This page was last updated : 200402.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 11.0,
Muiden, 2017.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 4 ( 205 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Geschiedenis van Ede, Arnhem, herdruk 1980
 2. Barneveldsche Courant d.d. 2-2-1872
 3. Barneveldsche Courant d.d. 16-5-1873
 4. Geschiedenis van Ede, Arnhem, herdruk 1980
 5. Barneveldsche Courant d.d. 30-10-1885
 6. Barneveldsche Courant d.d. 15-10-1886
 7. Barneveldsche Courant d.d. 3-2-1888
 8. zie Barn. Crt 11-10-1906
 9. stamreeks Hopster volgens Mededeling R.H. Hopster te Deventer
 10. Ref. xxx
 11. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES138
 12. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1219
 13. Het Centrum, 14-8-1911
 14. Barneveldsche Courant d.d.3-2-1916
 15. Leeuwarder Nieuwsblad, 20-2-1940
 16. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 02-12-1929
 17. Leeuwarder courant, passim
 18. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 28-03-1931
 19. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 24-07-1935
 20. L.C. ter Haar-van Schothorst, Mijn levensverhaal, Winterswijk, 1997, eigen uitgave
 21. Leeuwarder courant 08-12-1916
 22. Leeuwarder courant d.d. 24-02-1926
 23. De Tijd, 27-8-1894
 24. Algemeen Handelsblad 30-7-1895
 25. Nederlandsche staatscourant 03-09-1898
 26. Algemeen Handelsblad 19-12-1899
 27. Arnhemsche courant 23-08-1901
 28. Haagsche courant 04-12-1901
 29. De Gooi- en Eemlander 11-01-1902
 30. Arnhemsche courant 17-07-1902
 31. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 30-07-1903
 32. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 33. ⇒ dap.library.uu.nl
 34. Arnhemsche courant 20-05-1904
 35. Arnhemsche courant 09-06-1909
 36. Het nieuws van den dag 12-03-1910
 37. Haagsche courant 24-12-1915
 38. Haagsche courant 08-07-1916
 39. Haagsche courant 15-04-1919
 40. Het Vaderland 15-03-1920
 41. Algemeen Handelsblad 14-05-1925
 42. Haagsche courant 06-03-1926
 43. Haagsche courant 16-09-1927
 44. nog doen Het vaderland 501-1928
 45. Algemeen Handelsblad 19-04-1929
 46. ⇒ Directeuren
 47. Het Vaderland 19-7-1928
 48. ⇒ r-barneveld.htm
 49. ⇒ _jaa003193601_01_0016.htm
 50. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1219
 51. Het Vaderland d.d. 10-6-1925
 52. ⇒ www.dominees.nl
 53. Hervormd Zondagsblad voor Friesland, 1933
 54. Trouw, 2001
 55. ⇒ passagiers
 56. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1909
 57. Bijblad NL 7(1981)202
 58. NA, Inv.nr. 3.20.87, Inventaris van het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde, 1226-1996
 59. Bijblad NL 7(1981)202
 60. NRC d.d. 9-12-2014
 61. ⇒ www.dominees.nl
 62. NA 78(1987)138
 63. NA 78(1987)139
 64. NA 78(1987)138
 65. Van Zeeuwsche Stam 034(1981)338
 66. ⇒ kunstenaar-en-pionier-wijnand-van-schothorst-1935-2014
 67. Maandblad Ver. tegen de Kwakzalverij 60(1940)10
 68. Bijblad NL 7(1981)203
 69. Bijblad NL 7(1981)204
 1. NP 53(1966)251
 2. De Stentor mei 2016
 3. Bijblad NL 7(1981)204
 4. Bijblad NL 7(1981)203
 5. Bijblad NL 7(1981)204
 6. NRC d.d. 15-11-1927
 7. ⇒ genealogie_van_willem_dirckszn_van_der_spek.htm
 8. ⇒ www.tabakshistorie.nl
 9. Den Haag, Bev. Reg.
 10. een groot aantal kwartieren Van der Meulen oorspronkelijk volgens Genealogie en Kwartierstaat Van der Meulen, beschikbaargesteld door J.G. van der Meulen te Schalkhaar, hierna Gen. Van der Meulen
 11. L.C. ter Haar-van Schothorst, l.c.
 12. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1864
 13. L.C. ter Haar-van Schothorst, l.c.
 14. W. Stoll, De Sambeekse tak van de Veluwse familie Van Leeuwen, Den Helder, 1982
 15. H. Wormsbecher, Genealogie Van Leeuwen, Arnhem, 1984
 16. Mededeling Niek de Jong, GA Harderwijk
 17. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 18. ⇒ j.l.kuiperi
 19. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 20. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 21. ⇒ j.l.kuiperi
 22. Mededeling M. Horninge-ter Haar, 2004
 23. ⇒ j.l.kuiperi
 24. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1907-1922
 25. ⇒ j.l.kuiperi
 26. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 27. zie ook Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 28. NRC 24-6-1911, editie 1, blad 11
 29. ⇒ passagiers
 30. ⇒ j.l.kuiperi
 31. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 32. ⇒ j.l.kuiperi
 33. zie ook ⇒ j.l.kuiperi
 34. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 35. L.W. van der Meulen-Nulle, Kant met naald en klos en speldenbos, 1959
 36. Mededeling J.G. van der Meulen te Schalkhaar, 1982
 37. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1917, 1918
 38. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916-1930
 39. L.W. van der Meulen-Nulle, Kant met naald en klos en speldenbos, 1959
 40. ⇒ passagiers
 41. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1916-1930
 42. NRC, 21-3-1924
 43. Het Vaderland, 15-4-1924
 44. Het Vaderland, 8-5-1924
 45. Het Vaderland 17-4-1925
 46. NRC 30-03-1925
 47. NRC, 6-3-1926
 48. NRC 03-11-1926
 49. Het Vaderland 02-10-1936
 50. Het Vaderland 12-03-1938
 51. zie NP 4(1913)436 voor stamreeks en wapen Weerman
 52. volgens een boekje, in bezit van Ir. E. Reinders te Apeldoorn, gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Reinders-Veen, bevattende een aantal fragment genealogien en wapentekeningen, waarschijnlijk opgemaakt door Mr. A.S. Miedema, hierna te refereren als Huw. Boek RV
