This page was last updated : 200112.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 15 ( 944 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. P. Kempeneers, Oost-Brabantse Sprokkel 8 – De Gulden Boom, 31-12-1995, ⇒ oost-brabantse-sprokkel-8-de-gulden-boom
 2. R.A.Ht, Alken S.B. 90, f3, 21 april 1550; f12v, 23 juni l550; f227,11 september 1553; f281v, 21 april 1554; f283, 19 april 1554.
 3. R.A.Ht, Alken S.B. 88, f298v, 19 januari 1534.
 4. R.A.Ht, Alken S.B. 89, f62v, 5 maart 1537.
 5. R.A.Ht, Alken S.B. 89, f282v, 17 januari 1541.
 6. R.A.Ht, Alken S.B. 90, f119v, 7 maart 1552.
 7. R.A.Ht, Alken S.B. 91, f148v, 5 oktober 1553.
 8. R.A.Ht, Alken S.B. 92, f51v, 27 november 1559.
 9. R.A.Ht, Alken S.B. 91, f353v, 7 januari 1559. S.B. 92, f57, 8 januari 1560. S.B. 93, f283v, 14 april 1572.
 10. RA.Ht, Alken S.B. 93, f299v, 31 mei 1572; f306, 19 juni 1572.
 11. RA.Ht, Alken S.B. 93, f266v, 4 februari 1572.
 12. RA.Ht, Alken S.B. 93, f395, 7 januari 1574.
 13. RA.Ht, Leenzaal van Kuringen 209, f65v 3 maart 1598.
 14. S.A.S.T., inv. 134, f27v.
 15. S.A.S.T., inv. 2440, f27v, 23 december 1609: de wezen van Bartholomeus Wennen en Maria van Brabant trekken jaarlijks ƒ 7½ uit dit huis.
 16. S.A.S.T., inv. 286, no 30, retroakte de dato 7 februari 1615.
 17. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p36
 18. ⇒ fonds_plaisier.htm
 19. Bulletin des archives d'Anvers, Volume 18
 20. Erik Duverger, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, dl. 1, 1984
 21. R.M.A. de Jong, Bibl. NGV, Weep
 22. F. Melis Taeymans, De Antwerpse Poortersboeken 1533-1608, Stadsarchief, Antwerpen, 1977
 23. Antwerpsch archievenblad, dl. 15,16
 24. GAA, Loterij 1606
 25. Melis Taeymans, l.c.
 26. Jennifer Kilian, The paintings of Karel Du Jardin, 1626-1678: catalogue raisonné, 2005
 27. M. M. Kleerkooper, Wilhelmus Petrus van Stockum (Jr), De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw, dl. 2, Deel 10 van Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, 1916
 28. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621704
 29. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 30. Nav. 20(1870)501 en 21(1871)176
 31. ⇒ burgerboeken
 32. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 33. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21648168
 34. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21734663
 35. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21589210
 36. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21655527
 37. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21655716
 38. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21656092
 39. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21656256
 40. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21734907
 41. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21589929
 42. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 43. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 44. Prom. IX, en Prom I (2e dr.)
 45. Regionaal Historisch Centrum Delft, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, nr. 4078
 46. F.D.O. Obreen, Archief voor NEDERLANDSCHE KUNSTGESCHIEDENIS, Rotterdam, 1877
 47. Regionaal Historisch Centrum Delft, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, nr. 6610
 48. NL 75(1958)379
 49. GN 46(1991)454
 50. GN 36(1981)384
 51. GN 36(1981)384
 52. GN 36(1981)15
 53. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21599472
 54. NL 84(1967)112
 55. GA Amsterdam Thesaurie Extraord. 441, gecit. in NL 84(1967)112
 56. NL 84(1967)112
 57. GN 35(1980)213
 58. NL 75(1958)379
 59. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21606707
 60. NL 90(1973)20
 61. Jb. CBG 15(1961)189
 62. Jb. CBG 15(1961)189
 63. NL 89(1972)288
 64. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 65. ⇒ www.dominees.nl
 66. NL 90(1973)20
 67. Jb. CBG 15(1961)207
 68. Jb. CBG 15(1961)207
 69. NL 75(1958)379
 70. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21609653
 71. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613709
 72. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613787
 73. Jb. Amstelodamum 14(1916)176
 74. ANF 15(1902)94
 75. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 534, gecit . in GN 45(1990)31
 76. NL 75(1958)379
 77. NL 75(1958)379
 78. Kohier1631
 79. NP 71(1987)34
 80. NP 71(1987)34
 81. NL 75(1958)379
 82. NL 75(1958)379
 83. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613309
 84. Nav 56(1906)428
 85. Nav. 56(1906)428
 86. Archief Staten van Holland en West-Friesland, inv. nr. 1762., f74, gecit. in Jb. CBG 30(1976)203
 87. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611559
 88. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21736646
 89. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615420
 90. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21581503
 91. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21736847
 92. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 506, gecit. in GN 44(1989)493
 93. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 521, gecit. in GN 44(1989)495
 94. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 525, gecit. in GN 44(1989)496
