This page was last updated : 210904.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Ferreris
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Ferreris,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Ferreris --- Generatie 2 ( 99 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Generale missiven = Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, ⇒ generalemissiven
 1. ⇒ amersfoort3.htm
 2. HCO, toeg.nr. 0029, inv. nr. 287
 3. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-13, d.d. 1608-6-16
 4. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-13, d.d. 1609-5-3
 5. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 f110v
 6. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 f120
 7. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 f278
 8. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f11r
 9. = Luik
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f215r
 11. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f225r
 12. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f 253 v
 13. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f442v
 14. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a003 f153v, en AT 002a003, folio 360 V - 362 V
 15. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f522r
 16. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a003 f138 en f153
 17. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT 002a003, f282 V
 18. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-18, blz. 7v, d.d. 1636-09-15
 19. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 20. GA Amersfoort, Toegangsnummer 0012, Stadsgerecht Amersfoort
 21. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a003 f281
 22. Nav. 62(1913)113
 23. HUA, ONA Utrecht, arch.nr. 34-4, Nots. G. Van Waey, inv.nr. U019a013, akte nr. 92
 24. HUA, toeg.nr. 725 Gereformeerd Burgerweeshuis, inv.nr. 495
 25. ⇒ amersfoort3.htm
 26. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 27. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 28. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 29. GA Amsterdam, ONA, Nots. Joannes Weer, gecit. in Hasselt Historiael 27(2010)29
 30. zie ook Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 31. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 32. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 33. GN 30(1975)126
 34. Nav. 41(1891)452
 1. GN 30(1975)126
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f167v
 3. GA Den Haag, Oud archief van de gemeente 's-Gravenhage, Archiefnummer:0350-01, Inventarisnummer:5794
 4. GA Leiden, Toegang: 25: Inventaris van het archief van de Bank van Leening, nv. nr. 2529
 5. HUA, Arch nr. 709, Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, etc., inv.nr. 1196
 6. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 7. ONA Rotterdam, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 333, akte nr. 190, blz. 401
 8. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 77v-78r
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT008 a001, f98 R
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv.nr. AT008 a001, folio 99 R
 11. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT008 a001, f100 R
 12. HUA, toeg.nr. 702 Stadsbestuur van Utrecht, inv.nr. 2082
 13. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman, inv.nr. U75a1, aktenr. 437, d.d. 06-07-1674
 14. GN 30(1975)126
 15. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 77v-78r
 16. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 17. Tresoar, Familie Adema, Sneek, inv. nr. 318-01, nr. 11
 18. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 19. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 20. Jb. CBG 31(1977)70
 21. Jb. CBG 26(1972)202
 22. Jb. CBG 31(1977)70
 23. Jb. CBG 31(1977)70
 24. Jb. CBG 31(1977)67
 25. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 26. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 27. Jb. CBG 31(1977)67
 28. GA Utrecht, ONA Nots. Houtman. nr. 206/34, fol. 80, gecit. in JBb. CBG 26(1972)206
 29. Jb. CBG 31(1977)67
 30. Jb. CBG 46(1992)131
 31. Jb. CBG 31(1977)67
 32. Jb. CBG 31(1977)67
 33. Jb. CBG 31(1977)67
 34. Jb. CBG 31(1977)67
 1. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT008 a001, f100 R
 2. R.A. Leeuwarden. Bijlagen Civ. Sententies nr. 223-30, gecit in in JBb. CBG 26(1972)206
 3. Jb. CBG 46(1992)132
 4. Jb. CBG 31(1977)67
 5. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 6. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis 1591-1811, Franeker 1972
 7. Jb. CBG 31(1977)67
 8. Jb. CBG 31(1977)67
 9. RA Leeuwarden, Weesboek Sneek W/33, fol. 187, gecit. in Jb. CBG 31(1977)67
 10. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 11. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 12. Romein, l.c.
 13. GN 48(1993)535
 14. NL 99(1896)186
 15. Jb. CBG 39(1985)147
 16. Nav. 45(1985)187
 17. Jb. CBG 39(1985)147
 18. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 2, akte nr. 176, blz. 260
 19. GA Leiden, 501A - Stadsarchief van Leiden 1574-1816, 1.2.2.01.06 Bank van Lening, nr. 2523
 20. ⇒ www.dbnl.org
 21. GA Leeuwarden, Hypotheekboeken, Aktenummer: gg003-120a
 22. GA Leeuwarden, Hypotheekboeken, Aktenummer: gg003-136a
 23. GA Leiden, Toegang: 25: Inventaris van het archief van de Bank van Leening, inv. nr. 2529
 24. Delfland, jg. 4, no. 2, maart 1995
 25. GA Leiden, ORA, Getuigenisboek J. fol. 42 vso., gecit. in Jb. CBG 16(1962)185
 26. ONA Rotterdam, Nots. Jan van Aller Az, inv. nr. 91, akte nr. 47, blz. 111
 27. Nav. 36(1886)449
 28. 40(1890)467
 29. ONA Rotterdam, Nots. Jan van Aller Az, inv. nr. 97, akte nr. 85, blz. 200 en 86/202
 30. ⇒ www.rkd.nl
 31. ⇒ www.rkd.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3