This page was last updated : 080227.
File size is: 24 k.
Kwartierstaat Van Schothorst,
Generatie 46
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.3,
Muiden, 2007.
© Copyright 2008 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

46566077499648. ST. ARNULF (ARNOLDUS, ARNOUL) VAN METZ (MEROVINGER), geb. ca. 580-585, ovl. 18 juli ca. 640 (volgens Ref. [1] Habend 18-7-641, volgens Ref. [2] ovl. bij Remiremont 18-7-641, beg. Metz). hofmeier van Austrasie, bisschop van Metz (614-629), Hij werd geboren in Austrasie uit een adellijk geslacht, werd jong naar het hof gestuurd waar hij onderwezen werd door de hofmeier Gundulf, werd benoemd tot "domisticus" en paltsgraaf en trouwde in die tijd met een jonge adellijke vrouw bij wie hij twee kinderen had. Hij tr. 611, [3]

46566077499649. DODA (DODE, ODA, CLOTHILDE) (MEROVINGER), religieuse te Trier, zou zich in het convent te Trier hebben teruggetrokken toen Arnulf bisschop van Metz werd. Volgens Ref. [4] trad zij na het overlijden van haar man in een klooster.

St. Arnulf van Metz (ca. 580- ca. 640), patroon der brouwers.
Bron : Ref. [5]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Arnulf van Metz wist met Pepijn de Oude, koning Clotaire over te halen in te grijpen in Austrasië om Brunhilde gevangen te nemen. Na de overwinning verkreeg hij het episcopaat van Metz en werd een van de belangrijkste raadgevers van Clotaire, hetgeen zich continueerde in 621 toen Clotaire zijn zoon Dagobert als vorst van die regio installeerde. Echter toen Dagobert in 629 het gehele rijk erfde ontstond een breuk tussen de koning en Arnulf, die ontheven van zijn functies samen met zijn vriend Romaric en zijn neef Bertoul zich terugtrok in Habendum. Hij stierf zonder opnieuw in de gunst van de koning te komen. [6]

46566077499650. PEPIJN DE OUDE OF DE LANDEN, geb. ca. 575, ovl. 640, in 624 benoemd tot hofmeier van Austrasië, werd voor het eerst genoemd in de kroniek van Fredegaire als een van de edelen die Clotaire II in 613 overhalen zich meester van Brunhilde te maken. Clotaire vertrouwde hem de opvoeding van Dagobert toe. Hij tr.[8]

46566077499651. ITTE (IDA, IDOBERGE) (VAN METZ), geb. 592, ovl 8-5-652, abdes van Nivelles, wijdde zich na de dood van haar man met haar jongste dochter aan de kerk, ontmoette in 647 St. Amand die haar aanraadde een klooster te stichten, waarop zij het klooster van Nivelles stichtte dat sterk onder de invloed van de Ierse school stond.

Pepijn de Oude ondersteunde effectief Dagobert toen Clotaire weigerde zijn zoon alle macht in Austrasië te geven maar die macht lag in de praktijk al bij Dagobert. Optredende voor Dagobert deed Pepijn een belangrijke Agilolfinger Chrodoald wegens belastingschuld arresteren, Chrodoald wist echter te vluchten en vroeg Clotaire ten behoeve van hem te intevenieren, Dagobert beloofde Chrodoald te sparen maar die werd bij diens terugkeer direct geexecuteerd. Pepijn viel echter enige tijd na St. Arnulf in ongenade en werd in de raadgevende vergadering vervangen door Cunibert, bisschop van Keulen. In 632 werd de administratie van Austrasië toevertrouwd aan hertog Adalgisel en genoemde Cunibert. Ontheven van beide belangrijke functies bleef Pepijn echter aan het hof en hoewel hij in deze periode nauwelijks invloed had bleef hij wel de titel hofmeier dragen en hernam de macht behorende bij die positie na de dood van Dagobert onder diens zoon Sigebert III, opvolger van zijn vader in Austrasië. [9]

46566077499656. CHROTBERT (ROBERT), geb. 620, ovl. 677/78(¥), paltsgraaf van Arras. paltsgraaf, hertog van Neustrië, wiens naam in 654 voor het eerst voor kwam als getuige op een acte van Clovis II van Neustrië, een tweede maal in 663 bij zijn benoeming tot "majordomus sacrii palatii" van Clotaire III, een term die het best vertaald kan worden met "paltsgraaf", en voor een derde maal in een document de abdij van Bèze betreffend. Hij viel in ongenade en werd geexecuteerd(?) in 677/78. Hij tr.[11]

46566077499657. THÉODRADA, geb. 620-625, ovl. 677/78(¥), uitsluitend bekend uit de acte genoemd hieronder waarin tevens genoemd werd Théoda (=Theodrada), overleden, weduwe van de (edele) Robert. Zij was echter al overleden op het moment dat de acte geschreven werd.

COMMENTAAR(¥) Het samengaan van het overlijden van Robert, zijn vrouw en zijn zoon konden nauwelijks als toevallig gezien worden, te meer daar bekend was dat Theoda een grote waardering voor St. Léger had. [12]

Gezien de gevoeligheid van de kwestie droeg Ebroin aan Robert op, zijnde paltsgraaf en dus vertrouweling, om St. Léger te executeren. Robert had echter medelijden met de blinde gevangene en weigerde een executie uit te voeren tot hij een dwingend bevel ontving op 3 october. Robert overleefde deze episode kennelijk niet want het volgende jaar werden bij koninklijke acte op 12-9-678 zijn bezittingen verdeeld. Het was met grote waarschijnlijkheid hetzelfde jaar dat Ragnobert, in een andere acte genoemd als de zoon van Robert, geexecuteerd werd, beschuldigd van een complot tegen Ebroin. [13]

46566077499664. =23283038749828) NN.

