This page was last updated : 140903.
File size is: 48 k.
Fragment Genealogie Kerckrinck
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Kerckrinck,
version 1.4,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kerckrinck Gen. nr. 2

2a. Govaert (Godart, Goffert, Goddert) Kerckrinck(x) (Kerkring, Karkering), geb. (verm. Lubeck) 1576/77, ovl./beg. Amsterdam Westerk. 22/28-12-1645,[1] [2] j.m. (1603), woont te Amsterdam (1611..1618), op de Keizersgracht in het huis genaamd 'Surich',[3] lid van het muzikaal collegium 'Philomuses' (1613), {zie Collegium Philomuses voor biografische gegevens van de leden van dit gezelschap, voorstander bij de Gemeynte van de Confessie van Augsburch te Amsterdam (1624), koopman op Italië en de Levant te Amsterdam, wiens vermogen in 1631 ƒ 60.000,-- bedraagt, lid van de boerderschap S.S. Trinitas te Lübeck (diplome van keizer Ferdinand II op 10-12-1636),[4] huw. get. (1628, 1633, 1640), otr. Amsterdam pui 1-11-1603 (hij oud 26 jaar afkomstig van Lübeck, geast met zijn oom Thomas Kerckerinck), tr. Amsterdam geref. 7/16-11-1603[5] otr./tr. Rotterdam 9/30-11-1603 Cornelia Joost Hesselsdochter, geb. Hamburg 1586, ovl. (beg?) 30-7-1640,[6] j.d. (1603), huw. get. (1633), dr. van Joost Hessels en Janneken Willems (ex patre Willem Jans van Loon medeoprichter en bewindhebber van de kamer Rotterdam van de VOC).

Geschilderd portret van Godert Kerckrinck (1576/77-1645) door Govert Flinck (1615-1660).
(Olieverf op doek?). Formaat: onbekend.
Datering: ca. 1636-1645 (vanaf Govert Flinck's eerst bekende werkzame datum tot Godert Kerckrinck's overlijden)
Locatie: onbekend. Het schilderij werd op 8-11-1993 bij Christie's in Amsterdam geveild.[7]
Getekend portret van Godert Kerckrinck (1576/77-1645) door Johan Thopas (ca. 1630-ca.1700).
Zwart krijt en zwarte en grijze inkt op vellum (kalfsperkament). 31.5 x 23.7 cm.
Onderschrift: Gothardus Kerckrinck Theodori/F(ilius)
Datering: Aangezien J(oh)an Thopas ca. 1630 geboren werd, kan dit portret niet naar het leven getekend zijn. Het is kennelijk getekend naar het nevenstaande schilderij door Govert Flinck. Toegevoegd is de keten met de symbolen van de Lübecksche Zirkelbruderschaft, bestaande uit gouden ringen, waarin passers besloten zijn.
Locatie: onbekend. Het portret werd op 19-4-1982 geveild bij Sotheby Mak van Waay B.V. (cat.nr. 346).[8]

