This page was last updated : 130130.
File size is: 80 k.
Genealogiën in Arva
Generatie 3
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogiën in Arva,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Genealogiën in Arva Gen. nr. 3

1. Pafcik.

De herkomst van de familie Pafcik is vooralsnog onbekend. De oorsprong moet vermoedelijk in Namestovo gezocht worden, waarvandaan een flink aantal naamdragers naar de USA emigreren (zie onderstaand Fragment Pafcik ). In de Volkstelling van Namestovo 1715 komen voor Martinus Pafcsik, Thomas Pascsik, Andreas Pavfcsik, mogelijk voorouders.
Pafcik

1a. Ignatz Pafcik, geb. Slovakia 1873, tr. 1o voor 1903 Marie NN, tr. 2o voor 1914 Emma NN, geb. Slovakia 1880/81.

Op 23-12-1903 arriveerden in New York aan boord van het schip Blücher uit Hamburg, Ignatz Pafcik, boer, 30 jaar oud, en zijn vrouw Marie Pafcik, 28 jaar oud, beider nationaliteit : Hongaars / Magyar, laatste woonplaats Lieto Sxt likloi (?). Hun bestemming is ...str. 16 New York, waar hun oom Maty Trabelik woont. [1]
USA 1920 Federal Census:
Ignatz Pafcik, geb. Slovakia, oud 46 jaar, en zijn vrouw Emma Pafcik, geb. Slovakia, oud 39 years, wonend in Essex, New Jersey, met 2 kinderen Julia Pafcik (6), Louis Pafcik (4, 3m).
  Uit dit huwelijk:
 • a. Julia Pafcik, geb. New Jersey 1913/14.
 • b. Louis Pafcik, geb. New Jersey 1915/16.

1b. Stefan Pafcik, geb. 1879/80, tr. vóór 1921 NN.

Op 4-10-1921 vertrekt Stefan Pafcik, 41 jaar, vleesmeester, gehuwd, and laatst wonend in Elizabeth NJ USA, Amerikaans staatsburger, uit Bremen aan boord van het schip Princess Matoika met bestemming New York[2]
Op 15-10-1921 arriveerde in New York aan boord van het schip Princess Matoika uit Bremen, Stefan Pafcik, 41 jaar oud, gehuwd, Amerikaans staatsburger, laatste woonplaats 22 Pine Street, Elisabeth, NJ, USA. [3]

1c. Pavel Pafcik, woont te Turoluka (1907), tr. Anna NN, geb. Turoluka (H) 1874/75.

Op 10-11-1907 arriveerde in New York aan boord van het schip Wittekind uit Bremen, Anna Pafcik, geb. Turoluka, Hongarije, 32 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Hongaars, laatste woonplaats Turoluka, Hongarije, waar haar echtgenoot Pavel Pafcik woont. Haar bestemming is 26 ... Northhampton, Mass. waar haar (brother in law?) Yurik Elisabeth woont. [4]

1d. Verona Pafcsik, geb. 1881/82, afkomstig van Namestovo.

Op 22-6-1899 arriveerde in New York aan boord van het schip Trave uit Bremen, Verona Pafcsik, zonder beroep, 17 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Hongaars, Roetheens, laatste woonplaats Nameszto. Haar bestemming is Port Chester, waar haar zuster woont. [5]

Pafcik

1a. Ignatz Pafcik, geb. Slovakia 1873, tr. 1o voor 1903 Marie NN, tr. 2o voor 1914 Emma NN, geb. Slovakia 1880/81.

Op 23-12-1903 arriveerden in New York aan boord van het schip Blücher uit Hamburg, Ignatz Pafcik, boer, 30 jaar oud, en zijn vrouw Marie Pafcik, 28 jaar oud, beider nationaliteit : Hongaars / Magyar, laatste woonplaats Lieto Sxt likloi (?). Hun bestemming is ...str. 16 New York, waar hun oom Maty Trabelik woont. [6]
USA 1920 Federal Census:
Ignatz Pafcik, geb. Slovakia, oud 46 jaar, en zijn vrouw Emma Pafcik, geb. Slovakia, oud 39 years, wonend in Essex, New Jersey, met 2 kinderen Julia Pafcik (6), Louis Pafcik (4, 3m).
  Uit dit huwelijk:
 • a. Julia Pafcik, geb. New Jersey 1913/14.
 • b. Louis Pafcik, geb. New Jersey 1915/16.

1b. Stefan Pafcik, geb. 1879/80, tr. vóór 1921 NN.

