This page was last updated : 190104.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 13 ( 1096 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. ⇒ sprokkel-6-138.html
 2. ⇒ sprokkel-2-012.html
 3. ⇒ sprokkel-2-009.html
 4. ⇒ sprokkel-6-141.html
 5. ⇒ sprokkel-6-141.html
 6. Annuaire de la noblesse de Belgique, Volume 17, 1863
 7. Annuaire de la noblesse de Belgique, Volume 17, 1863
 8. RA.Ht, N 4818, 24 maart 1640
 9. R.A.Ht, N 4462, ongef., 22 mei 1657.
 10. RA.Ht, N 4822,19 april 1653
 11. RA.Ht, Sint-Truiden S.B. 203, f28v
 12. 111) RA.Ht, N 4461, 4 mei 1649.
 13. R.A.Ht, Gingelom S.B. 23, f6v, 1 december 1662; f89v, 20 november 1666; f120, 9 mei 1668; f239, 4 mei 1675; f323v, 10 maart 1679.
 14. RA.Ht, Velm S.B. 6, f14, 31 januari 1646.
 15. RA.Ht, Velm S.B. 6, f34, 29 maart 1648.
 16. RA.Ht, Kleine Familiearchieven no 803, 515 folio's dikke procesbundel, 1699-1708
 17. RA.Ht, N 4462, ongef., 22 mei 1657
 18. RA.Ht, N 4818, 19 augustus 1639. N 4821, 8 juli 1651. Velm S.B. 8, p. 229, 3 juli 167?
 19. RA.Ht, N 4818, 19 augustus 1639
 20. R.A.Ht, N 161,16 maart 1647.
 21. R.A.Ht, N 4821, 8 juli 1651.
 22. RA.Ht, Velm S.B. 8, p. 229, 3 juli 1671
 23. Mededeling Hendrik Battjes te Amsterdam, 2008
 24. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 25. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 26. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 9
 28. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 20v
 29. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 64v
 30. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 71v
 31. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 87v
 32. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en sNoorden, inv. nr. 55, blz. 10
 33. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 49v
 34. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 106v
 35. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 350v
 36. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 360
 37. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 78
 38. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 99
 39. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 127v
 40. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 41. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 155II
 42. OA Nieuwkoop en Achttienhoven Nieuwkoop en Noorden 1633, inv. nr. 150, ac-code 162.1.01
 43. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005
 44. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 45. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 46. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p44
 47. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 48. Rinse Penningen Nieuwkoop
 49. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p44
 50. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p45
 51. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 52. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p44
 53. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p46
 54. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 55. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p49
 56. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p49
 57. Mededeling A.M.L. van Wieringen, 2010
 58. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 59. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p63
 60. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p63
 61. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p63
 62. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p63
 63. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p63
 64. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p65
 65. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p66
 66. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p63
 67. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p63
 68. Mededeling A.M.L. van Wieringen, 2010
 69. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p45
 70. RA Nieuwkoop, invnr. 55, fol. 236
 71. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005, p45
 72. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 19
 73. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 98
 74. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 185v
 75. GN 40(1985)419
 76. GN 40(1985)265
 77. Groenehart Archieven, inv. nr. 5, blz. 003
 78. Groenehart Archieven, protocollen Zwammerdam 1607-1615, inv. nr. 16, blz. 32
 79. Groenehart Archieven, protocollen Zwammerdam 1607-1615, inv. nr. 16, blz. 90v, 91, 93
 80. Groenehart Archieven, weeskamer Bodegraven 1623, inv. nr. 6, blz. G
 81. Groenehart Archieven, weeskamer Bodegraven 1631, inv. nr. 2, blz. 004
 82. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 140v
 83. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 55
 84. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 256v
 85. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 16v
 86. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 75v
 87. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 88. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 28, Losliggend en zwaar beschadigd.
 89. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 188v
 90. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 104v
 91. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 72
 92. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 144v
 93. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 2v
 94. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 105
 95. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 16v
 96. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 17
 97. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 172v
 98. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 10v
 99. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 11
 100. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 29v
 101. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 65, blz. 239v
 102. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 84v
 103. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 192v
 104. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 120
 105. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 135
 106. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 151v
 107. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 161
 108. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 170v
 109. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 172
 110. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 219v
 111. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 63, blz. 87v
 112. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 181v
 113. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 285v
 114. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 331v
 115. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 332v
 116. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 471v
 117. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 51
 118. OV 27(1972)272
 119. GN 63(2008)625
 120. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 66, blz. 180v
 121. OV 40(1985)171
 122. ORA Zwammerdam, 20, 104, gecit. in OV 40(1985)172
 123. ORA Zwammerdam, 24, 320, gecit. in OV 40(1985)173
 124. ORA Nieuwkoop 33, gecit. in GBLO 8(1993)127
 125. ORA Nieuwkoop 33, gecit. in GBLO 8(1993)127
 126. ORA Nieuwkoop 54, gecit. in GBLO 8(1993)127
 127. ORA Nieuwkoop 54, gecit. in GBLO 8(1993)127
 128. Groenehart Archieven, regesten archief Leprooshuis Gouda 1561, inv. nr. 38
 129. Kuipers, l.c.
 130. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 93v
 131. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 94
 132. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 4
 133. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 59v
 134. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 60
 135. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 61
 136. ORA Nieuwkoop 55, gecit. door Kuipers, l.c.
 137. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 331
 138. Groenehart Archieven, protocollen Zwammerdam 1618-1622, inv. nr. 17, blz. 10
 139. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 140. Onze Voorouders, dl.II, p44
 141. Kron 5(1996)204
 142. Onze Voorouders, dl.II, p44
 143. Onze Voorouders, dl.II, p44
 144. GBLO 9 (1994)140
 145. SAA, WK Burgerweeshuis, inv. nr. 2030, losse akte
 146. B. van Santen, Generale Privilegien ende Hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, 1652, transcriptie door Dé Wintersteijn, ⇒ www.wintersteijn.nl
 147. GA Amsterdam, ONA, Nots. Jan Coemans, akte nr. 10 (of 20), file.pub/eknwvjpbw
 148. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21622541
 149. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21582836
 150. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21623662
 151. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21582862
 152. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21623583
 153. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21624310
 154. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21583167
 155. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21634938
 156. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 234, aktenr./blz. 12/25
 157. ORA Schiedam, inv. nr. 346, f89v
 158. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 234, aktenr./blz. 12/25
 159. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 160. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 161. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van der Hoeven, inv. nr. 1048, aktenr./blz. 33/546
 162. NL 79(1962)242
 163. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 150, akte nr. 079
 164. RAL, ONA Leiden, Nots. Pieter Joosten Warmont, Archiefnr. 506, inv. nr. 364, akte nr. 026
 165. RAL, ONA Leiden, Nots. Jacob Jansz de Haes, Archiefnr. 506, inv. nr. 464, akte d.d. 3 dec. 1631
 166. GAA, Kw. Sch. Z f25v
 167. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21584381
 168. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21584915
 169. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21638750
 170. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21638884
 171. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21639243
 172. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21639248
 173. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21639319
 174. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21639312
 175. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21639331
 176. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21588575
 177. ⇒ www.streekarchivariaat.nl, Transcriptie op de archiefstukken van het Schoenmakersgilde Elburg 1594 - 1810
