This page was last updated : 180303.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2018 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 15 ( 943 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. R.A.Ht, Alken S.B. 90, f3, 21 april 1550; f12v, 23 juni l550; f227,11 september 1553; f281v, 21 april 1554; f283, 19 april 1554.
 2. R.A.Ht, Alken S.B. 88, f298v, 19 januari 1534.
 3. R.A.Ht, Alken S.B. 89, f62v, 5 maart 1537.
 4. R.A.Ht, Alken S.B. 89, f282v, 17 januari 1541.
 5. R.A.Ht, Alken S.B. 90, f119v, 7 maart 1552.
 6. R.A.Ht, Alken S.B. 91, f148v, 5 oktober 1553.
 7. R.A.Ht, Alken S.B. 92, f51v, 27 november 1559.
 8. R.A.Ht, Alken S.B. 91, f353v, 7 januari 1559. S.B. 92, f57, 8 januari 1560. S.B. 93, f283v, 14 april 1572.
 9. RA.Ht, Alken S.B. 93, f299v, 31 mei 1572; f306, 19 juni 1572.
 10. RA.Ht, Alken S.B. 93, f266v, 4 februari 1572.
 11. RA.Ht, Alken S.B. 93, f395, 7 januari 1574.
 12. RA.Ht, Leenzaal van Kuringen 209, f65v 3 maart 1598.
 13. S.A.S.T., inv. 134, f27v.
 14. S.A.S.T., inv. 2440, f27v, 23 december 1609: de wezen van Bartholomeus Wennen en Maria van Brabant trekken jaarlijks ƒ 7½ uit dit huis.
 15. S.A.S.T., inv. 286, no 30, retroakte de dato 7 februari 1615.
 16. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p36
 17. ⇒ fonds_plaisier.htm
 18. Bulletin des archives d'Anvers, Volume 18
 19. Erik Duverger, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, dl. 1, 1984
 20. R.M.A. de Jong, Bibl. NGV, Weep
 21. F. Melis Taeymans, De Antwerpse Poortersboeken 1533-1608, Stadsarchief, Antwerpen, 1977
 22. Antwerpsch archievenblad, dl. 15,16
 23. GAA, Loterij 1606
 24. Melis Taeymans, l.c.
 25. Jennifer Kilian, The paintings of Karel Du Jardin, 1626-1678: catalogue raisonné, 2005
 26. M. M. Kleerkooper, Wilhelmus Petrus van Stockum (Jr), De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw, dl. 2, Deel 10 van Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, 1916
 27. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621704
 28. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 29. Nav. 20(1870)501 en 21(1871)176
 30. ⇒ burgerboeken
 31. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 32. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21648168
 33. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21734663
 34. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21589210
 35. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21655527
 36. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21655716
 37. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21656092
 38. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21656256
 39. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21734907
 40. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21589929
 41. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 42. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 43. Prom. IX, en Prom I (2e dr.)
 44. Regionaal Historisch Centrum Delft, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, nr. 4078
 45. F.D.O. Obreen, Archief voor NEDERLANDSCHE KUNSTGESCHIEDENIS, Rotterdam, 1877
 46. Regionaal Historisch Centrum Delft, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, nr. 6610
 47. NL 75(1958)379
 48. GN 46(1991)454
 49. GN 36(1981)384
 50. GN 36(1981)384
 51. GN 36(1981)15
 52. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21599472
 53. NL 84(1967)112
 54. GA Amsterdam Thesaurie Extraord. 441, gecit. in NL 84(1967)112
 55. NL 84(1967)112
 56. GN 35(1980)213
 57. NL 75(1958)379
 58. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21606707
 59. NL 90(1973)20
 60. Jb. CBG 15(1961)189
 61. Jb. CBG 15(1961)189
 62. NL 89(1972)288
 63. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 64. ⇒ www.dominees.nl
 65. NL 90(1973)20
 66. Jb. CBG 15(1961)207
 67. Jb. CBG 15(1961)207
 68. NL 75(1958)379
 69. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21609653
 70. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613709
 71. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613787
 72. Jb. Amstelodamum 14(1916)176
 73. ANF 15(1902)94
 74. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 534, gecit . in GN 45(1990)31
 75. NL 75(1958)379
 76. NL 75(1958)379
 77. Kohier1631
 78. NP 71(1987)34
 79. NP 71(1987)34
 80. NL 75(1958)379
 81. NL 75(1958)379
 82. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613309
 83. Nav 56(1906)428
 84. Nav. 56(1906)428
 85. Archief Staten van Holland en West-Friesland, inv. nr. 1762., f74, gecit. in Jb. CBG 30(1976)203
 86. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611559
 87. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21736646
 88. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615420
 89. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21581503
 90. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21736847
 91. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 506, gecit. in GN 44(1989)493
 92. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 521, gecit. in GN 44(1989)495