Op 4-10-1921 vertrekt Stefan Pafcik, 41 jaar, vleesmeester, gehuwd, and laatst wonend in Elizabeth NJ USA, Amerikaans staatsburger, uit Bremen aan boord van het schip Princess Matoika met bestemming New York[7]
Op 15-10-1921 arriveerde in New York aan boord van het schip Princess Matoika uit Bremen, Stefan Pafcik, 41 jaar oud, gehuwd, Amerikaans staatsburger, laatste woonplaats 22 Pine Street, Elisabeth, NJ, USA. [8]

1c. Pavel Pafcik, woont te Turoluka (1907), tr. Anna NN, geb. Turoluka (H) 1874/75.

Op 10-11-1907 arriveerde in New York aan boord van het schip Wittekind uit Bremen, Anna Pafcik, geb. Turoluka, Hongarije, 32 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Hongaars, laatste woonplaats Turoluka, Hongarije, waar haar echtgenoot Pavel Pafcik woont. Haar bestemming is 26 ... Northhampton, Mass. waar haar (brother in law?) Yurik Elisabeth woont. [9]

1d. Verona Pafcsik, geb. 1881/82, afkomstig van Namestovo.

Op 22-6-1899 arriveerde in New York aan boord van het schip Trave uit Bremen, Verona Pafcsik, zonder beroep, 17 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Hongaars, Roetheens, laatste woonplaats Nameszto. Haar bestemming is Port Chester, waar haar zuster woont. [10]

Volkstelling Namestovo 1715
In 1715 werd in Hongarije de eerste nationale volkstelling gehouden. Het doel was de belastingheffing te vergemakkelijken. Vrijgesteld waren de personen van adellijke families en hun huizen.[11]
In de lijst van Namestovo werden de volgende personen vermeld:

Paulus Serenyak -- Romanus Zacsik -- Jacobus Kraszulya/Krasuľa -- Martinus Sztancsek/Stančík -- Andreas Belka -- Mathias Cservienka/Červenka -- Michael Siposs/Šipoš -- Martinus Krsak/Kršák -- Martinus Tomkolcsik/Tomovčík -- Andreas Zarustyak -- Joannes Zacsik -- Andreas Zarustyak -- Thomas Frastya -- Paulus Kubiricsak/Kubiridžák -- Joannes Szopcsak/Sobčák -- Georgius Kubiricsák/Kubiridžák -- Andreas Danielacsik -- Michael Jurinak/Juriňák -- Joannes Simrak -- Michael Kocsutyak -- Michael Motastyak -- Thomas Kubany -- Mathias Hapanesik -- Andreas Hrcska -- Jacobus Mikusicsak/Miklušičák -- Andreas Kubiricsak/Kubiridžák -- Joannes Kovács/Kováč -- Andreas Madlenak/Madleňák -- Michael Kadlecsik -- Joannes Ulicsny -- Mathias Szpircsak -- Michael Gencsik -- Thomas Pascsik -- Mathias Gemzik -- Jacobus Drobnik -- Georgius Gyardlik -- Michael Gemzik -- Adamus Choly/Holý -- Adalbertus Czklar -- Michael Chamula -- Martinus Svecz -- Paulus Svecz -- Sebastianus Kubiriczak/Kubiridžák -- Andreas Motostik -- Thomas Czepik -- Andreas Pavfcsik -- Mathias Huszarcsik -- Thomas Tomasicza -- Simon Hrabek -- Michael Kolada/Koľada -- Andreas Gymnak -- Martinus Pafcsik -- Georgius Hrobarik -- Andreas Szlepcsak -- Georgius Medviedik -- Martinus Durkalik -- Georgius Krupcsik -- Martinus Szmatana -- Mathias Kalamuka -- Adalbertus Bracha

Nog te plaatsen Pavcsik


I geb. voor 1725


Catharina Pavcsik, geb. 1703/04, ovl./beg. Namestevo 26-12-1778 (oud 73 jaar "sacr. provisa"), woont te Namestovo (1778).

