This page was last updated : 150819.
File size is: 80 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 4


Willem Willemsz Tak

4jj. HEIJNDRI(C)K JANSZ VAN PIJLEN(¥), geb. vóór ca. 1645, beg. Nieuwkoop 20-12-1696 (impost: pro deo), doopgetuige (1671, 1677), vermeld te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 3½ personen in de klasse arbeiders en onvermogenden, [1] woont in het Zuideinde van Nieuwkoop (1686), tr. vóór 1666 WILLEMGE MAERTENS, geb. vóór ca. 1645, ovl. na 1682, doopgetuige (1671, 1682).

COMMENTAAR(¥) Een Hendrick Pijlen treedt op als getuige in een notariële akte te Uithoorn (1671). [2] Is hij bovenstaande?

Op 5-5-1686 verkoopt Hendrick Jansz van Pijlen, wonende in het Zuideinde van Nieuwkoop, aan Jan Willemsz Outshoorn, wonende in het Zuideinde van Aarlanderveen, de helft van een grote snebbeschuit met toebehoren, de andere helft behoort Jan Willemsz Outshoorn. De koopsom is 175 gulden. [3]
Op 8-4-1675 verkoopt Aeltjen Willemsdr, weduwe van Maerten Cornelisz Quartel, aan Hendrick Jansz van Pijlen een huis en erf in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1/2 morgen, belend ten oosten de Uitwetering, ten zuiden Cornelis Corsz Broertjen, ten westen de laan en ten noorden Cors Jansz van Pijlen. Koopsom 150 gulden. [4]

4kk. PIETER JANSZ VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1645, doopgetuige (1666), tr. vóór 1669 WILLEMTJE AERTS.

4ll. WILLEM JANSZ VAN P(E)IJLEN, geb. vóór ca. 1640, ovl. 1708-1718, woont te Aarlanderveen (1666), belender in het Zuideinde van Aarlanderveen (1669, 1689), in de Zuideinderpolder (1688, 1690), aan de Lage Zijde in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen (1702), [5] doopgetuige (1669), betaalt als Willem van Pijlen, te Aarlanderveen, ƒ 1/2 familiegeld (1674), vermeld als bouwman te Aarlanderveen in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1670) met 2 personen in de klasse kapitalisten, [6] wednr. van Geertie Cornelis Verhaer? wonende te Aarlanderveen (1706), tr. 1o voor 1667 GRIETJE JANS, ovl. 1677-1706, tr. 2o 1677-1706 GEERTIE CORNELIS VERHAER?, ovl. vóór 1706, tr. 3o Aarlanderveen gerecht 7-9-1706 GRIETIE CORNELIS DE HAES, laatst wed. van Willem Jacobsz Zael wonende te Aarlanderveen (1706).

Op 17-6-1666 verkoopt Jacob Pieter Gijssen aan Willem Jansz van Pijlen, wonende te Aarlanderveen, een huis en erf in het Zuideinde, groot ½ morgen, strekkende van de Aarlanderveensedijk tot het land van Cornelis Pieter Gijssen, belend ten zuiden de koper en ten noorden de weduwe van Thonis Jochemsz Sael. De koopsom is 950 gulden. [7]
Kohier van de 1e 100ste penning Aarlanderveen 1697:[8] De wed. van Cornelis Grietens is overleden. Erven zijn de kinderen Gerrit Cornelis Verhaegh en Willem Jansz van Peijlen, nomine uxoris.
Op 24-1-1702 verkoopt Willem Jansz van Pijlen te Aarlanderveen aan Daem Pietersz Vos, een perceel wei- en veenland met een turfschuur in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 3 morgen 20 roeden, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot Jan Cornelisz van Eijck, belend ten zuiden Pieter Gerrit Jannen en de kinderen van OuweJan Korse en ten noorden Cornelis Hendricksz Baes, Cornelis Dirck Jonge Korsge en Hendrick Jacobsz van der Hoorn. De koopsom is 1.000 gulden. [9]
Op 15-5-1702 ruilt Willem Jansz van Pijlen met Jan Adamsz Braemkam een huis, erf, berg en schuur in het Zuideiende van Aarlanderveen, verongeld voor 3 hond, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot Cornelis Pieter Gijs toe, belend ten zuiden Cornelis Gerritsz Verhaer en ten noorden Aert Ariensz Samsom. Hij ruilt dit tegen een huis en erf aan de Ziende, strekkend van daar tot aan Maerten Jacobsz Hoogeveen, belend ten oosten Willem Gerritsz Cortens en ten westen Cornelis Volckertsz met nog een schuldbrief, groot 500 gulden. [10]
Op 15-5-1702 verkoopt Willem Jansz van Pijlen aan Willem Gerritsz Cortens een huis en erf aan de Ziende onder Aarlanderveen, strekkend van daar tot Maerten Jacobsz Hoogeveen, belend ten oosten de koper en ten westen Cornelis Volckertsz. De koopsom is 138 gulden. [11]
Op 15-5-1702 verkoopt Willem Jansz van Pijlen aan Klaes Gerritsz van Staveren een perceel land in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 2 morgen 3 hond, strekkend uit de Molenwetering tot Cornelis Gerritsz Verhaer, belend ten zuiden advocaat Trist en Cornelis Claesz en ten noorden advocaat Oijens. De koopsom is 225 gulden. [12]
Op 15-5-1702 verkoopt Willem Jansz van Pijlen aan Cornelis Gerritsz Verhaer een perceel land in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 5 morgen 3 hond, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot in de Molenwetering, belend ten zuiden hijzelf en ten noorden Cornelis Pieter Gijs. De koopsom is 300 gulden. [13]
Op 15-5-1702 verkoopt Willem Jansz van Pijlen aan Aert Ariensz Samsom een perceel in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 4 morgen, strekkend van de Aarlanderveensedijk tot in de Molenwetering, belend ten zuiden Cornelis Pieter Gijs en ten noorden Klaes Gerritsz van Staveren. De koopsom is 500 gulden. [14]
Op 15-5-1702 verkoopt Willem Jansz van Pijlen aan Pieter Jansz Swanenbeeck een perceel land in het Zuideinde van Aarlanderveen, verongeld voor 4 morgen 430 roeden, strekkend uit de Rijn tot aan de weduwe van Jan van der Linden, belend ten zuiden de koper en ten noorden Cornelia Broer, gezegd Gool. De koopsom is 890 gulden. Er wordt een schuldbrief, groot 890 gulden gemaakt. [15]
Op 7-1-1707 verkoopt Willem Cornelisz Pint aan Willem Jansz Pijlen een huis, schuur en het land of water in het Zuideinde van Aarlanderveen, strekkend van Sara Willemsdr van der Laan tot Cornelis Cornelisz Griffioen, belend ten oosten Jannetje Ariensdr Hogenboom en ten westen de weduwe van Pieter Jansz van der Pijl. Nog een schuurstaal aan de Hei, strekkend van het Nieuwkoopse water tot Harmen Piet, belend ten noorden Dirck Jacobsz Lelijvelt. Koopsom 215 gulden. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 140 gulden. [16]
Op 31-8-1708 verkoopt Willem Jansz van Pijlen aan Dirk Jacobsz Lelijvelt een schuurstaal aan de Zuideinderhei onder Aarlanderveen, belend ten oosten het Water van Nieuwkoop, ten zuiden Harmen Gijsen van Deijl, ten westen Jan Jansz van der Pijl en ten noorden de koper. Koopsom 5 gulden. [17]