 95. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620215
 96. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21621399
 97. NL 75(1958)508
 98. Schepenreg. Antwerpen 11 Moy et Neesen, fol. 246, gecit. in NL 84(1967)112
 99. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21601087
 100. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21602973
 101. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21601100
 102. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21602816
 103. Melis Taeymans, l.c.
 104. ⇒ fonds_plaisier.htm
 105. Bron: Requestboek 1577-78, fol. 139 en A.A.B. Deel 24, blz. 129, 130, ⇒ fonds_plaisier.htm
 106. ⇒ fonds_plaisier.htm
 107. Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 467, 468, ⇒ fonds_plaisier.htm
 108. Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 260, ⇒ fonds_plaisier.htm
 109. R.M.A. de Jong, Bibl. NGV, Weep
 110. ARA Brussel, Chambre des Comptes Nrs. 1843 en volg., gecit. in W. Westerbeke (red.), Opkomst en ondergang van de reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Middelburg, 2008
 111. W. Westerbeke (red.), Opkomst en ondergang van de reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Middelburg, 2008
 112. W. Westerbeke (red.), Opkomst en ondergang van de reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Middelburg, 2008
 113. zie ook Onze Voorouders IV, p363
 114. zie ook Jb. CBG 11(1957)191
 115. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16-197, 16-223, 17-297v, 19-340
 116. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 125, akte nr. 099
 117. RAL, ONA Leiden, Nots. J. van Heussen, Archiefnr. 506, inv. nr. 215, akte nr. 030
 118. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz. Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 145, akte nr. 022
 119. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan (Franssen) van der Meer, Archiefnr. 506, inv. nr. 342, akte nr. 055
 120. RAL, ONA Leiden, Nots. Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Archiefnr. 506, inv. nr. 168, akte nr. 007
 121. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg (s.1. ,1886)
 122. Nav. 6(1856)51
 123. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 124. J. de Wal, l.c.
 125. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 126. dominees.nl
 127. Nav. 45(1895)76
 128. Nav. 6(1856)51
 129. J. de Wal, l.c.
 130. Godgeleerden-1
 131. ⇒ cnp01039528
 132. Nav. 6(1856)51
 133. Godgeleerden-1
 134. Licht op Deventer: de geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, boek 5, Hilversum, 1995
 135. dominees.nl
 136. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 137. dominees.nl
 138. NHA, toeg. nr. 3993 Stadsbestuur van Haarlem, nr. 6654
 139. Gemeentearchief Zaanstad, toeg.nr. OA-0006, ORA Krommenie, inv. nr. 1486
 140. Gemeentearchief Zaanstad, toeg.nr. OA-0006, ORA Krommenie, inv. nr. 1486
 141. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 142. RAL, ONA Leiden, Nots. Dirck Traudenius, Archiefnr. 506, inv. nr. 383, akte nr. 048
 143. ⇒ predikanten
 144. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 145. ⇒ predikanten
 146. Van der Aa
 147. zie ook Nav. 15(1865)250
 148. P. de Zeeuw (J.Gzn.), De Hollanders op Formosa 1624-1662, Amsterdam, 1924
 149. Van der Aa
 150. P. de Zeeuw (J.Gzn.), De Hollanders op Formosa 1624-1662, Amsterdam, 1924
 151. ⇒ predikanten
 152. G.M.E. Dorren, Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw, thesis, UvA, 2001
 153. ⇒ default.asp?id=6&num=0525100951061050099130611005510189505137&relt=&limit=&print=yes
 154. GA Haarlem, Wees- en Momboirkamer, 1675, gecit. in NL 15(1897)76
 155. zie ook Nav. 15(1865)250
 156. Nav. 15(1865)250
 157. NL 33(1915)342
 158. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 159. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 160. ONA Lisse, passim
 161. NL 33(1915)342
 162. RA Leiden, Weeskamer Leiden Voogdenboek B, 1604 – 1613, inv.nr. 242, f25v, ELO
 163. RAL, ONA Leiden, Nots. Claes van der Laen, Archiefnr. 506, inv. nr. 87, akte nr. 050
 164. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan van Kuyck, Archiefnr. 506, inv. nr. 119, akte nr. 123
 165. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Mote, Archiefnr. 506, inv. nr. 283, akte nr. 029
 166. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 147, akte nr. 017
 167. RAL, ONA Leiden, Nots. Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Archiefnr. 506, inv. nr. 164, akte nr. 125
 168. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 299, akte nr. 129
 169. RAL, ONA Leiden, Nots. Cornelis Dircxz. van Grotelande, Archiefnr. 0506, inv. nr. 316, akte nr. 006
 170. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 129, akte nr. 152
 171. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel D f32v
 172. RA Leiden, Weeskamer Leiden Voogdenboek B, 1604 – 1613, inv.nr. 242, f28, ELO
 173. NL 51(1933)273
 174. NL 51(1933)273
 175. NL 51(1933)273
 176. NL 51(1933)273
 177. NL 51(1933)273
 178. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nr.