 93. GAA, ONA, Nots. Pieter Carels, not. arch. nr. 712, f. 525, gecit. in GN 44(1989)496
 94. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620215
 95. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21621399
 96. NL 75(1958)508
 97. Schepenreg. Antwerpen 11 Moy et Neesen, fol. 246, gecit. in NL 84(1967)112
 98. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21601087
 99. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21602973
 100. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21601100
 101. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21602816
 102. Melis Taeymans, l.c.
 103. ⇒ fonds_plaisier.htm
 104. Bron: Requestboek 1577-78, fol. 139 en A.A.B. Deel 24, blz. 129, 130, ⇒ fonds_plaisier.htm
 105. ⇒ fonds_plaisier.htm
 106. Bron: Collegiale Actenboeken 1577-83 en A.A.B. Deel 15, blz. 467, 468, ⇒ fonds_plaisier.htm
 107. Bron: Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 5, blz. 260, ⇒ fonds_plaisier.htm
 108. R.M.A. de Jong, Bibl. NGV, Weep
 109. ARA Brussel, Chambre des Comptes Nrs. 1843 en volg., gecit. in W. Westerbeke (red.), Opkomst en ondergang van de reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Middelburg, 2008
 110. W. Westerbeke (red.), Opkomst en ondergang van de reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Middelburg, 2008
 111. W. Westerbeke (red.), Opkomst en ondergang van de reformatie in en omtrent Ronse in Vlaanderen, Middelburg, 2008
 112. zie ook Onze Voorouders IV, p363
 113. zie ook Jb. CBG 11(1957)191
 114. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16-197, 16-223, 17-297v, 19-340
 115. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 125, akte nr. 099
 116. RAL, ONA Leiden, Nots. J. van Heussen, Archiefnr. 506, inv. nr. 215, akte nr. 030
 117. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz. Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 145, akte nr. 022
 118. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan (Franssen) van der Meer, Archiefnr. 506, inv. nr. 342, akte nr. 055
 119. RAL, ONA Leiden, Nots. Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Archiefnr. 506, inv. nr. 168, akte nr. 007
 120. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg (s.1. ,1886)
 121. Nav. 6(1856)51
 122. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 123. J. de Wal, l.c.
 124. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 125. dominees.nl
 126. Nav. 45(1895)76
 127. Nav. 6(1856)51
 128. J. de Wal, l.c.
 129. Godgeleerden-1
 130. ⇒ cnp01039528
 131. Nav. 6(1856)51
 132. Godgeleerden-1
 133. Licht op Deventer: de geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, boek 5, Hilversum, 1995
 134. dominees.nl
 135. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 136. dominees.nl
 137. NHA, toeg. nr. 3993 Stadsbestuur van Haarlem, nr. 6654
 138. Gemeentearchief Zaanstad, toeg.nr. OA-0006, ORA Krommenie, inv. nr. 1486
 139. Gemeentearchief Zaanstad, toeg.nr. OA-0006, ORA Krommenie, inv. nr. 1486
 140. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 141. RAL, ONA Leiden, Nots. Dirck Traudenius, Archiefnr. 506, inv. nr. 383, akte nr. 048
 142. ⇒ predikanten
 143. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 144. ⇒ predikanten
 145. Van der Aa
 146. zie ook Nav. 15(1865)250
 147. P. de Zeeuw (J.Gzn.), De Hollanders op Formosa 1624-1662, Amsterdam, 1924
 148. Van der Aa
 149. P. de Zeeuw (J.Gzn.), De Hollanders op Formosa 1624-1662, Amsterdam, 1924
 150. ⇒ predikanten
 151. G.M.E. Dorren, Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw, thesis, UvA, 2001
 152. ⇒ default.asp?id=6&num=0525100951061050099130611005510189505137&relt=&limit=&print=yes
 153. GA Haarlem, Wees- en Momboirkamer, 1675, gecit. in NL 15(1897)76
 154. zie ook Nav. 15(1865)250
 155. Nav. 15(1865)250
 156. NL 33(1915)342
 157. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 158. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
 159. ONA Lisse, passim
 160. NL 33(1915)342
 161. RA Leiden, Weeskamer Leiden Voogdenboek B, 1604 – 1613, inv.nr. 242, f25v, ELO
 162. RAL, ONA Leiden, Nots. Claes van der Laen, Archiefnr. 506, inv. nr. 87, akte nr. 050
 163. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan van Kuyck, Archiefnr. 506, inv. nr. 119, akte nr. 123
 164. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Mote, Archiefnr. 506, inv. nr. 283, akte nr. 029
 165. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 147, akte nr. 017
 166. RAL, ONA Leiden, Nots. Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Archiefnr. 506, inv. nr. 164, akte nr. 125
 167. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 299, akte nr. 129
 168. RAL, ONA Leiden, Nots. Cornelis Dircxz. van Grotelande, Archiefnr. 0506, inv. nr. 316, akte nr. 006
 169. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 129, akte nr. 152
 170. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel D f32v
 171. RA Leiden, Weeskamer Leiden Voogdenboek B, 1604 – 1613, inv.nr. 242, f28, ELO
 172. NL 51(1933)273
 173. NL 51(1933)273
 174. NL 51(1933)273
 175. NL 51(1933)273
 176. NL 51(1933)273
 177. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nr.