46566077499666. HUGOBERT, geb. 635, ovl. ca. 693, senechal (693), tr.[15]

46566077499667. THEODRADA, geb. 640, was een zuster van Irmine, abdes van Ören.

Op 13-5-706 deden Pepijn van Herstal zoon van wijlen Ansegisel en Plectrude, dochter van wijlen Hugobert, een gave aan het klooster van Echtenach. Voorts werd in het testament van Adèle van Pfalzel opgenomen dat haar zuster Ragentrude mede erfgename was met Plectrude, alle drie dochters van Theodrada, hetgeen Hugobert de echtgenoot van Theodrada maakte, hij werd verder genoemd in een acte van Clovis III van 28-1-693 en die van 14-5-697 van Childebert als paltsgraaf. [16]

46566077499668. CLOVIS II (MEROVINGER), geb. Moselle (F)[18] 633, ovl. november 657, beg. Basiliek St. Denis (F), koning van Frankrijk (Neustrï en Bourgondï) sinds eind oktober 640, tr.[19]

46566077499669. BATHILDE (BATHILDIS) (MEROVINGER), geb. voor 632 (volgens Ref. [20] Moselle (F) ca. 628, ovl. klooster van Chelles (F) 30-1-680 (volgens Ref. [21] 30-1-684/685), "jonge en mooie slavin van engelse afkomst", koningin van Frankrijk in 648 ?, regentes 657-665, werd na haar dood heilig verklaard (feestdag 26 januari).[22]

Graftombe van Clovis II koning van Frankrijk (633-657) in de Basiliek St. Denis, Paris (F). Niet-contemporain portret van Clovis II koning van Frankrijk (633-657) door Emile Signol.
Locatie : Musée national du Chateau et des Trianons de Versailles.
Datering: 1843.

klik op plaatje(s) om te vergroten
In het dertiende jaar van zijn regering kreeg Dagobert de eerste zoon Clovis bij zijn echtgenote Nanthilde, de werkelijke macht lag echter in handen van koningin Nantilde en Aega, hofmeier, aan wie Dagobert zijn zoon had toevertrouwd. Beiden waren al snel verdrongen door Erchinoald, neef van moederszijde van Dagobert, als opvolger van Aega. Erchinoald, die zijn vrouw Leudsindis verloren had wilde Bathilde, een van zijn angelsaksische slavinnen (!) trouwen maar zij weigerde, zij ontmoette Clovis aan het hof (ca. 648) waarbij zij zo'n indruk op hem maakte dat zij al spoedig trouwden. In 641 begaf Nantilde zich naar Bourgondië en benoemde daar de neustrische edelman Flaochad als hofmeier, deze begon een bloedige oorlog tegen de patricier Willibald, nazaat van de bourgondische koninklijke familie. [23]
Als regentes was een van Bathildes eerste daden de moord op negen bisschoppen waaronder de bisschop van Lyon St. Aunemond onder het argument dat hun episcopaten staten in een staat vormden. Door haar biografen werden deze moorden ontkend maar ze waren bekend uit andere bronnen uit die tijd. Zij voerde een sterk en centralistisch gezag en wist haar naaste medewerkers goed te kiezen als St. Eloi en St. Ouen en vooral Ebroin als opvolger van Erchinoald (overleden in 658) die tot een van de machtigste mannen van die eeuw zou worden. Zij stichtte de kloosters van Corbie en Celles. In 662 wist Bathilde met hulp van Ebroin haar tweede zoon Childeric op de troon van Austrasië te plaatsen na de mislukte staatsgreep van de Pepinide Grimaold maar het bleef onrustig. In 664/5 werd de bisschop van Parijs Sigobrand, een getrouwe van de koningin, ernstig verdacht en vermoedelijk terecht, van een complot tegen Ebroin. Deze kwam hier achter, vermoordde Sigobrand en ried de koningin aan haar wens zich in het klooster van Chelles (Seine et Marne) terug te trekken snel te vervullen, zij bracht de rest van haar leven als een heilige in dit klooster door.

46566077499670. =23283038749824. ANSEGISEL, geb. ca. 610, ovl. ca. 662.

46566077499670. =23283038749825. BEGGA (BEGGULE), geb. 615-620, ovl. Andenne 17-12-693.


Referenties van de gegevens van generatie 46 staan ook hier
References Kwartierstaat Van Schothorst --- Generation 46 ( 23 refs.)
 1. ⇒ www.marres.nl
 2. ⇒ genealogy2.html
 3. ⇒ Milet.htm
 4. ⇒ www.marres.nl
 5. ⇒ www.marres.nl
 6. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 7. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 8. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 1. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 2. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 3. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 4. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 5. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 6. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 7. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 8. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 1. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 2. ⇒ genealogy2.html
 3. ⇒ ww.kareldegrote.nl
 4. ⇒ genealogy2.html
 5. ⇒ genealogy2.html
 6. wikipedia
 7. ⇒ ww.kareldegrote.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 47
Back to previous
generation 45
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56