 178. Ref. ...
 179. Burgerboek Elburg 1725-1806
 180. VG 18(1993)263
 181. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 182. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 183. Herengoederen Veluwe, l.c., p316, 321, 336
 184. Ref ...
 185. Ref. ...
 186. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 187. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 188. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 189. ORA Elburg Criminalia (1549) 1558 - 1809, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 190. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 191. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 192. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 193. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 194. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 195. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 196. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 197. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 198. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 199. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1647-1656, inv.nr. 121, f8
 200. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 201. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 202. VG 8(1983)278
 203. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 204. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 205. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 206. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 207. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 208. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 209. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 210. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 211. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 212. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 213. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 214. ORA Elburg, Breuckcedulen 1678-1741
 215. ORA Elburg, Breuckcedulen 1678-1741
 216. zie ook VG 9(1994)10
 217. Publ. Arent thoe Boecop, nr. 7, Schoorsteengeld Elburg 1676-1678
 218. ORA Elburg Criminalia (1549) 1558 - 1809, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 219. ORA Elburg Criminalia (1549) 1558 - 1809, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 220. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 221. ORA Elburg Criminalia (1549) 1558 - 1809, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 222. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 223. Medeling Ronald Blancke, 2010
 224. ORA Elburg, civiele procesdossiers
 225. ORA Elburg, Protocollen van vrijwillige rechtspraak, 1678-1707, inv. nr. 123, f270
 226. Medeling Ronald Blancke, 2010
 227. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 228. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 229. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 230. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1615-1641
 231. ref..
 232. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 233. ORA Elburg, Breuckcedulen 1678-1741
 234. Begraafboek Elburg 1657 - 1726, Arent thoe Boecop 1996, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 235. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1647-1656, inv.nr. 121, f15
 236. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 237. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 238. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 239. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1584-1609, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 240. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 241. Protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1647-1656, inv.nr. 121, f9
 242. ....
 243. Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 244. Naam-register der ouderlingen, diaconen en diaconessen, van de Gereformeerde Nederduytsche gemeente Jesu Christi binnen Amsterdam, uitg. R. en J. Ottens, Amsterdam, 1748
 245. Kohier1631
 246. WK 5073/962, Kohier, fol. 235, p. 54
 247. GA AMsterdam, ONA, Nots. Daniel Jansz. van Beuningen, inventaris
 248. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21608623
 249. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21610943
 250. zie ook NL 39(1921)99
 251. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 252. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 253. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 254. Basel, Universit\*:tsbibliothek, AN II 4, f. 24v - Rektoratsmatrikel der Universität Basel, Band 2 (1568-1653) (⇒ AN-II-0004)
 255. Herman de Vries, Genève pépinière du calvinisme hollandais, Volumes 1-2, Fribourg, 1918
 256. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 257. ⇒ www.dominees.nl
 258. ⇒ www.dominees.nl
 259. A.I. Bosma, Repertorium van Notarissen residerende in Amsterdam, Amstelland, ambachtsheerlijkheden en geannexeerde gemeenten, 1524 - 1810, Amsterdam, 1998
 260. zie ook ANF 1(1883)#61
 261. The Montias Database, ⇒ montias
 262. GA Amsterdam, ONA 911, film 1147, Not. Pr. Lodewycx, gecit. in The Montias Database, ⇒ montias
 263. Dobson2015
 264. Dobson2015
 265. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 266. Dobson2015
 267. Streekarschief Langstraat, Heusden en Altena, ORA, toeg. nr. 0322, inv. nr. T1296
 268. NL 52(1934)285
 269. NL 53(1934)246
 270. ⇒ handelinge-der-gedeputeerden-des-synodi-in-der-saecken-der-kercken-des-stichts-van-utrecht-1602
