This page was last updated : 130210.
File size is: 96 k.
Genealogiën in Arva
Generatie 1
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogiën in Arva,
version 1.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Genealogiën in Arva Gen. nr. 1

1. Pajdusak.


Fragment Genealogie Pajdusak
Onderstaande gegevens komen uit het negentiende-eeuwse trouwboek van Bobrov (1788-1894). Vanwege het nog niet (digitaal) beschikbaar zijn van het negentiende-eeuwse doopboek van Bobrov valt het onderling verband tussen de vermelde personen slechts gedeeltelijk te reconstrueren. In de eerste helft van de negentiende eeuw is de naam vooral Paiduch. In de tweede helft domineert de naam Pajdusak. Enkele personen worden zowel met de ene als de ander variant van de naam vermeld. De ordening is op (geschat) geboortejaar. In de Volkstelling over 1715 van Bobrov komen de namen Pa(i)jdus(s)ak, Paidich en varianten niet voor.
Volgens een in 1877 gemaakt overzicht van parochianen in Hongarije[1] waren er toen in Bobro (graafschap Arva): 1418 roomskatholieken behorend tot de parochie (graafschap) Szepes, 2 evangelischen behorend tot de parochie Also-Kubin, en 62 joden.
Volgens een in 1877 gemaakt overzicht van parochianen in Hongarije[2] waren er toen in Zubrohlava (graafschap Arva): 827 roomskatholieken behorend tot de parochie (graafschap) Szepes, 5 evangelischen behorend tot de parochie Also-Kubin, en 17 joden.
Volgens een in 1877 gemaakt overzicht van parochianen in Hongarije[3] waren er toen in Klin (graafschap Arva): 698 roomskatholieken behorend tot de parochie (graafschap) Szepes, 1 hervormde, en 18 joden.
I. geb. voor 1750
NB Van de dopen in Zubrohlava en Namestovo kunnen de originelen met getuigen nog worden opgezocht

Ia. Georgius Pajduch, geb. vóór ca. 1735, tr. vóór 1757 Sophia NN. Zij wonen te Bobrov (1757, 1762).

Ib. Joannes Payduch (Pajducz), geb. vóór ca. 1740, tr. vóór 1764 Ros(in)a NN. Zij wonen te Bobrov (1764, 1771).

Ic. Stephanus Pajduch (Payduch), geb. vóór ca. 1750, tr. vóór 1773 Maria NN. Zij wonen te Bobrov (1773..1788).

Id. Andreas Paiduch, geb. vóór ca. 1740, tr. vóór 1763 ​Catharina NN. Zij wonen te Bobrov (1763..1776).

Ie. Andreas Pajduch, geb. vóór ca. 1750, tr. vóór 1773 Sophia NN. Zij wonen te Bobrov (1773..1785).

If. Matthias Pajduch, geb. vóór ca. 1745, tr. vóór 1767 Mari(n)a NN. Zij wonen te Bobrov (1767..1782).

Ig. Mathias Pajduch (Pajduszak), geb. vóór ca. 1745, tr. vóór 1765 Dorothea NN. Zij wonen te Bobrov (1765..1772).VROUWEN van wie de ouders onbekend zijn

Iz. Rosina Pajduch, geb. 1774/75, j.d. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 28-1-1799 (get. Andr. Reday en Joannes Adamecz) Joseph Franssak, geb. 1774/75, j.m. woont te Bobrov,

Iy. Rosina Paiduch, geb. 1775/76, j.d. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 20-1-1806 (get. Georg Odrobinjak en Josephus Benitsak) David Reday, geb. 1785/86, j.m. woont te Bobrov,


II. geb. 1750 - 1775

IIa. Josephus Pajduch, ged. RK Zubrohlava 25-6-1776, verm. identiek met Josephus Pajduch, geb. 1777/78, woont te Bobrov (1800), tr. Ustie nad Priehradou (Usztye) 27-1-1800 (get. Andreas Reday en Joanes Vlossak) Rosina Kavulyak, geb. 1780/81, woont te Usztye (1800), is zeer waarschijnlijk identiek met Rosa(lia) Karnlyak (leesfout?) uit wier huwelijk met Josephus Pajduch de vier onderstaande kinderen h-k worden gedoopt.

