This page was last updated : 140903.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Kerckrinck
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Kerckrinck,
version 1.4,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kerckrinck Gen. nr. 1

In het Bruderbuch van het Revaler Tafelgilde (1364-1549)[1] worden diverse personen met de naam Kerckrinck vermeld. Zij woonden kennelijk zowel te Reval (de oude Duitse naam voor Tallinn, Estland) als te Lübeck, tussen welke steden in het kader van het Hanzeverbond een levendige handel bestond.
In Reval worden als broeders ingeschreven Hans Kerkerynk (Kerstmis 1431) en Willem Kerkkrynck (Kerstmis 1432). Als broeders en leden van de Lübecker Zirkel-Gesellschaft, een vereniging van adellijke families onder wier leden zekere stedelijke regeringsambten erfelijk waren,[2] worden vermeld Thomas Kerckrinck (1411), Godeke Kerckrinck (1417), Hannes Kerckrinck (1426), en Godeke Kerckrinck (Kerstmis 1465). Voorts is er in 1389 sprake van Berthold Kerckring die een kelder in Lübeck heeft waarin pels (wezel en hermelijn) opgeslagen ligt.
Ongetwijfeld zijn een of meerdere van deze personen de voorzaten van het hier behandelde geslacht.

Wapen Kerckrinck: een zwarte rood-gekroonde leeuw op een gouden veld met rood omboord.
Op de zilveren, goud-getraliede helm is als helmteeken de kop en hals van een kameel aangebracht in natuurlijke kleur, met een rood hoofdstel en rode teugels. Wrong en dekkleden zijn goud, rood en zwart, d. w. z. de binnenzijde der dekkleeden is goud, de buitenzijde bij de bovenste krullen rood, bij de overige zwart. Het schild is omgeven door de gouden keten der Lübecksche Zirkelbruderschaft, bestaande uit gouden ringen, waarin passers besloten zijn. Het wapen van Kerckrinck komt in vereniging met dat van Huydecoper van Maarsseveen voor in de kroonlijst van een huis op de Keizersgracht tegenover de Westermarkt in het begin van de vorige eeuw gebouwd door Willem Hendrik Kerckrinck, die met Sophia Adriana Huydecoper gehuwd was.[3]

NN Kerkring, geb. vóór ca. 1515.
Uit hem minstens twee zoons (dat zij broers zijn blijkt uit het optreden van Thomas Kerckrinck als getuige bij het huwelijk van Govaert Kerckrinck als diens oom):

1a. Dietrich (Theodorus, Dirk) Kerkring, geb./ged. 13-4-1537, ovl. 1602, tr. Lübeck,[4] Catharina van Hövel, ovl. 1629.

1b. T(h)omas Ker(c)kerink (Kerkering, Kercking, Kerclijn), geb. vóór ca. 1545, ovl. 1612-1615, huw. get. (1595, 1603, 1612), woont op de Oude Zijds Voorburgwal te Amsterdam tegenover de Oude Kerk terzijde de "Twee Valcken", deelnemer aan de Loterij van 1606 t.b.v. de bouw van een Oudemannenhuis te Haarlem, tr. vóór 1566 Lucretia Jansdr Erens(t) (Ernst, Aernst) van Bassen.


Nog niet geplaatste naamdragers Kerckrinck

- Catrijntgen Kerckeringhs, beg. Amsterdam Westerk. 5-1-1640 (als Catarina Cerckenringh), te Amsterdam ten huize van Thomas Kerckeringh tegenover de Oude Kerk terzijde de "Twee Valcken", deelnemer aan de Loterij van 1606 t.b.v. de bouw van een Oudemannenhuis te Haarlem.

- Dirck Kerckrinck, geb. (vóór ca. 1570), ovl. na 1606, te Amsterdam, deelnemer aan de Loterij van 1606 t.b.v. de bouw van een Oudemannenhuis te Haarlem, mogelijk dezelfde als Dijrrick Kerkelijnck tr. Lijsbeth Gerrits.

    Uit dit huwelijk:
  • 1. Trijn Kerkelijnck, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 22-10-1593.

- Cornelia Kerckerinckx, beg. Amsterdam Westerk. 3-8-1640.

- Jan Kerckringh koopt in 1650-1652 een huis in de Palmstraat te Amsterdam. [6]

- "Hendrik Kerckrinck en syn huysvrou" behoren tot de gasten die uitgenodigd zijn op het 50-jarig bruiloftsfeest van Hans van Loon en Anna Ruyckhavers op 26 en 27-5-1647.[7]


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Kerckrinck --- Generatie 1 ( 7 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. Torsten Derrik, Das Bruderbuch der Revaler Tafelgilde (1364-1549), Marburg 2000
  2. Wap. 2(1898)120
  3. Wap. 2(1898)120
  1. Bibl. NGV, Kwartierstaat Strick van Linschoten
  2. Bibl. NGV, Kwartierstaat Strick van Linschoten
  3. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
  1. NL 35(1917)70

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6