This page was last updated : 150816.
File size is: 28 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 8
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 8


Dirck Willemsz Tak

8a. PIETER GERRITSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 3-10-1790, ovl. Nieuwkoop 5-11-1865, smidsknegt wonende te Nieuwkoop (1819..1823), smit (1825..1843) aldaar, tr. Nieuwkoop 1-4-1819 MAGGELTJE R(E)UMEIJER, ged. Bodegraven 9-9-1783, ovl. Nieuwkoop akte 3-2-1871, j.d. naaister, wonende te Nieuwkoop (1819), dr. van Dirk Rumeijer en Wijntje Janse Meerlo.Egbert Willemsz Tak

8b. JAN VAN PIJLEN, geb./ged. Zevenhoven 2/13-12-1805, ovl. Mijdrecht 23-4-1856, veehouder (1830), bouwman, wonende onder Mijdrecht (1838, 1844), treedt op als voogd van de minderjarige Jacob Oostrom, tr. Ouder-Amstel 24-4-1830 BEATRIX NIEUWENHUI(J)ZEN, geb. Weesp 1808/09, ovl. na 1856, dr. van Arie Nieuwenhuijsen en Antje Kea, veehoudster.

8c. JACOB VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 8-10-1801, ovl. Hazerswoude 22-9-1853,[5] arbeider (1822..1850) te Nieuwkoop (1822, 1850), te Hazerswoude (1834), remonstrants, tr. Nieuwkoop 14-8-1822 (hij heeft Nat. Militie gedaan) HENDRIKA LEENHEER, geb. Hazerswoude 18-3-1798, ovl. Hazerswoude 9-12-1874, dienstbode (1822), gereformeerd, kraambewaarster, baker (ca. 1846-1860), dr. van Maarten Leenheer, bouwman, en Flora van de(r) Vijver. Zij wonen te Hazerswoude, nr. 175 (1834..1860).

Notarieel archief Woerden[6]
20-1-1834 : vermeld (o.a.): Neeltje Leenheer wonend te Waarder, erflater, huwelijkspartner, bloedverwant Hendrika Leenheer, wonend te Hazerswoude, erfgenaam, huwelijkspartner, bloedverwant Jacob van Pijlen, arbeider wonend te Hazerswoude, huwelijkspartner, TEKST OPZOEKEN


Tak - omgeving Den Haag

8d. CORNELIS JOHANNES MATTHIJS VAN PIJLEN, geb. 's-Gravenhage 18-9-1818, ovl. 1893-1917, (kantoor)bediende (1845..1880), bode (1876), woont te 's-Gravenhage (1845..1887), Heemstede (1887), tr. 's-Gravenhage 30-4-1845 ANNA ELISABETH HENDRIKS, geb. Arnhem 1816/17, ovl. 's-Gravenhage 14-3-1883, dienstbode (1845), winkelierster (1877), woont te 's-Gravenhage (1845..1883), dr. van Jan Hendriks en Anna Willemina van der Heiden.

Annonces betreffende het echtpaar Van Pijlen-Hendriks.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Jan Cornelis van Pijlen (1854-1887).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

8e. NICOLAAS (NICOLAUS) VAN PIJLEN, ged. RK Wassenaar 3-4-1796, ovl. Wassenaar 26-11-1850, heeft de dienstplicht voldaan (1824), broodbakker wonende te Wassenaar (1824, 1829),[12] tr. Voorschoten 19-11-1824 (CATHARINA) MARIA HOOIJMANS, ged. Voorschoten RK 21-5-1789, ovl. Wassenaar 15-12-1869[13], woont te Voorschoten (1824), Wassenaar (1829),[14] dr. van Pieter Hooijmans, metselaar, en Maria Lelivelt.


Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 8 ( 15 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Het Utrechts Archief, Toegangnr: 337-11, Inventarisnr: 5518, Kantoorplaats: Woerden, Memorienr: 55, Registratie datum: 02-08-1825, nummer op film: 823. "geen aktedatum" waar slaat dat op? op de ovl. akte?
 2. Groenehart Archieven, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839, inv. nr. 6230 aktenr. 41, blz. 92
 3. SRM, Not. Arch. Woubrugge, Toeg. nr. 125.2.01, inv. nr. 112, blz. 5
 4. ⇒ genealogie.historischekringliemeer.nl
 5. descendenten van Jacob van Pijlen volgens mededeling W. van Pijlen te Huizen
 6. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 8792J, akte nr. 4
 1. zie ook ⇒ ~h.mester
 2. zie ook ⇒ Genealogie
 3. zie ook ⇒ ~h.mester
 4. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1881
 5. Rijks-en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 55-59, 's-Gravenhage, 1880-1884
 6. volkstelling Wassenaar (1829), ⇒ www.wassenaar.nl
 1. ⇒ stamboom
 2. volkstelling Wassenaar Wassenaar (1829), ⇒ www.wassenaar.nl
 3. ⇒ www.wassenaar.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15