 271. Croese, l.c.
 272. NNBW, dl. 3, sub voce Ursinus
 273. Nav. 87(1938)180
 274. Croese, l.c.
 275. Naamlijst der Nederduitsche Gereformeerde predikanten te Amsterdam, uitg. A.B. Saakes, Amsterdam, 1840
 276. Croese, l.c.
 277. Jacobus Kok, Jan Fokke, Vaderlandsch woordenboek, dl. 4, 1786
 278. Nav. 87(1938)180
 279. ⇒ www.europeana.eu
 280. ⇒ www.historici.nl
 281. Nav. 87(1938)180
 282. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 283. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 284. zie ook Nav. Bijblad 3(1853)73
 285. Nav. Bijblad 3(1853)73
 286. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 287. ⇒ www.kerkrecht.nl
 288. Leiden, Rechterl. Archief Nr 84. Procuratieboek D. fol. 113v., gecit. in Jb. CBG 16(1962)197
 289. ONA Leiden, Nots. Paets, reg. 182., gecit . in NL 31(1913)69
 290. POSTMA, waar
 291. POSTMA, waar
 292. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 293. Nav. 87(1938)180
 294. POSTMA
 295. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 296. Nav. 87(1938)180
 297. Jb. OV 1956, p79
 298. Jb. CBG 23(1969)292
 299. Jb. OV 1956, p79
 300. zie ook Nav. 87(1938)181
 301. zie ook Jb. CBG 23(1969)292
 302. Nav. 87(1938)181
 303. zie ook Jb. OV 1956, p79
 304. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 305. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 306. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 307. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 308. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 309. ⇒ oprecht-theoloog-van-de-schrift
 310. Zeeuwse Kwartierstaten, Kwartierstaat Triest de Jonge
 311. Zeeuwse Kwartierstaten, Kwartierstaat Triest de Jonge
 312. Zeeuwse Kwartierstaten, Kwartierstaat Triest de Jonge
 313. GBLO 6(1991)64
 314. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 315. GBLO 6(1991)64
 316. SRM, NA, repertorium Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 68, akte nr. , blz. 34
 317. zie ook GBLO 8(1993)54
 318. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 319. Meijer en Van Wieringen, l.c., p519
 320. Meijer en Van Wieringen, l.c., p519
 321. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 194 volgnr. 416
 322. GBLO 6(1991)64
 323. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 324. zie ook GBLO 6(1991)64
 325. GBLO 6(1991)64
 326. GBLO 6(1991)64
 327. GBLO 6(1991)64
 328. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 329. ORA Nieuwkoop 61, d.d. 13-12-1637, gecit. in GBLO 6(1991)64
 330. ORA Nieuwkoop 63, d.d. 6-11-1643, gecit. in GBLO 6(1991)64
 331. ORA Nieuwkoop 65, d.d. 30-12-1652 gecit. in GBLO 6(1991)64
 332. ORA Nieuwkoop 69
 333. GBLO 6(1991)64
 334. GBLO 6(1991)64
 335. GBLO 6(1991)64
 336. Prom. 17, p82
 337. zie ook Prom. 17, p301
 338. Prom. 17, p82
 339. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 76, 77, 78
 340. ORA Hazerswoude, inv. 20 f122v, gecit. door Teun van der Vorm (2008)
 341. ORA Hazerswoude, inv. 20 f123v, gecit. door Teun van der Vorm (2008)
 342. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 233, 234v
 343. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 312v, 313
 344. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 313v, 314
 345. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 378v, 379
 346. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 394v, 395
 347. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 415, 416
 348. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 377
 349. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 418
 350. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 434v, 435
 351. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 537v
 352. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 562v
 353. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 608v
 354. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 614
 355. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 20, blz. 778
 356. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 84, 85
 357. Groenehart Archieven, protocollen Hazerswoude 1611-1618, inv. nr. 22, blz. 227v
 358. Groenehart Archieven, protocollen Hazerswoude 1611-1618, inv. nr. 22, blz. 228
 359. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 560v
 360. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 574, 574v
 361. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 667, 667v
 362. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 729v
 363. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 23, blz. 58
 364. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 23, blz. 306v
 365. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 83v
 366. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 26, blz. 426v, 427
 1. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 26, blz. 428, 428v
 2. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 31, blz. 62v
 3. Prom. 17, p288
 4. zie ook Prom. 17, p288
 5. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 25, blz. 206v, 207v
 6. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 34, blz. 75v en 76v
 7. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 34, blz. 77 en 78v en 79
 8. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 27, blz. 328
 9. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 26, blz. 288v, 289
 10. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 29, blz. 87
 11. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 33, blz. 98, 98v
 12. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 24, blz. 502v
 13. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 34, blz. 114v
 14. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 34, blz. 462v, 463
 15. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 31, blz. 62v
 16. Groenehart Archieven, protocollen Hazerswoude 1611-1618, inv. nr. 22, blz. 227v
 17. Groenehart Archieven, protocollen Hazerswoude 1611-1618, inv. nr. 22, blz. 228
 18. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 599
 19. SRM, ORA, protocollen Hazerswoude, inv. nr. 22, blz. 599v, 600
 20. Hoogheemraadschap van Rijnland OAR 9479, Weerbare mannen Hazerswoude, 1599
 21. Hazerswoude WK, f17v.
 22. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 21, f 187v
 23. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 21, f 584
 24. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 21, f 584v
 25. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f 712
 26. Hoogheemraadschap van Rijnland OAR 9479, Weerbare mannen Hazerswoude, 1599
 27. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 33, f 378
 28. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 33, f 378v
 29. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 33, f 408v
 30. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 33, f 257
 31. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 33, f 521
 32. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 231
 33. zie ook Prom. 17, p351
 34. Hazerswoude ORA inv.nr. 16, 20, 22, passim
 35. Prom. 17, p351
 36. Hazerswoude ORA inv.nr. 20, f707
 37. Hazerswoude ORA inv.nr. 20, f665v
 38. Hazerswoude ORA inv.nr. 22, f709v
 39. Hazerswoude ORA inv.nr. 22, f711
 40. Hazerswoude ORA inv.nr. 22, f 798
 41. Hazerswoude ORA inv.nr. 22, f631v
 42. Hazerswoude ORA inv.nr. 23, f446v
 43. Hazerswoude, WK f49
 44. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f574v
 45. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f575
 46. Hazerswoude, WK f62
 47. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 32, f25
 48. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 32, f26v
 49. Hazerswoude ORA inv.nr. 23, f430v
 50. Hazerswoude ORA inv.nr. 23, 431v.
 51. Hazerswoude ORA inv.nr. 23, f432v
 52. Hazerswoude ORA inv.nr. 23, 434.
 53. Hazerswoude, WK f55v.
 54. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f673
 55. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f673v
 56. Hazerswoude ORA inv.nr. 33, f356v
 57. Hazerswoude ORA inv.nr. 33, f502v
 58. Hazerswoude ORA inv.nr. 33, f503
 59. Hazerswoude, WK f70
 60. Prom. 17, p351
 61. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 407
 62. Prom. 17, p351
 63. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 337v
 64. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 649v
 65. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 650
 66. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 719v
 67. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 720
 68. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 721
 69. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 721v
 70. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 20, f 737v
 71. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 148
 72. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 240
 73. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 353
 74. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 370
 75. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 435
 76. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 462v
 77. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 22, f 463
 78. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f 54
 79. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f 54v
 80. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 23, f 55
 81. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 56v
 82. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 71v
 83. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 73
 84. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 74v
 85. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 75v
 86. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 131
 87. RA Hazerswoude, inv. nr. 26 f509v
 88. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 32, f 131
 89. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 32, f 132v
 90. OV 41(1986)646
 91. OV 41(1986)646
 92. OV 41(1986)646
 93. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 131
 94. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 292v
 95. Hazerswoude, ORA, inv.nr. 24, f 293v
 96. Hazerswoude, WK d.d. 6-6-1654, fol. 136v
 97. Prom. 17, p93
 98. R.Kuijsten, 2000, home.wxs.nl/~sxw/rottger.htm
 99. R.Kuijsten, 2000, home.wxs.nl/~sxw/rottger.htm
 100. Prom. 17, p93
 101. Prom. 17, p82
 102. Prom. 17, p82
 103. zie ook Prom. 17, p69
 104. ⇒ huisman_w_ks.htm
 105. ⇒ snoek01.html
 106. NL 27(1909)104
 107. ⇒ huisman_w_ks.htm
 108. ⇒ snoek01.html
 109. NL 27(1909)104
 110. NL 27(1909)104
 111. GN 60(2005)504
 112. NL 27(1909)104
 113. NL 27(1909)104
 114. NL 27(1909)104
 115. NL 27(1909)104
 116. NL 27(1909)104
 117. NL 27(1909)104
 118. NL 27(1909)104
 119. ⇒ verschoor01.html
 120. ⇒ verschoor01.html
 121. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 122. NL 46(1928)180
 123. GN 23(1968)226
 124. VG 5(1989)266
 125. VG 5(1989)266
 126. GN 23(1968)226
 127. Arch. Kelnarij van Putten nr 268
 128. VG 5(1989)262
 129. ⇒ Kwartierstaat.htm
 130. ⇒ Kwartierstaat.htm
 131. Testament: 08-04-1624 (ouden stijl) Notaris J. van Ingen AT002 a002 folio 347 R
 132. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 133. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 134. GA Utrecht, ONA, Nots. N. De Cruyff , inv.nr. U034a002, akte nr. 394
