This page was last updated : 161024.
File size is: 16 k.
Fragment Genealogie Staphorst(ius)
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Staphorst(ius),
version 1.2,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Staphorst(ius) Gen. nr. 2

2a. Claes (Nicolaus) Staphorst, als Claes Staphorst, geb. te Emden, burger van Leeuwarden 1593, betaalt belasting voor een woning in de Oost-Minnema Espel met drie schoorstenen (1606),[1] tr. vóór ca. 1597 Maycke Jans van Benthem, ovl. Workum 1642[2], dr. van Jan Bernardus van Benthem, wijnheer en ammunitiemeester te Leeuwarden, en Ricxt Sijmons.[3]

In 1641 verkoopt M. van Bentum-Staphorst aan J. van Campen een huis in de Heerestraat te Leeuwarden.[4]

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Staphorst(ius) --- Generatie 2 ( 20 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 2. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 3. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 4. GA Leeuwarden, 1641 Groot-Consentboek Folio: 6
 5. zie ook ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 6. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 7. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis 1591-1811, Franeker 1972
 1. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 2. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 3. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 4. J. Visser, Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi 1626-1668, Franeker 1985
 5. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 6. J. Visser, Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi 1626-1668, Franeker 1985
 7. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 1. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 2. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 3. GA Leeuwarden, Boedelinventarissen nr. 1381, sign. y32, 71
 4. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 5. GA Leeuwarden, 1636 Klein-Consentboek Folio: 25
 6. GA Leeuwarden, 1638 Groot-Consentboek Folio: 89

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5