 179. 17-304v
 180. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-304
 181. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 19-172
 182. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: E-113 vso
 183. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 430, akte nr. 135
 184. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 446, akte nr. 122
 185. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 289, akte nr. 096
 186. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 430, akte nr. 023
 187. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 436, akte nr. 013 en 084
 188. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel D f166 vo
 189. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, passim
 190. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, Utrecht, 1922
 191. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 135, akte nr. 066
 192. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 291, akte nr. 053
 193. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 297, akte nr. 160
 194. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79, R 53v.
 195. GA Leiden, NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv. nr. 3989, f102
 196. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79, R 53v.
 197. Nav. 63(1914)257
 198. Amstelodamum 10(1923)33
 199. NL 79(1962)68
 200. Uit Leiden blz. 198v, reg. F, d.d. 7-8-1577, mededeling door M. van der Tas, 2009
 201. uit Leiden reg. G, f. 118, d.d. 4-3-1579, mededeling door M. van der Tas, 2009
 202. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 203. Amstelodamum 10(1923)33
 204. De Waag 14-3-1940
 205. De Waag 14-3-1940
 206. Hof van Holland 1055/157, d.d. 9-9-1562, geciteerd door Maarten van der Tas, 2014
 207. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 14 en 15
 208. GA Leiden, ONA, Nots. Salomon Lenaertsz van der Wurt, Archiefnr. 506, inv. nr. 9, akte nr. 180
 209. H.P. Ros en D.M. van Eck, Het kervenregister en de volkstelling van Leiden 1581, RU Leiden, 1996, ⇒ easy.dans.knaw.nl
 210. Mededeling M. van der Tas, 2009
 211. RAL, ONA Leiden, Nots. Salomon Lenaertsz van der Wurt, Archiefnr. 506, inv. nr. 11, akte nr. 004
 212. ELO, Weeskamer Leiden Voogdenboek A 1575 – 1592, f29
 213. Ref. AANVULLEN
 214. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel C f126
 215. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel C f52
 216. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79
 217. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Leiden, 1977
 218. zie ook NL 79(1962)26
 219. NNBW
 220. K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid Nederland
 221. NL 79(1962)26
 222. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Leiden, 1977
 223. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6619, f360v
 224. NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 3989, f69, Bevolkings Reg.1581, fol.140 vso
 225. Bijzonderheden: Bevolkings Reg.1581, fol.140 vso
 226. NNBW, dl. 1, ⇒ www.dbnl.org
 227. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 228. De acta der Nationale Synode te 's Gravenhage, 20 Juni-1 Augustus 1586, ⇒ kerkrecht.massa.netivity.nl
 229. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 230. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 231. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 349v
 232. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16
 233. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 125, akte nr. 096
 234. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 144, akte nr. 024
 235. ⇒ familienamen.html
 236. ⇒ familienamen.html
 237. NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 3989, f107
 238. ⇒ familienamen.html
 239. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: B-61 vso
 240. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 109, f37v
 241. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 110, f37v-38r
 242. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 111, f38v
 243. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 113, f39r
 244. ONA Rotterdam, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 78, Aktenummer/Blz. 295/563
 245. NA Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3331/1626/095
 246. ORA Dordrecht, inv. 766, f50, d.d. 17-10-1626, gecit. in ⇒ www.andredenhaan.ismijnpassie.nl
 247. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 248. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 15
 249. ORA Zoeterwoude inv. nr. 48, nr. 94 folio 43v. d.d. 25-06-1592
 250. ORA Zoeterwoude inv. nr. 48, nr. 181 folio 75v., d.d. 22-2-1593
 251. ORA Schiedam, inv. nr. 714, f117v, d.d. 30-12-1601
 252. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79
 253. Amstelodamum 10(1923)33
 254. ⇒ 0132.html
 255. NNBW deel 5, ⇒ www.dbnl.org
 256. Svenskt biografiskt handlexikon, sub voce Cabeljau, ⇒ sbh
 257. NL 79(1962)26
 258. Nav. 38(1888)103
 259. Amstelodamum 10(1923)33
 260. ⇒ 0132.html
 261. NL 79(1962)26
 262. Svenskt biografiskt handlexikon, sub voce Cabeljau, ⇒ sbh
 263. ⇒ 0074.html
 264. NNBW deel 7 kol. 259, ⇒ nnbw
 265. NNBW deel 3 / kol. 766
 266. NNBW deel 7
 267. Nav. 12(1862)274
 268. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 23, Aktenummer/Blz. 39/87