Ia. Andreas Pavcsik, geb. 1711/12, ovl./beg. Namestovo 4-6-1798 ("viduus Andreas Pavcsik, 86 anni, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1798), tr. NN, ovl. vóór 1798. Hij is mogelijk identiek met Andreas Pavcsik, tr. vóór 1725 Susanna NN.II geb. 1725-1750


IIa. Andreas Pavcsik, ged. RK Zilina (district Zilina) 6-1-1725, verm. identiek met Andrea(s) Pavcsik (Pavczika), geb. vóór ca. 1735, tr. vóór 1758 Zophia NN.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Veronica Asskany, ged. RK Namestovo 2-10-1796, ovl. jong?
  • 2. Veronica Asskany, geb. 1805/06, ovl./beg. Namestovo 18-5-1807 ("infans Veronica Asskany Andreae anni 1½).
 • c. Zophia Pavczika, ged. RK Namestovo 26-3-1765.
 • d. Stephanus Pavcsik, ged. RK Namestovo 6-8-1767.

IIb. Paulus Pavcsik, geb. 1733/34, wednr. van Namestovo (1784), tr. 1o voor 1757 Dorothea NN, tr. 2o Namestovo RK 16-2-1784 (geen getuigen vermeld, in margine: "cop(ulati) in Rabisa") Anna Skrobcsak, geb. 1735/36, wed. van Rabisa. Zij wonen te Namestovo (1786).

  Uit zijn tweede huwelijk:
 • d. Catharina Pavcsik, geb. 1785, ovl./beg. Namestovo 14-1-1786 ("infans Catharina Pauli Pavcsik ½ annus").

IIc. Stephanus Pavcsik, geb. 1730/31, ovl./beg. Namestovo 15-11-1798 ("vir Stephanus Pavcsik, 67 anni, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1798), tr. vóór 1757 Dorothea NN.

IId. Matthaeus Pavcsik, geb. 1729/30, ovl./beg. Namestovo 12-2-1800 ("viduus Matthaeus Pavcsik, 70 anni"), woont te Namestovo (1800). tr. vóór 1757 Anna NN, ovl. vóór 1800.

IIe. NN Pavcsik, ovl. vóór 1801, tr. Dorothea NN, geb. 1740/41, ovl./beg. Namestovo 5-1-1801 ("vidua Dorothea Pavcsik, 60 anni, sacramentis provisa"), woont te Namestovo (1801).

IIf. Joannes Pavcsik, geb. vóór ca. 1745, tr. vóór 1767 Rosalia NN.

IIg. Joannes Pavcsik, geb. vóór ca. 1740, tr. vóór 1761 Francisca NN.

IIh. Josephus Pavcsik, geb. vóór ca. 1740, tr. vóór 1761 Francisia (?) NN.

IIi. Jacobus Pavczik, geb. vóór ca. 1740, tr. vóór 1764 Rosa NN.

IIj. Laurentius Pavcsik, geb. 1746/47, ovl./beg. Namestovo 15-9-1823 ("viduus Laurentius Pafcsik, 76 anni, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1823), tr. vóór 1775 Sophia NN, geb. 1751/52, ovl./beg. Namestovo 31-1-1818 ("mulier Sophia Pafcsik, 66 anni, sacramentis provisa"). Zij woont te Namestovo (1818).

   Uit dit huwelijk (bij alle dopen alleen moeders voornaam vermeld):
  • 1. Anna Mussak, ged. RK Namestovo 25-11-1811, ovl. jong?
  • 2. Thomas Mussak, geb. 1813/14, j.m. van Namestovo (1838), tr. Namestovo RK 29-10-1838 ("juvenis Thomas Mussak def(uncti) Thomae Mussak & Annae Pavcsik filius, 24, x virgo Catharina Joanni Passko & Annae Horek filia, 24, testes Joan. Gandlik et Steph. Gulda") Catharina Joanni Passko, geb. 1813/14, j.d. van Jaszenicza (1838), dr. van Joannes Passko en Anna Horek.
  • 3. Anna Mussak, ged. RK Namestovo 8-12-1814.
 • f. Maria Pavcsik, ged. RK Namestovo 4-7-1792, j.d. van Namestovo (1807), tr. Namestovo RK 21-9-1807 (get. Alexander Bencza en Joannes Zsussa) Stephanus Lovasstyik, geb. 1786/87, j.m. van Zubrohlava (1807).

  COMMENTAAR(¥) Hoe zit dit? Maria Pavcsik, tr. vóór 1814 Thomas Mussak.
    Uit dit huwelijk:
   • 1. Maria Mussak, geb. 1814/15, j.d. van Namestovo (1833), tr. Namestovo RK 4-2-1833 ("juvenis Josephus def(uncti) Jacobi Bepuch & Sophiae Mareczky filius, 17, x virgo Maria Thomae Mussak & Maria Pavcsik filia, 18, testes Andreas Ruzsvony et Joannes Sztarcsik") j.m. van Namestovo (1833), Josephus Bepuch, geb. 1815/16, zn. van Jacobus Bepuch en Sophia Mareczky.


