This page was last updated : 181108.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Van Papenbroeck
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Papenbroeck,
version 1.2,
Muiden, 2018.
© Copyright 2018 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 16 ( 236 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. R.A.Ht, Alken S.B. 90, f 119v, 7 maart 1552.
 2. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p35
 3. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p35
 4. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p35
 5. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p36
 6. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p37
 7. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p39
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Herwaerden , inv.nr. U003a014, akte nr. 89
 9. Jb. CBG 8(1954)70
 10. Jb. CBG 8(1954)117
 11. RAL, ONA Leiden, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, Archiefnr. 506, inv. nr. 59, akte nr. 078v
 12. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 142, akte nr. 078
 13. RAL, ONA Leiden, Nots. Pieter van Velsen, Archiefnr. 506, inv. nr. 306, akte nr. 061
 14. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-304v
 15. GAL, ONA, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, arch. nr. 0506, inv. nr. 55, f139v
 16. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6624, f 467
 17. GAL, ONA, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, arch. nr. 0506, inv. nr. 63, f29
 18. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 150, Aktenummer/Blz. 597/938
 19. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 149, akte nr. 091
 20. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6618, f 87
 21. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6625, f 205
 22. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, Aktenummer/Blz. 328/548
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 89, aktenr./blz. 246/400
 24. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 424, akte nr. 072
 25. RAL, ONA Leiden, Nots. Pieter Joosten Warmont, Archiefnr. 506, inv. nr. 361, akte nr. 083
 26. RAL, ONA Leiden, Nots. Jacob Jansz de Haes, Archiefnr. 506, inv. nr. 468, akte nr. 18 okt
 27. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 437, akte nr. 088
 28. GA Leiden, ONA, Nots. Frans Doude, archief nr. 0506, inv. nr. 629, f 049
 29. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6617, f 532v
 30. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6635, f 175v
 31. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6618, f 60v
 32. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6621, f 344
 33. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6617, f 432
 34. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6615, f 252v
 35. Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 36. Gen. en Her. Bladen 5(1910)450)
 37. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 289, akte/blz. nr. 117/172
 38. Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 39. RKD
 40. Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 41. RKD
 42. ⇒ pmvdvstud3.html
 43. P. C. C., Somerset House, 113, Barrett, gecit. in Sir Leslie Stephen, Dictionary of national biography, New York, 1885
 44. ⇒ pmvdvstud3.html
 45. ⇒ Ursin_von_Baer
 46. Nav. 78(1929)177
 47. Nav.78(1929)133
 48. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 138
 49. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 138v
 50. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 31
 51. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 378
 52. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 423
 53. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 429
 54. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 430v
 55. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 485v
 56. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 493
 57. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 507v
 58. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 508, 509
 59. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 531v
 60. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 568v
 61. Nav.78(1929)133
 62. Nav.78(1929)133
 63. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 459
 64. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 585
 65. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 574v
 66. zie ook OV 31(1976)160
 67. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 260, 260v
 68. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 286v
 69. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 348v
 70. zie ook OV 31(1976)161
 71. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 146v
 72. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 108
 73. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 171
 74. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 410v, 411v
 75. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 429
 76. Nav.78(1929)133
 77. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 138
 78. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 286v
 79. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 334
 1. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 589, 590v
 2. Hoogheemraadschap van Rijnland OAR 9479, Weerbare mannen Hazerswoude, 1599
 3. zie ook OV 31(1976)161
 4. Nav.78(1929)134
 5. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 1, 1v
 6. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 33v, 35v, 36v
 7. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 150