 178. 17-304v
 179. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-304
 180. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 19-172
 181. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: E-113 vso
 182. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 430, akte nr. 135
 183. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 446, akte nr. 122
 184. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 289, akte nr. 096
 185. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 430, akte nr. 023
 186. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 436, akte nr. 013 en 084
 187. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel D f166 vo
 188. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, passim
 189. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, Utrecht, 1922
 190. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 135, akte nr. 066
 191. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 291, akte nr. 053
 192. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Angillis, Archiefnr. 506, inv. nr. 297, akte nr. 160
 193. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79, R 53v.
 194. GA Leiden, NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv. nr. 3989, f102
 195. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79, R 53v.
 196. Nav. 63(1914)257
 197. Amstelodamum 10(1923)33
 198. NL 79(1962)68
 199. Uit Leiden blz. 198v, reg. F, d.d. 7-8-1577, mededeling door M. van der Tas, 2009
 200. uit Leiden reg. G, f. 118, d.d. 4-3-1579, mededeling door M. van der Tas, 2009
 201. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 202. Amstelodamum 10(1923)33
 203. De Waag 14-3-1940
 204. De Waag 14-3-1940
 205. Hof van Holland 1055/157, d.d. 9-9-1562, geciteerd door Maarten van der Tas, 2014
 206. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 14 en 15
 207. GA Leiden, ONA, Nots. Salomon Lenaertsz van der Wurt, Archiefnr. 506, inv. nr. 9, akte nr. 180
 208. H.P. Ros en D.M. van Eck, Het kervenregister en de volkstelling van Leiden 1581, RU Leiden, 1996, ⇒ easy.dans.knaw.nl
 209. Mededeling M. van der Tas, 2009
 210. RAL, ONA Leiden, Nots. Salomon Lenaertsz van der Wurt, Archiefnr. 506, inv. nr. 11, akte nr. 004
 211. ELO, Weeskamer Leiden Voogdenboek A 1575 – 1592, f29
 212. Ref. AANVULLEN
 213. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel C f126
 214. RAL, Weeskamer Leiden Grote Bewijzen, toeg. nr. 518, inv. nr. 113, deel C f52
 215. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79
 216. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Leiden, 1977
 217. zie ook NL 79(1962)26
 218. NNBW
 219. K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid Nederland
 220. NL 79(1962)26
 221. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Leiden, 1977
 222. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6619, f360v
 223. NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 3989, f69, Bevolkings Reg.1581, fol.140 vso
 224. Bijzonderheden: Bevolkings Reg.1581, fol.140 vso
 225. NNBW, dl. 1, ⇒ www.dbnl.org
 226. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 227. De acta der Nationale Synode te 's Gravenhage, 20 Juni-1 Augustus 1586, ⇒ kerkrecht.massa.netivity.nl
 228. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 229. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 230. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 349v
 231. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16
 232. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 125, akte nr. 096
 233. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 144, akte nr. 024
 234. ⇒ familienamen.html
 235. ⇒ familienamen.html
 236. NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 3989, f107
 237. ⇒ familienamen.html
 238. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: B-61 vso
 239. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 109, f37v
 240. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 110, f37v-38r
 241. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 111, f38v
 242. RAG, ORA Arnhem, Toegangsnummer: 2003, inv.nr. 416, nr. 113, f39r
 243. ONA Rotterdam, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 78, Aktenummer/Blz. 295/563
 244. NA Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3331/1626/095
 245. ORA Dordrecht, inv. 766, f50, d.d. 17-10-1626, gecit. in ⇒ www.andredenhaan.ismijnpassie.nl
 246. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 247. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 15
 248. ORA Zoeterwoude inv. nr. 48, nr. 94 folio 43v. d.d. 25-06-1592
 249. ORA Zoeterwoude inv. nr. 48, nr. 181 folio 75v., d.d. 22-2-1593
 250. ORA Schiedam, inv. nr. 714, f117v, d.d. 30-12-1601
 251. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79
 252. Amstelodamum 10(1923)33
 253. ⇒ 0132.html
 254. NNBW deel 5, ⇒ www.dbnl.org
 255. Svenskt biografiskt handlexikon, sub voce Cabeljau, ⇒ sbh
 256. NL 79(1962)26
 257. Nav. 38(1888)103
 258. Amstelodamum 10(1923)33
 259. ⇒ 0132.html
 260. NL 79(1962)26
 261. Svenskt biografiskt handlexikon, sub voce Cabeljau, ⇒ sbh
 262. ⇒ 0074.html
 263. NNBW deel 7 kol. 259, ⇒ nnbw
 264. NNBW deel 3 / kol. 766
 265. NNBW deel 7
 266. Nav. 12(1862)274
 267. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 23, Aktenummer/Blz. 39/87
