This page was last updated : 120409.
File size is: 48 k.
Fragment Genealogie Hartogvelt
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hartogvelt,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Hartogvelt Gen. nr. 4

4a. Mr. Johannes (J(o)an) van Hartoghvelt (de jonge), ged. Rem. Amsterdam 21-12-1636, beg. Amsterdam Oude Kerk 8-4-1713 (Joan van Hartogvelt), ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 5-9-1654 ("Johannes ab Hartoghvelt, Amstelodamensis, 20 (jaar) (sic!)"),[1] studeert daarna te Bourges waar hij op 10-11-1658 wordt ingeschreven in het Album van de Duitse en Nederlandse Natie, en op 28-12-1658 als praeses van de Natie,[2] woont op de Fluweleburgwal (1664), advocaat (1664..1713), vermeld in het kohier van de 200ste penning van 1674 als Joan van Hartogvelt, advocaat in wijk 30, luitenant(1685) en kapitein (1687) der Burgerij,[3] otr. Amsterdam geref. 2-4-1664 (get. sijn vader de heer Dr. Joan van Hartogvelt oud schepen en raed, en haer vader Pieter van Bueren) I(J)da Pietersdr van Buijren, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 8-7-1638, beg. Amsterdam Oude Kerk 6-4-1690 (Ida van Buure), woont op de Heregracht (1664), dr. van Pieter van Buijren, verm. wijnkoper, en Ida van Gerwen.[4]

Register van lijfrente in 1670 opgenomen door de stad Kampen:[5]
Mr. Floris Clouck Advocaat ten lijve van Egbert van Hartogvelt oudt 5 iaeren en Isaacq van Hartogvelt oudt 3 iaeren, kinderen van Mr. Johan van Hartogvelt, Advocaat en Ida van Bueren ƒ 500,--.
Op 5-5-1700 verkoopt Joan van Hartogveld aan Barent Holthuijsen, en Dirck Schaegen, een huis en erf in de Sint Olofskapelsteeg (Nieuwebrugsteeg) te Amsterdam. [6]
Op 5-5-1700 verkoopt Joan van Hartogveld aan Dirck Schaegen, en Barent Holthuijsen, een huis en erf in het Wijngaardsstraatje te Amsterdam. [7]
Op 17-1-1730 verkopen de erven van Jan van Hartogvelt aan Jan Agges Scholten, een huis en erf aan de Buitenkant (Prins Hendrikkade) het zesde benoorden Nieuwe Schipperstraat te Amsterdam. [8]

Frontpagina van een in het rampjaar 1672 gedrukt pamflet over de toestand van het land getiteld "Een Sociniaensche consultatie tusschen Jan en Arent etc." Volgens de catalogus van de UB Utrecht en de Bibliotheek Arnhem zijn de auteurs Jan = de sociniaan Jan Hartoghvelt en Arent = de Rotterrdamse vroedschap Arent Sonnemans. Het pamflet betreft een aanval op Johan en Cornelis de Witt.
klik op plaatje(s) om te vergroten

4b. Mr. Bernardus (Barnart) van Hartochvelt, geb. 1630/31, beg. Amsterdam Oude Kerk 27-10-1689 (St. Joriskapel nr. 44, Barnart van Hartogvelt echtgenoot van Barbara de Bock), ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Leiden 14-4-1651 ("Bernardus ab Hartoghvelt, Amstelodamensis, 20 (jaar)"),[9] ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht sept. 1653 ("Bernardus ab Hartochvelt"), Amstelodamensis),[10] ingeschreven als student rechten aan Universiteit van Padua (I) 15-3-1656 ("Bernardus ab Hartochvelt, Amstelo-batavus"),[11] mede-erfgenaam van de nalatenschap van zijn vader, koopt op 13-5-1661 "een huis, pakhuijs en hunne erven met de wal daarvoor gelegen, genaamt de Schaepskooij, gelegen in de Haringpackerije omtrent het midden" te Amsterdam, woont in de Warmoesstraat advocaat (1665..1687), in de Rockinstraet (1667),[12], vermeld in het kohier van de 200ste penning van 1674 als Barnardus Hartogvelt, advocaat in wijk 25, koopt een deel van het huis het Schrijfboek in de Warmoesstraat (1679), wordt op 19-11-1687 ingeboren poorter van Amsterdam als Bernardus van Hartoghvelt, advocaat van Amsterdam, zn. van wijlen Pieter Barentsz van Hartoghvelt, postmeester op Antwerpen, otr. Amsterdam pui 2-1-1665 (get. voor hem de schepen Dr. Jan van Hartogvelt, zijn ouders dood, en haer m(oei?) Geertruijd Zegers, haar ouders doot), Barbar(in)a de Bock, geb. 1632/33, beg. Amsterdam Oude Kerk 27-1-1712 (graf nr. 23 in het Hoge Koor, Barbara de Bock), woont op de Heregracht (1665), in de Calverstraat (1691, 1712), huw. get. (1690), koopt een deel van het huis het Schrijfboek in de Warmoesstraat (1700).

