This page was last updated : 130621.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Staphorst(ius)
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Staphorst(ius),
version 1.2,
Muiden, 2009.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Ferreris --- Generatie 2 ( 92 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ amersfoort3.htm
 2. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-13, d.d. 1608-6-16
 3. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-13, d.d. 1609-5-3
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 f110v
 5. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 f120
 6. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 f278
 7. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f11r
 8. = Luik
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f215r
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f225r
 11. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f 253 v
 12. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f442v
 13. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a003 f153v, en AT 002a003, folio 360 V - 362 V
 14. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f522r
 15. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a003 f138 en f153
 16. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT 002a003, f282 V
 17. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-18, blz. 7v, d.d. 1636-09-15
 18. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 19. GA Amersfoort, Toegangsnummer 0012, Stadsgerecht Amersfoort
 20. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a003 f281
 21. Nav. 62(1913)113
 22. ⇒ amersfoort3.htm
 23. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 24. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 25. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 26. GA Amsterdam, ONA, Nots. Joannes Weer, gecit. in Hasselt Historiael 27(2010)29
 27. zie ook Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 28. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 29. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 30. GN 30(1975)126
 31. Nav. 41(1891)452
 1. GN 30(1975)126
 2. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT002 a002 f167v
 3. GA Den Haag, Oud archief van de gemeente 's-Gravenhage, Archiefnummer:0350-01, Inventarisnummer:5794
 4. GA Leiden, Toegang: 25: Inventaris van het archief van de Bank van Leening, nv. nr. 2529
 5. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 6. ONA Rotterdam, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 333, akte nr. 190, blz. 401
 7. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT008 a001, f98 R
 8. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv.nr. AT008 a001, folio 99 R
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT008 a001, f100 R
 10. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman, inv.nr. U75a1, aktenr. 437, d.d. 06-07-1674
 11. GN 30(1975)126
 12. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 13. Tresoar, Familie Adema, Sneek, inv. nr. 318-01, nr. 11
 14. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 15. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 16. Jb. CBG 31(1977)70
 17. Jb. CBG 26(1972)202
 18. Jb. CBG 31(1977)70
 19. Jb. CBG 31(1977)70
 20. Jb. CBG 31(1977)67
 21. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 22. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 23. Jb. CBG 31(1977)67
 24. GA Utrecht, ONA Nots. Houtman. nr. 206/34, fol. 80, gecit. in JBb. CBG 26(1972)206
 25. Jb. CBG 31(1977)67
 26. Jb. CBG 46(1992)131
 27. Jb. CBG 31(1977)67
 28. Jb. CBG 31(1977)67
 29. Jb. CBG 31(1977)67
 30. Jb. CBG 31(1977)67
 31. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT008 a001, f100 R
 1. R.A. Leeuwarden. Bijlagen Civ. Sententies nr. 223-30, gecit in in JBb. CBG 26(1972)206
 2. Jb. CBG 46(1992)132
 3. Jb. CBG 31(1977)67
 4. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 5. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis 1591-1811, Franeker 1972
 6. Jb. CBG 31(1977)67
 7. Jb. CBG 31(1977)67
 8. RA Leeuwarden, Weesboek Sneek W/33, fol. 187, gecit. in Jb. CBG 31(1977)67
 9. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 10. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 11. Romein, l.c.
 12. GN 48(1993)535
 13. NL 99(1896)186
 14. Jb. CBG 39(1985)147
 15. Nav. 45(1985)187
 16. Jb. CBG 39(1985)147
 17. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 2, akte nr. 176, blz. 260
 18. GA Leiden, 501A - Stadsarchief van Leiden 1574-1816, 1.2.2.01.06 Bank van Lening, nr. 2523
 19. ⇒ www.dbnl.org
 20. GA Leeuwarden, Hypotheekboeken, Aktenummer: gg003-120a
 21. GA Leeuwarden, Hypotheekboeken, Aktenummer: gg003-136a
 22. GA Leiden, Toegang: 25: Inventaris van het archief van de Bank van Leening, inv. nr. 2529
 23. Delfland, jg. 4, no. 2, maart 1995
 24. GA Leiden, ORA, Getuigenisboek J. fol. 42 vso., gecit. in Jb. CBG 16(1962)185
 25. ONA Rotterdam, Nots. Jan van Aller Az, inv. nr. 91, akte nr. 47, blz. 111
 26. Nav. 36(1886)449
 27. 40(1890)467
 28. ONA Rotterdam, Nots. Jan van Aller Az, inv. nr. 97, akte nr. 85, blz. 200 en 86/202
 29. ⇒ www.rkd.nl
 30. ⇒ www.rkd.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3