This page was last updated : 151118.
File size is: 4 k.
Varia
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Varia --- Generatie 14 ( 112 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Schoonhoven , inv.nr. U252a010, akte nr. 70
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. Z. C. Van Leene , inv.nr. U207a023, akte nr. 5
 3. Lijsten van leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht, gedurende de jaren 1631 e.v., Utrecht, 1877
 4. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 5. dominees.nl
 6. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 7. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 8. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1884
 9. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden passim
 10. NL 4(1886)74
 11. NL 4(1886)75
 12. CBG Advertentiecollectie
 13. Archief Eemland, toeg.nr. College van curatoren van de Latijnse school / pro-gymnasium / gymnasium te Amersfoort, 1816-1970
 14. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 15. Programma der feesten, ter gelegenheid van het tweehonderd-tienjarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht, 1846
 16. NNBW, dl. 3
 17. dominees.nl
 18. ⇒ genea-0115.htm#BM21045
 19. dominees.nl
 20. RA Dordrecht, toeg. nr. 0502 Jongelingsvereniging en Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV) Eben-Haëzer, Inleiding
 21. CBG adv.
 22. ⇒ resolve?urn=ddd:010542884:mpeg21:a0031
 23. ⇒ resolve?urn=ddd:010543291:mpeg21:a0044
 24. RA Dordrecht, toeg. nr. 54 Choleracommissie
 25. Verslag der handelingen van de 41ste Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen, 1866, 1869
 26. Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging, Gustaaf-Adolf, Leiden, 1869
 27. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1870
 28. RA Dordrecht, toeg. nr. 54 Choleracommissie
 29. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 30. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1872
 31. Pieter Jacob Andriessen, Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, Arnhem, 1874
 32. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1877-1901
 33. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1883
 34. ANF 2(1884)#81 p7
 35. Het nieuws van den dag, 23-11-1885
 36. West-Friesland. Nieuwe Hoornsche Courant, 1889-02-16; p. 2
 37. Het nieuws van den dag d.d. 03-12-1891
 38. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1892
 1. ⇒ SAD01:552-330506
 2. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 3. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1899
 4. Enkhuizer Courant. 1905-04-16; p. 5
 5. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1900-1903
 6. NNBW, dl. 3
 7. Algemeen Handelsblad 15-09-1901
 8. Algemeen Handelsblad 02-08-1905
 9. zie ook NP 66(1982)26
 10. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1864
 11. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, NA Toeg. nr. 110, Nots. Leendert Pieter van den Blink, onv. nr. 280, akte nr. 126
 12. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 13. ⇒ www.geheugenvannederland.nl
 14. zie ook NP 66(1982)26
 15. NP 66(1982)26
 16. o.a. Algemeen Handelsblad 09-05-1882
 17. o.a. Algemeen Handelsblad 27-05-1898
 18. Het nieuws van den dag 02-07-1898
 19. NP 66(1982)23
 20. Bev. Reg. 's-Gravenhage
 21. NP 66(1982)27
 22. NP 66(1982)27
 23. NL 26(1908)150
 24. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 04-05-1901
 25. Algemeen Handelsblad 19-07-1904
 26. Het nieuws van den dag 22-09-1905
 27. Algemeen Handelsblad 06-09-1912
 28. De Telegraaf 08-06-1938
 29. NP 18(1928)53
 30. NP 05(1914)239
 31. NP 18(1928)53
 32. NP 72(1988)220
 33. NP 72(1988)220
 34. NP 72(1988)220
 35. NP 66(1982)27
 36. De Tijd, 4-1-1927
 37. Algemeen Handelsblad 7-3-1927
 38. De Tijd 19-02-1929
 1. zie ook NL 5(1887)39
 2. Pim Kooij, Vincent Sleebe, red., Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000, Hilversum, 2000
 3. De Kampioen 5(1988)#1 p
 4. ⇒ bookinfo.phtml?nr=1361859400&l=nl&seller=1
 5. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1886-1898
 6. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1888-1897
 7. NP 39(1953)142
 8. NP 05(1914)239
 9. NP 32(1946)255
 10. NL 8(1890)95
 11. zie ook NP 03(1912)373
 12. ⇒ www.geni.com
 13. Nieuwe Rotterdamsche Courant 16-03-1923
 14. De Tijd 13-03-1925
 15. De Tijd 26-03-1929
 16. Western Times, Exeter, Devon, England, October 18, 1907
 17. The London Gazette, 3-4-1923
 18. The London Gazette, 1-6-1923
 19. De Tijd 26-09-1925
 20. De Tijd 30-08-1927
 21. De Tijd 25-09-1928
 22. The London Gazette, 3-4-1923
 23. José Buschmann, Een dandy in de Oriënt, Louis Couperus in Afrika, De Parelduikersreeks 3, uitg. Bas Lubberhuizen, 2009
 24. Maurits Wagenvoort, De vrijheidzoeker, 1930
 25. ⇒ 2688
 26. NL 4(1886)33
 27. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 28. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 29. dominees.nl
 30. zie ook NL 4(1886)33
 31. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1864
 32. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1883-1898
 33. Bibliografie van de dissertaties en lijst van de promoties honoris causa 1905-1966, Den Haag 1967
 34. NP 16(1926)171
 35. NA 49(1956)193
 36. NL 7(1889)7

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 15
Back to previous
generation 13
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13