 269. NL 79(1962)68
 270. ONA Rotterdam
 271. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 12, Aktenummer/Blz. 112/412
 272. ONA Rotterdam passim
 273. zie ook NL 79(1962)68
 274. ONA Rotterdam, passim
 275. NL 79(1962)68
 276. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Mote, Archiefnr. 506, inv. nr. 288, akte nr. 107
 277. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 443, akte nr. 101
 278. ONA Rotterdam, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 26, Aktenummer/Blz. 265/552
 279. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, Aktenummer/Blz. 11/17
 280. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, Aktenummer/Blz. 126/209
 281. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, Aktenummer/Blz. 100/167
 282. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 36, Aktenummer/Blz. 61/153
 283. Venlo, Overdrachtsregister van Venlo 1617-1625, fol.9v, gecit. in OV 11(1956)50
 284. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 37, Aktenummer/Blz. 22/50
 285. GA Amsterdam ONA 200, Not. J. F. Bruyning, film 111, gecit. in ⇒ montias
 286. ANF 1, jaar 2(1884) nr129 p4
 287. ONA Rotterdam, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 60, Aktenummer/Blz. 93/319 en 321
 288. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, Aktenummer/Blz. 239/409
 289. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, Aktenummer/Blz. 328/548
 290. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, Aktenummer/Blz. 185/246
 291. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 126/383
 292. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 218/661
 293. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 257/411
 294. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, Aktenummer/Blz. 101/176
 295. ONA Rotterdam, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 168, Aktenummer/Blz. 16/25
 296. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 280/445
 297. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 133, Aktenummer/Blz. 84/168
 298. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, Aktenummer/Blz. 138/255
 299. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 335/527
 300. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 323/936
 301. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 401, Aktenummer/Blz. 31/53
 302. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 380, Aktenummer/Blz. 241/385
 303. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 366, Aktenummer/Blz. 168/354
 304. ONA Rotterdam, Nots. Johan Cooll, inv. nr. 420, Aktenummer/Blz. 36/60
 305. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 354, Aktenummer/Blz. 290/866
 306. ONA Rotterdam, Nots. Jan Egbertsz van der Heul, inv. nr. 417, Aktenummer/Blz. 84/153
 307. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 379/1094
 308. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 402, Aktenummer/Blz. 313/622
 309. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 366, Aktenummer/Blz. 212/436
 310. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 355, Aktenummer/Blz. 32/77
 311. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 324/938
 312. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 402, Aktenummer/Blz. 400/766
 313. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 355, Aktenummer/Blz. 131/336
 314. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 367, Aktenummer/Blz. 6/11
 1. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 367, Aktenummer/Blz. 9/19
 2. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 367, Aktenummer/Blz. 20/42
 3. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 356, Aktenummer/Blz. 152/548
 4. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 154, Aktenummer/Blz. 330/523
 5. ONA Rotterdam, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 337, Aktenummer/Blz. 304/635
 6. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 480v
 7. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, Aktenummer/Blz. 185/246
 8. Nav. 53(1903)466
 9. Henriette de Bruyn Kops, A Spirited Exchange, Leiden, 2007
 10. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, Aktenummer/Blz. 221/401
 11. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, Aktenummer/Blz. 221/402
 12. ONA Rotterdam, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 24, Aktenummer/Blz. 95/210
 13. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 45 Aktenummer/Blz. 123/222
 14. ARA Hof van Holland, nr. 01705, Residentieboek van Mr. A.Duijck, periode 25.04.1605 /5.09.1606, gecit. in Van Zeeuwse Stam 95(1996)249
 15. ARA Hof v. Holland, inv. Nr. 701-708, gecit. in GN 13(1958)116
 16. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, Aktenummer/Blz. 100/269
 17. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 47, Aktenummer/Blz. 18/29
 18. ONA Rotterdam, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 26, Aktenummer/Blz. 181/362
 19. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 47, Aktenummer/Blz. 55/203
 20. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 48, Aktenummer/Blz. 51/88
 21. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 186, Aktenummer/Blz. 114/211