Op 25-9-1666 testeert Mr. Bernardus van Hartochvelt voor notaris R. Duee te Amsterdam. ZOEK OP!
Op 8-5-1679 verkoopt Benjamin Venkel aan Barnardus van Hartogveld, 1/9 part in een huis en achterhuis, waar het Schrijfboek in de gevel staat en Hamburgh uithangt, in de Warmoesstraat (WZ) hoek Guldehandsteeg te Amsterdam. [13]
Op 20-8-1700 wordt 1/9 part van een huis en erf met het pakhuis en woning daarachter in de Warmoesstraat hoek Guldehandsteeg te Amsterdam verkocht aan Barbara de Bock wed. van Bernardus van Hartogveld.
Op 7-11-1787 verkopen de erven van Bernardus van Hartogveld, echtgenoot van Barbara de Bock aan Pieter Hendrik Canter, 5/9 huis en erf met het pakhuis en woning daarachter strekkende voor van de Warmoesstraat tot aan het Damrak toe, in de Warmoesstraat hoek Guldehandsteeg te Amsterdam. [14]
Op 31-5-1712 maken de erfgenamen van Barbara de Bock in een onderhandse acte de boedelverdeling haar moeders nalatenschap.

Handtekening van Geertruijd Petronella van Hartochvelt onder bovenstaande akte d.d. 24-1-1745.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 26-2-1746 machtigt Geertruyd Petronella Hartogveld wonend te Utrecht, wed. van Nicolaas van Marcken, Barnard de Roy, wonend te Amsterdam, om by Isaac Morin achterstallige huur te innen. [24]
Op 17-8-1747 gaat Cornelis Steven van Rietvelt, advocaet en executeur testamentair van Geertruyd Petronella van Hartogvelt, die de voorleden nacht overleed, met de notaris naar het sterfhuis. HZij verzegelen enige kast en cabinet in het sterfhuis. Het betreft een eijken poortkast in de rechter bovenkamer en de kamer zelf, en een eijken kist in de linker bovenkamer almede de kamer zelf, in de rechter benedenkamer een verlaagd cabinet, in de linker beneden kamer een notenboom poortkast, waaruit de comparant in presentie van de notaris had gelicht ƒ 689,--, en twee zilveren kandelaars. De executeur testamentair behoudt de sleutel. [25]

Op 28-8-1747 compareren Isaacq Verburg, Johan Henrick Strick van Linschoten, heer van Polanen, Cypriaen Bergen, raden in de vroetschap van Utrecht, gecommitteerdens van de mombercamer te Utrecht, in opdracht van burgemr. en vroedschappen van Utrecht, in het sterfhuis van Geertruyd Petronella van Hartogvelt, in leven wed. van Nicolaes van Marcken, benevens Mr. Cornelis Steven van Rietvelt, executeur testamentair. Zij laten de notaris de zegels die onschonden bleken te zijn verbreken. [26]

4c. Anthony Pieters van Hartogh(s)velt, geb. 1626/27, ovl. 1662[30], gaat op 24-12-1646 voor twee jaar in de leer bij Jean van Peulen, koopman in Bordeaux, waarvoor zijn vader heeft toegezegd te betalen ƒ 600,-- in Frans geld in drie termijnen voor kost en inwoning,[31] afkomstig van Amsterdam, woont in de Warmoesstraat (1649), krijgt in 1651, na gedane eed, octrooi om de neering van zeepzieder binnen Amsterdam te exerceren, lid van het College van Zeepzieders te Amsterdam (1650),[32] huurt sinds 1649 de zeperij de Ster aan de NZ Achterburgwal van zijn schoonmoeder Claesje Cornelis Coerten maar liet, "doordat hij aan de drank was", de zeperij verlopen, waarna de leiding werd overgenomen door zijn zwager Cornelis Corver,[33] otr./tr. Amsterdam pui 26-3/18-4-1649 (get. zijn vader Pieter Barentsz van Hartochvelt, haer moeder Claesje Corvers) Elisabeth Corver(s), geb. 1630/31, afkomstig van Amsterdam, woont in de Oude Houtuijnen (1649), dr. van Pieter Pietersen Corver, askoper, geoctrooieerd zeepzieder en lid van het College van Zeepzieders te Amsterdam, en Claesje Cornelis Coerten, lid van het College van Zeepzieders te Amsterdam, zeepzieder in de Sterre bij de Spaarndammerbrug aan de N.Z.Achterburgwal.[34] [35]

