This page was last updated : 141113.
File size is: 68 k.
Genealogiën in Arva
Generatie 2
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogiën in Arva,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Genealogiën in Arva Gen. nr. 2

1. Kollada.

De herkomst van de familie Kollada is vooralsnog onbekend. De oorsprong moet vermoedelijk in Namestovo of Lehota (nabij Losoncz) gezocht worden, waarvandaan een flink aantal naamdragers naar de USA emigreren (zie onderstaand Fragment Kollada ). In de Volkstelling van Namestovo 1715 komt voor Michael Kolada, mogelijk een voorvader. In het naburige Hrustin vindet men in 1715 Mathias Kolada en Georgius Kolada.
Volkstelling Namestovo 1715
In 1715 werd in Hongarije de eerste nationale volkstelling gehouden. Het doel was de belastingheffing te vergemakkelijken. Vrijgesteld waren de personen van adellijke families en hun huizen.[1]
In de lijst van Namestovo werden de volgende personen vermeld:

Paulus Serenyak -- Romanus Zacsik -- Jacobus Kraszulya/Krasuľa -- Martinus Sztancsek/Stančík -- Andreas Belka -- Mathias Cservienka/Červenka -- Michael Siposs/Šipoš -- Martinus Krsak/Kršák -- Martinus Tomkolcsik/Tomovčík -- Andreas Zarustyak -- Joannes Zacsik -- Andreas Zarustyak -- Thomas Frastya -- Paulus Kubiricsak/Kubiridžák -- Joannes Szopcsak/Sobčák -- Georgius Kubiricsák/Kubiridžák -- Andreas Danielacsik -- Michael Jurinak/Juriňák -- Joannes Simrak -- Michael Kocsutyak -- Michael Motastyak -- Thomas Kubany -- Mathias Hapanesik -- Andreas Hrcska -- Jacobus Mikusicsak/Miklušičák -- Andreas Kubiricsak/Kubiridžák -- Joannes Kovács/Kováč -- Andreas Madlenak/Madleňák -- Michael Kadlecsik -- Joannes Ulicsny -- Mathias Szpircsak -- Michael Gencsik -- Thomas Pascsik -- Mathias Gemzik -- Jacobus Drobnik -- Georgius Gyardlik -- Michael Gemzik -- Adamus Choly/Holý -- Adalbertus Czklar -- Michael Chamula -- Martinus Svecz -- Paulus Svecz -- Sebastianus Kubiriczak/Kubiridžák -- Andreas Motostik -- Thomas Czepik -- Andreas Pavfcsik -- Mathias Huszarcsik -- Thomas Tomasicza -- Simon Hrabek -- Michael Kolada/Koľada -- Andreas Gymnak -- Martinus Pafcsik -- Georgius Hrobarik -- Andreas Szlepcsak -- Georgius Medviedik -- Martinus Durkalik -- Georgius Krupcsik -- Martinus Szmatana -- Mathias Kalamuka -- Adalbertus Bracha

Fragment Genealogie Kollada


I

Ia. JOANNES KOLEDA, tr. vóór 1675 CATHARINA NN.II

IIa. GORI(US) (GORY, GORG) (=Georgius?) KOLEDA/KOLADA, geb. vóór ca. 1700, vermeld als Georgius Kolada in de volkstelling van 1715 van Hrustin,[2] tr. vóór 1721 CATHARINA NN. Zij wonen te Lehotka (1721..1734), sub Arx? (1733).III

IIIa. MATTHIAS KOLADA, geb. vóór ca. 1730, tr. vóór 1751 DOROTHEA NN. Zij wonen te Lehuotka (1751), Hrustin (ca. 20 km ten ZW van Namestovo) (1753), sub Arx? (1755..1766).

IIIb. NN Kolada, geb. ca. 1740, ouders onbekend tr. Maria NN, geb. 1738/39, ovl./beg. Namestovo 30-12-1803 ("mulier Maria Kolada, 64 anni sacramentis provisa"), woont te Namestovo (1803).

