This page was last updated : 141112.
File size is: 56 k.
Genealogiën in Arva
Generatie 4
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogiën in Arva,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Genealogiën in Arva Gen. nr. 4

1. Zarubsky.
Fragment Zarubszky in Namestovo en omgeving
In de Volkstelling Namestovo van 1715 komt de naam Zarubsky en varianten niet voor. De eerste vermeldingen in het doopboek zijn van het beginjaar 1757.

0. geb. jaren voor 1730


Mathias Zarubszky, geb. 1716/17, ovl./beg. Namestovo 13-12-1794 ("vir Mathias Zarubszky, 77 anni, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1794).

I. geb. jaren 1730-1750

Ia. Matthias Zarubszky, geb. 1743/44, ovl./beg. Namestovo 3-2-1813 ("vir Mathaeus Zarubszky, 68 anni, sacramentis provisus"), wednr. afkomstig van Namestovo (1803), woont te Namestovo (1803, 1811), tr. 1o voor 1763 Anna NN, tr. 2o Namestovo RK 14-2-1803 (get. Martinus Strabcsak en Mathias Sesscsik) Anna Matynga, geb. 1754/55, wed. van NN, afkomstig van Vavrecka (1803).

Ib. Mathia Zarubski, geb. vóór ca. 1745, tr. vóór 1765 Dorothea NN.

Ic. Mathia(s) Zarubs(z)ki, geb. 1712/13, ovl./beg. Namestovo 17-8-1779 ("Matthias Zarubszky, Rector huijus loci, aetas 66, sacramentis provisus obiit hora 10:p.m."), hoofd der school te Namestovo (1779), tr. vóór 1753 Sophia NN, geb. 1724/25, ovl./beg. Namestovo 23/26-1-1782 ("Sophia Zarubszky Ludi Rectrix, aetas 57, sacramantis provisa obiit 23 Jan. hora. 6 p.m. in Crypta"), hoofd der "kleuterschool" te Namestovo (1782).

Id. Mathia Zarubski, geb. vóór ca. 1735, verm. identiek met Mathias Zarubszky alias Lochman (!), geb. 1720/21, ovl./beg. Namestovo 13-2-1785 ("vir Mathias Zarubszky alias Lochman, 64, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1785), tr. vóór 1757 Marina NN.

Ie. Joannis Zarubski, geb. 1727/28, ovl./beg. Namestovo 11-1-1788 ("vir Joannes Zarubszky, 60 anni, sacramentis provisus"), ouders onbekend, woont te Namestovo (1788), tr. vóór 1759 Susana NN, geb. 1728/29, ovl./beg. Namestovo 19-12-1810 ("vidua Susanna Zarubszky, 81 anni, sacramentis provisa").

If. Joannis Zarubsky, geb. vóór ca. 1750, ouders onbekend, tr. vóór 1769 Zophia NN.

Ig. Georgius Zarubszki, geb. 1728/29, ovl./beg. Namestovo 15-1-1796 ("viduus Georgius Zarubszky, 67 anni, sacramentis provisus), ouders onbekend, tr. vóór 1758 Dorothea NN, geb. 1732/33, ovl./beg. Namestovo 20-5-1795 ("mulier Dorothea Zarubszky, 62 anni, sacramentis provisa". Zij wonen te Namestovo (1758..1796).

Ih. Georgius Zarubszki, geb. vóór ca. 1745, huw. get. (1788, 1790), tr. vóór 1765 Susana NN.

Ii. NN Zarubsky, ovl. vóór 1799, tr. Maria NN, geb. 1745/46, ovl./beg. Namestovo 19-1-1799 ("vidua Maria Zarubszky, 53 anni, sacramentis provisa"). Zij woont in Namestovo (1799).

Ij. NN Zarubsky, ovl. vóór 1816, tr. Catharina NN, geb. 1728/29, ovl./beg. Namestovo 22-8-1816 ("vidua Catharina Zarubszky, 87 anni, sacramentis provisa"). Zij woont in Namestovo (1816).

De volgende mannen zouden zoons uit deze eerste generatie kunnen zijn.