 135. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-14
 136. GA Amersfoort, NA AT002b006, gecit. in Jb. CBG 50(1996)178
 137. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-15
 138. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a003 folio 36 V - 37 V
 139. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a003 folio 42
 140. Putman, Octrooien, l.c.
 141. GA Amersfoort, ONA, Nots. Johan van Ingen, inv. nr. AT 002b003, Aktenummer nr. 195.
 142. GA Amersfoort, ORA, Transporten toeg. nr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-17, blz. 33v
 143. GA Amersfoort, ORA, Transporten toeg. nr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-19
 144. zie ook NL 70(1953)25
 145. zie ook NL 70(1953)25
 146. ⇒ kwst_verhoef03.html
 147. GA Amersfoort, toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818, 1435-1811, inv.nr. 13, p433,434
 148. GA Amersfoort, toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818, 1435-1811, inv.nr. 7
 149. GA Amersfoort, ORA, Transporten toeg. nr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-23
 150. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-24, akte.nr.
 151. GA Amersfoort, ORA, Transporten toeg. nr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-20
 152. NL 70(1953)23, Nots. Cornelis van Ingen nr. 1677b, 3de lias, acte nr. 13
 153. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-22, akte.nr.
 154. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-24, akte.nr.
 155. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-25, akte.nr.
 156. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-26, akte.nr. , blz. 84r
 157. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-26, akte.nr. , blz. 133r
 158. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a002 folio 11 V
 159. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a002 folio 4 V
 160. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 89v
 161. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 91r en 92r
 162. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 105r
 163. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. v. Brinckesteyn, inv.nr. AT 015a003 folio 4.
 164. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. Akten: Borgtocht: 14-03-1678 A. v. Brinckesteyn, inv.nr. AT 015a003 folio 45.
 165. NL 70(1953)26
 166. NL 70(1953)24, Nots. Joh. van Ingen dl. nr. 1674b
 167. GA Amersfoort, ORA, Transporten toeg. nr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-20
 168. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 192r
 169. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a004 folio 44 R
 170. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 70v
 171. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 77r
 172. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-23, akte.nr.
 173. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 20v
 174. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 265r
 175. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a004 folio 35 V
 176. GA Amersfoort, ONA, passim
 177. GA Amersfoort, Stadsbestuur Amersfoort, inv. nr. 282
 178. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-13
 179. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001 folio 116 - 116 V.
 180. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT002 a002 folio 53 R
 181. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19
 182. zie ook ⇒ Kwartierstaat5.html
 183. GA Amersfoort, ONA, passim
 184. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-22, d.d. 1654-02-08
 185. GA Amersfoort, Burgerrechtverleningen, Stadsarchief inv. nr. 22, f399v-1
 186. ⇒ Kwartierstaat5.html
 187. ⇒ Kwartierstaat5.html
 188. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 25 verso, d.d. 1667-07-02
 189. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 91, d.d. 1668-06-06
 190. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 124, d.d. 1668-12-22
 191. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 180 verso, d.d. 1669-06-29
 192. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 33
 193. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 34v
 194. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 35
 195. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 35
 196. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 35
 197. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 37v
 198. ⇒ ~brouw268
 199. ⇒ ~brouw268
 200. Wap. 20(1916)212
 201. ⇒ Kwartierstaat5.html
 202. ⇒ Kwartierstaat5.html
 203. ONA Amersfoort, Nots. Anthonis van Brinckesteyn, inv. nr. 1685-8, gecit in Jb. CBG 32(1978)
 204. ⇒ Kwartierstaat5.html
 205. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a003 folio 29, d.d. 31-12-1677
 206. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 145 verso, d.d. 1678-02-17
 207. ⇒ Kwartierstaat5.html
 208. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 28 V, d.d.29-02-1670
 209. ⇒ Kwartierstaat5.html
 210. GA Amersfoort, St. Pieters- en Bloklandsgasthuis, inv. nr. 7, f280 en 282
 211. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-14
 212. Jb. CBG 15(1961)220
 213. Nav. 35(1885)262
 214. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a010, akte nr. 99
 215. GA Utrecht, ONA, Nots. F. Zwaerdecroon , inv.nr. U028b001, akte nr. 123
 216. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Nienrode , inv.nr. U026a001, akte nr. 70
 217. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a001, akte nr. 73
 218. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a008, akte nr. 90-1
 219. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012 , 1435-1811, inv.nr. 436-15
 220. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012 , 1435-1811, inv.nr. 436-16
 221. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen AT002 a002 folio 529 R
 222. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-17, blz. 11r
 223. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012 , 1435-1811, inv.nr. 436-17, blz. 14r
 224. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-17, blz. 131v
 225. GA Amersfoort ONA, Nots A. J. van Ingen AT 002a004 folio 122 - 123
 226. GA Amersfoort, toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818, 1435-1811, inv.nr. 57
 227. GA Amersfoort, toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818, 1435-1811, inv.nr. 46
 228. GA Amersfoort, toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818, 1435-1811, inv.nr. 57
 229. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 230. GA Amersfoort, Transportregister, 436-13, d.d. 1606-08-12
 231. GA Amersfoort, Transportregister, 436-04, blz. 341 verso
 232. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012, inv.nr. 436-7, akte.nr. , blz. 125v
 233. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012, inv.nr. 436-7, akte.nr. , blz. 203
 234. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 235. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 236. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 237. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 238. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001, folio 371 V - 374
 239. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. van Mulenborch AT003 b001 folio 9 R, en 9V
 240. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a003, folio 220 - 220V
 241. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a003, folio 221
 242. zie ook Mededeling Ton van Ooik, 2009
 243. GA Amersfoort, ONA, Nots J. van Ingen, inv. nr. AT 002b001, Aktenummer: 394
 244. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-15, d.d. 1616-09-13
 245. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-15, d.d. 1621-05-03
 246. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-16, d.d. 1623-10-03
 247. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-16, d.d. 1624-03-02
 248. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 249. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012, inv.nr. 436-16, akte.nr.
