This page was last updated : 170204.
File size is: 44 k.
Varia
Generatie 20
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 20


Fragment Genealogie Gandon

Dit fragment is het resultaat van onderzoek naar de identiteit en herkomst van enkele cricket-, voetbal- en tennisspelers met de naam Gandon die eind 19de eeuw in continentaal Europa actief waren. Het is onduidelijk of en hoe de voorlopige stamvader Jonas Gandon verwant is aan de van oorsprong Hugenootse familie Gandon, onder wie de befaamde architect James Gandon. (Zie Gandon oorspronkelijk uit Frankrijk ). De bewering in Ref. [1] dat Jonas Gandon afstamt van James Gandon wordt op geen enkele manier aannemelijk gemaakt.


I

Ia. Jonas Gandon, geb. ca. 1789, ovl. 1843, beg. Whitechapel (Borough Tower Hamlets) 1843 (oud 54 jaar), kuiper wonend in Whitechapel in 1841,[2] Osborn Place (1843), tr. vóór 1832 Clarissa Wapping, geb. 1811, ovl. Bethnal Green dec. 1874 (oud 76 sic!)[3].II

IIa. Charles Gandon, geb. Whitechapel 13-6-1837, ged. Spitalfields Christ Church, Stepney (London) 21-7-1837[7], ovl. The Woodlands, Tressillian Crescent, Brockley, 8-10-1902, ingenieur werkzaam in de gasindustrie in Duitsland, vervolgens Assistant Engineer on the Great Northern Railway (1861-1863), ingenieur en manager van de Ottoman Gas Company in Smyrna(¥) (1863-1869), ingenieur en manager van de Bombay Gasworks in Brits Indië (1869-1872), directeur van de Para Gas Company in de provincie Para in Brazilie (1872-1876), en ingenieur van de Crystal Palace District Gas Company (1877-1897), gepensioneerd 1897, voorzitter van het Gas Institute (1885, 1888),[8] tr. Bethnal Green (London) juni 1861[9] [10] Emma Knight, geb. Spitalfields (Middlesex) 1840, ovl. na 1913, woont in 1861 met haar ouders 48, Bethnal Green Road, Bethnal Green London, woont in 1913 - volgens verklaring van haar zoon Charles als weduwe (oud 65 jaar (sic!)) in London Mayow Road, dr. van John Knight, drukker/zetter, en van Louisa NN.[11]

COMMENTAAR(¥) Smyrna behoorde sinds 1415 bij het Ottomaanse Rijk, tot 1920 toen het bij het Verdrag van Sèvres aan Griekenland werd toegewezen. In 1922 werd het door de Turken heroverd waarbij een deel van de bevolking werd uitgemoord, en de stad geplunderd en deels in brand gestoken. Sinsdien heet het Izmir.

Korte biografie van Charles Gandon [12]
Charles Gandon began his career by assisting in construction of gas works in Germany. He moved to Smyrna, where he was Engineer & Manager, of the Ottoman Gas Company. After a period as Engineer & Manager of gasworks in Bombay, Gandon returned to England as Engineer & Manager of the Crystal Palace Gas Company, a position he held for over 20 years. He was President of The Gas Institute in 1888.
Obituary Charles Gandon (1837-1902)
Grace's Guide to British Industrial History [13]
Charles Gandon, born on the 13th June, 1837, began his engineering career as a pupil of Mr. Henry Palfrey Stephenson, under whom he was subsequently engaged on railway works and on the construction of gasworks in Germany.
From 1861 to 1863 he was an Assistant Engineer on the Great Northern Railway, and in the latter year he was appointed Engineer and Manager at Smyrna to the Ottoman Gas Company, There he not only superintended the erection of the gasworks, but conferred lasting benefit on the town by tapping an excellent supply of water.
His good work in Smyrna, earned for him the confidence of the Company, and when he finally settled in England he was elected a member of the Board of Directors.
In 1869, Mr. Gandon left Smyrna to take up the post of Engineer and Manager of the Bombay Gasworks, where he remained until 1872, when he was appointed to the charge of the Para Gasworks, Brazil.
In 1876 Mr. Gandon returned to England as Engineer to the Crystal Palace District Gas Company, which post he held for twenty-one years, and during that period the works of the Company increased greatly in importance.
After his retirement in 1897 he undertook no professional work, although he remained on the Boards of the Ottoman and the Bombay Gas Companies and the Woking Water and Gas Company.
He died at his residence, The Woodlands, Tressillian Crescent, Brockley, on the 8th October, 1902.
Mr. Gandon was a Member of the Society of Engineers and of the Gas Institute, on which bodies he served the office of President in 1885 and 1888 respectively.
He was elected an Associate of the Institution on the 3rd December, 1867, was subsequently placed among the Associate Members, and was transferred to the class of Members on the 31st May, 1881.