Vrouwen verm. geboren uit deze generatie

Sophia Pavcsik, geb. 1771/72, j.d. van Namestovo (1799), tr. Namestovo RK 18-11-1799 (get. Mathias Kocsutek en Joseph Kalamucsa) Josephus Szivony, geb. 1757/58, wednr. van Namestovo (1799).
   Uit dit huwelijk (bij de doop alleen moeders voornaam vermeld):
  • 1. Stephanus Szivony, ged. RK Namestovo 23-7-1802.
  • 2. Josephus Szivony, ged. RK Namestovo 16-6-1804.
  • 3. Matthaus Szivony, ged. RK Namestovo 4-9-1805.
  • 4. Josephus Szivony, ged. RK Namestovo 15-9-1807.


Maria Pavcsik, geb. 1763/64, j.d. van Szlanica (1784), tr. Namestovo RK 19-4-1784 (get. Franciscus Schnerck en Mathaus Holmik) Joannes Holmik, geb. 1763/64, j.m. van Szlanica (1784).

III. geb. 1750-1775

IIIa. Steph. Pavcsik, geb. 1773/74, j.m. van Namestovo (1793), tr. Namestovo RK 14-1-1793 (get. Michael Strabczak en Martinus Strabczak) Sophia Vasssak, geb. 1772/73, j.d. van Namestovo (1793).

IIIb. Laurentius Pavcsik, ged. RK Namestovo 4-8-1766, ovl./beg. Namestovo 24-10-1811 ("vir Laurentius Pafcsik, 46 anni (sic!), sacramentis provisus"), j.m. van Namestovo oud 20 jr (1785) wednr. van Namestovo oud 25 jr (1797), huw. get. (1797, 1803), woont te Namestovo (1790, 1795, 1804, 1809, 1810, 1811), tr. 1o Namestovo 24-1-1785 (get. Andreas Drozd en Michael Martinszky) Maria Miklusicza, ovl. 1795-1797, j.d. van Namestovo (1785), tr. 2o Namestovo RK 16-1-1797 (get. Simon Sefcsik en Thomas Zarubszky) Elisabetha Gallasz, geb. 1768/69, wed. van NN te Szlanicza (1797).

  Uit zijn tweede huwelijk (Pavcsik-Elisabetha NN):
 • e. Sophia Pavcsik (Pafcsik), ged. RK Namestovo 16-5-1800, j.d. van Namestovo (1820), tr. Namestovo RK 7-2-1820 (get. Joannes Krstek en Paulus Stamostnik) Andreas Kavjak, geb. 1797/98, j.m. van Szlanicza (1820).
   Uit dit huwelijk (niet bij alle dopen moeders achternaam vermeld):
  • 1. Antonius Kavjak, ged. RK Namestovo 6-12-1820.
  • 2. Maria Kavjak, ged. RK Namestovo 1-7-1824.
  • 3. Anna Kavjak, ged. RK Namestovo 14-7-1829.
 • f. Maria Pavcsik, ged. RK Namestovo 19-2-1804, ovl./beg. Namestovo 4-7-1804 ("infans Maria Laurentii Pafcsik, 6 menses).
 • g. Anna Pafcsik, ged. RK Namestovo 2-3-1806, j.d. van Namestovo (1827), tr. Namestovo RK 6-11-1827 ("juvenis Michael Demko, Andreae Demko & Catharinae Gabrstyak filius, 28, x virgo Anna Laurentii Pafcsik & Elisabethae Pejurjancsik? filia, 20 (sic!), testes Joannes Krssak & Antonius Krssak") Michael Demko, geb. 1798/99, j.m. van Namestovo (1827), zn. van Andreas Demko en Catharina Gabrstyak.
 • h. Laurentius Pafcsik, geb. 1807/08, ovl./beg. Namestovo 19-6-1809 ("infans Laurentius Laurentii Pafcsik, anni 2" (doorgehaald 1)).
 • i. Joannes Pafcsik, ged. RK Namestovo 29-5-1810, ovl./beg. Namestovo 22-8-1810 ("infans Joannes Laurentii Pafcsik 6 menses" sic!).

IIIc. Josephus Pavcsik, geb. 1756-1759, beg. "Saly in Borsodi..si Cottu"(?) 11-4-1793 ("vir Josephus Pavcsik, 36 anni"), j.m. van Namestovo (1784), tr. Namestovo RK 19-4-1784 (get. Mathias Zarubszky en Michael Hrabcsak) Cath. Miklusicza, geb. 1765/66, j.d. van Namestovo (1784). Zij wonen te Namestovo (1793).

