This page was last updated : 161024.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Staphorst(ius)
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Staphorst(ius),
version 1.2,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Staphorst(ius) --- Generatie 3 ( 61 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 2. Henricus Grevenstein, Naamlyst der predikanten ... in de Steden en Dorpen der Classis Bolswert en Workum, Leeuwarden, 1751, ⇒ books.google.nl
 3. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 4. E. Geudeke, De classis Edam, 1572-1650, proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2008
 5. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 6. Henricus Grevenstein, Naamlyst der predikanten ... in de Steden en Dorpen der Classis Bolswert en Workum, Leeuwarden, 1751, ⇒ books.google.nl
 7. voor details hiervan zie en ⇒ torens13.html
 8. Handschriftencollectie van de Provinciale Bibliotheek van Friesland, sign. 505 Hs, ⇒ AAenSaarda.htm
 9. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 10. zie ook
 11. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 12. A.G Musquetier, ⇒ archiver.rootsweb.com
 13. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 14. G. Becker, Die Studenten aus dem Niederländischen Raume an Deutschen Gymnasien und Universitäten, Den Haag, 1944, (Veröffentlichung Nr. 12 der Forschungsstelle "Volk und Raum")
 15. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 16. zie ook NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 17. NL 62(1892)111
 18. E. Geudeke, De classis Edam, 1572-1650, proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2008
 19. ⇒ predikanten.htm
 20. SA Dordrecht, archief 27, gecit. in ⇒ www.uwpassieonline.nl
 1. T. Brienen et al., Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, dl.2, Kampen, 1990
 2. zie ook NL 39(1921)62
 3. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 4. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 5. Nav. 36(1886)370
 6. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 7. UB Amsterdam
 8. NNBW, dl. 5, sub voce Staphorst
 9. UB Leiden
 10. NNBW, dl. 5, sub voce Staphorst
 11. www.archieven.nl, Verzameling Handschriften, afkomstig van de Provinciale Bibliotheek, Verzameling brieven en stukken van godgeleerden, staatslieden enz. (513 hs), 1542-1814
 12. NNBW, dl. 5, sub voce Staphorst
 13. UB Groningen, UB Leiden
 14. KB, UB Leiden
 15. UB Amsterdam, UB Leiden
 16. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 17. NNBW
 18. Buijsen
 19. Thieme-Becker)
 20. ⇒ www.rkd.nl
 21. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 1. Kon. Bib., 's-Gravenhage
 2. Kon. Bib., 's-Gravenhage
 3. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 4. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 7. Frans Lion Cachet, Een jaar op reis in dienst der zending, 1896
 8. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 9. H. Bots, I. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse Studenten, 1550- 1750, Tilburg, 1979
 10. ⇒ www.hervormdsliedrecht.nl
 11. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst
 12. P.H. van de Wall, Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen, Dordrecht,1790
 13. GN 36(1981)71
 14. GN 36(1981)210
 15. NNBW dl. 9
 16. C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordeboek van Oosti-Indische predikanten, 1893
 17. ⇒ www.vocsite.nl
 18. GA Dordrecht, ONA 198, gecit. in ⇒ boedels1.htm
 19. NNBW dl. 5, sub voce Staphorst

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5