This page was last updated : 080227.
File size is: 12 k.
Kwartierstaat Van Schothorst,
Generatie 44
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.3,
Muiden, 2007.
© Copyright 2008 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

11641519374912. PIPPIJN VAN HERSTAL, geb. ca. 645, ovl. Jupile sur Meuse, 16-12-714, hofmeier van Neustrie (680) en van Austrasie (ca. 679), wiens naam "van Herstal" afkomstig is van een van zijn landgoederen, tr. 1o 691 PLECTRUDE, tr. 2o of heeft een relatie met

11641519374913. (CH)ALPAIS (ALPAIDE, AUPAIS), geb. Luik 654[1], ovl. Orp-le-Grand (Brabant, Vogezen) 705. Van haar is niet veel bekend behalve dat zij reeds de tweede vrouw van Pepijn zou zijn geweest toen die nog getrouwd was met Plectrude, de theorie dat zij eerder een concubine was dan zijn echtgenote lag natuurlijk voor de hand, zij werd door verschillende bronnen genoemd, o.a. de kroniek van Fredegaire waarin ze beschreven wordt als "noble et charmante", maar aangezien deze kroniek geredigeerd werd door Childebrand, broer van Karel Martel, is dit amper objectief te noemen.

Pepijn van Herstal trad pas op de voorgrond in 680 toen hij bij de dood van de koning van Austrasie met hertog Martin van Champagne (in tegenstelling tot eerdere theorien, noch zijn broer noch zijn neef) een overheersende positie verwierf. Austrasie, sinds enige jaren onder het juk van Neustrie kwam in opstand maar Ebroin, de hofmeier van Austrasie, is hen te sterk. Pepijn en Martin vluchtten verschillende kanten op, Martin verschanste zich in Laon en werd het eerste aangevallen, Ebroin wist hem over te halen zich met zijn leger aan zijn zijde te scharen maar vermoordde allen zodra de stad zich opende, kort daarop werd Ebroin vermoord door een edelman Ermenfried, die direct naar het hof van Pepijn vluchtte aldus voedsel gevende aan het gerucht dat Pepijn de aanstichter van de moord was. Ebroin's opvolger Warraton sloot vrede met Pepijn, deze vrede was echter van korte duur, Gislemar, zoon van Warraton, verdreef zijn vader en voerde opnieuw oorlog, Pepijn werd verslagen bij Namen maar toen Gislemar meteen daarna overleed, keerde Warraton terug als hofmeier en het werd opnieuw vrede, bij Warraton's overlijden in 686 nam zijn schoonzoon Berchaire zijn positie in en op aandringen van de weduwe van Warraton, Ansflède, viel hij Pepijn opnieuw aan, ditmaal wist Pepijn echter een eclatante overwinning te behalen, Tertry 687, hetgeen hem de macht over Austrasie geeft, Berchaire leefde weliswaar nog enkele jaren (tenminste tot october 688, en pas bij zijn dood nam Pepijn positie als hofmeier van koning Thierry III van Austrasie in en plaatste een van zijn getrouwen, Norbert, op zijn positie in Neustrie, in 700 vervangen door Grimoald, zoon van Pepijn, terwijl een tweede zoon Drogo, Bourgondie ging regeren met de titel hertog van Champagne. Pepijn was nu op het toppunt van zijn macht, weliswaar regeerde de merovingische koning maar Pepijn besliste, er waren echter regelmatig problemen aan zijn grenzen en de rest van zijn leven vocht hij met wisselend succes tegen de saksen, friezen en alemanen. [2]
Het prive leven van Pepijn werd bepaald door familiedrama's, getrouwd sinds 691 met Plectrude uit een van de machtigste families van Austrasie, bij wie hij de zoons Drogo en Grimoald had, had hij een tweede echtgenote Alpaide met als zoons Karel en Childebrant, tussen beide vrouwen, elk met hun eigen aanhang, bestond een enorme haat hetgeen culmineerde rond 705 met de moord op de prelaat van Luik, St. Lambert, aanhanger van Plectrude, kort daarop stierf Drogo en in april 714 werd Grimoald gedood op de graftombe van St. Lambert, tegen het einde van zijn leven stond Pepijn geheel onder de invloed van Plectrude en benoemde als zijn opvolger een bastaardzoon van Grimoald, mede uit wraak op de moord van Grimoald, dit ten koste van de zoons van Alpaide en vier zoons van Drogo, die waarschijnlijk niet onschuldig waren aan deze moord. Deze fragile opvolging had desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de opbouw van het rijk, ware het niet dat Karel, zoon van Alpais, kort na Pepijn's dood wist te ontsnappen.

11641519374914. LANDBERT, geb. 665, ovl. ca. 715, patentatie niet bewezen, vermeld als graaf sinds 706.

11641519374916. NN, geb. 680, ovl. voor 704, tr.[6]

11641519374917. BERTHE (BERTRADE) DE PRÜM, stichtster van de abdij van Prüm in 721, geeft een belangrijke schenking in de vorm van grond verkregen uit de erfenis van haar voorouders voor de stichting van de abdij, de acte is medeondertekend door haar zoon Caribert en drie ongetwijfeld naaste bloedverwanten, Bernier, Rolande en Thierry, allen typisch merovingische namen.


Referenties van de gegevens van generatie 44 staan ook hier
References Kwartierstaat Van Schothorst --- Generation 44 ( 7 refs.)
  1. ⇒ genealogy2.html
  2. ⇒ www.kareldegrote.nl
  3. ⇒ www.kareldegrote.nl
  1. ⇒ www.kareldegrote.nl
  2. ⇒ www.kareldegrote.nl
  3. ⇒ www.kareldegrote.nl
  1. ⇒ www.kareldegrote.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 45
Back to previous
generation 43
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56