 268. NL 79(1962)68
 269. ONA Rotterdam
 270. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 12, Aktenummer/Blz. 112/412
 271. ONA Rotterdam passim
 272. zie ook NL 79(1962)68
 273. ONA Rotterdam, passim
 274. NL 79(1962)68
 275. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Mote, Archiefnr. 506, inv. nr. 288, akte nr. 107
 276. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 443, akte nr. 101
 277. ONA Rotterdam, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 26, Aktenummer/Blz. 265/552
 278. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, Aktenummer/Blz. 11/17
 279. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, Aktenummer/Blz. 126/209
 280. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, Aktenummer/Blz. 100/167
 281. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 36, Aktenummer/Blz. 61/153
 282. Venlo, Overdrachtsregister van Venlo 1617-1625, fol.9v, gecit. in OV 11(1956)50
 283. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 37, Aktenummer/Blz. 22/50
 284. GA Amsterdam ONA 200, Not. J. F. Bruyning, film 111, gecit. in ⇒ montias
 285. ANF 1, jaar 2(1884) nr129 p4
 286. ONA Rotterdam, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 60, Aktenummer/Blz. 93/319 en 321
 287. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, Aktenummer/Blz. 239/409
 288. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 149, Aktenummer/Blz. 328/548
 289. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, Aktenummer/Blz. 185/246
 290. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 126/383
 291. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 218/661
 292. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 257/411
 293. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, Aktenummer/Blz. 101/176
 294. ONA Rotterdam, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 168, Aktenummer/Blz. 16/25
 295. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 280/445
 296. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 133, Aktenummer/Blz. 84/168
 297. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, Aktenummer/Blz. 138/255
 298. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 335/527
 299. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 323/936
 300. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 401, Aktenummer/Blz. 31/53
 301. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 380, Aktenummer/Blz. 241/385
 302. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 366, Aktenummer/Blz. 168/354
 303. ONA Rotterdam, Nots. Johan Cooll, inv. nr. 420, Aktenummer/Blz. 36/60
 304. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 354, Aktenummer/Blz. 290/866
 305. ONA Rotterdam, Nots. Jan Egbertsz van der Heul, inv. nr. 417, Aktenummer/Blz. 84/153
 306. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 379/1094
 307. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 402, Aktenummer/Blz. 313/622
 308. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 366, Aktenummer/Blz. 212/436
 309. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 355, Aktenummer/Blz. 32/77
 310. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 129, Aktenummer/Blz. 324/938
 311. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 402, Aktenummer/Blz. 400/766
 312. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 355, Aktenummer/Blz. 131/336
 313. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 367, Aktenummer/Blz. 6/11
 314. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 367, Aktenummer/Blz. 9/19
 1. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 367, Aktenummer/Blz. 20/42
 2. ONA Rotterdam, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 356, Aktenummer/Blz. 152/548
 3. ONA Rotterdam, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 154, Aktenummer/Blz. 330/523
 4. ONA Rotterdam, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 337, Aktenummer/Blz. 304/635
 5. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 480v
 6. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, Aktenummer/Blz. 185/246
 7. Nav. 53(1903)466
 8. Henriette de Bruyn Kops, A Spirited Exchange, Leiden, 2007
 9. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, Aktenummer/Blz. 221/401
 10. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, Aktenummer/Blz. 221/402
 11. ONA Rotterdam, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 24, Aktenummer/Blz. 95/210
 12. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 45 Aktenummer/Blz. 123/222
 13. ARA Hof van Holland, nr. 01705, Residentieboek van Mr. A.Duijck, periode 25.04.1605 /5.09.1606, gecit. in Van Zeeuwse Stam 95(1996)249
 14. ARA Hof v. Holland, inv. Nr. 701-708, gecit. in GN 13(1958)116
 15. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, Aktenummer/Blz. 100/269
 16. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 47, Aktenummer/Blz. 18/29
 17. ONA Rotterdam, Nots. Gerrit Jansz van Woerden, inv. nr. 26, Aktenummer/Blz. 181/362
 18. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 47, Aktenummer/Blz. 55/203
 19. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 48, Aktenummer/Blz. 51/88
 20. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 186, Aktenummer/Blz. 114/211