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 258, akte/blz. nr. 23/34
 23. Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément
 24. RA Zeeuwse Eilanden inv.nr. 115a, folio 4
 25. NNBW
 26. A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden
 27. Amsterdam, Bibl. Rem. Kerk, bewaard in de UB. - Autograaf, twee bladen, gecit. in C. de Waard, l.c.
 28. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 183, Aktenummer/Blz. 134/180
 29. Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 á 1634. Tome 2: 1619-1627 (ed. Cornelis de Waard). Martinus Nijhoff, Den Haag 1942
 30. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 140, Aktenummer/Blz. 323/541
 31. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, Aktenummer/Blz. 256/337
 32. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 289, akte/blz. nr. 117/172
 33. Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément
 34. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 313, akte/blz. nr. 145/242
 35. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 395, akte/blz. nr. 254/494
 36. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 397, akte/blz. nr. 231/435
 37. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 398, akte/blz. nr. 125/269
 38. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1238, akte/blz. nr. 2/2
 39. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1238, akte/blz. nr. 46/82
 40. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 41. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 42. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 43. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 44. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 45. GN 29(1974)88
 46. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 47. NA 39(1941)118
 48. NA 39(1941)118
 49. Jb. Amstelodamum 14(1916)150
 50. Jb. Amstelodamum 70(1978)56
 51. NA 39(1941)117
 52. NA 39(1941)118
 53. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: E-41 vso
 54. ⇒ west-europese-adel
 55. Elias
 56. ⇒ Investors%20of%20the%20West%20Indies%20Company
 57. NA 39(1941)118
 58. Elias
 59. NA 39(1941)118
 60. NL 22(1904)132
 61. NL 22(1904)132
 62. NL 22(1904)132
 63. NL 22(1904)132
 64. NL 24(1906)234 en 240
 65. NL 24(1906)240
 66. NL 22(1904)200
 67. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 68. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 69. GN 9(1954)121
 70. zie ook Nav. 56(1906)326 en NL 22(1904)169
 71. NL 22(1904)200
 72. NL 22(1904)201
 73. NL 22(1904)132
 74. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 75. NL 24(1906)240
 76. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 77. ⇒ www.westindischecompagnie.info
 78. NA, Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toeg. nr. 1.05.01.02, inv. nr. 226, f3, gecit. in ⇒ www.westindischecompagnie.info
 79. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 80. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 81. NA 39(1941)118
 82. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 83. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 84. zie ook ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 85. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 86. ⇒ Knollenstein.htm
 87. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 81, akte/blz. nr. 261/827
 88. ⇒ Indie_voc1_trans.html
 89. ⇒ Knollenstein.htm
 90. NL 50(1932)186
 91. G. Bouwmeester, Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus, Middelburg, 2013
 92. Nav. 87(1938)173
 93. G. Bouwmeester, Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus, Middelburg, 2013
 94. Boris Wagner-Peterson, Doctrina schola vitae: Zacharias Ursinus (1534-1583) als Schriftausleger, Vandenhoeck & Ruprecht, 2013
 95. Nav. 87(1938)173
 96. Nav. 87(1938)173
 97. G. Bouwmeester, Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus, Middelburg, 2013
 98. OV 31(1976)162
 99. OV 29(1974)324
 100. Nav.78(1929)133
 101. Nav. 78(1929)177
 102. OV 30(1975)79
 103. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude 1555-1557, inv. nr. 16, blz. 109v
 104. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 116v
 105. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 13v
 106. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 55
 107. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 60v
 108. Nav.78(1929)133
 109. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 15
 110. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 128
 111. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 141
 112. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 49v
 113. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 61v, 62
 114. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 140v
 115. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 147v
 116. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 182v
 117. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 186
 118. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 226v
 119. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 408v, 409
 120. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 525v
 121. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 572, 573
 122. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 55v
 123. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 405
 124. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 405v
 125. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 387v
 126. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 531
 127. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 193
 128. zie ook A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 129. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 130. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 131. H. Brand, Over macht en overwicht: stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
 132. H. Brand, Over macht en overwicht: stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
 133. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 134. NL 39(1921)167