 250. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-18, d.d. 1638-06-23
 251. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-03-15
 252. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr.436-20, d.d. 1644-10-26
 253. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr.436-20, d.d. 1644-10-26
 254. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-16, d.d. 1626-06-21
 255. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 256. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 257. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. van Mulenborch, AT003 b001, folio 116 R
 258. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 259. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 260. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 261. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a003 folio 469V - 471V
 262. AE Transp Amersfoort inv. nr. 436-21
 263. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 264. ⇒ fragment-464
 265. ⇒ fragment-464
 266. AE Transp Amersfoort inv. nr. 436-21
 267. AE Transp Amersfoort inv. nr. 436-21
 268. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a001, folio 270
 269. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 270. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, AT 002a003, folio 362V
 271. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-11, d.d. 1597-11-19
 272. GA Amersfoort, Burgerweeshuis, inv. nr. 225
 273. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. van Mulenborch AT003 b001, folio 77 R
 274. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-15, d.d. 1621-04-28
 275. GA Amersfoort, Burgerweeshuis, inv. nr. 225
 276. GA Amersfoort, ONA, Not. J. van Ingen, AT002 a002, folio 334 R
 277. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen AT002 a002 folio 533 R
 278. Mededeling Ton van Ooik, 2009
 279. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-18, d.d. 12-6-1639
 280. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-15, d.d. 1621-04-28
 281. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-18, d.d. 1639-03-26
 282. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-18, d.d. 12-6-1639
 283. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-20, d.d. 1645-03-11
 284. GA Amersfoort, ONA, Not. J. van Ingen, AT 002a003, folio 122 V - 123 V
 285. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-20, d.d. 1644-12-06
 286. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-20, d.d. 1647-01-20
 287. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-22, d.d. 8-4-1653
 288. GA Amersfoort, ONA, Not. J. van Ingen, AT002 a002 folio 130 V
 289. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-16, d.d. 19-6-1623
 290. GA Amersfoort, Transportregister, 436-14, d.d. 1612-05-29
 291. Desreumaux
 292. GA Amersfoort, Nots. E. van Mulenborch, inv. nr. AT003 b001, folio 134 R
 293. GA Amersfoort, Nots. E. van Mulenborch, inv. nr. AT003 b001, folio 136 R
 294. GA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002, folio 316 V
 295. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-16
 296. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr.436-23 en 436-25
 297. GA Amersfoort, Nots. R. van Ingen, AT008 a002 folio 65 V
 298. EK 29
 299. zie ook Prometheus II/2e. dr, p 125
 300. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-21
 301. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-23
 302. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-21
 303. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr.436-24
 304. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr.436-25
 305. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr.436-25
 306. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv. nr. AT 015a001, folio 23 + 24
 307. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-26
 308. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv. nr. AT 015a001, folio 30
 309. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-26 blz. 162r
 310. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv. nr. AT 015a001, folio 18
 311. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv. nr. AT 015a001, folio 44 V + 45
 312. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-27
 313. GA Amersfoort, ORA, Transportregister, inv. nr. 436-27
 314. GA Amersfoort, Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a003 folio 22 V - 23
 315. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv. nr. AT 015a003, folio 25 - 27
 316. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv. nr. AT015 a006, folio 9 R
 317. NL 70(1953)58
 318. Putman, Octrooien, l.c.
 319. GA Amersfoort, Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 21
 320. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv. nr. AT015 a006, folio 22 V
 321. GA Amersfoort, ONA, Nots. Anthony van Goudoever, nr. 1695, gecit. in NL 69(1962)142
 322. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-31, blz. 113 verso
 323. Mededeling John van Erve, 2009
 324. Mededeling John van Erve, 2009
 325. NL 70(1953)58
 326. NL 75(1958)485
 327. NL 69(1952)142
 328. NL 70(1953)58
 329. EK, dl. 1, l.c.
 330. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 51, d.d. 1667-12-26
 331. Putman, Octrooien, l.c.
 332. Putman, Octrooien, l.c.
 333. Gen. Her. Bl. 3(1908)216
 334. Mededeling J.R.W. Sinninghe te Breda
 335. Putman, Octrooien, l.c.
 336. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U097a004, akte nr. 29
 337. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U097a004, akte nr. 30
 338. GA Utrecht, ONA, Nots. G. de Coten, inv.nr. U038a002, akte nr. 260
 339. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 236
 340. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U097a008, akte nr. 94
 341. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U097a008, akte nr. 135
 342. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U97a010, akte nr. 46
 343. GA Utrecht, ONA, Nots. C. vaan Doorn , inv.nr. U060a040, akte nr. 6
 344. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U97a011, akte nr. 82
 345. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch, inv.nr. U097a012, akte nr. 53
 346. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Der Mark , inv.nr. U138a003, akte nr. 96-1
 347. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Der Mark , inv.nr. U138a003, akte nr. 96-2
 348. NL 44(1926)7
 349. NL 43(1925)67
 350. Annette Weber, Schutterij of Geschutter, Oud-Utrecht 54 (1981)149
 351. Nav. 56(1906)658
 352. NL 44(1926)2,47
 353. NL 43(1925)67
 354. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Haller , inv.nr. U002a001, akte nr. 69
 355. NL 43(1925)67
 356. NL 44(1926)47
 357. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Herwaerden , inv.nr. U003a013, akte nr. 128
 358. NL 44(1926)47
 359. Nav. 56(1906)658
 360. NL 44(1926)47
 361. GN 36(1981)385
 362. NL 44(1926)47
 363. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 364. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 365. Gesellschaft für Friedrichstadter Stadsgeschichte, 43(1992), gecit. in GN 48(1993)146
 366. zie Antiek 26(1992)6
 1. Nav. 48(1898)634
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Aelst , inv.nr. U049a001, akte nr. 21
 3. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 4. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 5. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 6. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 7. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 8. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 9. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878. 's-Gravenhage, 1916
 10. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 11. Nav. 56(1906)652
 12. ⇒ poortman.kb.nl
 13. ⇒ ohc69b.htm
 14. Nav. 56(1906)652
 15. Gen.Her. Bl. 4(1909)398
 16. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 17. Gen.Her. Bl. 4(1909)398
 18. Gen.Her. Bl. 4(1909)398
 19. Gen.Her. Bl. 4(1909)398
 20. Nav. 95(1954)12
 21. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 22. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 23. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 24. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 25. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 26. NL43(1925)236
 27. Nav. 56(1906)652 en Nav. 37(1887)449
 28. NL 44(1926)8
 29. Nav. 37(1887)449
 30. NL 44(1926)8
 31. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 32. zie ook Mededeling F. Simons (2005)
 33. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Beeck , inv.nr. U057a001, akte nr. 50