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 258, akte/blz. nr. 23/34
 22. Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément
 23. RA Zeeuwse Eilanden inv.nr. 115a, folio 4
 24. NNBW
 25. A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden
 26. Amsterdam, Bibl. Rem. Kerk, bewaard in de UB. - Autograaf, twee bladen, gecit. in C. de Waard, l.c.
 27. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 183, Aktenummer/Blz. 134/180
 28. Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 á 1634. Tome 2: 1619-1627 (ed. Cornelis de Waard). Martinus Nijhoff, Den Haag 1942
 29. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 140, Aktenummer/Blz. 323/541
 30. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, Aktenummer/Blz. 256/337
 31. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 289, akte/blz. nr. 117/172
 32. Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément
 33. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 313, akte/blz. nr. 145/242
 34. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 395, akte/blz. nr. 254/494
 35. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 397, akte/blz. nr. 231/435
 36. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 398, akte/blz. nr. 125/269
 37. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1238, akte/blz. nr. 2/2
 38. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1238, akte/blz. nr. 46/82
 39. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 40. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 41. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 42. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 43. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 44. GN 29(1974)88
 45. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 46. NA 39(1941)118
 47. NA 39(1941)118
 48. Jb. Amstelodamum 14(1916)150
 49. Jb. Amstelodamum 70(1978)56
 50. NA 39(1941)117
 51. NA 39(1941)118
 52. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: E-41 vso
 53. ⇒ west-europese-adel
 54. Elias
 55. ⇒ Investors%20of%20the%20West%20Indies%20Company
 56. NA 39(1941)118
 57. Elias
 58. NA 39(1941)118
 59. NL 22(1904)132
 60. NL 22(1904)132
 61. NL 22(1904)132
 62. NL 22(1904)132
 63. NL 24(1906)234 en 240
 64. NL 24(1906)240
 65. NL 22(1904)200
 66. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 67. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 68. GN 9(1954)121
 69. zie ook Nav. 56(1906)326 en NL 22(1904)169
 70. NL 22(1904)200
 71. NL 22(1904)201
 72. NL 22(1904)132
 73. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 74. NL 24(1906)240
 75. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 76. ⇒ www.westindischecompagnie.info
 77. NA, Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toeg. nr. 1.05.01.02, inv. nr. 226, f3, gecit. in ⇒ www.westindischecompagnie.info
 78. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 79. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 80. NA 39(1941)118
 81. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 82. E.B.F F. Wittert van Hoogland, De Nederlandsche Adel, dl. I, Den Haag, 1913
 83. zie ook ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 84. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 85. ⇒ Knollenstein.htm
 86. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 81, akte/blz. nr. 261/827
 87. ⇒ Indie_voc1_trans.html
 88. ⇒ Knollenstein.htm
 89. NL 50(1932)186
 90. G. Bouwmeester, Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus, Middelburg, 2013
 91. Nav. 87(1938)173
 92. G. Bouwmeester, Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus, Middelburg, 2013
 93. Boris Wagner-Peterson, Doctrina schola vitae: Zacharias Ursinus (1534-1583) als Schriftausleger, Vandenhoeck & Ruprecht, 2013
 94. Nav. 87(1938)173
 95. Nav. 87(1938)173
 96. G. Bouwmeester, Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus, Middelburg, 2013
 97. OV 31(1976)162
 98. OV 29(1974)324
 99. Nav.78(1929)133
 100. Nav. 78(1929)177
 101. OV 30(1975)79
 102. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude 1555-1557, inv. nr. 16, blz. 109v
 103. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 116v
 104. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 13v
 105. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 55
 106. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 60v
 107. Nav.78(1929)133
 108. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 15
 109. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 128
 110. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 141
 111. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 49v
 112. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 61v, 62
 113. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 140v
 114. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 147v
 115. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 182v
 116. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 186
 117. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 226v
 118. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 408v, 409
 119. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 525v
 120. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 572, 573
 121. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 55v
 122. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 405
 123. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 405v
 124. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 387v
 125. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 531
 126. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 193
 127. zie ook A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 128. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 129. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 130. H. Brand, Over macht en overwicht: stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
 131. H. Brand, Over macht en overwicht: stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
 132. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 133. NL 39(1921)167
 134. OV 17(1962)91
