This page was last updated : 160714.
File size is: 4 k.
Varia
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Varia --- Generatie 19 ( 78 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Elias = J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam, 1963,
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. Amstelodamum 43(1956)87
 2. Amstelodamum 43(1956)87
 3. Amstelodamum 43(1956)87
 4. Rudolf Rasch, Om de armen dienst te doen. Holland Historisch Tijdschrift 4-5(1991)243
 5. Short Title Catalogue Netherlands
 6. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 7. Amstelodamum 43(1956)87
 8. Amstelodamum 43(1956)87
 9. Amstelodamum 43(1956)87
 10. zie ook Wap. 2(1898)41
 11. Amstelodamum 43(1956)87
 12. Amstelodamum 43(1956)87
 13. Wap. 2(1898)41
 14. Wap. 2(1898)41
 15. Amstelodamum 43(1956)91
 16. Amstelodamum 43(1956)87
 17. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619990
 18. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619988
 19. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619989
 20. GA Utrecht, ONA, Nots. L. Van Vuyren , inv.nr. U036a014, akte nr. 46
 21. Amstelodamum 54(1967)228
 22. M.A.G. de Jong, Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005
 23. Amstelodamum 43(1956)87
 24. Amstelodamum 54(1967)228
 25. Amstelodamum 43(1956)87
 26. GA Rotterdam, ONA, Nots. J. Symonsz, dl. 3, Aktenummer/Blz. 196/254
 27. GA Rotterdam, ONA, Nots. J. Symonsz, dl. 3, Aktenummer/Blz. 197/255
 1. GA Amsterdam, ONA. Nots. J.F. Bruyningh Z45
 2. REF
 3. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21608413
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611397
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-16
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. , akte.nr.
 7. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003, folio 260,260V
 8. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003, folio 358V - 359
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-19
 10. Elias
 11. NL 104(1987)479
 12. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 13. Elias
 14. Wap. 3(1899)25
 15. Elias
 16. NL 104(1987)479
 17. Elias
 18. NL 104(1987)479
 19. P. Rombouts en T. van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche sint Lucasgilde, Den Haag, 1871
 20. Amstelodamum 79(1987)49
 21. Elias
 22. Amstelodamum 49(1962)18
 23. Elias
 24. Amstelodamum 45(1958)196
 25. NL 104(1987)479
 26. Elias
 27. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21596432
 1. Amstelodamum 49(1962)18
 2. Amstelodamum 49(1962)18
 3. Amstelodamum 49(1962)19
 4. Elias
 5. Elias
 6. NL 104(1987)479
 7. NL 104(1987)479
 8. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21595580
 9. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21595910
 10. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21596151
 11. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21596152
 12. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21597130
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21597432
 14. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21598262
 15. Jb. CBG 3(1949)171
 16. Wap. 3(1899)112
 17. Wap. 3(1899)112
 18. Jb. CBG 3(1949)171
 19. Elias
 20. Elias
 21. Elias
 22. Elias
 23. Elias
 24. Elias

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 20
Back to previous
generation 18
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13