Charles Gandon (1837-1902).
Datering en locatie: onbekend
Bron: Ref. [14]

klik op plaatje(s) om te vergroten


III

IIIa. John Gandon, geb. Peterborough, ged. Bethnal Green St John (Tower Hamlets) 1-7-1862, ovl. Sydenham 6-2-1916 (at Bishopsthorpe-road)[20], vermeld in de 1871 England Census, dan wonend te Guildford (Surrey),[21] volgde de Surrey County School, Cranleigh, neemt als lid van de Pelham Bicyle Club deel aan de Open Two Mile Bicycle Race van de Beckenham Cricket Club (juli 1880),[22] leerling bij zijn vader op de Crystal Palace District Gas Company, werkte bij de fabriek in Saltley van de Birmingham Corporation Gas Department, manager van de Ascot District Gas Company, ingenieur en manager van de Ottoman Gas Company in Smyrna (1890-1916), waar hij het gasvoorzieningensysteem ontwikkelde,[23] tr. Lewisham sept. 1889[24] Catherine Louisa Whiffen, geb. 1863, ovl. 1934[25].

Lijst van lidmaten van de British Protestant Community of Smyrna in 1898:[26]
J. Gandon (4 personen)
In 1915/16, tijdens de Tweede Wereldoorlog, keerden John Gandon en zijn gezin uit Smyrna terug naar Engeland, uitgezonderd zoon Cecil Gandon die in Smyrna de leiding kreeg van de Ottoman Gas Company aldaar. John Gandon overleed spoedig in Engeland, zijn vrouw, dochter Phoebe en zoon Kenneth worden geregeld vermeld als badgasten in Bath (Somerset).
Bath Visitors List (Bath Chronicle and Weekly Gazette, Somerset): Mrs. John Gandon (1917), Mr. Kenneth Gandon and Mrs. Gandon (Smyrna), Miss Poebe Gandon (Smyrna) (1916, 1917, 1918).
Obituary John Gandon (1862-1916)
The Journal of Gas Lighting and Water Supply. Vol. CXXXIII. 15 February 1916 [27]
The death took place, somewhat suddenly, after a short illness last Sunday week, of Mr. John Gandon, the Engineer and Manager of the Ottoman Gas Company's works at Smyrna, to which position he was appointed in 1890 - succeeding Mr. H. W. Andrews, who then became Consulting Engineer in London to the Company. Mr. Gandon, whose death at a comparatively early age - he was in his 54th year - will be widely regretted, was on a visit to England, and died at Sydenham , the burial taking place on Thursday, in Nunhead Cemetery. After being educated at the Surrey County School, Cranleigh, he became pupil to his father, the late Mr. Charles Gandon, at the works of the then Crystal Palace District Gas Company, and was for some time at the Saltley works of the Birmingham Corporation Gas Department, subsequently becoming Manager to the Ascot District Gas Company, with whom he remained some three years. Mr. Gandon left Smyrna last March for Athens, in order to transact business from there for his Company, and to communicate with his London office , but he was unable to return to Smyrna, on account of the blockade. He therefore came to England in August, leaving the elder of his two sons, Cecil, in charge of the works at Smyrna. His younger son, Kenneth, is engaged under Mr. S. Y. Shoubridge, at the South Suburban Gas Company's works. Mr. Gandon was an associate member of the Institution of Civil Engineers. Besides the two sons, there is one daughter , and he also leaves a widow. With all of them sincere sympathy will be felt.