4mm. EGBERT JANSZ VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1640, ovl. 1671-1674, vermeld voor de weeskamer Bodegraven 1-5-1669, [18] tr. vóór ca. 1660? NN, ovl. na 1674, betaalt als wed. van Egbert Jansz van Pijlen, met een cleijn winckeltge te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674).

Op 21-5-1670 draagt Gerrit Lopeker, bode van Nieuwkoop, met procuratie van de erfgenamen van Pieter Cornelisz Verhoeff d.d. 8-1-1670 te Nieuwkoop, over aan Egberd Jansz van Pijlen een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor 4 hond, strekkend van de Vorendijk tot in het water, belend ten oosten de weduwe van Jan Arijensz, stoelmaker, en Frans Claesz van Wieringen en ten westen Cors Jacobsz van Wieringen. Koopsom 885 gulden. [19]

4nn. CORNELIS JANSZ VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop vóór ca. 1650, ovl. 1684-1686, betaalt als Cornelis Jansz van Pijlen, schuytvoerder te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674), geref. lidmaat (1684) te Nieuwkoop, wonend in het "Zuideijndt", otr./tr. Noorden/Nieuwkoop geref. ../4-5-1670[22] WILLEMTJE HEIJNDRIKS KRUIJSWIJCK, ged. Noorden geref. 7-4-1647, ovl. na 1686, dr. van Heijdrick Meertensz Kruijswijk en Huijbertje Werrenaers, lidmaat van de Gereformeerde kerk, maakt met haar tweede echtgenoot Kors Jansen Kouwenhoven testament in Nieuwkoop op 9-9-1705 en 25-9-1708, geref. lidmaat (1684) te Nieuwkoop, doopgetuige aldaar (1685, 1687). Zij otr./tr. 2e. Nieuwkoop 24-2/17-3-1686 Kors Jansen Kouwenhoven, wednr. van Grietje Pieters Pijl (zie onder 3b).

Op 15-5-1674 compareren Willem Pietersz Westveen, getrouwd met Neeltjen Hendricxsdr Cruijswijck, Jacob Janssen, getrouwd met Gijsbertien Hendricxsdr Kruijswijck, Jan Pietersz Nap, getrouwd met Elsgen Hendricxsdr Kruijswijck, Cornelis Jansz van Pijlen, getrouwd met Willempien Hendricxdr Kruijswijck en Jan Ariensz van Spierenburg, getrouwd met Annitien Hendricxdr Cruijswijck, als kinderen van Huijbertien Warrenaertsdr, overleden te Noorden, in leven huisvrouw van Hendrick Maertensz Cruijswijck. De erfgenamen is toebedeeld een huis, erf, berg, schuur, en land te Noorden buitenweg, verongeld voor 3 morgen 28 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Gerrit Ariensz van Wieringen, belend ten oosten de nazaten van Jan Gerritsz Hoos en ten westen Gerrit Gijsen van Calslagen, nog de helft van twee henneptuinen, genaamd "Brandenlant", strekkend uit de Voorwetering tot het land van Gerrit Gijsen van Kalslagen, belend ten oosten en westen voornoemde Kalslagen, nog de helft van een kamp land aldaar, strekkend van de oude dijk tot in de Kawetering, belend ten oosten Willem Cornelisz Kol en ten westen Elbert Cornelisz Zael, nog de helft van een kamp land aldaar, strekkend van het land van de erfgenamen van de weduwe van Jochum Roelen van Beijeren tot in de Kawetering, belend ten oosten Elbert Cornelisz Zael en ten westen de erfgenamen van de weduwe van Jochum Roelen van Beijeren. Al deze onroerende goederen worden toegewezen aan Maerten Ermboutsz Boshoff, getrouwd met Geertien Hendricxsdr Kruijswijck. Hij moet hiervoor 2083 gulden 13 stuivers 10 penningen uitkeren aan zijn zwagers. Van dit bedrag blijft Boshoff 700 gulden schuldig aan zijn zwager Jan Ariensz Spierenburg en 470 gulden aan zwager Jan Pietersz Nap. [23]