IIIc. Stephanus Kolada, geb. 1741/42, ovl./beg. Namestovo 20-1-1807 ("viduus Stephanus Kolada, 65 anni, sacramentis provisus), ouders onbekend, woont te Namestovo (1807), tr. vóór 1767 Mari(n)a NN, ovl. vóór 1807.IV

IVa. Joannes Kol(y)ada, ged. RK Lokca (district Namestovo) 2-11-1753 (get. Paulus Sviba en Anna Pastko), ovl./beg. Namestovo 9-11-1799 ("vir Joannes Kolada, 51 anni (sic!) sacramentis provisus"), tr. vóór 1773 MARIA NN, geb. 1753/54, ovl./beg. Namestovo 10-10-1831 ("vidua Maria Kollada, 77 anni, sacramentis provisa"), woont in Namestovo (1731), Zij wonen in Namestovo (1778..1799).

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Maria Trabalik, geb. 1803/04, j.d. van Jaszenicza (1824), tr. Namestovo RK 9-2-1824 (get. Andreas Vavrecsanik en Josephus Molendyik) Josephus Medyak, geb. 1799/1800, j.m. van Jaszenicza (1824) zn. van Andreas Medyak en Catharina Vavrecsanik.
  • 2. Joannes Trabalik, geb. 1814/15, j.m. van Jaszenicza (1833), tr. Namestovo RK 28-1-1833 ("juvenis Joannes Andreae Trabalik & Mariae Kollada filius, 18, x virgo Catharina Joannis Lovasz & Catharina Nemcsek filia, 18, testes Josephus Trabalik et Josephus Pavcsik, Catharina Joannis Lovasz, geb. 1814/15, j.d. van Jaszenicza (1833), dr. van Joannes Lovasz en Catharina Nemcsek.
 • d. Joannes Kolyada (!), ged. RK Namestovo 10-7-1778 (get. Stephanus Sevcsik en zijn vrouw Eva NN), ovl./beg. Namestovo 5-11-1782 ("puer Joannes Joannis Kolada aetas 5" (!)).
 • e. Rosina Kol(y)ada, ged. RK Namestovo 10-9-1780 (get. Martinus Hanulak en Eva Sevcsik), ovl./beg. Namestovo 4-12-1824 ("virgo Rosina Kolada, 43 anni, sacramentis provisa), woont te Nametovo en overlijdt daar ongehuwd.
 • f. Josephus Kolada, ged. RK Namestovo 7-7-1783 (get. Michael Csurnak en Elisabeta Bagely), ovl./beg. Namestovo 14-2-1788 ("infans Josephus Joannis Kolada, 5 anni").
 • g. Simon Koleda, ged. RK Namestovo 27-9-1785 (get. Stephanus Paluscsik en zijn vrouw Eva NN).
 • h. Mathias Kolada, ged. RK Namestovo 11-1-1788 (get. Michael Csurnyak en Eva Sefcsik), volgt Vc.

IVb. Georgius Kolada, ged. RK Oravsky Podzamok (district Dolny Kubin) 10-4-1760 (get. Georgius Chovansky en Mariena Janak), j.m. van Nanista oud 25 jaar (1786), tr. Namestovo RK 7-10-1786 (get. Joannes Krssak en Adalbert Kvasnicza) Sophia Drnobyak, geb. 1761/62, ovl./beg. Szlanica 1-4-1788 ("mulier Sophia Georgii Kolada, 26 anni, sacramentis provisa"), wed. van Nanicza (1786). Zij wonen te Szlaniza (1788).V

Va. Michael(is) Kolada, geb. 1774, ovl./beg. Namestovo 21-7-1824 ("vir Michael Kolada Elisabethae Kraszula maritus, 51 anni, sacramentis provisus"), filiatie niet bewezen, j.m. van Namestovo (1797), wednr., wonend te Namestovo (1804), tr. 1o Namestovo RK 30-1-1797 (get. Simon Sefcsik en Jacobus Kolada) Catharina Strkell, geb. 1778, ovl./beg. Namestovo 12-9-1804 ("mulier Catharina Kolada, 26 anni, sacramentis provisa"), j.d. van Vavrecska (1797), tr. 2o Namestovo RK 5-11-1804 (get. Joseph. Pandlik en Joan. Zadsik) Elisabeth(a) Kraszula, geb. 1784/85, ovl./beg. Namestovo 19-2-1848 ("Orzsebet Kolleda, polgar Namestovo, 65 jaar, ellatva" (voorzien van het sacrament))' j.d. van Namestovo (1804), woont te Namestovo (1848). Zij wonen te Namestovo (1782 ?? ..1824).