Vermelding van de Ottoman Gaz Company Ltd met o.a. directeur J. Gandon in de Indicateur Commercial 1898-1899 uitgegeven te Smyrna.
Bron: Levantine Heritage Foundation
Walker familie op de veranda van hun huis. Achter v.l.n.r. John Gandon (Gas Works Manager), Hetty (Hedwig) Steingel en haar echtgenoot Charles Walker (employee van de Ottoman Railway Company). Vooraan: de kinderen Walker: Alec Issigonis, May, Gerry.
Locatie en Datering: Aziziye (thans Camlik, Turkije), 1910
Bron: Levantine Heritage Foundation

klik op plaatje(s) om te vergroten

Izmir International College in 1933. Cecil Gandon was hier lid van de Raad van Toezicht.
Bron: Ref. [32]

klik op plaatje(s) om te vergroten

IIIb. Charles Gandon, geb. Smyrna 10-11-1865(¥), ongehuwd, werktuigkundige (1884..1889), ingeschreven 3-11-1884 in het Bevolkingsregister Amsterdam op Bloemgracht 178,[40] opnieuw ingeschreven 25-3-1886 Bloemgracht 178 te Amsterdam, verhuist mei 1886 naar Bloemgracht, 162, verhuist april 1887 naar Marnixstraat 148A, verhuist sept 1888 naar Haarlemmerweg 4A, en vertrekt vandaar 20-4-1889 naar London,[41] wordt ingeschreven in het Vreemdelingenregister Amsterdam als werktuigkundige geb. Imkey 19-11-1864, toegelaten op grond van een paspoort afgegeven 6-10-1884 te London, doel van het verblijf: om hier werkzaam te zijn, ontvangt in Amsterdam een binnenlandse pas 13-9-1887 (waarna 3x verlengd), volgt signalement, woont Haarlemmerweg N. Gasfabriek, vertrokken 20-4-1889 naar London ("paspoort aan hem terug gegeven"), vermeld als Ch.P. Gandon, assistent-ingenieur aan de gasfabriek wonend Zijlvest 33 te Haarlem (1891),[42] speelt cricket bij Rood en Wit te Haarlem (1892), wordt op 13-5-1913 als Charles Gandon, ingenieur, tesamen met zijn vrouw ingeschreven Mozartstraat 13 te Antwerpen, komend uit London Mayow Road waar zijn moeder (oud 65 jaar) woont, en verwacht langer dan 6 maanden in België te verblijven,[43] tr. London 1897 Catharina Billyeald, geb. London 10-6-1872.

COMMENTAAR(¥) Zijn geboortegegevens staan in het Amsterdamse Vreemdelingenregister als "Turkey, 19-11-1864", in het Antwerpse Vreemdelingenregister als "Smyrna, 10-11-1865". Er kunnen leesfouten gemaakt zijn, of ergens heeft iemand een onjuiste correctie toegepast voor het feit dat de Gregoriaanse Kalender pas in 1924 in Griekenland en in 1927 in Turkije werd ingevoerd. Mogelijk is ook dat de ene datum de geboorte en de andere de doop betreft. In Smyrna werden dopen veelal op het Britse Consulaat aldaar uitgevoeerd.

Het Engelse bedrijf Imperial Continental Gas Association bouwde de Westergasfabriek aan de Haarlemmerweg te Amsterdam (gereed 1885).

Leden van de Haarlemse Cricketclub Rood en Wit, 1892. V.l.n.r. H. Gerth van Wijk, P. Tromp de Haas, Jhr. W. Schorer, J. Oldenboom, E. Hoeffelman, Gandon, L.H. Koolhoven, H. Westerveld, W.H.R. van Manen, C.J. Posthuma, H. Menten.
Datering: 1892
Bron: Jubileumboeken HFC.[44]
Inschrijving van Charles Gandon en zijn vrouw Catharina Billyeald in het Vreemdelingen Register van Antwerpen d.d. 13-5-1913.
Bron: Ref. [45] en Ref.[46]

klik op plaatje(s) om te vergroten

IIIc. Herbert Gandon, geb. Smyrna 1867, ovl. 5-9-1910 (hartaanval op zee tussen Zuid-Amerika en Engeland), werkte als Engineer bij zijn vader op de Crystal Palace District Gas Works (..-1900), superintendent bij de fabriek te Neepsend van de Sheffield United Gas Company (1900-1905), manager bij de Ceara Gas-Works Company in de provincie Ceara in Brazilië (1905-1910).