4oo. CORS JANSZ VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop vóór ca. 1650, ovl. 1684-1686, betaalt als Cors Jansz van Pijlen, smith te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674), vermeld als Cors Jansz van Pijlen te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 2 personen in de klasse arbeiders en onvermogenden. [24]


Dirck Willemsz Tak

4a. DIRK JACOBSZ VAN PIJLEN, ged. geref. Nieuwkoop 10-11-1647 (get. Gerret Willemsz, Kornelis Dircksz, Maritge Pietersdr), woont te Nieuwkoop (1700), tr. 1o ca. 1695 ADRIAANTJE CORNELIS BLOEMENDAL, ovl. vóór 1700, otr./tr. 2o Nieuwkoop geref. 29-1/14-2-1700 (impost ƒ 3,--) ARIAANTJE PHILIPS, woont te Nieuwkoop (1700), wed. van Pieter Dircksen Vermeij.

4b. DIRK CORNELISZ VAN PIJLEN, geb. vóór ca 1650, ovl. na 1723, belender Zuideinde binnenweg (1671), betaalt als Dirck Cornelisz van Pijlen, veenman te Nieuwkoop, ƒ 1/2 familiegeld (1674), vermeld te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 3 personen in de klasse arbeiders en onvermogenden, [25] doopget. (1684), geref. lidmaat te Nieuwkoop 10-4-1689 op belijdenis [26], koopt op 13-3-1693 te Nieuwkoop van Ari Cornelisz Keijser een perceel veenland, groot ca 80 roeden met twee schuren erop, en een perceel veenland van 180 roeden met een schuur erop [27], treedt op als bloedvoogd voor de kinderen van zijn zuster Marritje (1693 en 1704), woont nog te Nieuwkoop in 1704, tr. 1o voor 1671 TEUNTJE CORNELIS (VAN) WARRE(¥), ovl. 1689-1704, geref. lidmaat te Nieuwkoop 10-4-1689 op belijdenis, otr./tr. 2o Wilnis/Nieuwkoop ("pro deo" in de geref. kerk[28]) 8/30-1-1704 (gaarder Nieuwkoop 10-1-1704) ADRIAANTJE PIETERS KOOT(¥), ovl. na 1723, wed. van Jan Marcelisz Boekhoudt en wonende te Wilnis (1704).

COMMENTAAR(¥) mogelijk verwant aan (kleindr. van?) Jasper Cornelisz Warre, woont Nieuwkoop, ovl./(beg?) 26-10-1639 (of?) 2-4-1641, tr. Neeltgen Bouwensdr [29], waaruit (o.a.?) een dr. Niesge Jaspers, die tr. 17-3-1627 Thomas Arise Wit [30].
en aan Pieter Cornelissen Warre uit wie een zn Cornelis Pieters Warre Rem. gedoopt Nieuwkoop 26-5-1675.
Claasje Ernst van Warre, j.d. van Oudenwater, geref., tr. Woerden 18-2-1720 Jan Cornelisz van de Poel.[31]


COMMENTAAR(¥) is er verband met Anna Dirks te Koot, "die een los en geabandoneerd leeven heeft en geleyd" en wier kind om het leven is gebracht" etc. [32]