Emericus Zarubszky, geb. 1757/58, ovl./beg. Zagrabiae (Zagreb?) 27-11-1783 ("juvenis miles Emericus Zarubszky"), j.m., militair afkomstig van Namestovo (1783).

Andreas Zarubszky, geb. 1750/51, ovl./beg. 23-11-1831 ("vir Andreas Zarubszky, 80 anni, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1831).

De volgende vrouwen zouden dochters uit deze eerste generatie kunnen zijn.

Doroth. Zarubsky, geb. 1762/63, wed. van Namestovo (1793), tr. Namestovo RK 4-2-1793 (get. Joan. Franczek en Joan. Stankovicz) Joan. Kovacsz, geb. 1766/67, j.m. van Trstena (1793). Hieruit kinderen gedoopt te Namestovo 1795-1805 CHECK is zij wellicht Dorothea Timcsak wed. van Mathias Zarubszky !

Maria Zarubszky, geb. 1767/68, wed. van Namestovo (1790), tr. Namestovo RK 27-6-1790 (get. Josephus Garlay en Andreas Handak (Standak?)) Jos. Gandlik, geb. 1763/64, j.m. van Duborva? (1790). Hieruit kinderen gedoopt te Namestovo 1795-1808.

Sophia Zarubszky, geb. 1766/67, j.d. van Namestovo oud 18 jr (1784), wed. van Namestovo oud 36 jr(!) (1806), tr. 1o Namestovo RK 9-2-1784 (get. Stephanus Hamulyak en Mathias Zarubszky) Simeon Krsak, geb. 1763/64, j.m. van Namestovo (1784), tr. 2o Namestovo RK 14-1-1806 (get. Michael Gallasz en Joseph. Gallasz Stephan. Gallasz, geb. 1773/74, wednr. van NN, afkomstig van Szlanicza (1806).

Maria Zarubszky, geb. 1766/67, j.d. van Namestovo (1787), tr. Namestovo RK 12-(feb-mei)-1787 (get. Josephus Kussnercsik en Mathias Kvak) Michael Szoposak, geb. 1766/67, j.m. van Namestovo (1787),


II geb. jaren (1750-1770)

IIa. Matthias Zarubszky (alias Plyuta), geb. vóór ca. 1760, ovl. na 1802, tr. vóór 1779 Maria NN, geb. 1752/53, ovl./beg. Namestovo 12-12-1802 ("mulier Maria Matthaei Zarubszky uxor, 49 anni, sacramentis provisa"). Zij wonen te Namestovo (1779..1802).

 • e. Dorothea Plyuta, ged. RK Namestovo Jan 1798 (parentes Matthaeus & Maria Plyuta, patrini Laurentius & Maria Pavcsik).
 • f. Catharina Zarubszky, ged. RK Namestovo 27-8-1802 (parentes Mathaeus & Maria Zarubszky, patrini Georgius Janyak & Elisabetha Jassuga).

IIb. Matthias Zarubszky, geb. 1759/60, ovl. geregistreerd in begraafboek Namestovo 2-4-1813, beg. Batisz salve sjusz? Cottas?("vir Matthaeus Zarubszky, 51 anni (sic!), sacramentis provisus"), ouders onbekend, j.m. van Namestovo (1783), woont te Namestovo (1813), tr. Namestovo RK 17-2-1783 (get. Joannes Krsak en Michael Martinszky) Veron(ic)a Utrata, geb. 1763/64, ovl./beg. verm. Namestovo 29-4-1845 ("Verona Zarubszky polgar Namestovo, 87 jaar (sic!), "szokot szent egkzet ellaton"), j.d. van Namestovo (1783), woont te Namestovo (1845). Zij wonen te Namestovo (1792..1801).

