This page was last updated : 130809.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 7
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 7

7a. Jacobus Lambertus Berghuis, geb./ged. Amersfoort geref. 22/28-11-1780, ovl. Batavia begin aug. 1818, is als Lambertus Berghuis Contribuant in het excercitiegenootschap Voor Stad, Land en Vrijheid te Amersfoort (1783),[1] (kennelijk al op driejarige leeftijd door zijn vader lid gemaakt!), zeeofficier (1816), luitenant ter zee (1817), opper luitenant ter Zee 1e kl. (1818), tr. vóór 1810 Isabella Clara Zoetaart, geb. 1785/86, ovl. na 1819, woont te Amsterdam (1819, 1834).

Overlijdensadvertentie in de Opregte Haarlemsche Courant d.d. 16-3-1819 van Jacobus Lambertus Berghuis (1780-1819).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 30-1-1817 verstrekt Jacobus Lambertus Berghuis, luitenant ter zee aan boord van Zijne Majesteits schip De Tromp gedestineerd naar de OostIndien op thans liggende binnen het dok te Vlissingen, een volmacht aan deszelfs broeder den heer Wijnandt Atonij Berghuis van Woortman, notaris wonende te Wildervank. [2]

7b. Dr. Mr. Wijnand Anthony Berghuis (van Woortman), geb./ged. Amersfoort geref. 11/1-1-1787, ovl. Wildervank 16-2-1823 ("aan eene slepende ziekte"[3]), ingeschreven als student aan de Universiteit van Groningen 11-9-1804 ("Wijnand Antoni Berghuis van Woortman", Amersfoordiensis), promoveert aldaar op 22-6-1808 in de rechten op een dissertatie getiteld Catalogus locorum in Digestis obviorum, ubi occurrunt vocabula natura, naturale, naturaliter ("Wynandus Antonius Berghuis van Woortman, Amersfordiensis"),[4] afkomstig van Amersfoort (1810), notaris (benoemd bij Keizerlijk Decreet d.d. 17-4-1812) te Wildervank (1812-1823),[5] otr. Groningen 30-6-1810 (met attestatie van Veendam), otr./tr. Veendam/Wildervank 1-7/3-8-1810 Magdalena Catharina de Blecourt, geb. Coevorden 20-12-1789, ovl. Beerta 25-12-1834, afkomstig van Wildervsnk (1810), dr. van Johannes de Blécourt, magazijnmeester, en Wobbina Catharina van Trojen. Zij hertr. Wildervank 7-3-1827 Ds. Melchior Corstius, geb. Velp/Rheden 11-10-1774, ovl. Beerta 15-4-1844, wednr. van Abigael van Giffen, predikant (1827, 1842), te Sellingen(1797-1798), Cirkwerum (1798-1801), Stedum(1801-1815), Beerta (1815-..), zn. van Ds. Melchior Corstius, predikant te Gorinchem, en Maria Aleijda van Wijhe. Ds. Melchior Corstius hertr. Midwolda 28-4-1842. Johanna Quintina Bebing(h), geb. Wetsinge (gem. Adorp) 1794/95. Stedum 17-1-1869. dr. van Johannes Bebing, advocaat, en Cornelia Theodora Cleveringa.

In feb-maart 1838 worden verkocht uit de nalatenschappen van Wijnand Anthony Berghuis van Woortman (notaris te Wildervank) ovl. Wildervank 16-02-1823, en Elisabeth Magdalena Kolff ovl. Veendam 24-08-1833, wed. van wijlen Hendrik Berghuis, Schepen der stad Amersfoort, te Barneveld de kapitale boerenhofstede Klein Havikhorst (huis nr. 335), te Renswoude de kapitale boerenhofstede De Hoope met wei- en bouwland, o.a. aan het Lagewegje, en met boschland, te Woudenberg bouw- en weiland omtrent De Holevoet, vanouds genaamd het Holevoeterland. [6]

Referenties van de gegevens van generatie 7 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 7 ( 9 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  1. Nav. 98(1960)44
  2. GA Vlissingen, NA Vlissingen, toeg.nr. 137, inv. nr. 523, Nots. Abraham van der Swalme, akte nr. 16
  3. Groninger courant d.d. 21-02-1823
  4. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
  1. Groninger Archieven, nr. 117 Notarissen te Wildervank
  2. Archief Eemland, Nots. J. Schijvliet AT 057a033 passim
  3. Res. Alm.
  4. Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, inv. nr. 3 Gemeente Nieuweschans, 1808-1989
  1. Groninger courant, d.d. 23-03-1855

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 8
Back to previous
generation 6
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9