IIIc. Joseph(us) Pavcsik, geb. 1759/60, ovl./beg. Namestovo 4-1-1811 ("vir Josephus Pafcsik, 48 anni, sacramentis provisus", NB dit kan ook nog kwartier 66 zijn), j.m. van Namestovo (1790), tr. Namestovo RK 18-1-1790 (get. Georgius Zarubszky en Jacobus Kolada) Maria Szolgabiro, geb. 1770/71, ovl./beg. Namestovo 31-3-1823 ("vidua Maria Pafcsik pleb(eja), 52 anni, sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1790), arme weduwe te Namestovo (1823). Zij wonen te Namestovo (1800, 1807, 1811).

   Uit dit huwelijk (niet bij alle dopen moeders achternaam vermeld):
  • 1. Ignatius Gandlik, ged. RK Namestovo 12-7-1820.
  • 2. Stephanus Gandlik, ged. RK Namestovo 12-11-1822.
  • 3. Theresia Gandlik, ged. RK Namestovo 30-1-1824.
  • 4. Barbara Gandlik, ged. RK Namestovo 28-11-1826.
  • 5. Veronica Gandlik, ged. RK Namestovo 1-11-1828.
 • c. Mathias Pavcsik, ged. RK Namestovo 26-2-1795, volgt IVl.

IIId. Michael Pavcsik, geb. 1760/61, j.m. van Namestovo (1783), tr. Namestovo RK 3-3-1783 (get. Laurentius Bracha en Jacobus Kubass) Sophia Lukacs, geb. 1759/60, j.d. van Namestovo (1783),

IIIe. Joannes Pafcsik, geb. vóór ca. 1755, ovl. vóór 1808, tr. vóór 1780 Maria NN, geb. 1779/80, ovl./beg. Szlanica 8-2-1808 ("vidua Maria Pafcsik, 28 anni, sacramentis provisa"). Zij wonen te Szlanica (1784, 1808).

IIIf. NN Pavcsik, ovl. na 1796, tr. Maria NN, geb. 1767/68, ovl./beg. Namestovo 11-11-1796 ("mulier Maria Pavcsik, 28 anni, repente mortua (plotseling overleden), woont te Namestovo.

IIIh. Matthaus Pavcsik, geb. vóór ca. 1770, ovl. na 1791, tr. vóór 1787 Anna NN, geb. 1752/53, ovl./beg. Namestovo 3-11-1791 ("mulier Anna Matthaei Pavcsik 38 anni, sacramentis provisa). Zij wonen te Namestovo (1791).

IIIi. Joannes Pavcsik, geb. 1760/61, ovl./beg. Namestovo 17-12-1811 ("vir Joannes Pafcsik, 58 anni (sic!), sacramentis provisus"), j.m. van Namestovo (1786), tr. Namestovo RK 5-2-1786 (get. Joannes Kupak en Georgius Zarubszky) Catharina Timcsak, geb. 1766/67, j.d. van Namestovo (1786). Zij wonen te Namestovo (1786..1800).

IIIj. Josephus Pafcsik, geb. 1751/52, ovl./beg. Namestovo 27-12-1807 ("viduus Josephus Pafcsik, 55 anni, sacramentis provisus"), ouders onbekend wonend te Namestovo (1807), tr. vóór 1778 (trouwboek Namestovo begint 1778) Anna NN, geb. 1756/57, ovl./beg. Namestovo 2-4-1804 ("mulier Anna Pavcsik, 47 anni, sacramentis provisa"). Zij wonen in Namestovo (1778..1804).