The Journal Of Gas Lighting And Water Supply. Vol. CXXXIII. 9 January 1900 [47] Mr. Herbert Gandon, of the Crystal Palace District GasWorks, has been appointed Superintendent of the Neepsend works of the Sheffield United Gas Company, in succession to Mr. A. Allan, applications for which position were invited in the "Journal" some weeks ago. He entered upon his duties yesterday.
Obituary Herbert Gandon (1867-1910)
The Journal Of Gas Lighting And Water Supply. VOL. CXI. 27 September 1910 [48]
We regret to learn of the death, on the 5th inst., at sea, on his way home from South America, of Mr. Herbert Gandon, third son of the late Mr. Charles Gandon, for some years Engineer of the Crystal Palace District (now South Suburban) Gas Company. Deceased was originally with his father at Lower Sydenham , but early in 1900 he obtained the appointment of Superintendent of the Neepsend works of the Sheffield United Gas Company, in succession to Mr. Alexander Allan, who had gone to Nelson. Five years later, Mr. George Martin, the Manager of the Ceara Gas-Works, had to relinquish his position and return to England , and Mr. Gandon was selected to discharge the duties. His engagement was for three years, and in 1908 he came to England on a visit. He, however, renewed the contract for a similar term, and returned to Ceara. At the annual meeting of the Company last October, the Chairman (Mr. F. A. Wallroth) referred in very appreciative terms to the work that Mr. Gandon and the staff had done. Deceased was in his 43rd year, and the cause of death was heart failure.

IIId. Harold (ook Harry) Walter (ook William) Gandon, geb. Islington (London) 9-8-1873, ovl. Wilrijk (Antwerpen) 21-1-1955, tennisspeler,[49] wint de finale herenenkelspel van de Oostenrijkse Kampioenschappen (juni 1894),[50] en neemt ook deel in de jaren 1895-1898, medeoprichter met een aantal in Wenen werkende Engelsen van de Vienna Cricket and Football Club (1894),[51] speler en aanvoerder van het eerste elftal (1895[52] , 1896, 1897) en als zodanig deelnemer aan de Challenge Cup in 1897 en 1898 tussen teams uit de Habsburgse Monarchie,[53] wordt vermeld als "Manager in der lokalen Niederlassung des Gasmonopolisten Imperial Continental Gas Association" (1894-1900) te Wenen[54] en bestuurslid van de in 1900 opgerichte Osterreichischen Fußball-Union,[55] wordt in 1898 namens de Vienna Cricket and Football Club lid van het Comité zur Veranstaltung von Fußball-Wettspielen,[56] woont volgens het Vreemdelingendossier Berchem (Antwerpen)[57] te Wenen in de Sonnwendgasse 13, en komt vandaar als ongehuwde leerling ingenieur op 21-2-1900 naar Berchem, Zurenborgstraat 4, voetbalspeler(¥) (1900-1902)[58] en commissielid van de Afdeling Cricket (1901)[59] van Beerschot Athletic Club (1900-1902) (Antwerpen), lid van de tennis commissie van de Royal Beerschot Tennis & Hockey Club, [60] vertrekt vermoedelijk tussen 1902 en 1914 naar Engeland (woont tot 1922: London, 204 Collingwood House Dolphin Square), keert in 1922 volgens het Vreemdelingendossier Wilrijk (Antwerpen)[61] terug naar België en vestigt zich te Wilrijk Van Schoonbekestraat 170 als technisch bestuurder der Antwerpse Gazmaatschappij, scheidt van zijn vrouw Marguerite (Margareta) Hill (geb. 21-3-1885) te Londen 30-1-1928 (geen huwelijksdatum vermeld), vestigt zich op 20-9-1933 te Wilrijk Acacialaan 52 en woont daar tot hij op 11-5-1940 vlucht naar Engeland, keert met "voldoende pensioen om in zijn onderhoud te voorzien" terug uit Engeland op 4-4-1946 naar Wilrijk Acacialaan 52, waar hij op 21-1-1955 overlijdt. In de Belgische dossiers heet hij consequent Harold William Gandon.

