This page was last updated : 150803.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 28 ( 84 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 2. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ steen.htm
 6. ⇒ steen.htm
 7. ⇒ Milet.htm
 8. ⇒ Milet.htm
 9. ⇒ Milet.htm
 10. ⇒ Milet.htm
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ Milet.htm
 15. ⇒ Milet.htm
 16. ⇒ Milet.htm
 17. ⇒ Milet.htm
 18. ⇒ Milet.htm
 19. ⇒ Milet.htm
 20. Nav. 60(1911)120
 21. Nav. 60(1911)120
 22. ⇒ 6000000003827731485
 23. ⇒ kwartieren-peter
 24. Nav. 60(1911)120
 25. Nav. 60(1911)120
 26. Nav. 60(1911)120
 27. Nav. 60(1911)120
 28. ⇒ kwartieren-peter
 29. ⇒ kwartieren-peter
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ kwartieren-peter
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 6. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 7. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 8. ⇒ www.marres.nl
 9. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 10. ⇒ www.marres.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. GN 1991, 607-608, nr. 15/218
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ www.wikipedia.nl
 16. ⇒ www.wikipedia.nl
 17. ⇒ kstekst.htm
 18. ⇒ www.wikipedia.nl
 19. ⇒ kstekst.htm
 20. ⇒ kwartieren-peter
 21. ⇒ kstekst.htm
 22. ⇒ kstekst.htm
 23. NL 46(1928)289
 24. NL 46(1928)298
 25. ⇒ kstekst.htm
 26. ⇒ kstekst.htm
 27. NL 46(1928)298
 28. NL 46(1928)298
 29. ⇒ kwartieren-peter
 1. NL 46(1928)298
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ kstekst.htm
 6. ⇒ Reeks_21_Neggers.htm
 7. ⇒ Reeks_21_Neggers.htm
 8. ⇒ Reeks_21_Neggers.htm
 9. ⇒ Reeks_21_Neggers.htm
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. ⇒ Reeks_21_Neggers.htm
 12. ⇒ Reeks38_Van_Leefdael_Tussenreeks.html
 13. ⇒ Reeks38_Van_Leefdael_Tussenreeks.html
 14. ⇒ Reeks38_Van_Leefdael_Tussenreeks.html
 15. ⇒ Reeks38_Van_Leefdael_Tussenreeks.html
 16. ⇒ Reeks45_Vera.html
 17. ⇒ Reeks45_Vera.html
 18. ⇒ Reeks45_Vera.html
 19. ⇒ Reeks45_Vera.html
 20. ⇒ kwartieren-peter
 21. ⇒ steen.htm
 22. ⇒ steen.htm
 23. ⇒ kwartieren-peter
 24. ⇒ Reeks46_Janssens_I.html
 25. ⇒ Reeks46_Janssens_I.html
 26. ⇒ Reeks46_Janssens_I.html

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 29
Back to previous
generation 27
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43