klik op plaatje(s) om te vergroten
In 1611/12 koopt Coenderaert (!) Kerkrinck een tuin in de Reguliershof te Amsterdam. [9]
Op 29-12-1612 machtigt Geraert Berck, man van Lidia van Diemen, secretaris ter admiraliteit, als erfgename van haar vader Jacob van Diemen, Godert Karckerinck te Amsterdam, en Adriaen Spiering, gecommitteerde raet in het college der Admiraliteyt. Het betreft overdracht van winstaandeel in de VOC. [10]
Op 11-6-1613 machtigt Geraert Berck, man en voogd van Lidia van Diemen, dochter en erfgename van Jacob van Diemen, Godert Karkering te Amsterdam om een vordering op de Oostindische compagnie te Amsterdam over te dragen aan Elias van Gheel, coopman te Amsterdam. [11]
In 1613 publiceert de componist Jan Pietersz Sweelinck zijn tweede boek psalmen, waaraan hij een opdracht meegaf gericht tot acht met name genoemde "Philomuses" die samen een collegium vormden: Messievrs Godert Kerckrinck, David de Weerdt, Pierre de Schilder, Robbert Bernart, Gommer Spranger, Philippe Calandrin, Iean Harinchoeck, Iacqves Wynegvm. [12] {Zie Collegium Philomuses voor biografische gegevens van de leden van dit gezelschap.
Op 6-7-1618 testeert te Rotterdam Willem Jans van Loon, coopman, en bevestigt zijn testament van 15-1-1618. Hij maakt enkele aanvullingen t.a.v. de kinderen van Lieven van Loon, zijn zoon za. De goederen van de kinderen zullen geadministreerd worden door Hans van Loon, zijn zoon, en Goddard Kerckrinck, man van zijn dochters dochter. [13]
Resolutiën van de Staten-Generaal:[14]
3618. 28-6-1622: Bij Haga wordt schriftelijk aanbevolen, er zorg voor te dragen dat Dierck Lobel, woonachtig in Constantinopel, aan Guilhelmo Bartholotti, Hans van Loo, Godaer Karcling es., curateurs, kooplieden te Amsterdam, verantwoording aflegt van 10.000 door hem geadministreerde ponden.
Op 26-4-1624 authoriseren Casparus Pfeiffer, prediker bij de Gemeynte van de Confessie van Augsburch te Amsterdam, Hibbeus Magnus, prediker bij dezelfde confessie te 's Gravenhage, Gouthart Kerckring (tekent met Godert Kerckrinck) en Frederick Smith, voorstanders bij de voorn. Confessie te Amsterdam, de notaris om ten huize en aan de persoon van Heronimus Hurnio, prediker van voorn. Confessie te Rotterdam, voor te lezen dat hij Hurnio door voorn. personen in presentie van Andreas Dresser, prediker van de voorn. Confessie en de ouderlingen te Rotterdam, de verandering in de bediening van des Heeren Avondmaal moet laten varen. [15]

"Geboortekrans voor Jonkvrouwe Katrine Kerckrinck" door Joost van den Vondel (1587-1679). Dit gedicht werd voor het eerst afgedrukt in Vondels 'Verscheide Gedichten' 1644, de hiernaast getoonde bladzijde komt uit Poezy of Verscheide Gedichte, Leeuwarden, 1651.[28]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Woonhuis van Engelbert Graswinckel (1654-1724) aan de westzijde van de Heerengracht (thans nr. 282) tussen de Hartenstraat en de Wolvenstraat.
Hij koopt dit huis op 24-7-1700 voor ƒ 33700,-- van Anna Maria Momma en Geertuid Momma. Na zijn dood verkopen zijn kinderen het huis in 1725 voor ƒ 35250,-- aan Philips Anthonie van der Giesen.
Bron: Ref. [60]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Woonhuis van Jan Graswinckel (1654-1724) en Johanna Graafland (1696-1760) aan de Keizersgracht (thans nr. 676) bij de Nieuwe Spiegelstraat. Bron: Ref. [70] Woonhuis van Johanna Graafland (1696-1760) aan de Keizersgracht (thans nr. 684) tussen de Vijzelstraat en de Reguliersgracht. Zij koopt op 16-9-1743 dit huis voor ƒ 51200,-- van de executeurs van Jan Braams. Bron: Ref. [71]
klik op plaatje(s) om te vergroten

2b. Wichman Kerkerink (Kerkerling), ged. RK Amsterdam Oude Kerk 7-1-1569, ovl. 1594-1610, koopman (1589), drost van Terschelling, tr. vóór 1589 Margriete (Grietgen) Laurens (Lou(we)rens). Zij hertr. Amsterdam pui 21-8-1610 Adriaan Heijnrix Rabbi.