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a001, akte nr. 13
 35. ONA Utrecht, Nots. R. van Cuylenborch, inv.nr. U86a2, aktenr. 1, d.d. 05-01-1677
 36. NL 44(1926)47
 37. NL 44(1926)4
 38. NL 24(1906)53
 39. UA, toeg. nr. 239-1 Hof van Utrecht, inv. nr. 99-04, f109r-109v
 40. NL 94(1977)308
 41. NL 94(1977)308
 42. Putman, Octrooien, l.c.
 43. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Vastert , inv.nr. U021a016, akte nr. 112
 44. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Vastert , inv.nr. U021a021, akte nr. 124
 45. NL 94(1977)308
 46. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a006, akte nr. 188
 47. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a010, akte nr. 28
 48. Gedenkwaardigheden uit de kerken der provincie Utrecht
 49. NL 94(1977)139
 50. NL 94(1977)139
 51. NL 94(1977)139
 52. NL 94(1977)139
 53. NL 94(1977)139
 54. NL 94(1977)133
 55. GN 14(1959)250
 56. NL 94(1977)308
 57. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. Wtenwael, gecit. in NL 94(1977)308
 58. GA Utrecht, Catalogus van het Archief der Stad, 2e afd., no. 4, 174; machtiging, gecit. in NL 94(1977)134
 59. GA Utrecht, ONA, Nots. Willem van Galen, gecit. in NL 94(1977)134
 60. NL 94(1977)133
 61. zie ook NL 94(1977)133
 62. zie ook Buchelius
 63. GA Utrecht, ONA, Nots. L. van Leeuwen, gecit. in NL 94(1977)133
 64. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 65. NL 94(1977)126
 66. NL 94(1977)131
 67. NL 94(1977)308
 68. GN 57(2002)30
 69. zie ook NL 66(1949)415
 70. ANF 16(1903)69
 71. zie ook ANF 16(1903)69
 72. zie ook GN 14(1959)250
 73. GN 14(1959)250
 74. zie ook Buchelius
 75. ANF 16(1903)69
 76. GN 14(1959)250
 77. Buchelius
 78. ANF 16(1903)69
 79. ANF 16(1903)70
 80. ANF 16(1903)70
 81. zie ook Nav. 35(1885)311
 82. Nav. 35(1885)311
 83. Buchelius
 84. GN 14(1959)250
 85. Nav. 35(1885)311
 86. Nav. 35(1885)311
 87. Nav. 37(1887)506
 88. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Uittenwaell, gecit .in SH (1962)#04-34
 89. SH (1962)#04-34
 90. GN 43(1985)456
 91. Nav. 37(1887)506
 92. GA Utrecht, ONA, Nots. Gerard Vastert, gecit. in NL 94(1977)134
 93. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 94. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 95. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. U110a003, akte nr. 165
 96. NL 94(1977)308
 97. GA Utrecht, ONA, Nots. G. van Waey, gecit. in NL 94(1977)308
 98. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a006, akte nr. 68
 99. NL 94(1977)308
 100. UA, toeg. nr. 239-1 Hof van Utrecht, inv. nr. 99-08, f023v-023v
 101. NL 99(1982)487
 102. NL 99(1982)487
 103. GN 43(1988)471
 104. zie ook GN 43(1988)471
 105. GN 43(1988)471
 106. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Waey , inv.nr. U019a006, akte nr. 163
 107. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a012, akte nr. 63
 108. zie ook NL 99(1982)487
 109. NL 94(1977)308
 110. NL 94(1977)308
 111. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Waey , inv.nr. U019a006, akte nr. 163
 112. zie ook NL 94(1977)308
 113. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Verduyn, gecit. in NL 94(1977)308
 114. zie ook GN 43(1985)467
 115. NL 94(1977)308
 116. Putman, Octrooien, l.c.
 117. NL 94(1977)308
 118. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a006, akte nr. 161
 119. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a006, akte nr. 188
 120. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a010, akte nr. 28
 121. GA Amersfoort, toeg. nr. 0039, Weeskamer te Amersfoort, nr. 64
 122. GA Amersfoort, toeg. nr. 0039, Weeskamer te Amersfoort, nr. 1
 123. GA Amersfoort, toeg. nr. 0039, Weeskamer te Amersfoort, nr. 177
 124. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-18, blz. 201 recto
 125. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-18, blz. 219 recto
 126. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 127. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 128. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 129. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 130. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 131. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 132. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 133. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 134. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-13
 135. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-14
 136. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-16
 137. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-16
 138. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-16
 139. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-16
 140. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-18, blz. 96v
 141. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-18, blz. 238v
 142. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-19
 143. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 144. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 145. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 146. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 147. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 76r
 148. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 77 recto
 149. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 77v
 150. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 78 recto
 151. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 78 recto
 152. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 270v
 153. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 154. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 155. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 156. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 157. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-21
 158. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 159. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-23
 160. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-24
 161. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-25
 162. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-25
 163. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 39v
 164. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-23
 165. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-25
 166. Mededeling Maarten van der Tas, 2016
 167. Mededeling Maarten van der Tas, 2016
 168. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. Akten: Schuldbekentenis: 25-05-1674 A. v. Brinckesteyn, inv.nr. AT 015a002 folio 15 V
 169. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Leechburch , inv.nr. U097a003, akte nr. 1