   Uit Helena Paiduch een natuurlijke zoon (zou Stephanus Pajuntsak wellicht de vader zijn?):
  • 1. Stephanus Pajduch, ged. RK Bobrov 24-11-1833.
   Uit het huwelijk Pajuntsak-Pajduch:
  • 1. Helena Pajuntsak, ged. RK Bobrov 20-3-1835.
  • 2. Maria Pajuntsak, ged. RK Bobrov 11-1-1837.
 • j. Joannes Pajduch, ged. RK Bobrov 29-11-1815 (geen moeders achternaam).
 • k. Jacobus Pajducz, ged. RK Bobrov 25-7-1817 (moeder Rosa Karnlyak.

IIb. Adam Pajduch, ged. RK Zubrohlava 25-10-1782, verm. identiek met Adam Paiduch, geb. 1784/85, huw. get. (1800, 1801, Adam(us) Paiduch), j.m. woont te Bobrov (1803), tr. Bobrov RK 14-2-1803 (get. Joan. Benitsak en Franciscus Zezeula , "cum dispensatione in 4e gradu affinitatis") Rosina Skolanik, geb. 1784/85, j.d. woont te Bobrov (1803).

IIc. Andreas Payduch, ged. RK Zubrohlava 4-7-1788, verm. identiek met Andreas Pajduch, geb. 1789-1792, j.m. woont te Bobrov (1810), wednr. woont te Bobrov (1818), tr. 1o Bobrov RK 8-1-1810 (get. Joan. Balaban en Joseph. Koscalik) Helena Kapusztyak, geb. 1787/88, ovl. 1811-1818, j.d. woont te Szlanica (1810), tr. 2o Bobrov RK 12-10-1818 (get. Stephanus Prozbik? en Josephus Pajduch) Veronica Kozak, geb. 1798/99, wed. woont te Bobrov (1818).

  Uit zijn tweede huwelijk:
 • b. Maria Pajduch, ged. RK Bobrov 19-10-1819 (NB hier heet de moeder Verona Polibruch??), filiatie niet bewezen, verm. identiek met Maria Pajdussak, geb. 1819/20, j.d. woont te Bobrov (1839), tr. Bobrov RK 14-5-1839 (get. Joannes Szelltsal en D(omi)nus Joannes Radlinszky) Antonius Szkitsek, geb. 1810/11, j.m. woont te Klin ad Nameszto (1839).
 • c. Paulus Pajduch, ged. RK Bobrov 25-1-1821.
 • d. Sophia Pajduch, ged. RK Bobrov 5-4-1823.
 • e. Theresia Pajduch, ged. RK Bobrov 16-10-1824, verm. identiek met Theresia Pajduch, geb. 1823/24, j.d. woont te Bobrov (1852), tr. Bobrov RK 81-1852 (get. Remig? Kovalssik en Joan. Kratik) Antonius Kovalssik, geb. 1837/28, j.m. woont te Bobrov (1852).
   Uit dit huwelijk
  • 1. Sophia Kovaltsik, ged. RK Bobrov 2-5-1857.

IId. Jacobus Pajduch, ged. RK Zubrohlava 25-7-1773, verm. identiek met Jacobus Pajduch (Paiduch), geb. 1774/75, wednr. woont te Bobrov (1812), tr. 1o voor 1802 Dorothea NN, ovl. 1811/12, tr. 2o Bobrov RK 3-2-1812 (get. Ignatius Bergeh en Jacobus Proscka) Anna Cservjenka, geb. 1786/87, woont te Bobrov (1812).

  Uit zijn tweede huwelijk:
 • c. Sophia Paiduch, ged. RK Bobrov 1-12-1812 (geen moeders achternaam).

IIe. Andreas Pajduch (Pajdussak), ged. RK Zubrohlava-9-1770, verm. identiek met Andreas Pajduch, geb. 1770/71, huw. get. 1793 (Andreas Pajduch), j.m. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 10-2-1795 (get. Joannes Benicsak en Joannes Zelienka beiden van Bobrov) Maria Sosurka, geb. 1775/76, j.d. woont te Bobrov,

IIf. Joannes Pajduch, ged. RK Zubrohlava 10-12-1775, verm. identiek met Joannes Pajduch (Paiduch), geb. 1775/76, j.m. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 19-2-1797 (get. Joannes Bencsak en Josephus Odrobinyak, beiden van Bobrov) Veron(ic)a Beloncsik, geb. 1776/77, j.d. woont te Bobrov,II. Ouders onbekend

IIg. Paulus Paiduch, geb. 1758/59, ouders onbekend, huw get. 1799 (Paulus Pajduch), j.m. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 12-1-1801 (get. Maximus Vlossak en Joseph. Pajduch) Juliana Lissak, geb. 1782/83, j.d. woont te Bobrov,

IIh. Joannes Pajduch, geb. vóór ca. 1760, ouders onbekend, tr. vóór 1780 Sophia NN. Zij wonen te Bobrov (1780, 1783).