 135. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 136. H. Brand, Over macht en overwicht: stedelijke elites in Leiden (1420-1510)
 137. Nav. 31(1881)632
 138. Jb. CBG 45(1991)41
 139. OV 60(2005)204
 140. OV 46(1991)139
 141. OV 49(1994)406
 142. Nav. 31(1881)632
 143. Nav. 31(1881)632
 144. Jb. CBG 45(1991)41
 145. Jb. CBG 45(1991)41
 146. OV 44(1989)360
 147. OV 46(1991)139
 148. zie ook ⇒ lovawa
 149. Nav. 31(1881)632
 150. ⇒ rijnsburg
 151. Jb. CBG 45(1991)65
 152. Jb. CBG 45(1991)65
 153. Jb. CBG 45(1991)41
 154. ⇒ Inname_van_Rotterdam_%281488%29
 155. Nav. 4(1854)349
 156. Nav. 8(1858)269
 157. ⇒ lovawa
 158. Nav. 4(1854)349
 159. NL-HaNA, Huis Offem, 3.19.66, inv.nr. 407
 160. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 247
 161. ⇒ lovawa
 162. Nav. 4(1854)349
 163. ⇒ lovawa
 164. ⇒ lovawa
 165. NL 79(1962)245
 166. Nav. 8(1858)269
 167. ⇒ lovawa
 168. Nav. 4(1854)349
 169. Nav. 8(1858)268
 170. NL 79(1962)245
 171. Nav. 8(1858)268
 172. ORA Zoeterwoude 45/Nr. 2, folio 1, d.d. 8-4-1584
 173. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 206
 174. ⇒ rijnsburg
 175. Jb. CBG 45(1991)41
 176. Archief van de Abdij Rijnsburg, nr. 1123, ⇒ rijnsburg
 177. Gen. Her. Bladen (1908)4
 178. OV 72(1955)122
 179. GN 48(1993)465
 180. OV 72(1955)122
 181. OV 72(1955)122
 182. Gen. Her. Bladen (1908)4
 183. OV 72(1955)122
 184. Gen. Her. Bladen (1908)4
 185. OV 72(1955)122
 186. OV 72(1955)122
 187. OV 56(1938)294
 188. A.J. Brand, Nieuwkomers in de Leidse vroedschap 1420-1510; aanzetten tot een profielschets. In: Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leidse stadsbestuur 1200-1795, (2003)
 189. OV 72(1955)122
 190. Archief van de Abdij Rijnsburg, ⇒ rijnsburg
 191. ⇒ rijnsburg
 192. OV 40(1985)43
 193. Nav. 31(1881)632
 194. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 195. OV 46(1991)139
 196. ⇒ lovawa
 197. Nav. 31(1881)632
 198. NL 59(1941)371
 199. Nav. 31(1881)632
 200. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 201. Jb. CBG 45(1991)67
 202. OV (1989)474
 203. OV 30(1975)416
 204. OV 30(1975)416
 205. OV 30(1975)416
 206. GA 's-Gravenhage, transporten 1543, nr. 378
 207. OV39(1984)124
 208. OV 25(1970)135
 209. OV 30(1975)416
 210. Jb. CBG 45(1991)67
 211. Archief van de Abdij Rijnsburg, nr. 1129, ⇒ rijnsburg
 212. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 722
 213. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 145
 214. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 248
 215. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 363v, 364v
 216. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 365
 217. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 17, blz. 386
 218. Archief van de Abdij Rijnsburg, nr. 1400, ⇒ rijnsburg
 219. Wap. 12(1908)408
 220. Wap. 12(1908)408
 221. Wap. 12(1908)408
 222. NL 61(1943)221
 223. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 479
 224. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 482
 225. zie ook Wap. 12(1908)408
 226. Wap. 12(1908)408
 227. Wap. 12(1908)408
 228. Wap. 12(1908)408
 229. Wap. 12(1908)417
 230. Nav. 31(1881)632
 231. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 232. Nav. 31(1881)632
 233. Nav. 31(1881)632
 234. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 235. Nav. 31(1881)632
 236. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 237. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 238. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 239. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 240. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 241. NL 42(1924)297
 242. GN 70(2015)292
 243. GN 70(2015)292
 244. NL 33(1915)247
 245. NL 42(1924)297
 246. NL 69(1952)335
 247. Gen. Her. Bld. 8(1913)109
 248. GN 70(2015)292
 249. NL 42(1924)297
 250. ANF 5(188)160
 251. ANF 5(188)160
 252. NL 59(1941)371
 253. NL 59(1941)371
 254. OV 52(1997)153
 255. OV 52(1997)461
 256. OV 52(1997)462
 257. OV 37(1982)315
 258. OV 40(1985)42
 259. OV 40(1985)719
 260. OV 40(1985)739
 261. OV 33(1978)37
 262. OV 45(1990)114
 263. OV 1979)391
 264. Jb. CBG 45(1991)67
 265. OV 1989)474
 266. Jb. CBG 45(1991)67
 267. Jb. CBG 45(1991)67
 268. Nav. 4(1854)349
 269. Jb. CBG 45(1991)67
 270. Jb. CBG 45(1991)67
 271. Mededeling Simon Blok, 2010
 272. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 4v en 5
 273. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 262v en 263
 274. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 16, blz. 504v
 275. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1565-1573, inv. nr. 17, blz. 207v
 276. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1577-1580, inv. nr. 18, blz. 376
 277. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 289v
 278. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 18, blz. 379
 279. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 130
 280. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 19, blz. 292
 281. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 184
 282. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 407 en 407v
 283. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 21, blz. 100v
 284. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 23, blz. 29
 285. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1565-1573, inv. nr. 17, blz. 656v
 286. Streekarchief Rijnlands Midden, protocollen Hazerswoude 1589-1601, inv. nr. 20, blz. 497
 287. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 294
 288. ORA Hazerswoude 16/194v, d.d. 1555/1565 zonder datum, Mededeling Maarten van der Tas, 2016
 289. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 100v
 290. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 30
 291. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 136v
 292. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 578
 293. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 579
 294. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 200
 295. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 202
 296. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 40