Op 19-11-1671 verkoopt Annitjen Abrahamsdr Trom, laatst weduwe van Johan Leegburgh te Kamerik, aan Dirck Cornelisz van Pijlen een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, groot 400 roeden, strekkend van het land van Joris Cornelisz van Staveren tot dat van (niet vermeld), belend ten oosten Jan Eevertsen en ten westen Gert Willemsz Vermij. Koopsom 1.070 gulden. [33]
Op 7-6-1672 verkopen Arien Gijsen Boer, Cornelis Gijsen Boer en Claes Gijsen Boer, Gerrit Adriaensz van Staveren, getrouwd met Annitie Gijsen Boer, Maerten Gerritsz van Staveren, getrouwd met Neeltje Gijsen Boer en Cors Pieter Worboutsz als vader en voogd en Gijsbert Janssen van Leeuwen als mede-voogd over Gijsbert Corssen, kind van de overleden Aeltgen Gijsen Boer, allen als kinderen van Gijsbert Cornelisz den Boer en de overleden Trijntien Ariensdr en erfgenamen van Cornelis Ariensz Baillius, overleden te Woerden, aan Cornelis Dircxsz van Pijlen een oud huis met erf en schuur en aanliggend land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, samen groot 913 roeden en verongeld voor 1 morgen 20 roeden, strekkend uit de Voorwetering en het land van Pieter Cornelisz Boetekees tot het land en de tuin van Hendrick van Sevenhoven, baljuw, belend ten oosten Cornelis Fransz, scheepmaker, Pieter Cornelisz Boetekees, Cornelis Dircxsz van Arnhem en Hendrick van Sevenhoven en ten westen Cornelis van Leeuwen en Claes Stouthandel, mede deze van Sevenhoven. Koopsom 1.410 gulden. [34]
Op 20-3-1674 verkoopt Dirck Cornelisz van Pijlen aan Roel Jansz van Swanenburgh een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, groot 171 roeden 4 voet, strekkend van het land van de verkoper tot dat van de weduwe van Claes Dircxsz Lous, belend ten oosten Jan Cornelisz van Staveren en ten westen de koper. Koopsom 512 gulden 12 stuivers. [35]
Op 3-6-1674 verkopen Willem Dircxsz Wit voor zichzelf en met procuratie van de verdere kinderen van de overleden Dirck Lambertsz Wit voor een helft en Elias, Cornelis, Pieter en Trijntien Jan Pieter Leuloffsz, Gerrit Cerssen, getrouwd met Annitie Jansdr, Arien Tomasz, getrouwd met Marritie Jansdr en Arien Pietersz Nat, getrouwd met Hendrickie Jansdr, mede genoemde Elias Jansz als voogd over Gerrit Jan Pieter Leuloffsz, als kinderen van Jan Pieter Leuloffsz voor de andere helft, aan Cornelis Dircxsz van Pijlen een perceel hooiland met de helft van een henneptuin in het Noordeinde van Nieuwkoop, waarvan de andere helft behoort aan Dirck Fransz van Wieringen, samen groot 1 morgen 56 roeden, strekkend van de eerste damsloot in het hooiland en het land van Neetge Pietersdr tot dat van het land van de weduwe van Cornelis Claesz van Leijden, belend ten oosten Pieter Cornelisz van Wieringen en ten westen Tonis Cornelisz Swanenburg. Koopsom 400 gulden. [36]
Op 4-1-1704 compareren voor schout en schepenen van Nieuwkoop en Noorden Dirck Cornelisz van Pijlen, wednr. ende boedelhouder van Trijntie Cornelis Warre ter eenre sijde, en Gerrit Oudewater bailliu ende schout, Jan Groen ende Gerrit Gerrits van Staveren weesmannen van Nieuwkoop en Noorden voorts als opgewoogden ? over de twee minderjarige kinderen van voorn. van Pijlen bij de voorsz. Trijntie Cornelis Warre geprocreert met name Cornelis Dircx van Pijlen, out ontrent tweeentwintig jaren, ende Jan Dircx van Pijlen out ontrent twintig jaren, ter andere zijde om de erfenis van Trijntie Cornelis Warre te regelen. Zij besluiten tot uitkoop waarbij Dirck Cornelisz van Pijlen alle de goederen acien en geregtigheden ez. behoudt, onder de verplichting de kinderen eerlijk te alimenteeren etc. tot hun 25ste jaar of tot hun huwelijk. Voorts dient hij aan hen ieder dan mee uit te keren als hun moederlijke erfenis behalve een eerlijke uijtset een somma van ƒ 63,--. [37]
Op 11-4-1723 compareren te Achttienhoven Dirk Cornelisz van Pijlen en Adriaantje Pieters Koot, vermoedelijk om hun testament te laten opmaken. Zoek op Ref. [38].

4c. CORNELIS PIETERSE VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 1656/57, ovl. na 1725, scheepstimmerman, woont Uijlenburg (1685), Cattenburg (1712, 1716), op de Nieuwe Zeedijk naast de Toren van Kordaen (1722), poorter van Amsterdam 13-8-1686 als scheepstimmerman van Nieuwkoop. Hij otr. 1o Amsterdam 8-9-1685 geref. (get. Dieuwertjen Cornelis, zijn moeder, en voor haar Marritje Jacobs, haar ouders dood) MARRETJE CORNELIS, ged. Amsterdam Oude K. 3-1-1659 (get. Marritje Jacobs en Trijntje Jans), beg. Amsterdam St. Anthonies Kh. 7-8-1693 (zij laat 3 kinderen na), dr. van Cornelis Harmans Deijl,[43] scheepstimmerman op Marken (¥), (1645, 1649), poorter van Amsterdam 8-10-1660 als zn van Harmen Janse, zeilwerker, en Geertruijt Vincemius. Zij woont bij de Weeteringsbrugh (1685), in de Eendraghtsganck (1693). Hij otr. 2o Amsterdam geref. 4-9-1716 GRIETJE ROELOFS (PRINS), ged. Amsterdam Zuiderk. 15-6-1667, beg. Amsterdam Ooster Kh. 18-2-1722, wonend te Cattenburg (1688, 1716), wed. van Lambert Clase de Raven (¥), scheepstimmerman, dr. van Roelof Hendricksz (Prins) en Marritje Pieters.

COMMENTAAR(¥) NB een van de toenmalige stadsuitbreidingen op het Waalseiland te Amsterdam!


COMMENTAAR(¥) Grietje Roelofs (Prins), otr. Amsterdam geref. 26-3-1688 (get. haar moeder Marritje Pieters, zijn moeder Trijntje Pieters) Lammert Claasse Raven, geb. Amsterdam 1662/63, scheepstimmerman op Kattenburg (1688).

