This page was last updated : 120409.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Ferreris
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Ferreris,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Groenhout --- Generatie 4 ( 131 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan Lz. Schouten, inv. nr. 53, aktenr./blz. 287/593
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 152, aktenr./blz. 33/63
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 21, aktenr./blz. 119/361
 4. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, Utrecht, 1922
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 1, aktenr./blz. 155/301
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 2, aktenr./blz. 174/259
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 2, aktenr./blz. 177/262
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 3, aktenr./blz. 25/31
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 3, aktenr./blz. 252/329
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, aktenr./blz. 201/365
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, aktenr./blz. 40/114
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, aktenr./blz. 186/526
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 9, aktenr./blz. 87/254
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 29B, aktenr./blz. 345/477
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 15, aktenr./blz. 94/315
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 54, akte nr. 14/22
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 16, akte nr. 18/57
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 20, aktenr./blz. 8/27
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 147/433
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 148/147
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 148/147
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 58, aktenr./blz. 66/204
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 150, aktenr./blz. 544/861
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 151, aktenr./blz. 509/804
 25. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 151, aktenr./blz. 361/608
 26. zie ook NL 59(1941)74
 27. zie ook NL 59(1941)36
 28. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 111, aktenr./blz. 156/296
 29. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 94, aktenr./blz. 218/374
 30. OV 20(1965)211
 31. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 307, aktenr./blz. 98/151
 32. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 95, aktenr./blz. 260/426
 33. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 207, aktenr./blz. 112/168
 34. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 210, aktenr./blz. 43/86
 35. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 210, aktenr./blz. 44/89
 36. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 210, aktenr./blz. 46/94
 37. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 210, aktenr./blz. 164/333
 38. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 211, aktenr./blz. 149/266
 39. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 245, aktenr./blz. 58/170
 40. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 245, aktenr./blz. 57/126
 41. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 212, aktenr./blz. 85/167
 42. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 250, aktenr./blz. 50/98
 43. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 245, aktenr./blz. 59/215
 44. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 251, aktenr./blz. 10/23
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 249, aktenr./blz. 54/116
 2. ⇒ protestants-historisch-wandelen-in-brugge
 3. Hendrik Quirinus Janssen, De kerkvorming te Brugge: een historisch tafereel, Rotterdam, 1856
 4. ⇒ brugge_calvinistisch_bijlagen.htm
 5. NL 59(1941)74
 6. Nav. 35(1885)270
 7. Nav. 35(1885)270
 8. Nav. 35(1885)270
 9. Nav. 35(1885)270
 10. Nav. 35(1885)270
 11. Nav. 35(1885)270
 12. Nav. 35(1885)270
 13. NL 59(1941)74
 14. Hendrik Quirinus Janssen, De kerkvorming te Brugge: een historisch tafereel, Rotterdam, 1856
 15. Zeghere van Male, Lamentatie behelzende wat datter aenmerkensweerdig geschiet is ten tyde van de Geuserie ende de Beeldenstormerie binnen ende omtrent de stadt van Brugghe (ed. C. Carton), Gent 1859
 16. NL 59(1941)74
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, aktenr./blz. 24/69
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, aktenr./blz. 53/147
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 14, aktenr./blz. 79/249
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 18, aktenr./blz. 2/5
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 54, aktenr./blz. 150/339
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 18, aktenr./blz. 92/297
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 22, aktenr./blz. 22/59
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 88, aktenr./blz. 42/86
 25. NL 59(1941)36
 26. Nav. 54(1904)210
 27. Nav. 54(1904)210
 28. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 29. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 30. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 31. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 32. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 33. NL 72(1955)71
 34. Nav. 54(1904)210
 35. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 36. GA Delft, ONA, Nots. Jacob Borgersz. Jans, Inv.nr. 1509, f50V
 37. Nav. 54(1904)210
 38. Nav. 45(1895)191
 39. GN 9(1954)4
 40. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 41. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 42. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 43. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 44. NL 72(1955)70
 1. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. G. van Bijlevelt, d.d. 29-11-1666, gecit. in Nav. 62(1913)344
 3. NL 72(1955)70
 4. J.A.M. Mensinga, De Hollandsche Familien In Frederikstad aan de Eider, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde II, 9(1877)331 e.v.
 5. NL 72(1955)70
 6. NL 72(1955)70
 7. NL 72(1955)70
 8. NL 59(1941)36
 9. NL 59(1941)74
 10. NL 46(1945)29
 11. Mr. J. van Kuyk., lijst van Nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602), Bijdr. Med. van het Historisch Genootschap, dl. XXXIV, p293 e.v
 12. Nav. 16(1866)319
 13. Mr. J. van Kuyk., lijst van Nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602), Bijdr. Med. van het Historisch Genootschap, dl. XXXIV, p293 e.v
 14. NL 59(1941)36
 15. Rott. Jb. Reeks 01, 10(1912)96
 16. zie ook NL 59(1941)74
 17. zie ook NL 59(1941)36
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 7, aktenr./blz. 39/122
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 8, aktenr./blz. 108/360
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 8, aktenr./blz. 127/421
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 9, aktenr./blz. 87/254
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 12, aktenr./blz. 85/319
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, aktenr./blz. 30/53
 24. NL 59(1941)74
 25. NL 59(1941)74
 26. NL 59(1941)74
 27. Zeghere van Male, Lamentatie behelzende wat datter aenmerkensweerdig geschiet is ten tyde van de Geuserie ende de Beeldenstormerie binnen ende omtrent de stadt van Brugghe (ed. C. Carton), Gent 1859
 28. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, aktenr./blz. 72/199
 29. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 55, aktenr./blz. 87/236
 30. NL 59(1941)74
 31. Oud Holland 3(1885)256
 32. Oud Holland 3(1885)256
 33. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 34. REf..
 35. NL 82(165)115
 36. Jb. Amstelodamum 42(1948)36
 37. Jb. Amstelodamum 42(1948)36
 38. Amstelodamum 45(1958)109
 39. NL 82(165)115
 40. Jb. Amstelodamum 42(1948)36
 41. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 16, aktenr./blz. 111/401
 42. Oud Holland 3(1885)256
 43. Oud Holland 3(1885)256

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5