 297. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 41
 298. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 28
 299. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 43
 300. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 119
 301. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 133
 302. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 133v
 303. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 216
 304. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 216v
 305. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 236v
 306. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 331v
 307. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 331v
 308. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 334
 309. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 284v
 310. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 297v
 311. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 24v
 312. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 272v
 313. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 273v
 314. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 519
 315. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 520
 1. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 83
 2. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 278v
 3. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 17v
 4. NA, Staten van Holland voor 1572, toegangsnummer 3.01.03, inv.nr. 225
 5. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 51
 6. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 711
 7. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 712
 8. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 12
 9. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 94v
 10. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 95v
 11. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 205
 12. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 279v
 13. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 415
 14. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 17, f 6v
 15. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 470v
 16. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 16, f 580
 17. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 19, f 83v
 18. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 19, f 84v
 19. NL 27(1909)103
 20. NL 27(1909)103
 21. NL 27(1909)103
 22. NL 27(1909)103
 23. NL 27(1909)103
 24. GA Gorkum, schepenakten, d.d. 25-2-1559, gecit. in NL 18(1900)249
 25. GA Gorkum, schepenakten, d.d. 16-12-1559, gecit. in NL 18(1900)250
 26. NL 27(1909)103
 27. NL 27(1909)106
 28. NL 27(1909)106
 29. NL 27(1909)103
 30. NL 27(1909)104
 31. GTMWB 24(2000)303
 32. NL 27(1909)103
 33. NL 27(1909)104
 34. NL 27(1909)104
 35. zie ook NL 27(1909)104
 36. NL 27(1909)104
 37. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 38. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 39. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 40. Kohier1631
 41. zie ook NL 27(1909)104
 42. Jb. Amsteldodamum 41(1947)57
 43. Jb. Amsteldodamum 41(1947)57
 44. Amstelodamum 82(1995)101
 45. zie ook NL 27(1909)104
 46. Amstelodamum 82(1995)101
 47. zie ook Jb. Amstelodamum 10(19120150
 48. NL 27(1909)104
 49. Amstelodamum 82(1995)101
 50. Jb. Amsteldodamum 69(1977)52
 51. GA Gorkum, schepenakten, d.d. 9-2-1559, gecit. in NL 18(1900)248
 52. GTMWB 24(2000)303
 53. OV 32(1977)464
 54. ⇒ gd-hoofd.htm
 55. OV 32(1977)464
 56. OV 40(1985)55
 57. ⇒ snoek01.html
 58. ⇒ kwartierstaat
 59. ⇒ gerritvanderbeek
 60. ⇒ gerritvanderbeek
 61. VG 5(1989)266
 62. Archief der Geldersche Rekenkamer Inv. 4521. Rekening van den Keurmeester van 3 Augustus 1557-2 Augustus 1558, f. 21-22
 63. NL 50(1932)144
 64. VG 5(1989)266
 65. Herengoederen op de Veluwe, nr. 208
 66. S.A. Munster nr. 434
 67. Kelnarij nr. 268
 68. VG 5(1989)267
 69. Admissen Hof van Holland , d.d. 10-2-1563, gecit. in NL 76(1959)41
 70. NL 76(1959)40
 71. NL 76(1959)40
 72. NL 76(1959)40
 73. NL 76(1959)40
 74. ONA Gouda, Nots. Barend Rhijnenburgh, d.d. 3-12-1637, gecit. in NL 76(1959)37
 75. NL 76(1959)40,45
 76. NL 76(1959)40,45
 77. NL 76(1959)40
 78. NL 76(1959)38
 79. NL 76(1959)40,45
 80. NL 76(1959)38
 81. NL 76(1959)38
 82. NL 76(1959)38
 83. ONA Gouda, Nots Th. Vlack, d.d. 31-1-1634, gecit. in NL 76(1959)38
 84. NL 76(1959)38
 85. NL 76(1959)40
 86. NL 76(1959)40
 87. NL 76(1959)40
 88. NL 76(1959)43
 89. NL 76(1959)45
 90. NL 76(1959)45
 91. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 92. NL 76(1959)45
 93. NL 76(1959)40
 94. NL 76(1959)40
 95. NL 76(1959)39
 96. NL 70(1953)166
 97. NL 70(1953)166
 98. NL 26(1908)51
 99. NL 70(1953)166
 100. NA 25(1927)412
 101. NL 26(1908)51
 102. NL 70(1953)164
 103. NL 70(1953)166
 104. NA 25(1927)412
 105. NL 26(1908)51
 106. NL 70(1953)165
 107. NA 25(1927)412
 108. NL 70(1953)165
 109. NL 26(1908)51
 110. NL 26(1908)51
 111. NL 26(1908)51
 112. NA 25(1927)412
 113. NL 70(1953)166
 114. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 4, p250, Utrecht 1881
 115. NL 70(1953)166
 116. Archief Eemland, Toeg. nr. 0099, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983, inv. nr. 1015
 117. Archief Eemland, Toeg. nr. 0099, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983, inv. nr. 1283
 118. Archief Eemland, Toeg. nr. 0099, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, 1326-1983, inv. nr. 1284
 119. NL 26(1908)52
 120. NL 26(1908)52
 121. NL 26(1908)52
 122. NL 26(1908)52
 123. NL 118(2001)315
 124. NL 26(1908)52
 125. NL 118(2001)315
 126. NL 118(2001)317
 127. NL 26(1908)52
 128. NL 118(2001)315
 129. NL 118(2001)315
 130. NL 40(1922)384
 131. NL 59(1941)64
 132. NL 26(1908)52
 133. NL 59(1941)64
 134. NL 59(1941)64
 135. NL 26(1908)52
 136. NL 59(1941)64
 137. NL 59(1941)64
 138. NL 59(1941)64
 139. NL 26(1908)53
 140. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p89
 141. NL 26(1908)53
 142. GN 18(1963)246
 143. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 144. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 145. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p89
