This page was last updated : 130809.
File size is: 28 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 9
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 9

9a. Dr. Willem Frederik Berghuis van Woortman, geb. Wageningen 15-6-1842[1] , ovl. Semarang 17-10-1881 ("aan de cholera" [2] , kwekeling bij de Geneeskundige Dienst der Land- en Zeemacht,[3] vertrekt in november 1863, als officier van gezondheid, oud 21 jaar van Utrecht naar Batavia[4] reist met het schip Dordrecht van Rotterdam naar Batavia od Soerabaja.[5] benoemd bij de Geneeskundige Dienst van Sumatra's Westkust (1864),[6] overleeft een moordaanslag door een Chinese gevangene (1865), moet zich gereedmaken voor een tocht met het 14de Bataljon Infanterie vanuit Soerabaja naar Bali (1868),[7] vertrekt in feb. 1870 met het s.s. Koningin Sophia naar Billiton, Pontianak en Singkawang,[8] vertrekt in mei 1873, met echtgenote en 1 kind (welk?), met het s.s. Batavia van Billiton, Pontianak en Singkawang naar ...,[9] treedt op als voogd van de minderjarige kinderen van (zijn schoonavder) wijlen de heer Adrianus Bartholomeus Dezentjé te Soerakarta (1874),[10] officier van gezondheid der 3e kl. (1864-1868), der 2de kl. (1868-1875) bij het garnizoen te Bojolali , der 1e kl. (1875-1881), krijgt in mei 1881 twee jaar verlof naar Nederland wegens 15 jaren onafgebroken dienst in NOI,[11] heeft een relatie met de inlandse vrouw Sico, ovl. vóór 1892, en tr. Soerakarta 10-1-1870[12] Josephine Dézentjé, geb. Soerakarta 14-9-1852[13] , ovl. Salatiga 21-4-1893 ("na een langdurig en smartelijk lijden")[14] , houdt kostkinderen in Salatiga (1884), hotelhoudster van het hotel Montanari te Oenarang (..-1891), verkoopt een huis te Ambawara, wijk L.a. W. (1891),[15] dr. van Adrianus Bartholomeus Dezentjé, landhuurder te Soerakarta en lid van de Nederlandsch Indische Maatschappij van Nijverheid aldaar, en de Javaanse vrouw Kamsih.

Verslag in de NRC d.d. 9-8-1865 betreffende de mislukte moordaanslag op Willem Frederik Berghuis van Woortman (1841-1881) op 7-6-1865 te Makasser. Advertentie in De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad d.d. 23-4-1884, van Josephine Dézentjé, wed. Berghuis van Woortman voor haar kosthuis Salatiga.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad d.d. 03-06-1890, voor het hotel Montanari van Josephine Dézentjé, wed. Berghuis van Woortman te Oengaran. Aanbevelingsadvertentie in de De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad d.d. 11-12-1890, voor het hotel Montanari van Josephine Dézentjé, wed. Berghuis van Woortman te Oengaran.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 18-11-1916 betreffende het 25-jarig huwelijksfeest van Louis Jacobsz (1866-1924) en Sara Helena Elisabeth Berghuis van Woortman (1873-..).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in De Indische courant d.d. 12-1-1924 voor de veiling van inboedel van Wijnandine Antoinette Wilhelmina Berghuis van Woortman.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Bericht in Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 27-3-1929 t.g.v. het 25-jarig dienstverband van Johannes Frederikus Cooke (1874-1947) bij Levensverzekering Mij. Arnhem in NOI.
klik op plaatje(s) om te vergroten

9b. Herman Gijsbert Berghuis van Woortman, geb. Wageningen 1848, ovl. Arnhem 19-5-1910 ("plotseling"), toegelaten als leerling bij de opleiding voor telegrafie te Utrecht (1868),[53] telegrafist 3de kl. (1874) en 2de kl. (1877) bij het postkantoor te Zwolle, telegrafist 2de kl. bij het postkantoor te 's-Gravenhage op het Binnenhof (1878).[54] directeur van het PTT kantoor te Lochem (1879..1889), en te Renkum (1889-1901),[55] woont te Zutphen (1868), tr. Lochem 15-7-1880 Joanna Clasina Geerlighs, geb. Waspik 1854/55, ovl. Brummen 15-9-1949, vestigt zich, komend uit Arnhem, in mei 1928 te Oosterbeek Utrechtseweg 30, en vertrekt vandaar in sept. 1928 naar Aylvalaan 20 te Maastricht,[56] [57] woont te Arnhem (1941), dr. van Hendrik Geerlighs, rijksontvanger, en Joanna Hagoort. Zij wonen te Lochem (1882), Renkum (1890), Beverwijk (1902).


Referenties van de gegevens van generatie 9 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 9 ( 63 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Opregte Haarlemsche Courant, d.d. 18-06-1842
 2. Het nieuws van den dag d.d. 02-12-1881
 3. NA, Archief Inspecteur-Generaal van de Geneeskundige Dienst der Land- en Zeemacht, inv. nr. 234
 4. Ind. Nav. 2(1988)120
 5. Algemeen Handelsblad d.d.23-11-1863
 6. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage d.d. 05-06-1864
 7. Java-bode d.d. 09-09-1868
 8. Java Bode d.d. 09-02-1870
 9. Java-bode d.d. 17-05-1873
 10. De locomotief d.d. 03-09-1874,
 11. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 10-05-1881
 12. NA 18171
 13. AL 1856
 14. zie ook De locomotief 24-04-1893
 15. De locomotief d.d. 27-02-1891
 16. ⇒ wc16_370.html
 17. NA 1873
 18. Algemeen Handelsblad d.d. 24-02-1923
 19. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 07-09-1915
 20. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d 25-05-1916
 21. BP 10
 22. BP 12
 1. De Sumatra post d.d. 29-07-1936
 2. De Indische courant d.d. 31-01-1928
 3. NA 1874
 4. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 29-12-1924
 5. NP 34(1948)39
 6. NA 1876
 7. Algemeen Handelsblad d.d. 20-07-1900
 8. Algemeen Handelsblad d.d. 08-06-1903 en 22-7-1903
 9. NA 1880
 10. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 31-05-1926
 11. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 19-06-1902
 12. BP 10
 13. Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, d.d.19-08-1947
 14. zie ook Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, d.d. 02-02-1903
 15. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 08-10-1934
 16. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 14-11-1934
 17. De Telegraaf d.d. 23-11-1989
 18. zie ook Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 07-10-1904
 19. Bataviaasch nieuwsblad d.d. 03-05-1938
 20. De nieuwe koerier d.d. 24-08-1943
 21. Algemeen Handelsblad d.d. 05-02-1906
 22. Bataviaasch nieuwsblad d.d. 03-05-1938
 1. ⇒ www.japansekrijgsgevangenkampen.nl
 2. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 09-05-1922
 3. De nieuwe koerier d.d. 24-08-1943
 4. Algemeen Handelsblad, 16-09-1931
 5. De Indische courant d.d. 10-08-1931
 6. ⇒ www.japanseburgerkampen.nl
 7. zie ook Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, d.d. 26-02-1920
 8. De nieuwe koerier d.d. 24-08-1943
 9. Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad d.d. 30-07-1868
 10. Res. Alm.
 11. Res. Alm
 12. Bev. Reg. Renkum
 13. Limburger koerier d.d. 15-09-1928
 14. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 27-05-1882
 15. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 27-02-1902
 16. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 28-07-1892
 17. Limburger koerier d.d. 03-03-1941
 18. Het Vaderland d.d. 12-04-1934
 19. Het Vaderland 17-11-1934

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 10
Back to previous
generation 8
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9