IIc. Mathias Zarubszky, geb. 1759/60, ovl./beg. Namestovo 15-10-1791 ("vir Mathias Zarubszky, 31 anni, sacramentis provisus"), j.m. van Namestovo (1782), tr. Namestovo RK 4-2-1782 (get. Joannes Krssak en Joannes Zarubszky) Dorothea Timcsak, geb. 1763/64, j.d. van Namestovo (1782). Zij wonen te Namestovo (1789..1792).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Josephus Gallasz, ged. RK Namestovo 28-12-1814.
  • 2. Joannes Gallasz, ged. RK Namestovo 8-3-1817.
  • 3. Matthaus Gallasz, ged. RK Namestovo 19-9-1818.
  • 4. Joanna Gallasz, ged. RK Namestovo 21-5-1820.
  • 5. Stephanus Gallasz, ged. RK Namestovo 3-1-1822.
  • 6. Helena Gallasz, ged. RK Namestovo 1-11-1823.
  • 7. Veronica Gallasz, ged. RK Namestovo 24-12-1830.
 • d. Marthias Zarubszky, ged. RK Namestovo 14-12-1787.
 • e. Josephus Zarubszky, ged. RK Namestovo Jan 1789, ovl./beg. Namestovo 12-1-1789 ("infans Josephus Mathiae Zarubszky 8 dies").
 • f. Rosalia Zarubszky, ged. RK Namestovo 22-2-1790, ovl./beg. Namestovo 28-3-1791 ("infans Rosa Mathiae Zarubszky, 1 annus).
 • g. Maria Zarubszky, ged. RK Namestovo 5-2-1791, ovl./beg. Namestovo 6-1-1792 ("infans Maria Mathiae Zarubszky, 9 menses").

IId. Andreas Zarubsky, ged. RK Namestovo 25-11-1759, ovl. 1808-1838, verm. identiek met Andreas Zarubszky, geb. 1765/66, j.m. van Namestovo (1788), tr. Namestovo RK 28-1-1788 (get. Georgius Zarubszky en Andreas Drozdak) Maria S(ch)iposs, geb. 1768/69, ovl./beg. Namestovo 17-12-1838 ("vidua Maria post def(unctum) Andream Zarubszky relicta, 68 anni sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1788), wednr. te Namestovo (1838). Zij wonen te Namestovo (1789..1808). Hieruit kinderen gedoopt te Namestovo 1792-1808.

  Uit dit huwelijk blijkbaar ook (maar geen doop gevonden):

IIe. Joannes Zarubszky, geb. 1763, ovl./beg. Namestovo 6-4-1803 ("vir Joannes Zarubszky, 39 anni, sacramentis provisus") ouders onbekend, j.m. van Namestovo (1787), verm. doopget. (1797) (kan ook IIf zijn), tr. Namestovo RK 12-(feb-mei)-1787 (get. Michael Martinscky en Joseph Trincsak) Maria Drozdek, geb. 1767/68, ovl. na 1803, j.d. van Namestovo (1787), Zij wonen te Namestovo (1787..1803).

IIf. Joannes Zarubsszky, geb. 1762/63, ovl. vóór 1837, j.m. van Namestovo (1786), verm. doopget. (1797) (kan ook IIe zijn), tr. Namestovo RK 16-1-1786 (get. Joannes Kissak en Joannes Zarubszky) Sophia Drozdek, geb. 1767/68, ovl./beg. Namestovo 6-2-1837 ("vidua Sophia post def(unctum) Joannem Zarubszky relicta, 69 anni, sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1786), wed. te Namestovo (1837). Zij wonen te Namestovo (1788..1800).

IIg. Josephus Zarubszky, geb. 1752-1755, ovl./beg. Namestovo 19-6-1785 ("Josephus Zarubszky, Rector hujus loci 30 anni" (sic!)), rector te Namestovo, oud 28 jr (1781, 1785), tr. Namestovo RK 19-2-1781 (get. P.D. Nicol. Gyorgovics, rector Joan. Kapala, hij 28 jaar oud) Maria Krssak, geb. 1761/62, j.d. van Namestovo (1781),

IIh. Stephanus Zarubski, ged. RK Namestovo 26-12-1773, ovl. 1822-1840, verm. identiek met Stephanus Zarubszky, geb. vóór ca. 1775, j.m. van Namestovo (1797), tr. Namestovo RK nov./dec. 1797 Anna Zbunyak, geb. 1774/75, ovl./beg. Namestovo 6-3-1840 ("vidua Anna post def(unctum) Stephanum Zarubszky relicta, 65 anni, sacramentis provisa"), j.d. van Bobrov (1797). Zij wonen in Namestovo (1800..1833).

