This page was last updated : 130809.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Milet
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Milet,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Milet Gen. nr. 2

2a. Dr. Mr. Johan Hendrik Milet, ged. Vlissingen? 14-1-1742 (get. Jan Craan en Johanna Spoors), ovl. Middelburg 28-10-1809, leerling van het Gymnasium te Middelburg (1755-1759),[1] ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 22-9-1759 ("Johannes Henricus Milet, Middelburgo-Zelandus"),[2] promoveert aldaar op 25-11-1763 in de rechten op een dissertatie getiteld de Consensu parentum in liberorum nuptiis iuterponendo ("Joannes Henricus Milet, Medioburgo-Zelandus"),[3] raadsheer in het Provinciale Hof of 't Hof van Justitie (benoemd 1772), raadsheer in de Hoge Raad (1785), benoemd tot raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland 27-4-1795,[4] tot Raad van het Departementaal Gerechtshof van Zeeland 24-3-1803,[5] woont in de Wagenaarstraat te Middelburg (1809), tr. Zierikzee 20-7-1785 (impost)[6] Agatha Maria (Aagje) van Scho(o)nenberg.

Wapen Milet: doorsneden: A in groen een gouden lelie. B in zilver een lage groene punt tussen twee toegewende rode leeuwen.
Wapenvoerder: Johan Hendrik Milet. [7]
Katalogus van een fraaije verzameling van boeken in onderscheidene talen en wetenschappen, nagelaten door wijlen den heer J.H. Milet ... : welke zullen verkogt worden op dingsdag den 17 april 1810 ... in de Wagenaardstraat bij de Oude Kerk te Middelburg. (Middelburg, S. van Benthem, 1810).

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Milet --- Generatie 2 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Dr. J.G. Vogler, Leerlingen van het Gymnasium te Middelburg, 1629-1905, in: Archief Zeeuwsch Genootschap (jaarboek) 1906
 2. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 3. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 4. Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1674, folio 97v/98r
 5. Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1674, folio 137v
 1. Ind. Nav. 10(1997)112
 2. CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland, blz. 66.
 3. Ind. Nav. 10(1997)112
 4. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 5. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 1. Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden inv.nr. 104, fol. 14r
 2. Ind. Nav. 7(1994)32
 3. Ind. Nav. 10(1997)112

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2