  Uit zijn tweede huwelijk (Kolada-Kraszula) (bij alle dopen alleen moeders voornaam vermeld):
 • c. Sophia Kolada, ged. RK Namestovo 5-5-1808, ovl./beg. Namestovo 23-3-1810 ("infans Sophia Michaelis Kolada 1\driekwart anni").
 • d. Maria Kolada, ged. RK Namestovo 19-2-1810.
 • e. Theresia Kolada, ged. RK Namestovo 19-6-1812.
 • f. Veronica Kolada, ged. RK Namestovo 26-2-1815.
 • g. Rosina Kolada, geb. 1816/17, ovl./beg. Namestovo 24-2-1817 ("infans Rosina Michaelis Kolada, 2 menses"), filiatie niet bewezen.

Vb. Jacobus Kolada (Kalyada), ged. RK Namestovo 21 Jul 1769, huw. get. (1797), j.m. van Namestovo (1790, 1797), tr. Namestovo RK 20-2-1797 (get. Joannes Zarubszky en Laurentius Pavcsik) Helena Martinszky, geb. 1777/78, j.d. van Namestovo (1797).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Joannes Danielak, ged. RK Namestovo 1-10-1823.
  • 2. Josephus Danielak, ged. RK Namestovo 11-4-1826.
 • b. Ignatius Kolada, ged. RK Namestovo 07 Apr 1800, volgt VIe.

Vc. Mathias Kolada, ged. RK Namestovo 11-1-1788 (get. Michael Csurnyak en Eva Sefcsik), woont te Namestovo (1821), tr. vóór 1821 Maria Pafcsik, geb. 1787/88, ovl./beg. verm. Namestovo 13-4-1848 ("Maria Koleda, polgar Namestovo, 60 jaar, ellatva" (voorzien van het sacrament)). Zij wonen te Namestovo (1821, 1824, 1828, 1848).

Vd. Stephanus Kolada, ged. RK Namestovo 10-7-1791 (get. Stephanus Sevcsik en Maria Csurnyak), ovl./beg. Namestovo 1/3-8-1880 ("Stephanus Kollada, viduus, woont te Namestovo casa nr. 62, 90 anni, doodsorzaak: marasmus senilis (ouderdomszwakte), extreme unctus (laatste oliesel)"), j.m. wonend te Namestovo (1816), boer (1829), tr. Namestovo RK 5-2-1816 (get. Emericus Skulak en Laur. Sipos, NB geen oudersnamen genoemd, zij geven beiden op 19 jaar te zijn!) Maria Zarubszky (alias Pl(y)uta), ged. RK Namestovo 14-2-1794 (get. Laurentius Pavcsik en zijn vrouw Maria NN), ovl. vóór 1880, j.d. wonend te Namestovo (1816), boerin (1829), Zij wonen te Namestovo (1826..1829).

Ve. Sophia Kolada, geb. 1764/65, ouders onbekend, j.d. van Namestovo (1789), tr. Namestovo RK 3-2-1789 (get. Joannes Kascalik en Stephan Kolada) Martinus Riantka, geb. 1767/68, j.m. van Vavrecka (1789). Hieruit verder nageslacht bekend.

Vf. Mathias Kolleda, geb. 1788/89, ovl./beg. Namestovo 26/28-1-1865 ("viduus Mathias Kollada oppid., woont te Namestovo casa nr. 77, 76 anni, doodsoorzaak: phthisis (tuberculose), sacramentis provisus"), ouders onbekend, tr. 1818/19 Maria NN, geb. 1800/01, ovl./beg. Namestovo 4/6-3-1853 ("Maria Kolleda, oppid., woont te Namestovo huis nr. 77, 52 anni, doodsoorzaak: ex hydrope (waterzucht), sacramentis provisa, 34 anni in matrimonis"). Zij wonen te Namestovo in huis nr. 77 (1853, 1865). CHECK dit moet echtpaar Vc zijn bij wie de dood van de vrouw dus niet goed is.

Vrouwen

----


VI

VIa. Michaël Kolada, ged. RK Namestovo sept. 1799, mogelijk identiek aan nr VIa hieronder, tr. vóór 1823 Elisabetha Zarubszky, geb. vóór ca. 1805. Zij wonen te Namestovo (1823).