Op 23-11-1660 verkoopt Willem Barentsz Rees aan Anthonij Pietersz van Hartoghvelt, en Dirck Bosch, een huis en erf op de Haringpakkerij (Prins Hendrikkade) uitkomend op de Nieuwendijk te Amsterdam. [36]

4d. Pieter Henricksz van Hartogvelt (Hartochfelt), geb. vóór ca. 1635, ovl. na 1714, j.m. wonend te Rotterdam (1656), rentenier, otr. Rotterdam schepenen 22-12-1656 (3de procl. 7-1-1657) Willemina Aerts Doncker(s), geb. vóór ca. 1635, ovl. na 1689, j.d. van De Goude (1656), huw. get. (1689).

Register van lijfrente in 1670 opgenomen door de stad Kampen:[45]
Aleidis en Maria van Hartochvelt ten lyve van de kinderen van Pieter Henrickssoon van Hartogvelt en Willemina Aerts Doncker genaemt : Petronella , oudt 12 iaeren ƒ 250,--, Henricus oudt 7 ƒ 250,--.
Op 30-7-1676 verkoopt Pieter van Hartochveld aan Jan Gerritsz van der Rijp, 1/9 huis en erf waar Hamburg uithangt en Het Schrijfboek in de gevel staat, in de Warmoesstraat (WZ) hoek Guldehandsteeg te Amsterdam. [46]
Op 25-4-1714 verkopen Hendrik van Hartogvelt, volgens acte d.d. 17-4-1714 voor Nots. Michiel Servaes te Amsterdam gemachtigde van zijn vader Pieter van Hartogvelt voor de helft erfgenaam van het navolgende perceel, en van Petronella van Hartogveld meerderjarige dochter voor 1/3 in de wederhelft, en voor zichzelf voor een gelijke 1/3 part, en Hendrik Goldstein en Paulina van Hartogveld egteluijden voor het resterende 1/3 part, welke Petronella, Hendrik en Paulina van Hartogveld enige erfgenamen zijn van haer moey Alijdis van Hartogveld volgens testament d.d. 31-5-1709 voor Nots. Laurens van Gangel te Amsterdam, aan Emanuel le Doux, mr. chirurgijn, een huis op de Oudezijds Achterburgwal (OZ) bezuiden het hoekhuis van de Slijkstraat te Amsterdam. Haar vierendelen zijn Hendrik van Hartogvelt voornoemd , Allardus Aelst en Hendrik Goldstein. Koopsom ƒ 3050,--. [47]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Hartogvelt --- Generatie 4 ( 50 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 2. KB, Album Duitse en Nederlandse Natie te Bourges
 3. Elias, l.c.
 4. Elias, l.c.
 5. ANF 2(1885)98
 6. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21642392
 7. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21642675
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21663655
 9. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 10. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 11. Mr. Jan den Tex, Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545 -1700, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, derde reeks - deel X, X959
 12. GA Amsterdam, ONNA 2262, Not. Steeman, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 13. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21585824
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21709347
 15. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a19, akte 2
 16. GA Utrecht, ONA, Nots. C. F. PRONCKERT, inv. nr. U162a16, akte 163
 17. GA Utrecht, ONA, Nots. H. VAN DAM, inv. nr. U184a5, akte 20
 1. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a21, akte 35
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a21, akte 58
 3. GA Utrecht, ONA, Nots. J. SLUYTERMAN, inv. nr. U178a5, akte 164
 4. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a23, akte 61
 5. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a26, akte 24
 6. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a28, akte 3
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a29, akte 8
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a29, akte 105
 9. GA Utrecht, ONA, Nots. J. van den Doorslag, inv. nr. U139a29, akte 109
 10. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21709347
 11. GA Breda, ONA, inv. nr. III-50, N 1366, folio: acte 29
 12. GA Utrecht, ONA, Nots. G. van den Doorslagh, inv. nr. U186a1, akte 127
 13. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 14. Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 478, gecit. in The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 15. Jb. Amstelodamum 83(1991)92, 97
 16. Jb. Amstelodamum 83(1991)80
 17. Jb. Amstelodamum 83(1991)91, 97, 111
 1. Jb. Amstelodamum 81(1989)114
 2. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21626510
 3. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21631108
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21631385
 5. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913, Leiden, 1913,
 6. zie ook NL 50(1932)143
 7. zie ook Jb. Amstelodamum 81(1989)115
 8. zie ook Jb. Amstelodamum 81(1989)115
 9. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21585824
 10. ONA Amsterdam, 1680, Notaris Van Hille, gecit. in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913, Leiden, 1913,
 11. ANF 2(1885)98
 12. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21585084
 13. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21650511
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21650511
 15. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21662635
 16. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21590372

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5