IIi. Thomas Zarubsky, ged. RK Namestovo 13-12-1768, ovl. Namestovo (2-4) mei 1814 ("vir Thomas Zarubszky (geen leeftijd en geen begraafplaats vermeld), j.m. van Namestovo (1791), tr. Namestovo RK 24-1-1791 (get. Andreas Uhliavik en Andreas Bapes) Anna Gyuran(czik), ged. RK Namestovo 10 Jul 1774 ("Anna Mathi. et Mar. Gyuran levantibus Geor. et Elisab. Holmik, de Szlanicza"), ovl./beg. verm. Namestovo 9-1-1828 ("vidua Anna Zarubszky, 56 anni, sacramentis provisa"), j.d. van Szlanicza (1791), woont te Namestovo (1828), dr. van Matthias Gyuran(csik) en Marina NN. Hieruit kinderen gedoopt te Namestovo 1793 (CHECK)-1805 Zij wonen te Namestovo (1800, 1814).

De volgende mannen zouden zoons uit deze tweede generatie kunnen zijn.

Joannes Matthaei Zarubsky, geb. 1785/86, ovl./beg. Namestovo 16-3-1795 )"adolescens (!) Joannes Matthaei Zarubsky, 9 anni") woont te Namestovo 1795.

NN Zarubszky, ovl. vóór 1825, tr. Helena Jagelka. Zij hertr. Namestovo 24-1-1825 ("viduus Thomas Mussak x vidua Helena Zarubszky nata Jagelka"). Thomas Mussak, weduwnaar.

De volgende vrouwen zouden dochters uit deze tweede generatie kunnen zijn.

---

III geb. jaren (1770-1795)

IIIa. Mathaus Zarubszky, ged. RK Namestovo 31-8-1779, ovl. na 1838, verm. identiek met Mathias Zarubszky, geb. vóór ca. 1795, tr. 1o voor 1813 Susanna Dogtortsik, tr. 2o voor 1830 Susanna Podszklan(i).

  Uit zijn tweede huwelijk (Zarubszky-Podszklan):
 • h. Juliana Zarubszky, ged. RK Novot'(district Namestovo) 1830, tweeling met?
 • i. Josephus Zarubszky, ged. RK Novot'(district Namestovo) 1830.
 • j. Helena Zarubszky, ged. RK Novot'(district Namestovo) 1832, ovl. jong?
 • k. Helena Zarubszky, ged. RK Novot'(district Namestovo) 1834, ovl. jong?
 • l. Helena Zarubszky, ged. RK Novot'(district Namestovo) 1838, ovl. jong?

IIIb. Mathaus Zarubszky, geb. vóór ca. 1780, ovl. vóór 1830? ouders onbekend, tr. vóór 1804 Anna (Svecz?). Zij wonen te Namestovo (1804).

IIIc. Matthaus Zarubszky, ged. RK Namestovo 11-3-1787, mogelijk identiek met Mathias Zarubszky, geb. vóór ca. 1790, ovl. vóór 1835, tr. vóór 1811 Maria Tomassak.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Anna Truss, ged. RK Namestovo 10-1-1837.

IIId. Stephanus Zarubszky, ged. RK Namestovo 5-7-1792, verm. identiek met Stephanus Zarubszky, geb. vóór ca. 1795, tr. vóór 1817 Rosalia Szarvas, ged. RK Namestovo Aug 1796, dr. van Joannes Szarvas en Rosalia NN. Zij wonen te Namestovo (1811?, 1821)

IIIe. Steph. Zarubszky, geb. 1794/95, ovl./beg. Namestovo 20-12-1823 ("vir Stephanus Zarubszky Helenae Kudla maritus, 28 anni, sacramentis provisus"), ouders onbekend, j.m. van Namestovo (1820), tr. Namestovo RC 10-1-1820 (get. Joannes Sebasik en Joannes ..isik, NB geen oudersnamen genoemd) Helena Kudla, geb. 1795/96, ovl. na 1823, j.d. van Namestovo (1820). Zij wonen te Namestovo (1823).

