This page was last updated : 100803.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Spranger
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Spranger,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Spranger Gen. nr. 1

1a. Joachim Spranger, "een vroom, treflijck en vernuftich Man, die de Weerelt vast doorsien, veel Landen besocht, in Italien en Room verscheyden Iaren ghewoont hadde, en is met zijns Vaders Broeder zijn Oom, die een Coopman binnen Room was, in zijn jeucht gheweest in Africa: daer zijnen Oom zijnen handel trock drijven, doe Keyser Carolus de vijfde voor Thunis was",[1] tr. vóór ca. 1525[2] Anna Roelandtsdr.


Bartholomeus Spranger (1546-1611), zelfportret.
(Olieverf?) op doek, 62,5 x 45 cm
Datering: ca. 1580/85
Locatie: Kunsthistorisches Museum, Wenen
Geschilderd miniatuurportret van Christina Muller, vrouw van de kunstenaar, door Bartholomeus Spranger.
Olieverf op metaal (gehamerd blik), 12,9 x 9.8 cm.
Datering: 1582-1600
Locatie: onbekend
Dit schilderij werd op 20-3-1995 geveild bij Dorotheum, Wenen.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Allegorisch portret van Bartholomeus Spranger en zijn vrouw Christina Muller, gegraveerd door Aegidius Sadeler II naar een tekening van Bartholomeus Spranger. Bartholomeus beklaagt het overlijden van zijn vrouw.[12]
Kopergravure 29,8 x 42.2 cm.
Datering: 1600
Locatie: diverse musea

klik op plaatje(s) om te vergroten
Keizer Rudolf II en zijn Vlaamse hofhouding:[13]
"... Hij (Bartholomeus Spranger) was nog maar goed en wel te Praag in 's keizers dienst of de zuivere jonkman Bartholomeus werd smoorverliefd op de veertienjarige Christine Müller, dochter van Nikolaas, een rijke juwelier. Haar moeder was een Hollandse en vond dat Christientje toch nog wat jong was om te trouwen. Spranger vond dat niet beter dan aan de keizer zelf te vragen of die geen goed woord voor hem kon doen bij vader Müller, die de vertrouwde hofjuwelier en soms geldschieter was van Rudolf II. Ja, als de keizer zelf als 'koppelaar' optrad kon vader Müller natuurlijk niet weigeren, maar toch stelde hij als voorwaarde dat Bartholomeus nog twee jaar zou wachten om te trouwen. Dat was voor onze hofschilder wat lang en... tien maanden nadien trouwde hij en nam met zijn vijftienjarige bruid zijn intrek in de Mala Strana. De door Spranger beschilderde gevel van zijn nieuwe woonst moet, volgens de beschrijving van Karel van Mander, iets enigs geweest zijn... "prachtig om te zien, de figuren zijn wonderlijk plastisch van werking en schoon van houding"...
... Alhoewel de 'soldij' die Rudolf II hem betaalde zeer krap was, toch was Spranger een zeer welstellend man, dank zij natuurlijk de fameuze erfenis die zijn schoonvader hem in in 1588 naliet. Hij liet zelfs zijn zuster Anna en zijn twee broers, Quirinus en Matheus met hun gezin van Antwerpen overkomen om zich als koopman te Praag te vestigen. Zij werden door hem en met hem samen in de adelstand verheven en hij noemde zich dan Bartholomeus Spranger van den Schilde!

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Spranger --- Generatie 1 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Karel van Mander, Het schilder-boeck, Haarlem, 1604, ⇒ www.dbnl.org
 2. Karel van Mander, Het schilder-boeck, Haarlem, 1604, ⇒ www.dbnl.org
 3. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 4. Karel van Mander, Het schilder-boeck, Haarlem, 1604, ⇒ www.dbnl.org
 5. RKD, ⇒ www.rkd.nl
 1. John Michael Montias, Art at an Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam 2002, ⇒ books.google.nl
 2. Karel van Mander, Het schilder-boeck, Haarlem, 1604, ⇒ www.dbnl.org
 3. Karel van Mander, Het schilder-boeck, Haarlem, 1604, ⇒ www.dbnl.org
 4. Karel van Mander, Het schilder-boeck, Haarlem, 1604, ⇒ www.dbnl.org
 5. Roland E. Fleischer et al., The age of Rembrandt, vol. III, Pennsylvania State Press, 1988
 1. Christiaan Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd, Amsterdam 1857-1864, ⇒ www.dbnl.org
 2. Frederick Kiefer, Shakespeare's visual Theatre, taging the personified characters, Cambridge, 2003, Google books
 3. ⇒ viewtopic.php%3Ff%3D7%26t%3D413+Quirinus+Spranger

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3