This page was last updated : 190821.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Spranger
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Spranger,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Spranger --- Generatie 2 ( 39 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 2. Jacobus Scheltema, Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen, Amsterdam, 1817, ⇒ books.google.nl
 3. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21597041
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21597202
 5. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 6. ⇒ montias
 7. Nav. 15(1865)113
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 10. Nav. 15(1865)113
 11. Her.Bib. 9(1882)355 en 106
 12. Domninees.nl
 13. Nav. 15(1865)113
 14. ⇒ geschiedenis
 1. Nav. 15(1865)113
 2. A.J. van der Aa, Biogr. Woordenboeek dl 11 sub voce Vogellius
 3. Jac de Groot, Oprecht en duidelijk onderzoek naar de betekenis van Hieronymus Vogellius..., Masterthesis Theologische Universiteit Kampen, 2016, ⇒ Oprecht_en_duidelijk_onderzoek_naar_de_betekenis_van_Hieronymus_Vogellius_in_Kampen
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21599422
 5. H.A. Bosman-Jelgersma, Augerius Clutius (1578-1636), apotheker, botanicus en geneeskundige, Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in de Benelux, Bulletin nr. 64, Februari 1983
 6. A.J. van der Aa et al., Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem, 1852-1878, ⇒ dbnl.org
 7. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 8. A.J. van der Aa et al., Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem, 1852-1878, ⇒ dbnl.org
 9. Leids Jaarboekje 83(1991)
 10. zie ook Eric Jorink, Het 'Boeck der Natuere'. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715, Leiden, 2006, ⇒ www.dbnl.nl
 11. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 12. H.A. Bosman-Jelgersma, Augerius Clutius (1578-1636), apotheker, botanicus en geneeskundige, Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in de Benelux, Bulletin nr. 64, Februari 1983
 13. NL 60(1942)169
 14. Anne Goldgar, Tulipmania, Londen, 2007
 1. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 2. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 3. GA Amsterdam, Not. Arch. 1044, fol. 61r-64r (nieuwe nummering p. 192-198), akte d.d. 26 januari 1636
 4. Brab. Leeuw 7(1977)119
 5. Wap. 3(1899)154
 6. zie ookWap. 3(1899)154
 7. Jb. Amstelodamum 41(1947)62
 8. Brab. Leeuw 7(1977)119
 9. zie ook Brab. Leeuw 7(1977)119
 10. Brab. Leeuw 7(1977)119
 11. zie ook Brab. Leeuw 7(1977)119

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3