 170. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-26, blz. 144 recto
 171. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-17
 172. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-17
 173. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-20
 174. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-22
 175. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-23
 176. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-28, blz. 217r
 177. GA Amersfoort, Nots J. van Ingen, AT002 a002 folio 384 R, Testament: 28-09-1624
 178. GA Amersfoort, Transportregisters in het oud rechterlijk archief, passim
 179. GA Amersfoort, Transportregisters in het oud rechterlijk archief, inv. nr. 436-19, d.d. 6-9-1641
 180. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-22, d.d. 1654-05-01
 181. GA Amersfoort, Transportregisters in het oud rechterlijk archief, inv. nr. 436-23, d.d. 23-7-1656
 182. ⇒ Kwartierstaat5.html
 183. ⇒ Kwartierstaat5.html
 184. ⇒ Kwartierstaat5.html
 185. ⇒ Kwartierstaat5.html
 186. Putman, Octrooien, l.c.
 187. GAU, Toegangsnummer: 1006-3, RK Kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht
 188. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Waey , inv.nr. U019a004, akte nr. 94
 189. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8510, p2
 190. GA Utrecht, Nots. G. Houtman, ...., d.d. 27-10-1646
 191. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a019, akte nr. 162
 192. Utrecht, Transporten 06-11-1648
 193. ⇒ hattemh01_nl.htm
 194. ⇒ hattemh01_nl.htm
 195. ⇒ hattemh01_nl.htm
 196. ⇒ hattemh01_nl.htm
 197. ⇒ hattemh01_nl.htm
 198. Utrecht, Not. H. Ruijsch 23-07-1628
 199. Utrecht, Transporten 31-07-1638
 200. GA Utrecht, Not. N. van Lostadt, d.d. 10-04-1639
 201. GA Utrecht, Not. H. Ruijsch, d.d. 16-07-1651
 202. GA Utrecht, Not. L. van Vuijren d.d. 16-11-1663
 203. GA Utrecht, Transporten 16-11-1663
 204. GA Utrecht, Not. G. Houtman d.d. 13-11-1668
 205. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a2, aktenr. 75, d.d. 13-12-1675
 206. Achttienhoven, nr. 825, fol. 31, 30-06-1676, gecit. in ⇒ hattem_nl.htm
 207. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 115, d.d. 22-05-1680
 208. Achttienhoven, nr. 825, fol. 67, 09-06-1680, gecit. in ⇒ hattem_nl.htm
 209. ⇒ hattemh01_nl.htm
 210. ⇒ www.janvanhout.nl
 211. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 441, akte nr. 235
 212. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 442, akte nr. 079
 213. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 445, akte nr. 075
 214. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 445, akte nr. 051
 215. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 445, akte nr. 170
 216. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 446, akte nr. 118
 217. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 447, akte nr. 162
 218. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 449, akte nr. 15?
 219. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 450, akte nr. 082
 220. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 450, akte nr. 110
 221. RAL, ONA Leiden, Nots. Mr Joachim Tierens, Archiefnr. 506, inv. nr. 1113, akte nr. 1668-03-02
 222. RAL, ONA Leiden, Nots. Mr Joachim Tierens, Archiefnr. 506, inv. nr. 1114, akte nr. 1669-11-05
 223. GA Leiden, Seclusies nr. G, fol. 71, 05-11-1669
 224. RAL, ONA Leiden, Nots. Mr Joachim Tierens, Archiefnr. 506, inv. nr. 1116, akte nr. 080
 225. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6611, f60v
 226. GA Utrecht, Not. G. Houtman, d.d. 09-02-1655
 227. GA Utrecht, Transporten 9-2-1655
 228. GA Utrecht, Nots. H. van Woudenbergh, inv.nr. U93a1, aktenr. 39, d.d. 18-11-1675
 229. GA Utrecht, Nots. H. van Woudenbergh, inv.nr. U93a5, aktenr. 28, d.d. 15-10-1680
 230. GA Utrecht, Nots. W. Zwaerdecroon, inv.nr. U80a8, aktenr. 294, d.d. 08-12-1685
 231. GA Amersfoort, nr. ??, d.d. 11-06-1686
 232. ⇒ www.janvanhout.nl
 233. NL 85(1968)30
 234. NL 85(1968)30
 235. GA Utrecht, Not. A. van Ewijck, 05-04-1648
 236. ⇒ hattemh01_nl.htm
 237. zie ook ⇒ hattemh01_nl.htm
 238. GA Utrecht, Transporten 27-2-1654
 239. GA Utrecht, Not. G. Vastert, 12-02-1664
 240. Rhenen, nr. 516.1, 16-07-1669
 241. GA Utrecht, Nots. W. van Velpen inv.nr. U72a3, aktenr. 136, d.d. 09-08-1669
 242. GA Utrecht, Nots. W. van Velpen inv.nr. U72a4, aktenr. 25, d.d. 11-05-1670
 243. GA Utrecht, Nots. W. van Velpen inv.nr. U72a4, aktenr. 24, d.d. 11-05-1670
 244. GA Utrecht, Nots. W. van Velpen inv.nr. U72a3, aktenr. 156, d.d. 23-10-1669
 245. IJsselstein 648.10, fol. 93v, 28-06-1675
 246. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a2, aktenr. 113, d.d. 28-10-1676
 247. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 15-1, d.d. 18-05-1678
 248. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 15-2, d.d. 18-05-1678
 249. GA Utrecht, Nots. A. Houtman, inv.nr. U82a6, aktenr. 49, d.d. 07-12-1678
 250. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 71, d.d. 05-09-1679
 251. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 77, d.d. 27-09-1679
 252. Rhenen nr. 521.2, 06-10-1679
 253. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 86, d.d. 15-11-1679
 254. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 90, d.d. 19-12-1679
 255. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a3, aktenr. 91, d.d. 20-12-1679
 256. GA Utrecht, Overdrachten, Nots. R. van Cuylenborch, inv.nr. U86a2, aktenr. 337, d.d. 21-01-1680
 257. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a1, aktenr. 83, d.d. 19-03-1680
 258. GA Utrecht, Stadsarchief II, nr. 1385, 09-05-1680
 259. Achttienhoven, nr. 825, fol. 67, 09-06-1680, gecit. in ⇒ hattem_nl.htm
 260. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a1, aktenr. 188, d.d. 25-11-1686
 261. GA Utrecht, Stadsarchief II, nr. 3254, 30-03-1688
 262. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a4, aktenr. 18, d.d. 17-05-1689
 263. GA Utrecht, Nots. A. Duerkant, inv.nr. U126a1, aktenr. 32, d.d. 24-10-1694
 264. GA Utrecht, Nots. A. Duerkant, inv.nr. U126a1, aktenr. 36, d.d. 08-11-1694
 265. ⇒ hattem_nl.htm
 266. ⇒ hattem_nl.htm
 267. GA Leiden, Collectie Van Rijckhuijsen, deel V, fol. 97v, 00-01-1675
 268. Rhenen, nr. 521.1, 17-11-1665
 269. GA Utrecht, Not. D. Woertman, d.d. 05-01-1675
 270. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a2, aktenr. 57-2, d.d. 02-12-1690
 271. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a2, aktenr. 57-1, d.d. 02-12-1690
 272. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a2, aktenr. 55, d.d. 08-12-1690
 273. GA Utrecht, Transporten, 10-4-1691
 274. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a2, aktenr. 96, d.d. 28-06-1692
 275. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a2, aktenr. 105, d.d. 08-12-1692
 276. GA Utrecht, Transporten, 14-02-1693
 277. GA Utrecht, Nots. H. Ribbius, inv.nr. U94a2, aktenr. 276, d.d. 05-04-1702
 278. GA Utrecht, Transporten, 16-05-1731
 279. ⇒ hattem_nl.htm
 280. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 281. Nav. 31(1881)176
 282. NL 56(1938)430
 283. ⇒ hattemh01_nl.htm
 284. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 285. zie ook ⇒ hattemh01_nl.htm
 286. GA Utrecht, Not. N. de Cruijff d.d. 22-03-1648
 287. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 446, akte nr. 099
 288. GA Utrecht, Nots. H. Vyandt, inv.nr. U78a2, aktenr. 143, d.d. 30-05-1677
 289. GA Utrecht, Nots. H. van Capel, inv.nr. U71a1, aktenr. 133, d.d. 21-07-1670
 290. ⇒ www.gekaaptebrieven.nl
 291. Jb. Amstelodamum 57(1965)82
 292. Archiefnummer nl-hana_hca30-227.2_2_0093, scan-id 3296, ⇒ 3297
 293. ?