VIa. Michaël Kollada, geb. 1802/03, ovl. 1834-1836, j.m. van Namestovo (1827), tr. Namestovo RK 10-1-1827 ("juvenis Michael Michaelis Kolada & Catharinae Strkll (filius), 24, & virgo Maria Joannis Chudyik & Sophiae Martinsky, 19, testes Emericus Kulyak et Andreas Jassuga) Maria Chudyik, geb. 1805-1808, j.d. (1827) en wed. (1836) van Namestovo, dr. van Joannes Chudyik en Sophia Martinsky. Zij hertr. Namestovo RK 14-1-1836 ("viduus Stephanus Kosstyal, 30, x vidua Maria post defunctum Michaelem Kollada, 30, testes Georgius Hruboss? et Georgius Konyar, Stephanus Kosstyal, geb. 1805/06, wednr. van Namestovo (1836).

VIb. Josephus Kolada, ged. RK Namestovo 22-1-1818, ovl./beg. Namestovo 24/26-1-1872 ("Josephus Kollada, vir oppid., woont te Namestovo casa nr. 77, 57 anni (sic!), doodsoorzaak: typhus, sacramentis provisus, cum secunda uxore vixit 18 anni in matrimonio"), j.m. van Namestovo (1845), woont in huis nr. 77 (1853, 1872) tr. 1o Namestovo RK 13-1-1845 ("notelen Josef Kollada x hajadon Teres Zacsik testes Istvan Kollada & Janos Bris, polgarok") Theresia Zacsik, geb. 1824/25, ovl./beg. Namestovo 7/13-5-1853 ("Theresia Kollada, oppid., woont te Namestovo huis nr. 77, 28 anni, doodsoorzaak: naturalis, sacramentis provisa, 6 anni (sic!) in matrimonio"), j.d. van Namestovo (1845), tr. 2o Namestovo RK 30-5-1853("viduus Joseph. Kolada, oppid(anus), 32 (sic!), x virgo Maria Skolak, oppid(ana), 25, testes Sime Nanista & Josephus Grebacs oppid(ani)") Maria Skolyak, geb. 1817/28, ovl. na 1872, woont te Namestovo in huis nr. 33 (1853) Zij wonen te Namestovo in huis nr. 77 (1852..1872).

  Uit zijn tweede huwelijk (Kollada-Skolyak):
 • e. Andreas Kollada, ged. RK Namestovo 21 Nov 1854.
 • f. Michaël Kollada, ged. RK Namestovo 25 Sep 1857.

VIc. Josephus Kollada, geb. 1804/05, ovl./beg. Namestovo 20-4-1833 ("vir Josephus Kollada, 28 anni, sacramentis provisus"), ouders onbekend, woont te Namestovo (1833).

VId. Joannes Kollada, geb. vóór ca. 1820, ouders onbekend, tr. vóór 1841 Veronica Schuljak (Schubjak). Zij wonen te Namestovo (1843).

VIe. Ignatius Kollada, ged. RK Namestovo 07 Apr 1800, ovl./beg. Namestovo 19/21-11-1868 ("Ignatius Kollada woont te Namestovo casa nr. 65, 77 anni (sic!), doodsoorzaak: phthisis (tuberculose), sacramentis provisus, 5 annis cum secunda uxore vixit in matrimonio"), j.m. te Namestovo (1838), bontwerker te Namestovo (1855), burger te Namestovo (1851, 1863), huw. get. (1862, 1866, 1867), woont te Namestovo in huis nr. 65 (1863, 1868), tr. 1o Namestovo RK 21-2-1838 ("juvenis Ignatius Kolleda Jacobi filius, 35 (sic!), x Theresia Ignatii Miklussicsak filia, 34, testes Antonius et Joannes Krssak") Theresia Miklussicsak, geb. 1802-1806, ovl./beg. Namestovo 28/29-4-1855 ("Theresia Ignatii Kollada pellionis uxor, woont te Namestovo in huis nr. 65, 52, anni, doodsoorzaak: hydrops (waterzucht), sacramentis provisa, 20 (sic!) anni in matrimonio vixit"), woont te Namestovo (1838) in huis nr. 65 (1855), tr. 2o Namestovo RK 2-6-1863 ("viduus Ignatius Kolada oppidanus, 63 x vidua Veronica Jurisz oppidana, 50, testes Antonius Murin, telae quaestor, & Antonius Krrsak, judex (rechter)") Veronica Jurisz, geb. 1817/18, ovl. na 1868, weduwe, burgeres wonend te Namestovo in huis nr. 25 (1863).

