This page was last updated : 140825.
File size is: 16 k.
Fragment Genealogie Kerckrinck
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Kerckrinck,
version 1.4,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kerckrinck Gen. nr. 3

3a. Dirck (Theodorus) Kerckrinck, geb. (Amsterdam?/Lübeck) 1605 (doop niet gevonden te Amsterdam), beg. Amsterdam Westerk. 5-11-1661 woont op de Kleine Uitburghwal? (1628), op de Keizersgracht tegenover de Westermarkt in het huis genaamd 'Surich' (1636), op de Keizersgracht (1661),[1] koopman te Amsterdam en Hamburg (1635), behoort "met syn huysvrou en syn dochter" tot de gasten die uitgenodigd zijn op het 50-jarig bruiloftsfeest van Hans van Loon en Anna Ruyckhavers op 26 en 27-5-1647,[2] luitenant in de compagnie schutters van kapitein Nicolaus van Loon (1650),[3] otr./tr. Amsterdam Noorderkerk geref. 18-5/6-6-1628 (hij oud 24 jaar (Sic!), get. zijn vader Godert Kerckringh, zij oud 21 jaar, get. haar stiefmoeder Margrita Snoecx?) Margrieta (Margaretha, Grietje) Bas (de Jonge), ged. Amsterdam geref. Noorderk. 2-1-1607 (get. Albertje Alberts), beg. Amsterdam Westerk. 2-7-1670[4], woont op de Keizersgracht (1670). Zij hertr. wellicht 1638/39 Willem van Loon.

Uit de Eigenhandige aanteekeningen van Hans van Loon, (1577-1658):[5]
Ao 1657. Lyfrenten my toebehoorende.
Ten lyve van Dick Kerckrinck gebooren 1605 daar Moeder af was Cornelia Hessels myn susters dochter, opt comptoir tot Alckmaer vyf ende tseventich guldens jaerlycks verschijnende den 2en febrew. alle verschenen renten syn ontfangen tot het jaar 1657 incluis.

Geschilderd portret van Dirck Kerckrinck (1638-..) toegeschreven aan Jürgen Ovens (1623-1678).
(Olieverf op doek?). Formaat: onbekend.
Datering: onbekend
Locatie: onbekend.
Bron: Ref. [10]

klik op plaatje(s) om te vergroten

3b. Willem Kerckrinck, ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 28-8-1616, ovl. 1666-1670, woont op de Keizersgracht (1641), behoort "met syn huysvrou" tot de gasten die uitgenodigd zijn op het 50-jarig bruiloftsfeest van Hans van Loon en Anna Ruyckhavers op 26 en 27-5-1647,[11] otr. Amsterdam pui 20-9-1641 (hij oud 25 jaar, get. zijn vader Godert Kerckerinck, zij oud 21 jaar, get. haar vader Aernout Hontom en Catharina Hontoms, haar moeder),[12] Clara (van) Huntom (Hunthum(s), Hontom), ged. Ev. Luth. Amsterdam Luth. K. 9-2-1620(¥), ovl. (verm. Amsterdam) 8-12-1673[13], woont op de Herengracht (1641), dr. van Hans Hontom.

COMMENTAAR(¥) Afgaande op de ondertrouwakte zou Clara geboren moeten zijn in 1619/20. Inderdaad is er een Clara gedoopt op 9-2-1620, echter als dr. van Hans Hontom, terwijl in de ondertrouwakte Aernout Hontom optreedt als haar vader. Zou hij wellicht haar stiefvader zijn?

Register van lijfrente in 1670 opgenomen door de stad Kampen:[14]
Juff. Clara Hunthun wed. van z. Willem Kerckrinck ten lijve van haer kinderen Cornelia Kerckrinck oudt 17 iaeren ƒ 250 . Dirck Kerckrinck oudt 12 ƒ 250. Anna Kerckrinck oudt 7 ƒ 250. En noch ten lijve van Clara van Vchelen oudt 4 iaeren, daer vader en moeder aff syn Arnoudt van Vchelen en Catharina Kerckrinck ƒ 250.

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Kerckrinck --- Generatie 3 ( 15 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 2. NL 35(1917)70
 3. ⇒ RP-P-OB-81.724
 4. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 5. NL 35(1917)71
 6. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 1. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 2. I.C. van Deventer (red.), Wetenschappelijke Bladen, dl.II, Haarlem 1866, p273, ⇒ books.google.nl
 3. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 4. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 5. NL 35(1917)70
 6. zie ook Nav 35(1885)661
 1. Nav 35(1885)661
 2. ANF 2(1885)98
 3. GA Amsterdam, ONA inv. nr. 2256, f523, gecit. in ⇒ Archangel

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6