Op 26-8-1699 koopt Cornelis Pieters van Pijlen, scheepstimmerman een huis en erf en een erf op Kattenburg in de Kleinestraat [44].
Op 16-11-1700 bewijst Cornelis Pieterse van Pijlen voor de weeskamer aan zijn kinderen hun moederlijk erfdeel [45].
Op 19-1-1708 kopen Leendert Laurensz, Cornelis Pieters van Pijlen en Aris Gerritsz Mol van Cornelis Gerritsz voor ƒ 165,-- twee erven in de Kleine Kattenburgerstraat zuidzijde nr. 27 en 28 [46].
Op 9-1-1718 testeren Cornelis Pieterse van Peijlen en Grietje Roelofs, echtelieden wonende te Amsterdam. Testateur bepaalt dat zijn huisvrouw na zijn overlijden aan zijn zoon Pieter Cornelisz van Pijlen of aan diens plaatsvervullers zal uitkeren als filiale portie de twee huizen staande op Kattenburg, die door hem testateur bij het huwelijk zijn ingebracht plus ƒ 600,-- en al zijn kleren, beddegoed, vijf zilveren lepels, een zilveren schaal en een paar gouden knopen. De overige goederen laat hij na aan Grietje Roelofs. Indien zijn zoon hiermee niet instemt krijgen hij en Grietje Roelofs ieder een gelijk deel. Testatrice begeert dat haar man na haar overlijden aan haar twee kinderen Jannetje Lammers, huisvrouw van Harmen Mattheusse, en Lijbe Lammers, huisvrouw van Teunis Meijer of aan dier plaatsvervullers zal uitkeren als kindsdeel de twee huizen staande op de Boomsloot die door haar, testatrice, bij het huwelijk zijn ingebracht, plus haar kleren, sieraden en al het door haar ingebrachte huisraad en zilver, bestaande uit "een paar stricken met fijne diamantsteentjs, een ring met zeven diamantjes, drie gouden ringen, een gouden ketting, een tas met een zilveren beugel, tien zilveren leepels, een zilver schenkbort, twee zilveren zoutvaten, twee zilveren mostertpotten, een zilveren theedoos, een zilveren penning" en het beddegoed. De overige goederen laat zij na aan testateur. Indien de twee kinderen hiermee niet instemmen krijgen zij en testateur ieder een derde deel. Dit alles onder uitsluiting van de weesmeesters. Getuigen zijn Allard Velden en Joannes Luydens. (in margine :"de testateur heeft verclaert op het quohier van de 200e penning beneden de ƒ 4000,-- te staan gequotiseert") [47].
Op 16-10-1722 verdelen regenten van het Burgerweeshuis, als gemachtigden voor vier van de kinderen van Harmen Matthijsse Rus en Jannetje Lammerts, en Benjamin Rus en Willem de Jong, als voogden over het vijfde kind Lammert Rus, enerzijds, en Elisabeth Lammerts, weduwe en boedelhoudster van Gerrit Scholten, anderzijds, de boedel van Lammert Claas Rave en Grietje Roelofsdr., ouders van voornoemde Jannetje en Elisabeth. De nalatenschap bestaat uit twee huizen op de Boomsloot, samen getaxeerd op ƒ 1300,-- en drie en een half huis in de Kleine Kattenburgerstraat nrs. 28, 29, 30 en 31, zuidzijde voor de werf van "Raven", tesamen ƒ 4550,--, en verder zilver en meubilair. Uit de totale opbrengst van ƒ 6345:4:0 verkrijgt Elisabeth Lammerts alle genoemde huizen en een deel van het zilver en het meubilair. Het teveel betaalt zij uit aan de andere partij. Getuigen zijn Paulus van der Ende en Jacob Lammerts [48].
Op 4-12-1725 koopt Cornelis Pieters van Pijlen, scheepstimmerman, van Bartholomeus Hulshuysen en Elisabeth Lamberts, dochter en voor de helft erfgenaam van Lambert Raven, voor ƒ 2050,-- een huis en erf in de Kleine Kattenburgerstraat oostzijde, belend Hendrik Brand zuidzijde, Hendrik Abrahamsz noordzijde, voor aan de straat, achter aan de werf De Raven, en de helft van een huis en erf staande als voren, belend Laurens Blank zuidzijde, Sieuwert Goosen van Utrecht noordzijde, voor aan de straat, achter aan de werf De Raven [49].


Cornelis Willemsz Tak

4yy. PIETER EGBERTSZ FENT VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1640, beg. Nieuwkoop 21-10-1699 (impost: 3 gulden), j.m van Nieuwkoop (1664), belender in het Zuideinde van Nieuwkoop aan de buitenweg (1662, 1665) aan de binnenweg (1674), aan de overweg (1669), aan de Meije onder Nieuwkoop (1662..1678), in het Zuideinde van Aarlanderveen (1699), betaalt als Pieter Egbertsz van Pijlen, bouman te Nieuwkoop, ƒ 1,-- familiegeld (1674), vermeld als Pieter Egbertsz Fent van Pijlen, bouwman te Nieuwkoop en Noorden in de Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland (ca. 1680) met 4 personen in de klasse halve kapitalisten,[51] woont aan de Meije onder Nieuwkoop (1677), tr. Nieuwkoop schepenen 27-5-1664¥) SWAENTIE PIETERS KEYSER, ovl. na 1690?, j.d. van Lange Linschoten (1664).

COMMENTAAR(¥) otr. te Linschoten geref./gerecht niet gevonden.