   Uit dit huwelijk de volgende twee kinderen, die bij hun huwelijk opgeven als ouders te hebben Stephanus Kubiriczak x Catharina (CHECK), maar van wie geen dopen zijn gevonden.
  • 1. Mathias Kubiriczak, geb. 1799/1800, j.m. van Namestovo (1824), tr. Namestovo RC 26-1-1824 (get. Stephanus Pafcsik en Andreas Matula) Elisabetha Tomunyak, geb. 1803/04, j.d. van Namestovo (1824), dr. van Simon Tomunyak en Helena Stelis?.
  • 2. Maria Kubiriczak, geb. 1797/98, j.d. van Namestovo (1823), tr. Namestovo RK 10-11-1823 (get. Andreas Matula en Stephanus Kubiriczak) Joannes Blazsek, geb. 1800/01, j.m. van Namestovo (1823), zn. van Joannes Blazsek en Catharina Madlinak.
  • 3. Steph. Kubiridzak, geb. 1800/01, j.m. van Namestovo (1829), tr. Namestovo RK 16-2-1829 ("juvenis Steph. Kubiridzak, Steph. Kubiridzak & Cath. Paftsik filius, 28, x virgo Catha. Zarubszki, Matthaei Zarubszki & Mariae Tomassak filia, 18, testes Joannes Gandlik et Josephus Kubiridzak") Catha. Zarubszki, geb. 1810/11, j.d. van Namestovo (1829), dr. van Matthaei Zarubszki en Maria Tomassak.
   Uit het echtpaar Stephanus Kubiriczak x Catharina zijn wel de volgende vijf dopen gevonden:
  • 1. Georgius Kubiricsak, ged. RK Namestovo 23 Mar 1793.
  • 2. Stephanus Kubiricsak, ged. RK Namestovo 13-7-1794.
  • 3. Josephus Kubiricsak, ged. RK Namestovo 5-9-1797.
  • 4. Veronica Kubiricsak, ged. RK Namestovo 28-12-1802.
  • 5. Joannes Kubiricsak, ged. RK Namestovo 25-10-1805.
 • b. Josephus Pavcsik, ged. RK Namestovo 11-1-1780 (get. Michael Martinszky en Maria Garlay (= Maria NN) vrouw van Joseph Garlay), ovl./beg. Namestovo 4-12-1782 ("infans Josephus Josephi Pavcik 2½" jaar).
 • c. Joannes Pavcsik, ged. RK Namestovo 20-2-1782 (get. Joseph Garlay en zijn vrouw Maria NN), ovl./beg. Namestovo 17-11-1782 ("infans Joannes Josephi Pavcsik aetas 10 menses").
 • d. Anna Pavcsik, ged. RK Namestovo 17-4-1785 (get. Michael Martinszky en zijn vrouw Maria NN), j.d. van Namestovo (1804), tr. Namestovo RK 6-2-1804 (get. Josefh Bardisz en Georg Strubell, NB zij geeft op 16 jaar oud te zijn!) Simon Chudyik, geb. 1779/80, j.m. van Namestovo (1804).
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Veronica Chudyik, ged. RK Namestovo 8-2-1805, ovl. jong?
  • 2. Simon Chudyik, ged. RK Namestovo 6-9-1806.
  • 3. Josephus Chudyik, ged. RK Namestovo 12-2-1809.
  • 4. Veronica Csudik, ged. RK Namestovo 14-10-1811.
  • 5. Stephanus Chudik, ged. RK Namestovo 14-6-1813.
  • 6. Anna Chudarik, ged. RK Namestovo 26-3-1816.
  • 7. Barbara Chudik, ged. RK Namestovo 8-7-1818.
 • e. Barbara Pafcik (Pavcsik), ged. RK Namestovo 26-11-1789 (get. Josephus Garlay en zijn vrouw Maria NN), (=kw. nr. 33).
  Zie Kwartierstaat Lapikás nr. 33 voor haar huwelijk en verdere nageslacht.


Vrouwen verm. geboren uit deze generatie

Maria Pavcsik, geb. 1763/64, j.d. van Szlanica (1784), tr. Namestovo RK 19-4-1784 (get. Franciscus Schnerck en Mathaus Holmik) Joannes Holmik, geb. 1763/64, j.m. van Szlanica (1784),

Maria Pafcsik, geb. 1784/85, j.d. van Namestovo (1819), tr. Namestovo RK 1819 (get. Jacobus Miklussicza en Emericus Garlay) Joannes Gallasz, geb. 1784/85, wednr. van Szlanicza (1819).

Sophia Pafcsik, geb. 1791/92, filiatie niet bewezen, tr. Namestovo RK 10-2-1822 (get. Jacobus Pejnis en Mathias Kubiricsak) Joannes Kubiricsak, geb. 1796/97, j.m. van Namestovo (1822).

Maria Pafcsik, geb. 1796/97, j.d. van Namestovo (1816), tr. Namestovo RK 19-2-1816 (get. Simon Surgott en Emericus Skulak) Mathias Kolada, geb. 1793/94, j.m. van Namestovo (1816).

Rosalia Pavtscik, geb. 1797/98, ovl./beg. Namestovo 27-8-1830 ("virgo Rosalia Pavtscik, 32 anni, sacramentis provisa"), woont ongehuwd te Namestovo (1830).