VIf. Joannes Kollada, geb. vóór ca. 1815, tr. vóór 1836 Maria Kacsik.

VIg. Joannes Kolada, geb. vóór ca. 1800, tr. vóór 1821 Elisabetha NN.

VIh. Josephus Kollada, ovl. 1833-1836, tr. vóór 1833 Anna Trabalik, geb. 1809/10, wed . van Namestovo (1836). Zij hertr. Namestovo RK 17-11-1836 ("viduus Josephus Vavrecskanesik, 27, x vidua Anna post def(unctum) Josephum Kollada, 26, testes Steph. Skul.. et .. Zsasskovsky"). Josephus Vavrecskanesik, geb. 1808/09. j.m. van Jaszenicza (1836).

VIi. Josef Kollada, tr. vóór 1849 Terezia Novoczky.

Vrouwen

---

VII

VIIa. Thomas (Tamas) Kollada, ged.. RK Namestovo 04 Dec 1823, ovl./beg. Namestovo 15/17-11-1888 ("Thomas Kollada, viduus, woont te Namestovo casa nr. 80, 60 anni, doodsoorzaak: asthma, sacramentis provisus"), j.m. van Namestovo (1848), tr. Namestovo 29-2-1848 ("notelen Tamas Kollada x ozvegy Katalin Kurtyik, testes Janos Danyelak & Josef (Danyelak)?, polgarok") Catharina (Katalin) Jankul(y)ak (Konkolyak), geb. 1811/12, ovl./beg. Namestovo 20/22-12-1882 ("Catharina uxor Thomae Kollada nata Jankulyak, woont te Namestovo casa nr. 86, 70 anni, doodsoorzaak: marasmus senilis (ouderdomszwakte), sacramentis provisa"), wed. (van ene Jankulak?) te Namestovo (1848). Zij wonen te Namestovo in huis nr. 80 (1853, 1857, 1888), nr. 86 (1882).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Stephanus Becska, geb. aug/sept. 1884, ovl./beg. Namestovo 10/12-12-1886 ("Stephanus filius Andreae Becska et Mariae Kollada, woont te Namestovo casa nr. 70 (slecht leesbaar, doorgehaald), 2¼ anni, doodsoorzaak: angina").
 • b. Stephanus Kollada, ged. RK Namestovo 23 Aug 1851 (parentes Thomas Kollada & Catharina Konkolyak (!), oppidani, patrini Stephanus Jagelka & Veronica uxor ejus).
 • c. Simon Kollada, geb./ged. RK Namestovo 4/5 Oct 1853 (parentes Thomas Kollada & Catharina Jankulak, oppidani, in casa nr. 80, patrini Simon Doranszky & Veronica uxor ejus), ovl./beg. Namestovo 30-3/1-4-1854 ("Simon Thomae Kollada filius, woont te Namestovo huis nr. 80, ½ annus, doodsoorzaak: dissenteria").
 • d. Veronica Kollada, geb./ged. RK Namestovo 22/23 Feb 1857 (parentes Thomas Kollada & Catharina Jankulyak, oppidani, in casa nr. 80, patrini Simon Doranszky & Veronica uxor ejus), ovl./beg. Namestovo 5/7-3-1857 ("Veronica Thomae Kollada filiola, woont te Namestovo huis nr. 80, 2 hebdom., doodsoorzaak: naturalis").

Vrouwen Elisabetha Kollada, ouders onbekend, tr. Joannes Grebacs, geb. 1827/28, ovl./beg. Namestovo 18/20-1-1883 ("Joannes Grebacs maritus Elisabetha Kollada, woont te Namestovo casa nr. 127, 55 anni, doodsoorzaak hydrops (waterzucht), sacramentis provisus").

