This page was last updated : 160812.
File size is: 4 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Cabeljau --- Generatie 2 ( 89 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 2. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 3. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 4. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 5. Amstelodamum 10(1923)33
 6. NL 79(1962)68
 7. Uit Leiden blz. 198v, reg. F, d.d. 7-8-1577, mededeling door M. van der Tas, 2009
 8. uit Leiden reg. G, f. 118, d.d. 4-3-1579, mededeling door M. van der Tas, 2009
 9. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 10. Amstelodamum 10(1923)33
 11. De Waag 14-3-1940
 12. De Waag 14-3-1940
 13. De Waag 14-3-1940
 14. Jan Hendrik Hessels, Ecclesiae londino-batavae archivum, Vol. III, Cambridge, 1897, ⇒ ecclesiaelondino31austuoft
 15. Hof van Holland 1055/157, d.d. 9-9-1562, geciteerd door Maarten van der Tas, 2014
 16. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 14 en 15
 17. GA Leiden, ONA, Nots. Salomon Lenaertsz van der Wurt, Archiefnr. 506, inv. nr. 9, akte nr. 180
 18. H.P. Ros en D.M. van Eck, Het kervenregister en de volkstelling van Leiden 1581, RU Leiden, 1996, ⇒ easy.dans.knaw.nl
 19. Mededeling M. van der Tas, 2009
 20. RAL, ONA Leiden, Nots. Salomon Lenaertsz van der Wurt, Archiefnr. 506, inv. nr. 11, akte nr. 004
 21. Ref. AANVULLEN
 22. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79
 23. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Leiden, 1977
 24. zie ook NL 79(1962)26
 25. NNBW
 26. K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid Nederland
 27. NL 79(1962)26
 28. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, Leiden, 1977
 29. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. 6619, f360v
 30. NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 3989, f69, Bevolkings Reg.1581, fol.140 vso
 1. Bijzonderheden: Bevolkings Reg.1581, fol.140 vso
 2. NNBW, dl. 1, ⇒ www.dbnl.org
 3. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 4. De acta der Nationale Synode te 's Gravenhage, 20 Juni-1 Augustus 1586, ⇒ kerkrecht.massa.netivity.nl
 5. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 6. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 7. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 349v
 8. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16
 9. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 125, akte nr. 096
 10. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 144, akte nr. 024
 11. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 127v
 12. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 174v en f 204, 205, 205v
 13. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 202v
 14. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 477
 15. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 132, akte nr. 125
 16. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 134, akte nr. 055,56
 17. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 139, akte nr. 155
 18. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 139, akte nr. 143, en 046
 19. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan van Kuyck, Archiefnr. 506, inv. nr. 121, akte nr. 019,32
 20. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 430, akte nr. 099
 21. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 433, akte nr. 129
 22. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 439, akte nr. 135
 23. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 445, akte nr. 061
 24. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 446, akte nr. 150 en 266
 25. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 469v
 26. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 469v
 27. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17
 28. RAL, ONA Leiden, Nots. Pieter Joosten Warmont, Archiefnr. 506, inv. nr. 364, akte nr. 036
 29. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 257/411
 30. Nav. 38(1688)104
 1. Jb. OV (1955)113
 2. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 3. Nav. 24(1874)#23
 4. ⇒ www.dominees.nl
 5. A. Fris, Inventaris van de archieven behorend tot het 'Oud Synodaal Archief' van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-1816, 1991
 6. Jb. OV (1955)113
 7. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, dl. 5
 8. W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, deel I, pagina 143
 9. Knuttel, Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700, dl. 1, p149, 's-Gravenhage, 1908
 10. ⇒ 6000000010359467204
 11. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 12. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 15
 13. ORA Zoeterwoude inv. nr. 48, nr. 94 folio 43v. d.d. 25-06-1592
 14. ORA Zoeterwoude inv. nr. 48, nr. 181 folio 75v., d.d. 22-2-1593
 15. ORA Schiedam, inv. nr. 714, f117v, d.d. 30-12-1601
 16. GA Leiden, ORA, Getuigenisboeken, inv. nr. 79
 17. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 480v
 18. ONA Rotterdam, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, Aktenummer/Blz. 185/246
 19. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 20. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: A-89
 21. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: C-14 vso
 22. Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 23. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16
 24. Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795, 's-Gravenhage, 1910
 25. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 539
 26. GA Leiden, Volkstelling 1581, inv.nr. 1289, f 102v
 27. Wap 7(1903)491
 28. GA Leiden, Volkstelling 1581, inv.nr. 1289, f 120
 29. GA Den Haag, 0203-01 Kerkeraad van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 5.1 Index ingekomen attestaties, 1576-1620 (inv.nr. 262) p81

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5