This page was last updated : 100126.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Harinckhouck
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Harinckhouck,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Harinckhouck Gen. nr. 1

Wapen Haringhoek: drie gekroonde haringen.[1]

Deze Fragment Genealogie is samengesteld om de herkomst te achterhalen van :

Johan(nes) (Jan, Iean) (van) Harinchoeck (Harinchouck)(¥), geb. vóór ca. 1585, ovl. na 1638 (beg. niet gevonden te Amsterdam), wonend in de Breestraat (1606), vermeld als koopman te Amsterdam (vanaf 1609), scheepsbevrachter,[2] vermeld als bewindhebber (1621-1636)[3] en directeur (1638),[4] van de WIC te Amsterdam, betaalt ƒ 125,-- 200ste penning (vermogen ƒ 25.000,--) voor een huis op de Herengracht (1631), medefinancier van de kolonie Swanendael aan de rivier Delaware in Nieuw Nederland (1631), en in 1635 betrokken bij de overdracht daarvan,[5] [6] doopget. te Amersfoort (1632), vermeld als hoofdparticipant der WIC ter Camere Amsterdam (1656, 1658),[7]of zou dat een gelijknamige zoon zijn?(¥)

COMMENTAAR(¥) Het is vooralsnog onbekend of Jan van Harinchoeck getrouwd was. Te Amsterdam is geen huwelijk van hem gevonden, evenmin als dopen van kinderen. Mogelijk is hij elders getrouwd.

Loterij van 1606 t.b.v. de bouw van een Oudemannenhuis te Haarlem: Jan van Haerynchouck woont in de Breestraat binnen Amstelredam, 1 1/6 lot, ƒ 7,--.
Op 16-4-1619 tekenen Jonas Cabbeliau (zie Fragment Genealogie Cabeljau nr. 3a ), mede voor zijn ondergeschikten, te weten zijn neef Jan Luijtens, Marinus Huybrechts en Adriaen Huybrechts, zijn broer, allen de rato caverende, Pieter Denijs en zijne ondergeschikten, te weten Pieter van der Voorde, Abraham Willemsz van Beyerlandt, Jan van Haringhoeck voor Daniel Willemsen van Harinhoeck, en Pieter Jacobsz, een contract om een vennootschap op te richten (om civet? exploiteren). Het totaal bedrag bijgedragen door de ondertekenaars was ƒ 21.000,--. [8]
Op 23-2-1627 benomen de eervolle Guillaume Bert met een volmacht van de weduwe van Jan Rogiers, Reynier Gerritsz, touwslager, voor zichzelf en in de plaats van zijn mede-erfgenamen Gerrit Reyniersz Vries, Dirck Alewijn, als de echtgenoot van Eva Stalpaert, Jan van Harinckhoeck, en Claes Willemsz, voor zichzelf en hun consorten, Jacob Jansz Fortuijn om hen te vertegenwoordigen in een zaak betreffende de landen die ze bezaten in Breder ( ?) Nieulant. [9]
Op 29-9-1628 verklarenJan van Harinckhouck en Cornelis Maignaert, kooplieden en Hans Barentsz Bontemantel, 61 jaar oud, Gillis Dodeur, 57, Abraham Seeuwens, 50, en Abraham Cloeck, 38, makelaars, op verzoek van Jan Kuijsten, koopman in Amsterdam, dat het gebruikelijk is voor assuradeurs om, de verzekeringen die zij uitgeven te ondertekenen. [10]
Op 17-6-1636 leggen Mathijs van Ceulen en Johan van Haringhoeck een verklaring af op verzoek van de WIC met betrekking tot een schip dat net was aangekomen in Amsterdam. [11]
Wie de ouders zijn van Jan van Harinchoeck is niet bekend. Hij zou een zoon kunnen zijn van Ds. Anthony van Harinckhouck, of van Willem van Harinchouck die hieronder volgen. Volgens Ref. [12] is de familie oorspronkelijk afkomstig uit Steenvoorden, Frans-Vlaanderen.

1a. NN (Anthony?) van Harinckhouck, hypothetisch vader van de onderstaande twee personen die vermoedelijk ca. 1570-1580 vanuit Vlaanderen naar Engeland vluchten en daarna naar Nederland komen:


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Harinckhouck --- Generatie 1 ( 12 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Th. de Renesse, Dictionnaire des figures héraldiques, Bruxelles, 1892
 2. GA Amsterdam, ONA 200, Nots. J.F. Bruyning, fol.437, gecit. in ⇒ montias
 3. Nav 63(1914)383
 4. GA Amsterdam, ONA 1186, Nots. J. de Vos, besluit van 4 november 1638
 5. C.A. Weslager and A.R. Dunlap, Dutch Explorers, Traders and Settlers in the Delaware Valley, 1604-1664, University of Pennsylvania, Philadelphia 1961
 1. E.B. O'Callaghan, History of New Netherland, or, New York under the Dutch, New York, 1848
 2. Nav 64(1915)17
 3. GA Amsterdam ONA 200, Not. J. F. Bruyning, film 111, gecit. in ⇒ montias
 4. GA Amsterdam ONA, Nots. Warnaerts, inv. nr. 661, fol. 82, gecit. in ⇒ montias
 5. GA Amsterdam ONA, inv. nr. 693, fol. 33-39vo, gecit. in ⇒ montias
 1. GA Amsterdam ONA, Nots. Schaeff, inv. nr. 1278, gecit. in ⇒ montias
 2. A. Brouwer. Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (De Juis Brouwer) 1550-1992, Zeist, 1992, gecit. in Med. CBG 47(1993)117

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3