This page was last updated : 130809.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 8
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 8

8a. Wijnand Antonij Berghuis, geb. Hellevoetsluis 17-6-1810, ovl. Wageningen 5-5-1876, luitenant ter zee 2e klasse (1840, 1841), oficier bij de Koninklijke Marine (1842), militair (1849), gepensionneerd kapitein luitenant ter zee (1861..1876), woont te Wageningen (1849..1873), tr. Middelburg 30-4-1840[1] Johanna Anna Antoinetta de Stoppelaar, geb. Middelburg 1-2-1813, ovl. Wageningen 14-7-1868, particuliere (1840, 1841), dr. van Pieter de Stoppelaar, wijnkoper, wethouder van Middelburg, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland,[2] en Jacomina Cornelia Johanna van der Hucht.


Dagvaarding van Wijnand Antonie Berghuis (..-na 1867)) in het Algemeen Handelsblad d.d. 14-01-1873
klik op plaatje(s) om te vergroten

8b. Dr. Hendrik Jacob Berghuis (van Woortman), geb. Wildervank 20-5-1815, ovl. Heerde 18-3-1855 ("na eene landurige sukkeling"[5], laat 7 kinderen na), ingeschreven als student aan de Universiteit van Groningen 3-9-1833,[6] promoveert aldaar in 1839 in de geneeskunde op een dissertatie getiteld Diss. de ratione, qua medicina tum veteriori tum recentiore tempore in civitate Groningana est factitata,[7] medicinae doctor te Wageningen, daarna te Zutphen, en Heerde (1855), woont te Wageningen (1840), tr. Zutphen 25-5-1840[8] Sara Helena Hesselink, geb. Zutphen 1-1-1816, ovl. Wageningen 27-8-1885, reist in mei 1876 als Mevr. Wed. Berghuis van Woortman, geb. Hesselink met dochter (welke?) op het s.s. Koning der Nederlanden van het Nieuwediep naar Batavia,[9] dr. van Willem Frederik Hesselink, particulier en wijnhandelaar, en van Sara Helena Hoffman. Zij wonene op Molenbeke bij Heerde (1855).


Advertentie in De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad d.d. 6-6-1874 voor een reis met het s.s. Minister Fransen van de Putte onder gezagvoerder Wijnand Anthonie Berghuis van Woortman (1841-1890). Advertentie in de Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie d.d. 31-1-1879 waarin Wijnand Anthonie Berghuis van Woortman (1841-1890), aankondigt geen schulden meer te zullen betalen die zijn gemaakt door zijn ex-vrouw Jeanne Josephine Pierard.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertententie in de Java-bode d.d. 24-6-1891 voor de veiling van de inboedel van de wed. Berghuis van Woortman geb. Kusky.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 8 ( 38 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. zie ook NP 71(1987)352
 2. NP 71(1987)352
 3. zie ook )pregte Haarlemsche Courant d.d.05-11-1861
 4. Opregte Haarlemsche Courant d.d. 08-09-1853
 5. Groninger courant, d.d. 23-03-1855
 6. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 7. Register van Academische Dissertatien en Oratien, Maatsch. Ned. Letterkunde, Leiden, 1868
 8. zie ook NL 3(1885)84
 9. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 15-05-1876
 10. RA 1896
 11. Opregte Haarlemsche Courant, d.d. 08-06-1841
 12. NA 1891
 13. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 29-10-1890
 1. P.C. Bloys van Treslong Prins, Gen. en Her. gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, dl. II, Batavia, 1935
 2. ⇒ kranten.kb.nl passim
 3. Java-bode d.d. 03-07-1883
 4. NA 1873
 5. NA 1880
 6. AL 1856
 7. Ind. Nav. 12(1999)50
 8. Java-bode d.d. 02-05-1881
 9. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 29-03-1893
 10. Opregte Haarlemsche Courant, d.d. 18-06-1842
 11. Het nieuws van den dag d.d. 02-12-1881
 12. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 24-06-1912
 13. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 18-03-1876
 1. Java-bode d.d.19-11-1880
 2. zie ook NP 75(1991)197
 3. Opregte Haarlemsche Courant, d.d. 20-01-1846
 4. NA 1872
 5. Java-bode d.d. 20-01-1873
 6. Java-bode d.d. 11-01-1870
 7. Java-bode d.d. 9-3-1870
 8. NA 1873
 9. Algemeen Handelsblad, 11-05-1927
 10. zie ook NL 4(1886)7
 11. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 25-05-1899
 12. Het nieuws van den dag : kleine courant 01-08-1904

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9