IV. geb. 1775-1800

IVa. Stephanus Pavcsik, ged. RK Namestovo 6-12-1780, ovl. na 1831, verm. identiek met Stephanus Pavcsik, geb. 1782/83, j.m. van Namestovo (1808), huw. get. (1824), tr. Namestovo 18-1-1808 (get. Joseph Pandlik en Andreas Trasstia) Maria Garlay, geb. 1788/89, ovl./beg. Namestovo 20-8-1831 ("mulier Maria Stephani Pavcsik uxor, 40 anni, sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1808). Zij wonen te Namestovo (1831, 1833?, 1837).

IVc. Ignatius Pavcsik, geb. 1786/87, ovl./beg. Namestovo 13-11-1804 ("juvenis Ignatius Pavcsik 17 anni, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1804).

IVd. Joanes Pavczik, ged. RK Namestovo 27-12-1775, tr. vóór 1799 Catharina Zincsak, geb. 1785/86, ovl./beg. Jaszenica 25-8-1831 ("mulier Catharina Joannis Pavcsik (Barcsik?) uxor, 45 anni, sacramentis provisa"). Zij woont te Jaszenica (1831).

IVe. Josephus Pavcsik (Pafcsik, Pavtsik), ged. RK Namestovo 18-7-1778, ovl. 1822-1828, huw. get. (1802), afkomstig van Namestovo (1803), tr. Namestovo RC 24-1-1803 (get. Laurentius Pavczik en Josephus Krasula, oudersnamen CHECK!) Sophia Uchalcsik, geb. 1783/84, ovl./beg. Namestovo 28-5-1822 ("mulier Sophia Josephi Pafcsik uxor, 44 anni (sic!), sacramentis provisa"), afkomstig van Vavrecka (1803). Zij wonen te Namestovo (1814..1824).

IVp. Michael Pabcsik (Pavcsik?), geb. 1776/77, ovl./beg. Namestovo 14-12-1864 ("viduus Michael Pabcsik (Pavcsik?), woont te Namestovo casa nr. 77, 77 anni, doodsoorzaak: hijdrops (waterzucht), sacramentis provisus")

IVe. Josephus Pavcsik (Pavtsik), geb. vóór ca. 1800, ovl./beg. verm. Namestovo 30-9-1841 ("vir Josephus Pavcsik, 50 anni, repente mortuus"), woont te Namestovo (1841), tr. vóór 1821 Sophia Szlarnay (Szlatinay, Szlatini), geb. 1795/96, ovl./beg. Namestovo 27/29-3-1866 ("Sophia post def Josephum Pavcsik relicta vidua, woont te Namestovo, 70 anni, doodsoorzaak: naturalis, sacramentis provisa"), woont te Namestovo (1866). Zij wonen te Namestovo (1829..1841).

IVg. Mathias Pavcsik, ged. RK Namestovo 10-1-1787, ovl./beg. Namestovo 12-3-1833 ("vir Mathias Pavcsik, 43 anni (sic!), sacramentis provisus"), j.m. van Namestovo (1813), tr. Namestovo RK 19-1-1813 (get. Mart(inus?) Sturik en Josephus Miklussicza) Maria Gandlik, geb. 1792/93, ovl./beg. Namestovo 4/6-5-1863 ("vidua Maria post defunctum Math. Pavcsik oppid., woont te Namestovo casa nr. 133, 70 anni, doodsoorzaak: phthisis (tuberculose), sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1813). woont te Namestovo in huis nr. 133. Zij wonen te Namestovo (1822, 1833).

IVk. Mathias Pafcsik, geb. vóór ca. 1790, ovl./beg. verm. Namestovo 29-9/1-10-1866 ("Mathias Pavcsik viduus oppid., woont te Namestovo casa. nr. 184, 75 anni, doodsoorzaak: hydrops (waterzucht), sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1817, 1821), tr. vóór 1813 NN, ovl. vóór 1866?

IVl. Mathias Pavcsik, ged. RK Namestovo 26-2-1795, ovl. na 1843?, j.m. van Namestovo (1819), tr. Namestovo RK 8-2-1819 (get. Simon Surgott en Joannes Karoly) Veronica Miklussicza(k), geb. 1795/96, j.d. van Namestovo (1819). Zij wonen te Namestovo (1821?, 1825, 1831).Vrouwen ----

V gev. 1800-1825

Vf. Stephanus Pavcsik, geb. vóór ca. 1810, ovl./beg. wellicht Namestovo 18-5-1848 ("Istvan Pavcsik, polgar Namestovo, 62 jaar, ellatva"(voorzien van het sacrament)), woont te Namestovo (1848), tr. vóór 1835 Sophia Zanovit.

  Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Pavcsik, ged. RK Namestovo 01 Nov 1867, ovl. jong?
  • 2. Sophia Pavcsik, ged. RK Namestovo 15 Dec 1869.
  • 3. Joannes Pafcsik, geb. 1871/72, ovl./beg. Namestovo 28/30-5-1872 ("Joannes Stephani Pafcsik filius oppid., woont te Namestovo casa nr. 157 ½ annus, doodsoorzaak: naturalis").
  • 4. Helena Pafcsik, geb. juli/aug 1880, ovl./beg. Namestovo 12/14-2-1881 ("Helena Stephani Pafcsik filia, woont te Namestovo casa nr. 57, 6 menses, doodsoorzaak: tussis (hoesten)"), filiatie niet bewezen.
  • 5. Maria Pavcsik, ged. RK Namestovo 13 Apr 1887.
 • b. Theresia Pavcsik, ged. RK Namestovo 11-8-1825.
 • c. Anna Pavcsik, ged. RK Namestovo 20-3-1828.
 • d. Eva Pavcsik, ged. RK Namestovo 21-5-1833, ovl./beg. Namestovo 6-6-1833.
 • e. Anna Pavcsik, ged. RK Namestovo 21-5-1833, ovl./beg. Namestovo 6-6-1833. De tweelingen Eva en Anna leven beide slechts twee weken ("infantes Eva et Anna Mathiae Pavcsik, utraque 2 hebdo..").

Vm. Joannes Pavcsik, geb. vóór ca. 1820, tr. vóór 1840 NN. Zij wonen te Namestovo (1843).VI geb. 1825-1850

VIn. Mathias Pavcsik, geb. 1826/27, j.m. van Namestovo (1851), tr. Namestovo RK 20-1-1851 ("juvenis Matheas Pavcsik, 24, x virgo Maria Kuczka, 19, testes Andreas Doranszky & Matheus Juris, oppidani") Maria Kuczka, geb. 1831/32, j.d. van Namestovo (1851). Zij wonen te Namestovo in huis nr. 184.

VIo. Josephus Pafcsik, geb. vóór ca. 1835, tr. vóór 1856 NN.

VIp. Josephus Pafcsik, geb. vóór ca. 1850, tr. vóór 1873 Maria Sznop.

VIq. Stephan Pavcsik, geb. 1838/39, j.m., woont te Namestovo in huis nr. 41 (1866), tr. Namestovo RK 24-4-1866 ("coelebs Stephan Pavcsik, 27j x Maria Kubas, 22, lapsa (verlopen / afvallige? vrouw?), testes Joannes Gabricsak & Mathias Chromcsak, Judex nob. Metsko copulat loc 15/4 1866 extra (bovendien door rechter Metsko op 15-4-1866 getrouwd), a Comando Militari dimissus 25 Mar. .. (door het miltaire commando ontslagen ...) Maria Kubas, geb. 1843/44, woont te Namestovo in huis nr. 41 (1866).VII geb. 1850-1875

VIIa. Simon Pavcsik, ged. RK Namestovo 27 Oct 1853, ovl. verm. voor 1909, j.m., woont te Namestovo in huis nr. 184 (1880), tr. Namestovo RK 3-2-1880 )"coelebs Simon Pafcsik, 27, x coelebs Rosalia Prielomek , 21, testes Josephus Jaczkailik & Simon Jagelek") Rosalia Prielomek, geb. 1858/59, j.d., woont te Jaszenicza in huis nr. 98 (1880), woont te Namestovo (1909).

Mathias Pavcsik, tr. vóór 1885 NN.
  Uit dit huwelijk:
 • a. Stephanus Pavcsik, geb. 1884/85, ovl./beg. Namestovo 9/11-12-1888 ("Stephanus filius Mathiae Pavcsik, woont te Namestovo, 3 anni, doodsoorzaak: diphtheritis").


Dopen Pavcsik gedaan tot 1900


Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook hier
Referenties Genealogiën in Arva --- Generatie 3 ( 12 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 2. ⇒ www.passagierlisten.de
 3. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 4. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 5. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 1. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 2. ⇒ www.passagierlisten.de
 3. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 4. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 5. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 1. ⇒ scitanie-obyvatelov
 2. ⇒ www.ellisislandrecords.org

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5