 135. OV 17(1962)91
 136. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 137. H. Brand, Over macht en overwicht: stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
 138. Nav. 31(1881)632
 139. Jb. CBG 45(1991)41
 140. OV 60(2005)204
 141. OV 46(1991)139
 142. OV 49(1994)406
 143. Nav. 31(1881)632
 144. Nav. 31(1881)632
 145. Jb. CBG 45(1991)41
 146. Jb. CBG 45(1991)41
 147. OV 44(1989)360
 148. OV 46(1991)139
 149. zie ook ⇒ lovawa
 150. Nav. 31(1881)632
 151. ⇒ rijnsburg
 152. Jb. CBG 45(1991)65
 153. Jb. CBG 45(1991)65
 154. Jb. CBG 45(1991)41
 155. ⇒ Inname_van_Rotterdam_%281488%29
 156. Nav. 4(1854)349
 157. Nav. 8(1858)269
 158. ⇒ lovawa
 159. Nav. 4(1854)349
 160. NL-HaNA, Huis Offem, 3.19.66, inv.nr. 407
 161. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 247
 162. ⇒ lovawa
 163. Nav. 4(1854)349
 164. ⇒ lovawa
 165. ⇒ lovawa
 166. NL 79(1962)245
 167. Nav. 8(1858)269
 168. ⇒ lovawa
 169. Nav. 4(1854)349
 170. Nav. 8(1858)268
 171. NL 79(1962)245
 172. Nav. 8(1858)268
 173. ORA Zoeterwoude 45/Nr. 2, folio 1, d.d. 8-4-1584
 174. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 206
 175. ⇒ rijnsburg
 176. Jb. CBG 45(1991)41
 177. Archief van de Abdij Rijnsburg, nr. 1123, ⇒ rijnsburg
 178. Gen. Her. Bladen (1908)4
 179. OV 72(1955)122
 180. GN 48(1993)465
 181. OV 72(1955)122
 182. OV 72(1955)122
 183. Gen. Her. Bladen (1908)4
 184. OV 72(1955)122
 185. Gen. Her. Bladen (1908)4
 186. OV 72(1955)122
 187. OV 72(1955)122
 188. OV 56(1938)294
 189. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 190. OV 72(1955)122
 191. Archief van de Abdij Rijnsburg, ⇒ rijnsburg
 192. ⇒ rijnsburg
 193. OV 40(1985)43
 194. Nav. 31(1881)632
 195. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 196. OV 46(1991)139
 197. ⇒ lovawa
 198. Nav. 31(1881)632
 199. NL 59(1941)371
 200. Nav. 31(1881)632
 201. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 202. Jb. CBG 45(1991)67
 203. OV (1989)474
 204. OV 30(1975)416
 205. OV 30(1975)416
 206. OV 30(1975)416
 207. GA 's-Gravenhage, transporten 1543, nr. 378
 208. OV39(1984)124
 209. OV 25(1970)135
 210. OV 30(1975)416
 211. Jb. CBG 45(1991)67
 212. Archief van de Abdij Rijnsburg, nr. 1129, ⇒ rijnsburg
 213. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 722
 214. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 145
 215. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 248
 216. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 363v, 364v
 217. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 365
 218. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 386
 219. Archief van de Abdij Rijnsburg, nr. 1400, ⇒ rijnsburg
 220. Wap. 12(1908)408
 221. Wap. 12(1908)408
 222. Wap. 12(1908)408
 223. NL 61(1943)221
 224. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 479
 225. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 482
 226. zie ook Wap. 12(1908)408
 227. Wap. 12(1908)408
 228. Wap. 12(1908)408
 229. Wap. 12(1908)408
 230. Wap. 12(1908)417
 231. Nav. 31(1881)632
 232. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 233. Nav. 31(1881)632
 234. Nav. 31(1881)632
 235. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 236. Nav. 31(1881)632
 237. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 238. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 239. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 240. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 241. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 242. NL 42(1924)297
 243. GN 70(2015)292
 244. GN 70(2015)292
 245. NL 33(1915)247
 246. NL 42(1924)297
 247. NL 69(1952)335
 248. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 249. GN 70(2015)292
 250. NL 42(1924)297
 251. ANF 5(188)160
 252. ANF 5(188)160
 253. NL 59(1941)371
 254. NL 59(1941)371
 255. OV 52(1997)153
 256. OV 52(1997)461
 257. OV 52(1997)462
 258. OV 37(1982)315
 259. OV 40(1985)42
 260. OV 40(1985)719
 261. OV 40(1985)739
 262. OV 33(1978)37
 263. OV 45(1990)114
 264. OV 1979)391
 265. Jb. CBG 45(1991)67
 266. OV 1989)474
 267. Jb. CBG 45(1991)67
 268. Jb. CBG 45(1991)67
 269. Nav. 4(1854)349
 270. Jb. CBG 45(1991)67
 271. Jb. CBG 45(1991)67
 272. Mededeling Simon Blok, 2010
 273. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 4v en 5
 274. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 262v en 263
 275. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 504v
 276. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1565-1573, inv. nr. 17, blz. 207v
 277. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1577-1580, inv. nr. 18, blz. 376
 278. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 289v
 279. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 379
 280. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 130
 281. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 292
 282. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 184
 283. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 407 en 407v
 284. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 100v
 285. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 23, blz. 29
 286. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1565-1573, inv. nr. 17, blz. 656v
 287. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1589-1601, inv. nr. 20, blz. 497
 288. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 294
 289. ORA Hazerswoude 16/194v, d.d. 1555/1565 zonder datum, Mededeling Maarten van der Tas, 2016
 290. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 100v
 291. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 30
 292. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 136v
 293. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 578
 294. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 579
 295. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 200
 296. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 202
 297. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 40
 298. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 41