 8. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 6v
 9. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 53
 10. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 140v
 11. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 147v
 12. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 222v
 13. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 353
 14. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 364, 364v, 365
 15. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 378
 16. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 428v
 17. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 784v
 18. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 794
 19. ARA, collectie Verpreide Charters, ⇒ VERSPREidecharterstotaal.htm
 20. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 31
 21. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 112
 22. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 128
 23. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 136v
 24. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 217
 25. Wap. 22(1918)163
 26. Wap. 22(1918)163
 27. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 35, blz. 187v
 28. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 3
 29. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 29
 30. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 38
 31. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 54
 32. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 619v
 33. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 275
 34. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 214
 35. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 85
 36. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 85v, 86 en 87
 37. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 258v en 259
 38. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 702v, 703v
 39. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 278v, 279, 280
 40. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 640v
 41. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 5
 42. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 11
 43. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 18v
 44. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 213
 45. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 392
 46. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 524v
 47. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 584v
 48. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1565-1573, inv. nr. 17, blz. 46
 49. zie ook Mededeling Simon Blok, 2010
 50. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1577-1580, inv. nr. 18, blz. 376
 51. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1555-1565, inv. nr. 16, blz. 58v
 52. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 26v
 53. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 27
 54. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 18, f 560v
 55. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 18, f 562
 56. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 331v
 57. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 177v
 58. NA 44(1951)440
 59. NL 27(1909)43
 60. NA 44(1951)440
 61. NL 27(1909)43
 62. NL 27(1909)42
 63. NL 27(1909)43
 64. NL 27(1909)43
 65. NA 44(1951)440
 66. NL 27(1909)43
 67. NA 44(1951)440
 68. NL 27(1909)43
 69. NA 44(1951)440
 70. NL 27(1909)43
 71. NL 27(1909)43
 72. NL 27(1909)43
 73. NL 27(1909)44
 74. NL 27(1909)44
 75. NA 44(1951)440
 76. NL 27(1909)44
 77. NA 44(1951)440
 78. NL passim
 79. NL53(1935)185
 1. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie ZH, Utrecht, 1922
 2. NL 27(1909)44
 3. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie ZH, Utrecht, 1922
 4. NL 27(1909)44
 5. NL 27(1909)44
 6. NL 62(1944)135
 7. NL 62(1944)135
 8. Nav. 53(1903)308
 9. OV 52(1997)89
 10. OV 52(1997)92
 11. Jb. OV (1969)7
 12. NL 105(1988)220
 13. NL 105(1988)220
 14. NL 105(1988)220
 15. NL 27(1909)44
 16. NL 27(1909)43
 17. NL 27(1909)43
 18. NL 27(1909)43
 19. ⇒ gd-hoofd.htm
 20. NL 88(1971)184
 21. ⇒ gd-hoofd.htm
 22. NL 79(1962)263
 23. NL 2(1884)86
 24. GN 57(2002)258
 25. NL 79(1962)276
 26. Herengoederen op de Veluwe, nr. 208
 27. VG 5(1989)268
 28. VG 5(1989)268
 29. RAG, Toegangsnummer: 0124, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 983, nr. 983
 30. VG 5(1989)266
 31. Archief der Geldersche Rekenkamer Inv. 4521. Rekening van den Keurmeester van 3 Augustus 1557-2 Augustus 1558, f. 21-22
 32. NL 50(1932)144
 33. VG 5(1989)268
 34. NL 87(1970)127
 35. NL 87(1970)127
 36. UP5
 37. UP5
 38. NL 44(1926)2
 39. NL 44(1926)47
 40. NL 44(1926)47
 41. NL 44(1926)2,47
 42. NL 44(1926)2
 43. NL 44(1926)2
 44. NL 44(1926)2
 45. NL 44(1926)2
 46. NL 44(1926)2
 47. NL 44(1926)2
 48. NL 44(1926)2
 49. NL 56(1938)312
 50. NL 44(1926)2
 51. NL 44(1926)2
 52. NL 44(1926)47
 53. NL 43(1925)67
 54. NL 43(1925)67
 55. NL 43(1925)67
 56. NL 44(1926)2
 57. ⇒ ~brouw268
 58. NL 44(1926)2
 59. NL 24(1906)51
 60. NL 44(1926)2
 61. NL 24(1906)51
 62. NL 24(1906)51
 63. NL 44(1926)3
 64. NL 24(1906)52
 65. NL 44(1926)2
 66. ⇒ ~brouw268
 67. NL 44(1926)4
 68. NL 44(1926)4
 69. NL 24(1906)52
 70. NL 44(1926)4
 71. NL 44(1926)4
 72. NL 44(1926)4
 73. NL 24(1906)52
 74. NL 44(1926)3
 75. NL 24(1906)52
 76. NL 24(1906)52
 77. NL 24(1906)51
 78. home01x.ws.nl/~brouw268/Kwartierstaat5.html

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 17
Back to previous
generation 15
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43