This page was last updated : 140529.
File size is: 16 k.
Fragment Genealogie Groenhout
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Groenhout,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Groenhout Gen. nr. 3

3a. Adriaen Goossensz Groenhout, geb. vóór ca. 1515, ovl. sept. 1553, filiatie niet bewezen, vermeld in het Gifteboek Rotterdam (1544, 1546), medeeigenaar van Lakenververij De Gulden Boom, verkozen 27-9-1540 en beëdigd 30-10-1540 tot veertigraad van Rotterdam (1540-1553, "obiit Sept. 1553"), tr. vóór 1546 NN.

Lakenververij De Gulden Boom gelegen op Oppert OZ te Rotterdam.[1]
Medeeigenaren zijn o.a. Adriaen Goosensz Groenhout, vroedschap, Jan Eeuwoutsz van der Stock, vroedschap, en Willem Cornelsiz van Muylwijck, vroedschap. Bij de opheffing in 1582 zijn medeeigenaren: de erfgenamen van Adriaen Goosensz Groenhout, van Jan Eeuwoutsz van der Stock en van Willem Cornelsiz van Muylwijck.


Elias Tak

Een verband tussen deze tak en de bovenstaande Adriaen Goossensz Groenhout is vooralsnog niet gevonden

3b. Elias Groenhout, geb. vóór ca. 1525.

COMMENTAAR(¥) Elyas Jansz is borg met huis en erf in het Oesteynde (1542),[6] en 1548. [7]
10e Penning Rotterdam 1561:[8]
Getaxeerd op 20-6-1562 De noordzijde van de Hoochstraet, van het stadhuis tot de Oestpoert, voor en achter op het water:
Elyas Jansz, timmerman betaalt 8£ 16sc.
Elias Jansz belender op het Oosteinde (1551),
Rentebrief van 15 st. op het huis en erf van Elyas Jansz op het Oesteinde d.d. 22-9-1563,[9] en d.d. 27-4-1557.[10]
Weesboek van Rotterdam:[11]
Commer Jansdr, bagijn te Leiden.
8-8-1561 : Simon Mathiisz. heeft diverse rentebrieven ontvangen : 4 lb. hollands op Cornelis Dirixz te Nvewerkerck, d.d. 20-11-1533; 4 lb. hollands op Cornelis Jacobsz te Nyewerkerck, d.d. 4-12-1529. 2 lb. hollands op Cornelis Diricxz te Capelle d.d. 1-1-1598; 25 stuivers op Huych Jansz Broersz te Craelinghe d.d. 28-12-1524. 6 Carolus quldens op Martiin Hevndericxz te Sevenhuysen d.d. 6-3-1544: 3 Carolus guldens op Wouter Pietersz. te Sevenhuysen d.d. 6-12-1545; 15 stuivers op het huis van Cuniera Pouwelsdochter in de Hooftsteeqhe, d.d. 5-2-1547; 15 stuivers op het huis van Cornelis Allertsz. in de Nupoort. d.d. 31-7-1529; 6 Carolus guldens op het huis de Zwan in de Middeldam d.d. 16-7-1552.
6-4-1562: Jan Melis, scheepstimmerman, neemt de brieven onder zich. 8-2-1572: In tegenwoordiqheid van Cornelis Lourisz, Jacob Adriaensz, Jan Heliasz en Enqebrecht Baerntsz, als naaste vrunden verlenen kwiiting van een rentebrief.
15-9-1572: compareren Jan Eliasz, timmerman, Engelbrecht Baerntsz, als vooqden van hun vrouwen, Neeltqen Lauris, huisvrouw van Cornelis Laurisz en Triintqen Aelbrechts, huisvrouw van Jacob Adriaensz. Alle brieven worden gelicht.
Op 1-8-1594 machtigt Jan Eliasz, timmerman, Cornelis Fransz Joncheit, wonend te Sevenhuysen, om zijn zaken waar te nemen. [12]
Op 17-6-1596 machtigt Jan Eliasz, timmerman, voogd/man van Gerritgen Michielsdr, Pieter Goessensz, bode van Bleiswijk, om zaken voor het gerecht of vierschaar waar te nemen. [13]


Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Groenhout --- Generatie 3 ( 17 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Rott. Jb. Reeks 01, 08(1910)98
 2. ANF 1(1883)#23 p1
 3. ANF 1(1883)#23 p1
 4. Rott. Jb. Reeks 01, 03(1892)42
 5. Samuel Lois, Cronycke ofte Korte waere beschryvinge der stad Rotterdam, 's-Gravenhage 1746
 6. OV 36(1981)40 en 235
 1. OV 47(1992)150
 2. OV 40(1985)251
 3. OV 41(1986)117
 4. OV 40(1985)625
 5. OV 26(1971)148
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, aktenr./blz. 203/367
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 5, aktenr./blz. 36/72
 2. OV 26(1971)754
 3. GA Rotterdam, Toegangsnummer: 33.01, Handschriftenverzameling (Rotterdam), nr. 2741
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, aktenr./blz. 144/236
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 326, aktenr./blz. 43/92

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5