This page was last updated : 140811.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Harinckhouck
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Harinckhouck,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Harinckhouck --- Generatie 2 ( 60 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. zie ook GN 30(1975)341
 2. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amstesrdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 3. GN 41(1986)139
 4. GA Amersfoort, Transportregister, inv. nr. 436-14, d.d. 1612-01-25
 5. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21607137
 6. zie ook Wap. 13(1909)316
 7. zie ook Wap. 13(1909)316
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21613997
 9. zie ook Wap. 13(1909)316
 10. Wap. 13(1909)316
 11. NL 40(1922)326
 12. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21613997
 13. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21624337
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21626128
 15. GA Amsterdam, Kwijtscheldingen
 16. zie ook NL 41(1923)206
 17. NL 41(1923)40
 18. Jan Hendrik Hessels, Ecclesiae londino-batavae archivum, Vol. III, Cambridge, 1897, ⇒ ecclesiaelondino31austuoft
 19. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21606859
 20. GA Amsterdam ONA, Nots. Jan D. van Beuningen, inv. nr. 626, WK 5073/960, gecit. in ⇒ montias
 21. zie ook NL 41(1923)206
 1. NL 87(1970)267
 2. NL 41(1923)40
 3. NL 41(1923)40
 4. NL 87(1970)267
 5. NL 41(1923)40
 6. NL 41(1923)206
 7. NL 41(1923)206
 8. NP 11(1920)112
 9. NP 11(1920)112
 10. NL 41(1923)207
 11. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21674664
 12. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21674314
 13. NL 41(1923)206
 14. NL 41(1923)206
 15. ANF 3(1886)70
 16. GN 41(1986)137
 17. zie ook NL 34(1916)67
 18. DBNL, ⇒ www.dbnl.org
 19. ANF 3(1886)70
 20. ANF 3(1886)70
 1. Nav. 39(1889)117
 2. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 3. Nav. 39(1889)117
 4. ANF 3(1886)70
 5. Nav. 39(1889)117
 6. ANF 3(1886)70
 7. ANF 3(1886)70
 8. ANF 3(1886)70
 9. ANF 3(1886)70
 10. NL 37(1919)20
 11. GA Amsterdam ONA 200, Not. J. F. Bruyning, film 111, gecit. in ⇒ montias
 12. GA Amsterdam, ONA, Nots. Daniel Jansz. van Beuningen, inv. nr. 648, WK 5073/962, gecit. in ⇒ montias
 13. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21615914
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21615977
 15. GA Amsterdam ONA 1276, Nots. Barcman, film 1354, fol. 54, gecit. in ⇒ montias
 16. ⇒ santenkraam
 17. ⇒ santenkraam
 18. J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel sedert 1610-1794, Deventer 1871

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3