This page was last updated : 100328.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Vitringa
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Vitringa,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Vitringa Gen. nr. 1

Wapen Vitringa: Doorsneden: I. in blauw een zilveren ruit, II. in zilver een blauwe lelie. Helm gekroond. Helmteeken : een zilveren ruit. Dekkleeden : zilver en blauw. [1]

Een geslacht Vitringa begint met de kinderen van Wieger Wiegers en Grietje Hoytes. Zij noemen zich Vitringa (Latijn voor glasmaker) naar het beroep van Wieger. Wieger is verm. zoon van een gelijknamige vader (zie Kwartierstaat Van Schothorst,kw. nr. 3952, en een broer van Heinsius Wigerius Kwartierstaat Van Schothorst, kw. nr. 1976.
Volgens Ref. [2] is Wieger een zn. van Wiger NN en Tanneke Hodzesdr. Hieronder zijn de zeventiende-eeuwse generaties van dit geslacht uitgewerkt.

1a. Wieger Wiegers, geb. vóór ca. 1610, ovl. na 1649 (volgens Ref. [3] geb. Leeuwarden 1598, ovl. Leeuwarden 26-8-1656), wordt verm. als Wyger Wygers geref. lidmaat te Leeuwarden op belijdenis 5-6-1629, mr. glasmaker (1631), vermeld als glazenmaker in de Groot-Consentboeken van Leeuwarden (1580-1680),[4] otr./tr. Leeuwarden gerecht/geref. 19-2/13-3-1631 Grietje Hoytes, ged. Leeuwarden 19-9-1606 (geen moedersnaam genoemd), ovl. na 1649, (volgens Ref. [5] ovl. Leeuwarden 11-7-1680) afkomstig van Leeuwarden (1631), dr. van Hoyte Obbes, deurwaarder van Gedeputeerde Staten, en Tanneke Martens(¥).

COMMENTAAR(¥) Tanneke Martens, geb. vóór ca. 1590 moet een zeer hoge leeftijd bereikt hebben, zij wordt beg. Leeuwarden ("met de wezen") 19-7-1680 als "Tannekemoey, moeder van die deurwaerder Wigerius op die Huijsumer supmerck ",[6] otr. Leeuwarden 19-10-1605 Hoyte Obbes, deurwaarder van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Met moeder zal hier dus grootmoeder bedoeld zijn en de genoemde deurwaarder Wigerius is dan onderstaande Horatius, geb. 1632.

In 1638 verkoopt W. Wijgers aan B. Gulgiaens een huis in de Bollemanssteeg te Leeuwarden.[7]
In 1639 verkoopt W. Wigers aan H. Bartels een huis in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden.[8]
In 1648 verkoopt R. Haijtses aan W. Wijgers een huis in de Ipe Brouwerssteeg (ook: Atsma- of Axmasteeg) te Leeuwarden.[9]
In 1648 verkoopt P. Haringhs aan W. Wijgers een huis in de Speelmansstraat te Leeuwarden.[10]
In 1651 verkoopt Tj. Rijn-Jansen aan W. Wijgers een huis in de Oude Oosterstraat te Leeuwarden.[11]
Op 8-11-1649 bekent Anneke Hendricx, weduwe van Arien Jacobs, in levene captin van de Friesche velttimmerluiden, wonend binnen Leeuwarden, schuldig te zijn aan Wieger Wiegers, mr. glaesmaker en Grietie Hoijtes, echtelieden binnen Leeuwarden, ƒ 500,-,- tersaecke ter leen ontvangen gelden, d.d. 1649 Januarij 15, ƒ 200,-,- tersaecke ter leen ontvangen gelden, d.d. 1649 Januarij 19, en ƒ 150,-,- tersaecke ter leen ontvangen gelden, d.d. 11649 Aprilis 4. [12]
Op 30-11-1649 bekennen Aeltie Coenes en Pier Harckes, speldemaker, echtelieden binnen Leeuwarden, schuldig te zijn aan Wieger Wiegers, mr. glaesemaker en Grietie Hoijtes, echtelieden binnen Leeuwarden, 100,- goutguldens tersaecke ter leen ontvangen gelden, d.d. 1649 maij 1. [13]

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Vitringa --- Generatie 1 ( 14 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. NP 6(1915)383
 2. NP 6(1915)383
 3. NP 6(1915)383
 4. ⇒ lijstgrcons.htm
 5. NP 6(1915)383
 1. Gen. Jierb. 16(1966)93
 2. GA Leeuwarden, 1638 Klein-Consentboek Folio: 127
 3. GA Leeuwarden, 1639 Klein-Consentboek Folio: 246
 4. GA Leeuwarden, 1648 Klein-Consentboek Folio: 130
 5. GA Leeuwarden, 1648 Groot-Consentboek Folio: 45
 1. GA Leeuwarden, 1651 Groot-Consentboek Folio: 2
 2. Hypotheekboeken Leeuwarden, akte nr. gg042-235a en gg042-234, ⇒ www.archieven.nl
 3. Hypotheekboeken Leeuwarden, akte nr. gg042-248, ⇒ www.archieven.nl
 4. zie ook NP 6(1915)383

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3