IIIf. Mathias Zarubszky, ged. RK Namestovo 31-1-1794, j.m. van Namestovo (1829), tr. Namestovo RK 7-1-1829 ("juvenis Mathias Zarubszki, Andreae Zarubszki et Mariae Sipos filius, 30 (sic!), x virgo Barbara Stephani Planeta & Cathar. Drozd filia, 16, testes Josephus Matatya et Laurentius Sipos) Barbara Planeta, geb. 1812/13, j.d. van Namestovo (1829), dr. van Stephanus Planeta en Cathar. Drozd.

Vrouwen

Helena Zarubszky, geb. 1809/10, ovl./beg. Namestovo 23/25-4-1852 ("Helena Zarubszky, vidua oppidana, woont te Namestovo nr, 162, 42 anni, doodsoorzaak: phtysis, sacramentis provisa"). NB heet zij werkelijk Zarubsky of is dat haar overleden mans naam?

Helena Zarubszky, geb. vóór ca. 1830, j.d. van Namestovo (1849), tr. Namestovo RK 17-1-1849 ("notelen Matyas Gandlik x hajadon Ilona Zarubszky, testes Antal Krssak & Josef Murin, polgarok") Matyas Gandlik, j.m. van Namestovo (1849).

Maria Zarubszky, geb. 1832/33, j.d. van Namestovo (1851), tr. Namestovo RK 19-8-1851 ("juvenis Joannes Tomunyak, 22, x virgo Maria Zarubszky, 18, testes Stephanus Matulay & Joseph. Muriny, oppidani") Joannes Tomunyak, geb. 1828/29, j.m. van Namestovo (1851).


IV geb. jaren (1795-...)

IVa. Joannes Zarubszky, ged. RK Namestovo 24-9-1822, mogelijk identiek met Joan Zarubszky, vóór ca. 1835, tr. vóór 1858 Maria Novoczky.

IVd. Joannes Zarubszky, geb. 1798-1801, ovl./beg. Namestovo 4/6-1-1876 ("Joannes Zarubszky alias Pluta, viduus oppid(anus), woont te Namestovo casa nr. 187, 75 anni, doodsoorzaak: asthma, sacramentis provisus"), ook Joannes Zarubsky Pluta en Joannes Pluta sive Zarubszky. j.m. van Namestovo (1831), tr. Namestovo RK 7-11-1831 ("juvenis Joannes Andreae Pluta sive Zarubszky & Mariae Schiposs filius, 32, x virgo Helena Georgii & Mariae Motass filia, 23, testes Andreas Pluta et Mathias Motass") Helena Motass, geb. 1807-1809 (verm. ged. RK Namestovo 12 Dec 1802 (sic!) als dr. van Georgius Motostyik en Maria NN), ovl./beg. Namestovo 22/24-7-1869 ("Helena Joannii Zarubszky uxor oppid., woont te Namestovo casa nr. 187, 60 anni, doodsoorzaak: naturalis, sacramentis provisa, 38 annis vixit in matrimonio"), j.d. van Namestovo (1831), dr. van Georgius Motass en Maria NN. Zij wonen te Namestovo (1837) in huis nr. 187 (1869, 1876).

IVc. Joannes Zarubszky, geb. 1801/02, ovl. 1826-1836, verm. identiek met Joannes Zarubszky, ged. RK Namestovo 5-4-1799, j.m. van Namestovo (1822), tr. Namestovo RC 14-1-1822 (get. Simon Surgot en Joannes Krssak, NB geen oudersnamen genoemd) Barbara Zsacsik, ged. RK Namestovo 04 Dec 1801, j.d. (1822) en wed. (1836) van Namestovo, woont te Namestovo (1836, 1843), dr. van Joannes Zsacsik en sophia NN. Zij wonen te Namestovo (1831). Zij hertr. Namestovo RK 14-1-1836 ("juvenis Josephus Simonis Tomunyak & Mariae Palko filius, 25, x vidua Barbara post defunctum Joannem Zarubszky, 28, testes Joannes Tomunyak et Georgius Kuczka) Josephus Tomunyak, j.m. van Namestovo.

IVd. Joannes Zarubszky, geb. vóór ca. 1805, ovl. vóór 1843, tr. vóór 1826 Barbara Novoczky.


Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
Referenties Genealogiën in Arva --- Generatie 4 ( 0 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5