This page was last updated : 080227.
File size is: 16 k.
Kwartierstaat Van Schothorst,
Generatie 45
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.3,
Muiden, 2007.
© Copyright 2008 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

23283038749824. ANSEGISEL (VAN METZ, MEROVINGER), geb. ca. 610, ovl. ca. 662, domesticus van koning Siegbert III (648), (¥) mogelijk hofmeier van Austrasie (648), [1] tr. ca. 635

23283038749825. ST. BEGGA (BEGGULE), geb. 615-620, ovl. Andenne 17-12-693, abdes van Andenne (vanaf 691), trok zich na het overlijden van haar echtgenoot Ansegisel terug in de abdij van Nivelles, gesticht door haar moeder Itta met haar zuster Gertrude als eerste abdes, overleden in 660. Zij had een gelofte afgelegd een klooster te stichten en vond de eerste jonge vrouwen die haar wilden volgen te Nivelles. Met hen bouwde ze het klooster van Andenne waar zij overleed.

COMMENTAAR(¥) Het enige document dat Ansegisel noemt, samen met zijn broer Choldulf, is een oude acte uit 648 van de abdij van Stavelot Malmédy opgesteld door koning Sigebert III waarin deze Ansegisel benoemt tot "domesticus", een positie vlak achter de hertogen. Ook was bekend dat hij getrouwd was met Begga, dochter van Pepijn de Oude. [2]

Er bestond er een legende in de kronieken van Xanten dat Ansegisel een vondeling, Gondoin, opvoedde die uiteindelijk zijn pleegouders wilde doden, dat lukte dan met Ansegisel maar Begga wist te vluchten. Dit verhaal was onzin, het was echter wel duidelijk dat Ansegisel vermoord was door een Gondoin, hertog in Austrasie in 669, getrouwd met Wulfegunde, dochter van Wulfoald,de hofmeier van 662 tot 680. Deze Gondoin was ongetwijfeld de kleinzoon van een machtige naamgenoot, genoemd tussen 614 en 665, gelieerd aan de hofmeier Odo, op zijn beurt vermoord door Grimoald, zwager van Ansegisel. De gehele zaak wordt nu geinterpreteerd als een vendetta tussen twee concurrerende families. [3]

23283038749826. CHILDEBRAND, parentatie niet bewezen, hoogwaardigheidsbekleder, slechts bekend van de oprichtingsacte van het klooster van Bruyères-le-Chatel door Clothilde in 673, waarbij zijn handtekening tussen vele andere edelen van Neustrie stond, zijn naam, uiterst zeldzaam in Gallie, gaf vrijwel zekerheid dat hij een voorvader was Childebrand, broer van Karel Martel.

23283038749828. NN, geb. 640.

23283038749832. CHARIVEUS, geb. 660, ovl. 692-696, graaf (?) van Laon (680-692), tr.[7]

23283038749833. IRMINA, geb. 660, ovl. ca. 704, in welk jaar zij non was.

23283038749834. THIERRY (THEODERIC) III (MEROVINGER), geb. ca. 651, ovl. 690/91, beg. St. Waast (bij Arras), koning van Bourgondie (670 - 673), koning van Francie (690/91), kleinzoon van Dagobert I en ongetwijfeld de eerste merovinger die alle macht bij de hofmeier legde en daarmee de uiteindelijke ondergang van de merovingers inluidde. Hij tr.[8]

23283038749835. CLOTILDE (DODA) (MEROVINGER), ovl. 692, beg abdij St. Waast (Arras, F) 5-6-692, koningin van Franrijk en regentes na de dood van Thierry III voor haar zoon Clovis III. Het feit dat ze Thierry overleefde bewijst dat zij identiek is aan de koningin Dode, die drie jaar na Thierry begraven werd in St. Waast bij haar echtgenoot, waarbij Dode of een bijnaam of een koosnaam voor Clothilde zou zijn geweest. Haar naam is bekend uit de geschiedschrijving uit die tijd waarin staat dat bij de dood van Thierry de troon toekwam aan zijn zoon Clovis III en koningin Clothilde. Dit wordt bevestigd door een acte van 1-6-691 getekend door "roi Clovis .... et notre mère...Clothilde".

Bij de dood van Clovis II in 657 werd hij opgevolgd in Neustrie door zijn zoon Clotaire III tot aan diens dood in 673, Austrasie was reeds in 662 beheerd door Childéric II zodat bij de dood van Clotaire III de derde broer Thierry III koning van Neustrie werd, maar Childeric, gesteund door St. Léger en zijn hofmeier Ebroin, wist na enkele maanden Neustrie en Austrasie te verenigen, echter in 675 raakte St. Léger uit de gratie en verbond zich met de tegenpartij, niet lang daarna werden Childeric en zijn vrouw door Bodilon, een bloedverwant van St. Léger, vermoord en in het late najaar had Thierry zijn troon terug met als hofmeier Leudèse, zoon van Erchinoald. Ebroin wist echter te ontsnappen naar Austrasie en zette een bedrieger op de troon onder de naam Clovis die doorging voor een zoon van Clotaire III. De aanval op Neustrie werd ingezet en hij wist het leger van Thierry te verslaan, Leud\*`se werd gedood terwijl Thierry, St. Léger, en diens broer Guérin gevangen genomen werden, Guérin werd gemarteld en gestenigd. St. Léger, wordt eveneens gemarteld en blind gemaakt maar bleef gevangen tot zijn executie in 677. Veranderingen in het politieke klimaat deden Ebroin besluiten zijn bedrog toe te geven en hij erkende Thierry III. Bij de dood van Dagobert II van Austrasie op 24-12-679, erfde Thierry Austrasie en regeerde over het gehele rijk tot zijn dood, hij werd begraven in St. Waast, bij Arras, uit het verhaal blijkt duidelijk dat de koningen slechts pionnen waren in de handen van de hofmeiers. [9]

Referenties van de gegevens van generatie 45 staan ook hier
References Kwartierstaat Van Schothorst --- Generation 45 ( 10 refs.)
  1. ⇒ Milet.htm
  2. ⇒ ww.kareldegrote.nl
  3. ⇒ ww.kareldegrote.nl
  4. ⇒ www.kareldegrote.nl
  1. ⇒ www.kareldegrote.nl
  2. ⇒ www.kareldegrote.nl
  3. ⇒ www.kareldegrote.nl
  4. ⇒ www.kareldegrote.nl
  1. ⇒ www.kareldegrote.nl
  2. ⇒ www.kareldegrote.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 46
Back to previous
generation 44
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56