Op 18-5-1660 draagt Jan Arijensz Vermij te Nieuwveen over aan Pieter Egbertsz Fent de helft van een huis en erf met de helft van 4 morgen in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 morgen 575 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot aan het land van Pieter en Willem Egbertsz, belend ten oosten Gert Jacobsz en Harmen Jansz van der Well en ten westen de weduwe van Claes Jan Dircxsz, nog de helft van een huis en erf met 37 roeden land aldaar, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Arijen Hendricksz aan de Meije, belend ten oosten de erfgenamen van Jan Pieter Leendertsz en ten westen de erfgenamen van Cornelis Arijen Jacobsz. Koopsom 2.175 gulden. [52]
Op 3-5-1666 draagt Pieter Egbertsz Fent in het Zuideinde van Nieuwkoop over aan Claes Cornelisz Verlaen een stuk veenland met schuur in het Zuideinde binnenweg, strekkend van het land van Gerd Willemsz Vermij tot aan de Achterweg, belend ten oosten Anna Jacobsdr Trom en ten westen Cornelis Hendrick Jansz. Koopsom 220 gulden. [53]
Op 15-5-1667 draagt Jan Willemsz Lous te Nieuwkoop over aan Pieter Egbertsz van Pijlen 362 roeden veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van de verkoper tot het land van de koper, belend ten oosten Dammas van Griecken, Gerd Arijensz van Staveren en Pieter Hermensz Set (?) en ten westen Jan Jansz van Leeuwen. Koopsom 1.013 gulden. [54]
Op 31-5-1668 verkoopt Dirck Claesz Lelijesteijn in de Lagewaard onder Oudshoorn aan Pieter Egbertsz van Pijlen de helft van een huis en erf met twee bergen en een schuur in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 11 morgen 5 hond, strekkend van het huis van Pieter Cornelisz tot het volgende land, nog een perceel weiland, strekkend uit de oude Meije en genoemd erf tot het land van de kinderen van de heer van Rijswijk, belend ten oosten deze kinderen en Michiel Pietersz de Bruijn, ten zuiden de andere helft van het huis en erf en ten westen Pieter Cornelis Pietersz, nog een perceel hooiland met henneptuin, strekkend van het land van de nazaten van Jacob Gerritsz Vermij tot het land van Gerrit Jacobsz van der Horst, belend ten oosten de kinderen van de heer van Rijswijck en de verkoper en ten westen de nazaten van genoemde Vermij, nog een perceel hooiland aldaar, belend ten oosten, westen en zuiden de genoemde nazaten Vermij en ten noorden de korte Masloot. Koopsom 10.200 gulden. [55]
Op 23-5-1670 verkoopt Pieter Egbertsz van Pijlen, met instemming van Hendrick van Sevenhoven, baljuw en schout, mede van de welgeborenen van de heerlijkheid Nieuwkoop bij procuratie d.d. 23-4-1669, aan Cornelis Gerritsz van Vliet een huis en erf in het Zuideinde buitenweg, strekkend van de Vorendijk en de werf van de koper tot aan het land van With Sijmonsz van Die, belend ten oosten van Die en ten westen Hermen Jansz van der Well. Vorige eigenaar was Neeltgen Jacobsdr Boeren, gecondemneerde. Koopsom 255 gulden. [56]
Op 20-5-1677 verkoopt Dominee Theodorus Geestranus aan Pieter Egbertsz van Pijlen een huis en erf in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 3 hond, belend ten oosten de weduwe van Willem Jansz van Wijngaerden, ten zuiden de Vorendijk, ten westen Arien Jansz en Wijt Stouthandel en ten noorden Arien Jansz. Koopsom 150 gulden. [57]
Op 14-6-1677 verkoopt Pieter Egbertsz Fent aan de Meije aan Willem Egbertsz Fent aan de Rijpwetering de helft van een huis en erf en de helft van 4 morgen land in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1½ morgen, strekkend uit de Voorwetering tot achter het land van de koper, belend ten oosten de erfgenamen van Gerrit Jacobsz Tol en de nazaten van Harmen Jansz en ten westen de erfgenamen van Claes Jan Dircksz, nog de helft van een huis en erf met wei- en hennepland in het Zuideinde buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Rut Jansz van Bemmel, belend ten oosten Jacob Claesz Lous en ten westen deze van Bemmel, nog 1/8 deel van 13 morgen 174 roeden land, genaamd "de twaalf morgen" achter Nieuwkoop in de polder, strekkend in het geheel van de Masloot tot in de oude Meije, belend ten oosten de wederhelft van de twaalf morgen en ten westen de weduwe van Pieter Cornelisz Hoogeveen. Koopsom 1.200 gulden. [58]

4zz. WILLEM EGBERTSZ VAN PIJLEN(¥), geb. vóór ca. 1640, ovl. 1666-1672, belender in het Zuideinde van Nieuwkoop buitenweg (1667-1677?), tr. vóór 1662[60] [61] MARITGEN CORNELISDR, geb. vóór ca. 1645. Zij hertr. Nieuwkoop 17-1-1672 Jacob Pietersz van Leeuwen, wednr. van (kennelijk een andere) Maritgen Cornelisdr.[62]

Te Nieuwkoop vinden we in het kohier van het Familiegeld (1674):
Jacob van Leeuwen' weduwe, brandewijnvercoopster ƒ ½.
Jacob Pietersz van Leeuwen, veenman ƒ ½.
Op 16-3-1666 draagt Harmen Gijsbertsz van der Deijl over aan Willem Egbertsz van Pijlen een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, belend ten oosten de koper, ten zuiden Jacob Pietersz van Leeuwen, ten westen het Cloosters volck en ten noorden de weduwe van Harmen Cornelisz. Koopsom 150 gulden. [63]


Egbert NN Tak

4x. EGBERT PIETERS VAN PIJLEN, ged. Rem. Nieuwkoop 29-10-1684, ovl. na 1737, als Egbert Pietersz van Pijlen belender in het Zuideinde van Aarlanderveen (1719..1736), als schepen (1735-1737) ondertekenaar van het trouwboek van Nieuwkoop.[72]