COMMENTAAR(¥) In een lijst van vroege voetballers wordt ene William Dick Gandon vermeld als speler bij Beerschot AC in het seizoen 1903/04.[62] Of dit een alias is van Harry Walter Gandon, die ook wel eens als Harry William Gandon wordt vermeld, is onduidelijk. Volgens de niet contemporaine bron Het Nieuwsblad 2004[63] zijn de heren zelfs broers, maar bewijs ontbreekt. Deze twee identieke achternamen komen wel goed uit in de opsomming van voetballende broers. In de Vreemdelingendossiers van Antwerpen en voorsteden komt geen William Dick Gandon niet voor.

The Bohemian Championships (Tennis), Prague 28-30 sept. 1894:[64]
""The chief event on the programme, the Austrian Championships, was won by H.W. Gandon, an Englishman residing in Vienna, whose easy and graceful play gained him general admiration. According to the Austria custom, each of the champions received, in addition to his challenge cup, a decoration in the form of a star, set with precious stones, and there were further prizes for the different events, presented by the Governor, by Baron Alfred Ringhoffer, and by the clubs of Prague."

Leden van het eerste elftal van de Vienna Cricket and Football Club te Wenen, 1897. Middelste rij, tweede van links H.W. Gandon.
Datering: 1897
Bron: Ref. [65]
Leden van het eerste voetbalelftal van de Beerschot Athletic Club te Beerschot. Staand, vierde van links Harry Gandon.
Datering: seizoen 1901/02
Bron: Ref. [66]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Gandon oorspronkelijk uit Frankrijk

Ia. Peter Gandon, geb. 9-4-1682. Franse Hugenoot, gevlucht vanuit Blois naar Engeland,[67] zn. van Pierre Gandon en Gloriante Jolly,[68] tr. Esther Thiebaut.

IIa. Peter Gandon, geb. London 16-8-1713, geweermaker, tr. Jane Wynne, afkomstig uit Wales, verm. eerder gehuwd met NN Burchall.[69]

IIIa. James Gandon, geb. London 20-2-1742 (O.S.), ovl./beg. Lucan/ Drumcondra (County Dublin, IRL) 24/27-12-1823,[71] befaamd architect in Engeland en Ierland, tr. 1770[72] Eleanor Smullen, ovl. 1781.

James Gandon (1742-1823) geschilderd door Tilly Kettle (gezicht) en William Cuming.
Datering: 1783
Locatie: National Gallery, London

klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit dit huwelijk zes kinderen geboren in London, onder wie (in 1781 is nog sprake van een zoon en twee dochters[73]):

IVa. James Gandon (jr.), geb. London 25-8-1772, ovl. Dublin 17-4-1851,[80] [81] was "engaged in large-scale tree planting schemes" tesamen met zijn vader in hun huis Canonbrook bij Lucan in Ierland, tr.[82] Maria Middleton, geb. Antwerpen 1813, ovl. Birkenhead (Merseyside), 2-5-1903,[83] afkomstig van Cheshire,[84] dr. van Thomas Middleton en Mary Anne Baker.

Va. Henry Annesley Gandon, geb. Dublin 1823, tr.[87] Elisabeth Pearson, geb. Alnwick, Northumberland 1831.

VIa. Henry Walter Percival Gandon, geb. Greater London 1857, ovl. London 6-2-1927, tr. Fulham april 1888[90] [91] Anne Ellen Freyer.