 299. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 28
 300. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 43
 301. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 119
 302. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 133
 303. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 133v
 304. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 216
 305. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 216v
 306. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 236v
 307. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 331v
 308. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 331v
 309. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 334
 310. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 284v
 311. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 297v
 312. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 24v
 313. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 272v
 314. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 273v
 315. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 519
 1. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 520
 2. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 83
 3. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 278v
 4. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 17v
 5. NA, Staten van Holland voor 1572, toegangsnummer 3.01.03, inv.nr. 225
 6. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 51
 7. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 711
 8. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 712
 9. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 12
 10. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 94v
 11. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 95v
 12. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 205
 13. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 279v
 14. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 415
 15. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 6v
 16. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 470v
 17. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 580
 18. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 19, f 83v
 19. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 19, f 84v
 20. NL 27(1909)103
 21. NL 27(1909)103
 22. NL 27(1909)103
 23. NL 27(1909)103
 24. NL 27(1909)103
 25. GA Gorkum, schepenakten, d.d. 25-2-1559, gecit. in NL 18(1900)249
 26. GA Gorkum, schepenakten, d.d. 16-12-1559, gecit. in NL 18(1900)250
 27. NL 27(1909)103
 28. NL 27(1909)106
 29. NL 27(1909)106
 30. NL 27(1909)103
 31. NL 27(1909)104
 32. GTMWB 24(2000)303
 33. NL 27(1909)103
 34. NL 27(1909)104
 35. NL 27(1909)104
 36. zie ook NL 27(1909)104
 37. NL 27(1909)104
 38. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 39. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 40. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 41. Kohier1631
 42. zie ook NL 27(1909)104
 43. Jb. Amsteldodamum 41(1947)57
 44. Jb. Amsteldodamum 41(1947)57
 45. Amstelodamum 82(1995)101
 46. zie ook NL 27(1909)104
 47. Amstelodamum 82(1995)101
 48. zie ook Jb. Amstelodamum 10(19120150
 49. NL 27(1909)104
 50. Amstelodamum 82(1995)101
 51. Jb. Amsteldodamum 69(1977)52
 52. GA Gorkum, schepenakten, d.d. 9-2-1559, gecit. in NL 18(1900)248
 53. GTMWB 24(2000)303
 54. OV 32(1977)464
 55. ⇒ gd-hoofd.htm
 56. OV 32(1977)464
 57. OV 40(1985)55
 58. ⇒ snoek01.html
 59. ⇒ kwartierstaat
 60. ⇒ gerritvanderbeek
 61. ⇒ gerritvanderbeek
 62. VG 5(1989)266
 63. Archief der Geldersche Rekenkamer Inv. 4521. Rekening van den Keurmeester van 3 Augustus 1557-2 Augustus 1558, f. 21-22
 64. NL 50(1932)144
 65. VG 5(1989)266
 66. Herengoederen op de Veluwe, nr. 208
 67. S.A. Munster nr. 434
 68. Kelnarij nr. 268
 69. VG 5(1989)267
 70. Admissen Hof van Holland , d.d. 10-2-1563, gecit. in NL 76(1959)41
 71. NL 76(1959)40
 72. NL 76(1959)40
 73. NL 76(1959)40
 74. NL 76(1959)40
 75. ONA Gouda, Nots. Barend Rhijnenburgh, d.d. 3-12-1637, gecit. in NL 76(1959)37
 76. NL 76(1959)40,45
 77. NL 76(1959)40,45
 78. NL 76(1959)40
 79. NL 76(1959)38
 80. NL 76(1959)40,45
 81. NL 76(1959)38
 82. NL 76(1959)38
 83. NL 76(1959)38
 84. ONA Gouda, Nots Th. Vlack, d.d. 31-1-1634, gecit. in NL 76(1959)38
 85. NL 76(1959)38
 86. NL 76(1959)40
 87. NL 76(1959)40
 88. NL 76(1959)40
 89. NL 76(1959)43
 90. NL 76(1959)45
 91. NL 76(1959)45
 92. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 93. NL 76(1959)45
 94. NL 76(1959)40
 95. NL 76(1959)40
 96. NL 76(1959)39
 97. NL 70(1953)166
 98. NL 70(1953)166
 99. NL 26(1908)51
 100. NL 70(1953)166
 101. NA 25(1927)412
 102. NL 26(1908)51
 103. NL 70(1953)164
 104. NL 70(1953)166
 105. NA 25(1927)412
 106. NL 26(1908)51
 107. NL 70(1953)165
 108. NA 25(1927)412
 109. NL 70(1953)165
 110. NL 26(1908)51
 111. NL 26(1908)51
 112. NL 26(1908)51
 113. NA 25(1927)412
 114. NL 70(1953)166
 115. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 4, p250, Utrecht 1881
 116. NL 70(1953)166
 117. Archief Eemland, Toeg. nr. 0099, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983, inv. nr. 1015
 118. Archief Eemland, Toeg. nr. 0099, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983, inv. nr. 1283
 119. Archief Eemland, Toeg. nr. 0099, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983, inv. nr. 1284
 120. NL 26(1908)52
 121. NL 26(1908)52
 122. NL 26(1908)52
 123. NL 26(1908)52
 124. NL 118(2001)315
 125. NL 26(1908)52
 126. NL 118(2001)315
 127. NL 118(2001)317
 128. NL 26(1908)52
 129. NL 118(2001)315
 130. NL 118(2001)315
 131. NL 40(1922)384
 132. NL 59(1941)64
 133. NL 26(1908)52
 134. NL 59(1941)64
 135. NL 59(1941)64
 136. NL 26(1908)52
 137. NL 59(1941)64
 138. NL 59(1941)64
 139. NL 59(1941)64
 140. NL 26(1908)53
 141. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p89
 142. NL 26(1908)53
 143. GN 18(1963)246
 144. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 145. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 146. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p89