 294. ?
 295. lburg
 296. zie ook NP 71(1987)272
 297. Nav. 31(1881)177
 298. NL 20(1902)184
 299. NL 20(1902)184
 300. Nav. 44(1894)197
 301. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 302. NL 20(1902)184
 303. Nav. 31(1881)177
 304. Naamwijzer Utrecht, bij J. van Poolsum, Utrecht 1746
 305. Nav. 23(1873)431
 306. Nav. 31(1881)176
 307. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 308. ⇒ hattemh01_nl.htm
 309. Woerden, ONA, Not. G. van Gorcum 12-4-1656
 310. GA Utrecht, Nots. H. van Hees, inv.nr. U110a1, aktenr. 37, d.d. 21-04-1682
 311. GA Leiden, Seclusies nr. G, fol. 71, 09-03-1688
 312. GA Utrecht, Nots. C. de Coole, inv.nr. U113a1, aktenr. 229, d.d. 28-03-1690
 313. RAL, ONA Leiden, Nots. Dirck Camper, Archiefnr. 506, inv. nr. 1365, akte nr. 125
 314. NL 97(1980)196
 315. GA Utrecht, Nots. N. Verduijn, ...., d.d. 11-9-1635
 316. ds. J.J. Bos, Uit de geschiedenis van Soest. Nederduitsch-Hervormde Gemeente, Soest, z.j., Uitgave van de historische Vereniging Soest, ⇒ ~soest-ok
 317. A.J. van der Aa, Aaardrijksk. Woordenboek der Nederlanden i.v. Loevestein. Huisvriend. 1885, blz 263
 318. C.A. Abbing, Geschied. Der stad Hoorn. II bl94 der Bijll.- Huisvriend. 1885. blz 263
 319. G. Berandt, Historie der Reformatie. IV. Bl. 1096 tot 1101.- J. Regenboog, Historie der Remonstranten II bl. 356 tot 358
 320. J. van Vloten, Paschier de Fijne; bl. 184, 345, 373 en de Aantt. Bl. 15
 321. G.N.M. Vis, Het weeshuis van Woerden, 1996, ISBN:9065505288, ⇒ books.google.nl
 322. GA Utrecht, Nots. N. Verduijn, ...., d.d. 20-8-1637
 323. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8510, p2
 324. Woerden transportregisters 1602-1811 (W017), inv. nr. 47, f47v , nr. 00806
 325. ONA Woerden, inv. nr. 8505 p 20
 326. ONA Woerden, inv. nr. 8532 p 13
 327. ONA Woerden, inv. nr. 8519 p 39
 328. ONA Woerden, inv. nr. 8533 p 78-79
 329. ONA Woerden, inv. nr. 8535 p 127
 330. ONA Woerden, inv. nr. 8535 p 117
 331. ONA Woerden, inv. nr. 8510 p 202
 332. ONA Woerden, inv. nr. 8538 p 62
 333. ONA Woerden, inv. nr. 8539 p 78
 334. ONA Woerden, inv. nr. 8521 p 13
 335. ONA Woerden, inv. nr. 8513 p 130
 336. G.N.M. Vis, Het weeshuis van Woerden, 1996, ISBN:9065505288, ⇒ books.google.nl
 337. GA Utrecht, Nots. N. Verduijn, ...., d.d. 10-8-1643
 338. GAU, ONA, Nots. J. van Lienden, Akte nr. U105a1-212, d.d. 5-2-1689
 339. GA Leiden, Bonboeken, arch. nr. 501A, inv. nr. 6626, f413
 340. GA Leiden, Bonboeken, arch. nr. 501A, inv. nr. 6615, f354v
 341. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: D-123
 342. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan Mote, Archiefnr. 506, inv. nr. 284, akte nr. 063
 343. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a016, akte nr. 73
 344. GA Utrecht, ONA, Nots. L. van Vuyren , inv.nr. U036a011, akte nr. 108
 345. zie ook ⇒ lucasriemens.nl
 346. ⇒ lucasriemens.nl
 347. zie ook NL 49(1931)343
 348. NL 49(1931)343
 349. GA Utrecht, Nots. J. Duerkant, akte U070a004 - 89, d.d 13-09-1670
 350. GA Utrecht, Nots. H. van Zuijlen, akte U048a004 - 297, d.d. 05-05-1671
 351. GAU, ONA, Notaris W. Pronckert, Utrecht, inv.nr. U117a001, aktenr. 60, d.d. 05-01-1687
 352. GAU, ONA, Notaris G. van Lochem, Utrecht, inv.nr. U085a001, aktenr. 200, d.d. 04-01-1676
 353. GA Utrecht, Nots. A. Houtman, akte U82a9 - 29, d.d 22-09-1684
 354. zie ook NL 49(1931)343
 355. NL 49(1931)343
 356. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Hoofft , inv.nr. U023a001, akte nr. 5
 357. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a007, akte nr. 12
 358. GA Utrecht, ONA, Nots. L. Van Vuyren , inv.nr. U036a007, akte nr. 62
 359. GN 54(1999)89
 360. GN 54(1999)89
 361. GN 54(1999)89
 362. GN 54(1999)89
 363. GN 54(1999)89
 364. GAU, ONA, Notaris W. van der Houve, Utrecht, inv.nr. U047a005, aktenr. 12, d.d. 16-01-1668

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 14
Back to previous
generation 12
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43