VIII

VIIIa. Joannes Kollada, geb. 1849/50, j.m., burger, woont te Namestovo in huis nr. 78 (1874), huw. get. (1881), tr. Namestovo RK 26-1-1874 ("coelebs Joannes Kollada oppid(anus), 24, x coelebs Elisabeth Jurinyak, oppid(anan), 18, testes Joseph Danielyak & Joannes Grebacs oppid(ani)") Elisabeth Jurinyak, geb. 1855/56, j.d., burgeres, woont te Namestovo in huis nr. 169 (1874),

VIIIb. Josephus Kollada, geb. 1862/63, j.m., woont te Namestovo in huis nr. 77 (1892), woont te Namestovo (1910), tr. Namestovo RK 5-7-1892 ("coelebs Josephus Kollada filius Josephi, 29, x coelebs Maria filia Josephi Garstek, 30 testes Joannes Bardisz & Antonius Miklusiccsak") j.d., woont te Namestovo in huis nr. 78 (1892), Maria Garsztek, geb. 1861/62, dr. van Josephus Garstek.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Agnes Jurinak, geb. 1913/14, verm. identiek aan Agnes Juranek, geb. 8-4-1914, ovl. 14-8-1996, last residence: Williamson, Texas.
  • 2. Frank Jurinak, geb. Chicago 15-6-1915, ovl. Chicago, Cook, Illinois 18-6-1915, beg. Bohemian Nathional Cemetery 20-6-1915.
  • 3. Helen Jurinak, geb. Chicago 22-2-1917, ovl. na 1930.
  • 4. Joseph Jurinak, geb. Harbor, Indiana 22-3-1920, ovl. Chicago, Cook, Illinois 23-5-1921, beg. Bohemian Nathional Cemetery 24-5-1921.
  • 5. Edward L. Jurinak, geb. 2-3-1924, ovl. 5-11-1989, (SS number issued Illinois)
 • b. Joannes Kolada, ged. RK Namestovo 16 Nov 1894.
 • c. Joanna Kolada, ged. RK Namestovo 16 Nov 1894.

Fragment Kollada

Ia. Josef(?) Kolada, geb. vóór ca. 1870, woont te Namestovo (1910).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Josef Stefan Kolada, geb. Chicago 29-1-1919, ovl. 6-5-2004, last residence: Lemont, IL.
  • 2. Steve Kolada, geb. Chicago 11-9- 1920.

Ib. Joseph Kollada, geb. Alsolehota 1877, ovl. na 1930, gaat in 1900 voor het eerst naar de USA om in Indiana te werken, gaat in 1901/02 terug naar Lehota en keert in 1902 weer terug naar de USA waar hij kennelijk tot 1905 blijft, keert weer terug naar Lehota en gaat voor de derde maal naar de Indiana in de USA in 1911, waar zijn zoon Pal in 1914 arriveert, woont te Whiting, Indiana, USA (1914, 1930), tr. 1o voor 1893 Josephine Klincik, geb. Tsjechoslowakije 1879/80, woont in 1911 nog in Lehota, tr. 2o Terezia (Klincik?)(¥).

COMMENTAAR(¥) Bij de trouwaangifte van hun zoon Pal in 1924 in de USA heet zij Terezia.