 147. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p89
 148. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 149. Bosch
 150. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 151. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 152. NL 26(1908)53
 153. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 154. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 155. NL 26(1908)53
 156. GN 18(1963)246
 157. GA Utrecht, ONA, Nots. F. Zwaerdecroon , inv.nr. U028c001, akte nr. 12
 158. NL 26(1908)53
 159. GN 18(1963)246
 160. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Aelst , inv.nr. U049a001, akte nr. 100
 161. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Aelst , inv.nr. U049a001, akte nr. 129
 162. GAU, Nots. J. van Lienden, Akte nr. U105a1-112, d.d. 11-12-1685
 163. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a003, akte nr. 252
 164. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 165. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 166. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 167. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 168. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 169. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 170. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 171. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 172. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 173. ⇒ www.dominees.nl
 174. Nav. 60(1911)370
 175. ANF 5(1888)306 en 9(1892)24)
 176. HEEM 36(2000)65
 177. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 178. C. van Schaik, Overlangbroek op de kaart gezet, uitg. Verloren, 2008
 179. ⇒ www.dominees.nl
 180. Nav. 31(1881)58
 181. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 182. Nav. 60(1911)370
 183. ⇒ www.dominees.nl
 184. Nav. 10(1860)41
 185. NL 78(1961)327
 186. Nav. 9(1859)347
 187. NL 78(1961)327
 188. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Masius, inv.nr. U037a001, akte nr. 307
 189. UP5
 190. UP5
 191. NL 44(1926)2,47
 192. Nav. 56(1906)657
 193. NL 44(1926)47
 194. NL 44(1926)2,47
 195. Nav. 56(1906)657
 196. Nav. 56(1906)657
 197. Nav. 56(1906)657
 198. Nav. 56(1906)657
 199. NL 44(1926)47
 200. NL 44(1926)47
 201. St. Her. 4(1956)222
 202. NL 43(1925)67
 203. Nav. 56(1906)658
 204. Nav. 56(1906)657
 205. Nav. 56(1906)658
 206. NL 43(1925)67
 207. NL 44(1926)47
 208. St. Her. 4(1956)222
 209. St. Her. 4(1956)222
 210. St. Her. 4(1956)222
 211. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 212. NL 43(1925)67
 213. Nav. 56(1905)649
 214. NL 44(1926)56
 215. NL 44(1926)47
 216. NL 44(1926)47
 217. Nav. 56(1906)661
 218. NL 44(1926)47
 219. Nav. 56(1905)649
 220. Nav. 56(1905)649
 221. Nav. 56(1905)649
 222. Nav. 56(1905)649
 223. Nav. 56(1905)652
 224. Nav. 56(1905)652
 225. Nav. 56(1905)652
 226. Nav. 56(1905)652
 227. Nav. 56(1905)658
 228. De Gerechtsbrief van Maire en Schepenen van St. Omer berust in Bibl. Utrecht onder nr. 1778 n
 229. NL 44(1926)47
 230. Nav. 56(1905)658
 231. NL 44(1926)47
 232. NL 44(1926)2
 233. NL 44(1926)2
 234. NL 44(1926)47
 235. NL 44(1926)2
 236. NL 44(1926)47
 237. NL 24(1906)51
 238. NL 44(1926)2
 239. NL 24(1906)51
 240. NL 24(1906)51
 241. NL 24(1906)51
 242. NL 24(1906)51
 243. NL 24(1906)51
 244. NL 44(1926)3
 245. NL 24(1906)51
 246. NL 44(1926)3
 247. NL 24(1906)51
 248. NL 44(1926)3
 249. NL 24(1906)51
 250. NL 44(1926)3
 251. NL 44(1926)3
 252. NL 44(1926)2
 253. NL 24(1906)51
 254. NL 24(1906)51
 255. NL 24(1906)51
 256. NL 24(1906)51
 257. NL 44(1926)3
 258. NL 24(1906)52
 259. NL 44(1926)3
 260. NL 24(1906)52
 261. NL 44(1926)3
 262. ⇒ Kwartierstaat5.html
 263. zie ook ⇒ Kwartierstaat5.html
 264. NL 94(1977)310
 265. NL 32(1914)64
 266. NL 24(1906)52
 267. NL 44(1926)3
 268. NL 94(1977)310
 269. ⇒ buchel.asp
 270. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 271. ⇒ buchel.asp
 272. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 273. ⇒ Hs798.htm
 274. ⇒ EGODOC.htm
 275. ⇒ buchel.asp
 276. Bernadette Schöller, Der Kölner Graphikmarkt um 1600. ⇒ buchelius.html
 277. Everardus Bronchorstius, Diarium Everardi Bronchorstii 1591-1627, uitg. door J.C. van Slee, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1898, ⇒ www.archive.org
 278. Bernadette Schöller, Der Kölner Graphikmarkt um 1600. ⇒ buchelius.html
 279. ⇒ Hs842.htm
 280. ⇒ Hs842.htm
 281. ⇒ Hs842.htm
 282. ⇒ buchel.asp
 283. NL 24(1906)53
 284. NL 24(1906)53
 285. NL 24(1906)51
 286. ⇒ Kwartierstaat5.html
 287. NL 44(1926)47
 288. NL 24(1906)53
 289. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 290. NL 44(1926)56
 291. NL 24(1906)53
 292. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 293. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 294. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 295. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 296. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 297. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 298. Loße acte in de Prot. van Nots. Jacob Burgersez. Delft, gecit. in NL 29(1911)11
 299. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 300. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 301. NL 53(1935)278
 302. ONA Delft, Nots. Jacob Borgersz. Jans, inv. nr. 1506, f30
 303. NL 44(1926)47
 304. NL 44(1926)55
 305. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 306. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 307. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 308. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 309. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 310. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 311. NL 53(1935)278
 312. NL 53(1935)278
 313. NL 53(1935)278
 314. Everardus Bronchorstius, Diarium Everardi Bronchorstii 1591-1627, uitg. door J.C. van Slee, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1898, ⇒ www.archive.org

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 16
Back to previous
generation 14
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43