This page was last updated : 130809.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Milet
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Milet,
version 1.1,
Muiden, 2010.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Milet --- Generatie 2 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Dr. J.G. Vogler, Leerlingen van het Gymnasium te Middelburg, 1629-1905, in: Archief Zeeuwsch Genootschap (jaarboek) 1906
 2. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 3. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 4. Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1674, folio 97v/98r
 5. Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1674, folio 137v
 1. Ind. Nav. 10(1997)112
 2. CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland, blz. 66.
 3. Ind. Nav. 10(1997)112
 4. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 5. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 1. Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden inv.nr. 104, fol. 14r
 2. Ind. Nav. 7(1994)32
 3. Ind. Nav. 10(1997)112

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2