2c. J(oh)an (Thomasz) Kerckerinck (Kercking), ged. RK Amsterdam Oude Kerk 22-2-1571, ovl. na 1629, woont op de Oudezijdsvoorburgwal (1595), mogelijk identiek met J(oh)an Kerckrinck, geweldige provoost over de oorlogsschepen op de kusten van Vlaanderen (1608), geweldige generaal ter zee, later luitenant van de provoost-generaal ter zee (1611), geweldige-provoost op de vloot (1621, 1622).[73] otr. Amsterdam geref. 21-1-1595 (hij oud 23 jaar, get. zijn vader Thomas Kerkerinck, zij oud 24 jaar), otr./tr. Haarlem 24-1-1595/..1595[74] Mari(j)a van der Lane (van Laen), geb. 1570/71, ovl. na 1629, dr. van Nicolaes Claesz van der Laen, baljuw van Amstelland, en Eva (Yefgen) Bitter.[75]

2d. T(h)omas Kerclijn (Kerkering), ged. RK Amsterdam Oude Kerk 8-11-1574, ovl. 1605-1615, tr. vóór 1605 Louise (Lowijse) (de) Clargis (Glarcije). Zij hertr. Amsterdam pui 12-12-1615 Jelis Tonisz.


Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Kerckrinck --- Generatie 2 ( 76 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. zie ook Bibl. NGV, Kwartierstaat Strick van Linschoten
 2. zie ook ⇒ ID_23551
 3. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 4. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten, 2008
 5. Bibl. NGV, Kwartierstaat Strick van Linschoten
 6. Bibl. NGV, Kwartierstaat Strick van Linschoten
 7. ⇒ 23551
 8. Mededeling Hans de Ruiter, 2009
 9. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 34, akte nr. 128, blz. 246
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 48, akte nr. 193, blz. 348
 12. ⇒ bred001groo01_01_0437.htm
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 21, akte nr. 120, blz. 366
 14. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 143, akte nr. 23, blz. 23
 16. NL 35(1917)70
 17. NL 35(1917)71
 18. ANF 2(1885)98
 19. zie ook NA 19(1921)144
 20. ANF 2(1885)98
 21. ANF 2(1885)98
 22. ANF 2(1885)98
 23. NL 18(1900)177
 24. NL 35(1917)70
 25. J.J. Vervloet, De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 26. zie ook Bibl. NGV, Kwartierstaat Strick van Linschoten
 1. J.J. Vervloet, De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 2. ⇒ books.google.com
 3. J.J. Vervloet, De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 4. J.J. Vervloet, De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 5. zie ook Bibl. NGV, Kwartierstaat Strick van Linschoten
 6. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 7. ⇒ page.webview?eadid=NL-HaNA_3.01.18&pageid=N119C7
 8. J.J. Vervloet, De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 9. J.J. Vervloet, De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 10. ⇒ www.kloek-genealogie.nl
 11. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 12. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 13. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 14. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 15. NL 33(1915)222
 16. NL 33(1915)222
 17. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 18. NL 7(1889)90
 19. NL 7(1889)90
 20. NL 35(1917)70
 21. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 22. ANF 2(1885)98
 23. NL 34(1916)29
 24. Mededeling Hans de Ruiter, 2009
 25. NA 20(1922)8
 26. Mededeling Hans de Ruiter, 2009
 1. zie ook ANF 2(1885)127
 2. ANF 2(1885)127
 3. ANF 2(1885)127
 4. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 5. zie ook Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 6. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 7. ANF 2(1885)98
 8. C. Philips, Grachtenboek van Amsterdam
 9. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 10. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 11. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 12. Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 13. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 14. zie ook Jhr. Dr. D.P.M. Graswinckel, Graswinckel, 's-Gravenhage, 1956
 15. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 16. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21674375
 17. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21674678
 18. C. Philips, Grachtenboek van Amsterdam
 19. C. Philips, Grachtenboek van Amsterdam
 20. NL 60(1942)252
 21. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 22. NL 86(1969)323
 23. NL 86(1969)323
 24. NL 66(1949)191

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6