Referenties van de gegevens van generatie 20 staan ook
hier
Referenties Varia --- Generatie 20 ( 91 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ testi21.htm
 2. ⇒ t-21223.html
 3. ⇒ t-21223.html
 4. ⇒ crystal-palace-district-gas-company.html hierna PB
 5. ⇒ t-23588.html
 6. ⇒ t-21223.html
 7. ⇒ t-23588.html
 8. PB
 9. PB
 10. ⇒ t-21223.html
 11. ⇒ t-21223.html
 12. Katrina Hide, Profession versus Trade? A defining episode in the development of the gas lighting industry in the late 19th century, Masters thesis, University of London. 2010,
 13. ⇒ Charles_Gandon
 14. Katrina Hide, Profession versus Trade? A defining episode in the development of the gas lighting industry in the late 19th century, Masters thesis, University of London. 2010,
 15. PB
 16. ⇒ t-23588.html
 17. ⇒ t-21223.html
 18. ⇒ t-23588.html
 19. ⇒ 1891Beckenham.html
 20. The Times Newspaper
 21. ⇒ t-23588.html
 22. London bicycle club gazette, Volume 3, London, 1880, ⇒ londonbicyclecl01unkngoog
 23. PB
 24. ⇒ t-23588.html
 25. ⇒ RN_officersW5.html
 26. ⇒ data4.htm
 27. ⇒ gasjournal1331unse_djvu.txt
 28. ⇒ www.levantineheritage.com
 29. Cenk Demir, The Activities of The American Board in Izmir and Izmir International College, proefschrift, 2014
 30. ⇒ marmara2?lang=en&p=louis+edouard+antoine&n=cousinery
 31. Héléna van der Zee, Contes d'une vieille maison et quelques racines familiales Or Tales of an old house and various family origins, uitgave 1965, vertaling Quentin Compton-Bishop, 2008
 1. Cenk Demir, The Activities of The American Board in Izmir and Izmir International College, proefschrift, 2014
 2. PB
 3. ⇒ note82.htm
 4. ⇒ testi40.htm
 5. ⇒ testi21.htm
 6. ⇒ RN_officersW5.html
 7. ⇒ RN_officersW5.html
 8. ⇒ www.levantineheritage.com
 9. Bev. Reg. Amsterdam, Tijdelijk Verblijf
 10. Bev. Reg. Amsterdam
 11. Adresboeken Haarlem 1-1-1891
 12. Felixarchief Antwerpen, Vreemdelingenregisters, ⇒ 3:1:3QS7-899H-7Z3L?cc=2023926&wc=M6TS-729%3A341735901
 13. ⇒ HFC
 14. ⇒ Home.aspx?id_isad=317439
 15. ⇒ 3:1:3QS7-899H-7Z3L?cc=2023926&wc=M6TS-729%3A341735901
 16. ⇒ journalofgasligh7519unse_djvu.txt
 17. ⇒ journalofgasligh1111unse_djvu.txt
 18. ⇒ player.php?playerid=9296
 19. ⇒ the-men%E2%80%99s-singles-final-at-the-austrian-championships-1894-1930.447711
 20. ⇒ 2013_03_01_archive.html
 21. Alan Tomlinson, Christopher Young, German Football: History, Culture, Society, Psychology Press, 2006
 22. ⇒ oost-habs-challenge.html
 23. ⇒ 2013_03_01_archive.html
 24. ⇒ index.php?title=Cricketer
 25. ⇒ Mark_Nicholson
 26. Stadsarchief Antwerpen, Vreemdelingenarchief Berchem, dossier nr. 169435, ⇒ www.felixarchief.be
 27. ⇒ harry-walter-gandon
 28. ⇒ indexkous.htm
 29. ⇒ content.php?page=86
 30. Stadsarchief Antwerpen, Vreemdelingenarchief Wilrijk, dossier nr. 169435, ⇒ www.felixarchief.be
 31. ⇒ william-gandon
 1. ⇒ gr497c8h
 2. ⇒ 416955-1894-results-5.html
 3. ⇒ index.php?title=Cricketer
 4. ⇒ indexkous.htm
 5. James Gandon, Thomas J. Mulvany, The life of James Gandon, Esq., Hodges and Smith, 1846, hierna The Life
 6. geni.com
 7. The Life
 8. The Life
 9. ⇒ JamesGandon.php
 10. Wikipedia
 11. The Life
 12. ⇒ GANDON,+JAMES
 13. geni.com
 14. geni.com
 15. geni.com
 16. ⇒ thepeerage.com
 17. The Life
 18. ⇒ GANDON,+JAMES
 19. geni.com
 20. The Life
 21. geni.com
 22. The Life
 23. geni.com
 24. geni.com
 25. Geni.com
 26. Geni.com
 27. geni.com
 28. geni.com
 29. ancestry.com

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 21
Back to previous
generation 19
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13