 53. Huw. Boek RV, l.c.
 54. ⇒ sob_s.asp
 55. zie ook Huw. Boek RV, l.c.
 56. Mededeling Mevr. A.A. van Schothorst-Reinders, 1978
 57. Mededeling Deventer Musea, 2004
 58. Nots. J.Th. Smalbraak te Deventer, d.d. 9-3-1967
 59. Kamer van Koophandel Deventer, ins. nr. 00945, inv. nr. 0382, ⇒ www.historischcentrumoverijssel.nl
 60. MvV 2(1974)147
 61. ⇒ algbr.htm
 62. ⇒ algbr.htm
 63. MvV 2(1974)145
 64. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 65. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 66. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 67. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1897-1898
 68. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1899
 69. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1902-1903
 1. MvV 2(1974)145
 2. NHA, inv.nr. 3893 Dinsdagavondgezelschap (DAG) te Haarlem
 3. ⇒ index.htm
 4. Archief van de familie en de Firma Vettewinkel, inventaris nr. 69, d.d. 1924 dec. 3, 1 omslag, ⇒ 712.nl.html
 5. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 6. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 7. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, memorie van aangifte d.d. mei 1960
 8. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, ⇒ www.iisg.nl
 9. Leeuwarder Courant d.d. 26-3-1952
 10. Het Vaderland, 21-8-1930
 11. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 12. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 13. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1900-1902
 14. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1897
 15. ⇒ www.graftombe.nl
 16. ⇒ index.htm
 17. ⇒ www.graftombe.nl
 18. Deventer Dagblad d.d. 7-8-1934
 19. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 20. ⇒ digicollectie
 21. Huw. Boek RV, l.c.
 22. Veen, l.c.
 23. Huw. Boek RV
 24. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 130 d.d. 28 september 1891
 25. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 154 d.d. 9 november 1891
 26. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119103 repertoire nr. 99 d.d. 25 mei 1901
 27. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoire nr. 70 d.d. 23 juni 1892
 28. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119110 repertoire nr. 38 d.d. 25 april 1907
 29. RAF, NA IJlst, Nots. W. Wierda, Inv. nr. 147084 repertoire nr. 80 d.d. 25 september 1901
 30. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119110 repertoire nr. 108 d.d. 18 oktober 1907
 31. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 13 d.d. 26 januari 1909
 32. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 79 d.d. 19 mei 1909
 33. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 107 d.d. 30 september 1909
 34. RAF, NA Langweer, Nots. A. Faber, Inv. nr. 074102 repertoire nr. 1359 d.d. 27 oktober 1911
 35. RAF, NA Bergum, Nots. W. van der Meer, Inv. nr. 012117 repertoire nr. 123 d.d. 29 augustus 1916
 36. ⇒ kentekens
 37. Hubert Mettivier Meijer, 2007
 38. De Telegraaf d.d. 03-01-1956
 39. Leeuwarder courant passim
 40. Verzameling van verslagen en rapporten behoorende bij de Nederlandsche Staatscourant, 1907
 41. Algemeen Handelsblad 05-07-1907
 42. De Gooi- en Eemlander d.d. 12-02-1932, 22-01-1935, 9-5-1935
 43. De Gooi- en Eemlander d.d. 24-02-1938
 44. De Gooi- en Eemlander d.d. 25-10-1941
 45. Veen, l.c.
 46. GA Amsterdam, persoonskaart
 47. De Telegraaf d.d. 6-4-1963
 48. Verzameling van verslagen en rapporten behoorende bij de Nederlandsche Staatscourant, 1907
 49. Algemeen Handelsblad 05-07-1907
 50. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 51. J.F.M. den Boer en S. Duparc, Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945, Amstelodamum, Amsterdam, 1948
 52. J.F.M. den Boer en S. Duparc, Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945, Amstelodamum, Amsterdam, 1948
 53. Het Vaderland, 22-7-1942
 54. Veen, l.c.
 55. GA Amsterdam, persoonskaart
 56. Tresoar, toeg. nr. 26 Not. Arch. Sneek, Nots. Johannes Jan Heringa, inv. nr. 121052, aktenummer 00179, 1913
 57. De Gooi- en Eemlander 04-02-1944
 58. NGV
 59. Gooi- en Eemlander
 60. Gooi- en Eemlander d.d. 31-5-1948
 61. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 18-07-1906
 62. Haagsche courant, d.d. 14-07-1911 en 06-07-1912
 63. Nieuwsblad van Friesland, d.d. 28-12-1915
 64. De Telegraaf 28-12-1915
 65. Algemeen Handelsblad d.d. 29-08-1916
 66. Leeuwarder Courant, d.d. 17-7-1909
 67. ⇒ www.bonas.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56