Op 4-7-1900 arriveerde in New York aan boord van het schip Pisa uit Liverpool, Joseph Kolada, 23 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Oostenrijks, laatste woonplaats Lehota (ca. 15 km west van Losoncz). Zijn bestemming is Whiting Indiana, waar zijn niet met name genoemde vriend woont. [7]
Op 19-4-1902 arriveerde in New York aan boord van het schip Cassel uit Bremen, Josef Kolada, arbeider, 25 jaar oud, /gehuwd, nationaliteit : Hongaars / Slowaaks, laatste woonplaats Lehotka. Zijn bestemming is Bonwood?, waar Janos Zahorak woont. Hij verklaarde eerder in de USA in onleesbaar gewoond te hebben van 1901-1902. [8]
Op 3-5-1911 arriveerde in New York aan boord van het schip Kronprinz Wilhelm uit Bremen, Jozsef Kolada, landarbeider, 34 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Hongaars / Slowaaks, laatste woonplaats Alsolehota, Hongarije, waar zijn naaste verwant is zijn vrouw Jozsefine Kolada wonend te Alsolehota district Arva. Zijn bestemming is Whiting, Indiana, waar zijn bekende Rudy Halnaka? woont. Hij verklaarde eerder in de USA in Whiting gewoond te hebben van 1904-1905. [9]
Federal Census USA, 1920:
Lake, Indiana: Joseph Kolada geb. Slowakije, 42 jaar oud, gehuwd met Teresa (!) Kolada, oud 40 jaar, en twee kinderen Paul (21) en Helena (3). In hetzelfde huis wonen nog vier andere familie personen.
Federal Census USA, 1930:
Whiting, Lake, Indiana: Joseph Kollada geb. Tsjechoslowakije, 53 jaar oud, gehuwd met Threasa (!) Kollada geb. Tsjechoslowakije, oud 50 jaar, en twee kinderen Helen (13) en John (10). In hetzelfde huis woont nog een familie Matlak.
  Uit zijn huwelijk(en?):
 • a. Josef Kolada, geb. Lehota 1892/93, gaat in 1912 naar de USA.
  Op 26-5-1912 arriveerde in New York aan boord van het schip Kaiserin Augusta Victoria uit Hamburg, Josef Kolada, landarbeider, geb. Lehota, 19 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Hongaars / Slowaaks, laatste woonplaats Lehota, Hungary. Zijn naaste verwant is zijn vader Josef Kolada wonend in Lehota. Zijn bestemming is Whiting Indiana, waar zwager Josef Makuar? woont. [10]
 • b. Pa(u)l Kollada, geb. 25-3-1899, ovl. april 1978, gaat in 1914 naar de USA, woont in Lake Indiana bij zijn ouders (1920), laatste woonplaats: Lake, Indiana, wordt genaturaliseerd tot burger van de USA in Indiana 3-16-1927, tr. Whiting, Lake, Indiana 14-10-1924 Helen Ballak, geb. 10-5-1899, ovl. 3-3-1990, laatste woonplaats: Lake, Indiana, dr. van John Ballak en Cathrine Socha. Hieruit verder nageslacht bekend (Margaret, St Joseph, Hammond, In 16-5-1926)
  Op 1-4-1914 arriveerde in New York aan boord van het schip Kaiser Wilhelm II uit Bremen, Pal Kollada, landarbeider, geb. Ilosva?, Hongarije, 15 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Hongaars/Slowaaks, laatste woonplaats Alsolehota, Hongarije. Zijn naaste verwant is zijn grootvader ... Klincik wonend te Madribrod? Zijn/haar bestemming is 509 Front Str. Whiting Ind., waar zijn vader Jozef Kollada woont. [11]
 • c. Helen Kollada, geb. 1916/17.
 • d. John Kollada, geb. 1920.

Ic. Joseph G. Kollada, geb. Zupa Oravska (=district Arva) Tsjechoslowakije 24-4-1894, zelfstandig ondernemer, woont in Hammond Lake Indiana (1942), geregistreerd voor USA militaire dienst 1942, tr. vóór 1918 Anna NN, geb. 1897/98, ovl. na 1942.

Federal Census USA, 1930:
Hammond, Lake, Indiana: Joseph Kollada geb. Minnesota, 34 jaar oud, gehuwd met Anna NN, oud 32 jaar, en drie kinderen Joseph Kollada (12), William Kollada (11), Edward Kollada (9).
  Uit dit huwelijk:
 • a. Joseph A. Kollada, geb. Indiana 26-8-1917, ovl. 30-7-2004, laatste woonplaats: Porter, Indiana.
 • b. William P. Kollada, geb. Indiana 29-1-1919, ovl. 11-5-2003, laatste woonplaats: Lake, Indiana
 • c. Edward G. Kollada, geb. Indiana 2-5-1920, ovl. 27-8-1995 laatste woonplaats: Cook, Illinois, tr. verm. Mary S. Wisniewski.

Id. Josef Kollad, geb. 1870/71, mijnwerker (1895)

Op 21-8-1895 arriveerde in New York aan boord van het schip Noordland uit Antwerpen, Josef Kollad, mijnwerker, 24 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Oostenrijks, laatste woonplaats niet vermeld. Zijn bestemming is New York. [12]

Ie. Joseph Kolada, geb. Tslechoslowakije 1854/55, melkhandelaar (1880), tr. vóór 1880 Katie NN, geb. Tslechoslowakije 1861/62, huishoudster (1880).

United States Census, 1880:
Chicago, Cook, Illinois: Joseph Kolada, melkhandelaar, geb. Tsjechoslowakije, 25 jaar oud, gehuwd met Katie NN, huishoudster, geb. Tsjechoslowakije, 18 jaar oud.


Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook hier
Referenties Genealogiën in Arva --- Generatie 2 ( 12 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ scitanie-obyvatelov
 2. ⇒ 922?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
 3. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 4. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 5. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 1. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 2. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 3. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 4. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 5. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 1. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 2. ⇒ www.ellisislandrecords.org

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5