Egbert Willemsz Tak

4f. EGBERT CLAESZ VAN PIJLEN, ged. Rem. Nieuwkoop 4-1-1671, ovl. 1741-1742, testeert in 1729, belender met land in de Kleine Polder te Ousdhoorn (1741), otr. 1o Nieuwkoop (gaarder) 2-1-1699 NEELTJE JANSE, ovl. 1701-1729, tr. 2o voor 1729 EVA (JESJE!) SPLINTERS BRAK, ovl./beg. Nieuwkoop 17/22-9-1762 (gaarder 20-9-1732 ƒ 30,--), is als wed. van Egbert Claasz van Pijlen belendster in het westeinde van de Ridderbuurt (1743), met land in de Kleine Polder (1742), Grote Polder (1750..1760) te Oudshoorn, is als wed. van Egbert van Pijlen belendster met land in de Kleine Polder te Ousdhoorn (1767), woont in het Noordeinde van Nieuwkoop (1762).

Op 4-5-1722 verkopen Cornelis Sijmonsz Schenkevelt, Roeloff Cornelisz van Swieten met procuratie van Jan Sijmonsz Schenkevelt, Dirk Dirksz Schenkevelt, Lijsbet Dirks Schenkevelt, weduwe van Cornelis Cornelisz Victorij en Andries Dirksz Kooij, gehuwd met Hillegont Cornelisd Vermij, allen erfgenamen van Sijmon Jansz Vermij, aan Egbert Klaasz van Pijlen 2 morgen 4 hond 61 roeden land in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornsedijk tot aan de verkopers toe, belend ten oosten Gijsbert Dirksz van Wieringen en ten westen Dirk Jansz van der Wilk, die alleen zijn uitpad naar de Oudshoornsedijk had. De koopsom is 1.600 gulden. [73]
Op 23-4-1755 transporteren Arij Sijmonse Buurman en Michiel Willemsz Outshoorn als voogden over de minderjarige erfgenamen van Neeltje Dirkse Boot, weduwe van Willem Sijmonse Buurman, aan Pietertje Dirkse Rijnsburger, weduwe van Cornelis Pietersz van Heijningen, en Jesje Splinters Brak, weduwe van Egbert Klaase van Pijlen het onder voorwaarden van 19-12-1754 verkochte derde deel van een partij veenland en water binnen de Dertigjarige separatie in de Grote polder, groot volgens meting 1 morgen 46 roeden op de kaart nr. 183, te verongelden voor 1 morgen 120 roeden, strekkende uit de Ringsloot buitendijks geschoten tot in de Noordwetering, belend ten oosten Jan Dirkse Lelijveld en ten westen Cornelis Pietersz van Heijningen en Dirk Klaase Rijnsburger. Koopsom 400 gulden. [74]
6-5-1762 : Extract van het testament van Egbert Klaasz van Pijlen te Nieuwkoop, gepasseerd d.d. 17-8-1729 voor notaris Isaak Angelkot te Amsterdam, benoemde tot enige en algehele erfgenaam zijn huisvrouw Eva Splinters Brak om al zijn goederen te mogen gebruiken, haar leven lang of tot aan haar hertrouwen. Deze akte ook getoond aan notaris P. Lietaert te Zwammerdam op 24-12-1738. Kopie van de procuratie van Eva Splinters Brak, weduwe van Egbert Klaasz van Pijlen, wonende in het Noordeinde van Nieuwkoop, gepasseerd voor notaris Lietaert te Zwammerdam. Zij machtigde Christiaan de Roo (Roij) en Jan Hendriksz van Wieringen, beiden te Nieuwkoop. [75]

Op dezelfde dag 6-5-1762 verkopen bovenstaande gemachtigden o.a. huis en erf aan de noordzijde van de Ridderbuurt en een aantal landerijen en opstallen in de Grote en Kleine Polder te Oudshoorn. [76]

4g. DIRK CLAASEN VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1685, tr. vóór 1706 NN.Jan Willemsz Tak
In deze generatie vermoedelijk al uitgestorven.

Tak - omgeving Den Haag

4j. CORNELIS EGBERTSE VAN P(E)IJL(EN), ged. Rem. Nieuwkoop 27-8-1671, beg. Voorburg gaarder 29-9-1721 ("Cornelis Pijl, pro deo"), j.m. geboortich van Nieucoop (1697), otr./tr. Voorburg gerecht 18-5/2-6-1697 (get. haar vader Pieter Bouwensz van Cralingen, in margine: "solvit de impost met ƒ 6,--"), en tr. Voorburg RK 2-6-1697 (get. Margarita van Beest en Catarijntie Jans) GRIETJE PIETERSE VAN CRALINGEN, geb. vóór ca. 1680 (doop niet gevonden te Voorburg), beg. Voorburg gaarder 24-12-1751 ("Grietje van Cralingen"), wonende te Voorburg (1697), huw. get. (1729, 1735), dr. van Pieter Bouwensz (Boudewijnsz) van Cralingen (uit Segwaart) en Neeltje Cornelis van Groenewegen.

