met voornaam), ovl. Leeuwarden 22-10-1699 (oud 67 jaar), beg Westerkerk (zerk g1)[1]¥) "clerck van d'heere Ockinga Raad ord. in den hove van friesland",[2] klerk en raadsheer (1656), wordt op 28-11-1656 geref. lidmaat te Leeuwarden op belijdenis, deurwaarder van het Hof van Friesland (1668), deurwaarder te Sneek (ca. 1683),[3]. vermeld als deurwaarder in de Groot-Consentboeken van Leeuwarden (1580-1680),[4] substituut griffier van het Hof van Friesland (1699), otr. 1o Leeuwarden gerecht 11-10-1656 tr. 1o Leeuwarden geref. 31-10-1656 Albertina (Albertje) Keympes (de Haan), geb. vóór ca. 1635, ovl. Leeuwarden 13-12-1666, beg. Jacobijnerkerkhof[5] [6] , wordt op 2-4-1652 als Albertje Keimpes geref. lidmaat te Leeuwarden op belijdenis, afkomstig van Leeuwarden (1656), dr. van Kempe de Haan, otr./tr. 2o Leeuwarden gerecht 8/16-2-1668 tr. geref. Sexbierum (Barradeel) 16-2-1668 Idtske (Jetske, Ytske, Eietscke) Ravens, ged. Leeuwarden geref. 13-5-1638 (als dr. van NN Ravens en niet genoemde moeder), ovl. 25-12-1669[7], afkomstig van Waaxens (Westdongeradeel) (1664), wed. van Wilhelmus Henrici Hoochslagh, bode van het Hof van Friesland (1668), wordt op 27-4-1664 geref. lidmaat te Leeuwarden, verm. dr. van Regnerus Ravens, advocaat voor het Hof van Friesland, en Antie Jans.

COMMENTAAR(¥) Ref. [8] en Ref. [9] geven beide een fout overlijdensjaar.

In 1679 verkoopt H. Vitringa aan H. van Wijckel een huis op de Huizumer Zuupmarkt te Leeuwarden.[10]

Gravure van Dr. Mr. Wigerus Vitringa (1657-1725) door zijn leerling Taco Hayo Jelgersma.
Datering: 1721.
NB De op deze gravure vermelde geboortedatum valt een dag na zijn doopdatum!

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Vitringa --- Generatie 2 ( 25 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. zie ook NP 6(1915)383
 2. NP 6(1915)383
 3. Gen. Jierb. 1986, p83
 4. ⇒ lijstgrcons.htm
 5. NP 6(1915)383
 6. Nav. 30(1880)418
 7. Nav. 30(1880)418
 8. ⇒ 074a.htm
 9. Nav. 30(1880)418
 1. GA Leeuwarden, 1679 Groot-Consentboek Folio: 159
 2. Nav. 30(1880)418
 3. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 4. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 5. ⇒ www.friesmuseum.nl
 6. GA Leeuwarden, 1700 Klein-Consentboek Folio: 24
 7. GA Leeuwarden, 1700 Klein-Consentboek Folio: 53
 8. GA Leeuwarden, 1700 Klein-Consentboek Folio: 33
 9. GA Leeuwarden, 1708 Groot-Consentboek Folio: 10
 1. GA Leeuwarden, 1709 Groot-Consentboek Folio: 9
 2. NP 6(1915)383
 3. Nav. 30(1880)418
 4. Nav. 30(1880)418
 5. Nav. 30(1880)418
 6. Nav. 30(1880)418
 7. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3