 146. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p89
 147. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 148. Bosch
 149. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 150. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 151. NL 26(1908)53
 152. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 153. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 154. NL 26(1908)53
 155. GN 18(1963)246
 156. GA Utrecht, ONA, Nots. F. Zwaerdecroon , inv.nr. U028c001, akte nr. 12
 157. NL 26(1908)53
 158. GN 18(1963)246
 159. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Aelst , inv.nr. U049a001, akte nr. 100
 160. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Aelst , inv.nr. U049a001, akte nr. 129
 161. GAU, Nots. J. van Lienden, Akte nr. U105a1-112, d.d. 11-12-1685
 162. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a003, akte nr. 252
 163. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 164. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 165. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 166. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 167. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p127
 168. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 169. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 170. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 171. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 172. ⇒ www.dominees.nl
 173. Nav. 60(1911)370
 174. ANF 5(1888)306 en 9(1892)24)
 175. HEEM 36(2000)65
 176. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p128
 177. C. van Schaik, Overlangbroek op de kaart gezet, uitg. Verloren, 2008
 178. ⇒ www.dominees.nl
 179. Nav. 31(1881)58
 180. Utrechtse Parentelen, Dl. 4, Rotterdam, 2014, p126
 181. Nav. 60(1911)370
 182. ⇒ www.dominees.nl
 183. Nav. 10(1860)41
 184. NL 78(1961)327
 185. Nav. 9(1859)347
 186. NL 78(1961)327
 187. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Masius, inv.nr. U037a001, akte nr. 307
 188. UP5
 189. UP5
 190. NL 44(1926)2,47
 191. Nav. 56(1906)657
 192. NL 44(1926)47
 193. NL 44(1926)2,47
 194. Nav. 56(1906)657
 195. Nav. 56(1906)657
 196. Nav. 56(1906)657
 197. Nav. 56(1906)657
 198. NL 44(1926)47
 199. NL 44(1926)47
 200. St. Her. 4(1956)222
 201. NL 43(1925)67
 202. Nav. 56(1906)658
 203. Nav. 56(1906)657
 204. Nav. 56(1906)658
 205. NL 43(1925)67
 206. NL 44(1926)47
 207. St. Her. 4(1956)222
 208. St. Her. 4(1956)222
 209. St. Her. 4(1956)222
 210. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 211. NL 43(1925)67
 212. Nav. 56(1905)649
 213. NL 44(1926)56
 214. NL 44(1926)47
 215. NL 44(1926)47
 216. Nav. 56(1906)661
 217. NL 44(1926)47
 218. Nav. 56(1905)649
 219. Nav. 56(1905)649
 220. Nav. 56(1905)649
 221. Nav. 56(1905)649
 222. Nav. 56(1905)652
 223. Nav. 56(1905)652
 224. Nav. 56(1905)652
 225. Nav. 56(1905)652
 226. Nav. 56(1905)658
 227. De Gerechtsbrief van Maire en Schepenen van St. Omer berust in Bibl. Utrecht onder nr. 1778 n
 228. NL 44(1926)47
 229. Nav. 56(1905)658
 230. NL 44(1926)47
 231. NL 44(1926)2
 232. NL 44(1926)2
 233. NL 44(1926)47
 234. NL 44(1926)2
 235. NL 44(1926)47
 236. NL 24(1906)51
 237. NL 44(1926)2
 238. NL 24(1906)51
 239. NL 24(1906)51
 240. NL 24(1906)51
 241. NL 24(1906)51
 242. NL 24(1906)51
 243. NL 44(1926)3
 244. NL 24(1906)51
 245. NL 44(1926)3
 246. NL 24(1906)51
 247. NL 44(1926)3
 248. NL 24(1906)51
 249. NL 44(1926)3
 250. NL 44(1926)3
 251. NL 44(1926)2
 252. NL 24(1906)51
 253. NL 24(1906)51
 254. NL 24(1906)51
 255. NL 24(1906)51
 256. NL 44(1926)3
 257. NL 24(1906)52
 258. NL 44(1926)3
 259. NL 24(1906)52
 260. NL 44(1926)3
 261. ⇒ Kwartierstaat5.html
 262. zie ook ⇒ Kwartierstaat5.html
 263. NL 94(1977)310
 264. NL 32(1914)64
 265. NL 24(1906)52
 266. NL 44(1926)3
 267. NL 94(1977)310
 268. ⇒ buchel.asp
 269. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 270. ⇒ buchel.asp
 271. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 272. ⇒ Hs798.htm
 273. ⇒ EGODOC.htm
 274. ⇒ buchel.asp
 275. Bernadette Schöller, Der Kölner Graphikmarkt um 1600. ⇒ buchelius.html
 276. Everardus Bronchorstius, Diarium Everardi Bronchorstii 1591-1627, uitg. door J.C. van Slee, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1898, ⇒ www.archive.org
 277. Bernadette Schöller, Der Kölner Graphikmarkt um 1600. ⇒ buchelius.html
 278. ⇒ Hs842.htm
 279. ⇒ Hs842.htm
 280. ⇒ Hs842.htm
 281. ⇒ buchel.asp
 282. NL 24(1906)53
 283. NL 24(1906)53
 284. NL 24(1906)51
 285. ⇒ Kwartierstaat5.html
 286. NL 44(1926)47
 287. NL 24(1906)53
 288. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 289. NL 44(1926)56
 290. NL 24(1906)53
 291. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 292. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 293. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 294. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 295. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 296. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 297. Loße acte in de Prot. van Nots. Jacob Burgersez. Delft, gecit. in NL 29(1911)11
 298. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 299. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 300. NL 53(1935)278
 301. ONA Delft, Nots. Jacob Borgersz. Jans, inv. nr. 1506, f30
 302. NL 44(1926)47
 303. NL 44(1926)55
 304. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 305. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 306. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 307. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 308. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 309. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 310. NL 53(1935)278
 311. NL 53(1935)278
 312. NL 53(1935)278
 313. Everardus Bronchorstius, Diarium Everardi Bronchorstii 1591-1627, uitg. door J.C. van Slee, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1898, ⇒ www.archive.org

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 16
Back to previous
generation 14
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43