In de beschrijving van de boedelinventaris van wijlen Franchoijs van Trigt d.d. 27-4-1707 komt onder de talloze schuldenaren voor: Cornelis van Pijlen tot Voorburgh met een schuld van ƒ 1072:12:0. [77]
Op 24-8-1718 compareren te Aarlanderveen Grietje Egbertsdr van Pijlen en Cornelis Egbertsz van Pijlen. Cornelis Egbertsz van Pijlen deed afstand van de nalatenschap van Willem Jansz van Pijlen ten behoeve van zijn zuster Grietje. Zij verkoopt aan Volk Tonisz Saal een perceel veenland of water, groot 80 roeden met een schuur in het Zuideinde van Aarlanderveen, belend ten oosten de Weduwe van Pieter Teuwisz Vermij, ten zuiden Teuwis Pietersz Vermij, ten westen Arij van Roijen en ten noorden Teuwis Hendrickz 't Hart. Belast met een schuldbrief, groot per reste 60 gulden, toekomende Willem Cornelisz Pint. Koopsom 100 gulden. [78]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 4 ( 80 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 184 volgnr. 218
 2. ONA Uithoorn, Nots. M.de Witt, d.d. 1 mei 1671, gecit. in ⇒ www.brouwertree.com
 3. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 65 folio 6v, 05-05-1686
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 62
 5. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, passim
 6. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 208v volgnr. 15
 7. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 64 folio 18, 17-06-1666
 8. GBLO 9(1994)140
 9. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 103v, 24-01-1702
 10. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 129v, 15-05-1702
 11. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 131, 15-05-1702
 12. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 131v, 15-05-1702
 13. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 132, 15-05-1702
 14. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 132v, 15-05-1702
 15. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 4 folio 133 en 133v, 15-05-1702
 16. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1706-1712, inv.nr. 5 blz. 82
 17. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1706-1712, inv.nr. 5 blz. 165v
 18. Groenehart Archieven, inv. nr. 2, blz. 172
 19. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 245v
 20. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1712-1720, inv.nr. 6, blz. 280v, 24-08-1718
 21. Kb. Nieuwkoop l.c.
 22. ⇒ www.brouwertree.com
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 26
 24. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 184 volgnr. 220
 25. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 185v volgnr. 247
 26. Kb. Nieuwkoop, l.c.
 27. Kb. Nieuwkoop l.c.
 1. Kb. Nieuwkoop, l.c.
 2. GN 40(1985)419
 3. GN 40(1985)265
 4. J. Bos-Bliek et al., OnzeVoorouders, Kwartiertstaten en stamreeksen dl II, p334, Leiden, 1992
 5. Criminele Vonnisboek ORA Nieuwkoop 26, geciteerd door Kuipers
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 314v
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 11v
 8. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 17v
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 28v
 10. Streekarchief Alphen a/d Rijn, Weeskamer-archief Nieuwkoop en Noorden, weesboek genaamd "Prothocol en vertigting" 1684-1727, 1796, 1809, f56v, ⇒ www.den-braber.nl
 11. R.A. Achttienhoven LXII, 90, nr. 110
 12. Regt, l.c.
 13. Regt, l.c.
 14. Regt, l.c.
 15. Kb. Nieuwkoop, l.c.
 16. P. Winsemius, En konnen..., Blaricum, 1997
 17. GA Amsterdam, zie Kw.Sch. P6 f507
 18. GAA, Beg. Reg. WK 5004 f66
 19. GA Amsterdam, Kw.Sch. 4A f233
 20. ONA Amsterdam, Nots. P. Schabaalje, inv. nr. 241, d.d. 9-1-1718
 21. ONA Amsterdam, Nots. A. van Eijbergen, inv. nr. 7369, d.d. 16-10-1722
 22. GA Amsterdam, Kw.Sch. 4S f427v
 23. Meijer en Van Wieringen, l.c., p463
 24. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 174v volgnr. 31
 25. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 158v
 26. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 56
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 93
 1. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 150v
 2. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 247v
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 136v
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, blz. 145
 5. FamilySearch Ancestral File v4.19
 6. zie ook OVO II p 31
 7. zie ook Mededeling C.E. Kuipers te Drachten, 1995
 8. Mededeling C.E. Kuipers te Drachten, 1995
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 49v
 10. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 64 folio 309, 28-01-1671
 11. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 64 folio 309v, 28-01-1671
 12. Aarlanderveen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 64 folio 338, 30-05-1671
 13. Streekarchief Alphen a/d Rijn, Weeskamer-archief Nieuwkoop en Noorden, weesboek genaamd "Prothocol en vertigting" 1684-1727, 1796, 1809, f24, ⇒ www.den-braber.nl
 14. zie ook Onze Voorouders, l.c., dl. II
 15. zie ook Onze Voorouders, l.c., dl. II, p28
 16. Groenehart Archieven, notaris Johan van Velsen, inv. nr. 16 aktenr. 46
 17. Rijnland (1967)
 18. ARA, Trouwboek gerecht Nieuwkoop, passim
 19. Groenehart Archieven, protocollen Oudshoorn 1722-1728, inv. nr. 14, blz. 14
 20. Groenehart Archieven, protocollen Oudshoorn 1754-1759, inv. nr. 21, blz. 70
 21. Groenehart Archieven, protocollen Oudshoorn 1759-1763, inv. nr. 22, blz. 200v
 22. Groenehart Archieven, protocollen Oudshoorn 1759-1763, inv. nr. 22, blz. 202v
 23. GA Delft, Nots. Adriaen Leeuwenhoeck, inv. nr 2446D, Folio 171
 24. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1712-1720, inv.nr. 6, blz. 280v, 24-08-1718
 25. ⇒ overlijdensboek_bergschenhoek.htm
 26. ⇒ overlijdensboek_bergschenhoek.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15