IIi. Mathias Paiduch, geb. vóór ca. 1765, ouders onbekend (mogelijk identiek met Mathias If. en dan diens tweede huwelijk) tr. vóór 1785 Sophia NN. Zij wonen te Bobrov (1785).

IIj. Joannes Pajduch (Payduch), geb. 1771/72, ouders onbekend, j.m. woont te Bobrov (1793), tr. Zubhrolava RK 14-1-1793 (get. Joannes Kosztalik senior en Joannes Zbrenyak beiden van Bobrov) Juliana Budik, geb. 1774/75, j.d. woont te Klin (1793), dr. van Mathias Budik.

IIk. Joannes Pajduch, geb. vóór ca. 1770, ouders onbekend, tr. vóór 1793 Rosina NN.

IIl. Joannes Pajduch, geb. vóór ca. 1780, ouders onbekend, is gezien de naamgeving van de kinderen (wederom Matheus en Georgius) vermoedelijk niet identiek met bovenstaande Joannes nr. IIk, tr. vóór 1804 Rosina NN.VROUWEN van wie de ouders onbekend zijn

IIz. Joanna Pajduch, geb. 1791/92, j.m. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 12-5-1823 (get. Josephus Pajduch en Stephanus Odrobinyak) Joannes Triszorsky, geb. 1802/03, j.m. woont te Szilesia.

IIy. Rosina Pajduch, geb. 1791/92, j.d. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 26-1-1824 (get. Andreas Baher en Joannes Gaburjak) Joannes Bubala, geb. 1788/89, wednr woont te Bobrov.


III geb 1775 - 1800

IIIa. Josephus Pajduch (Pajdussak), ged. RK Bobrov 6-10-1801, verm. identiek met Josephus Pajduch, geb. vóór ca. 1800, tr. vóór 1820 Susanna Vlossak.

IIIb. Joannes Pajduch, ged. RK Zubrohlava 16-8-1780, verm. identiek met Joannes Pajdussak (Pajduch, Paiduch), geb. 1781/82, huw. get. 1823 (Joannes Pajdussak). j.m woont te Bobrov (1800), tr. Bobrov RK 18-11-1800 (get. Josephus Adamtsik en Andreas Kompanik) Rosa Vlossak, geb. 1784/85, j.d. woont te Bobrov (1800).

IIIc. Stephanus Paiduch, ged. RK Zubrohlava 5-8-1785, verm. identiek met Stephan(us) Paiduch, geb. 1788/89, j.m. woont te Bobrov, tr. Bobrov RK 13-1-1806 (get. Joannes Ballaban en Joannes Zbunjak) Maria Kalina(k), geb. 1789/90, j.d. woont te Bobrov.

IIIe. Mathias Pajduch, ged. RK Bobrov 7-2-1800, verm. identiek met Mathias Pajduch, geb. 1799/1800, j.m. woont te Bobrov (1824), tr. Bobrov RK 26-1-1824 (get. Andres Balakani en Stephanus Adamtsik) Veron(ic)a Skolyanik, geb. 1804/05, j.d. woont te Bobrov (1824). Hij is verm identiek met Mathaus Pajdusak (Pajduch), geb. vóór ca. 1815, tr. vóór 1836 Anna Kostyalik.

  Uit zijn tweede huwelijk:
 • e. Jacobus Pajduch, ged. RK Bobrov 17-7-1836.

IIIf. Georgius Paiduch (Pajdussak), ged. RK Bobrov 17-10-1801, verm. identiek met Georgius Pajdussak (Pajduch), geb. 1803/04, j.m. woont te Bobrov (1833), tr. Zubrohlava RK 29-1-1833 (get. Joannes Paczak en Josephus Lubinszky) Joanna Thomastyik (Tomestyik), geb. 1815/16, j.d. woont te Zubrohlava (1833).

IIIg. Stephanus Paiduch (Pajdussak), ged. RK Bobrov 25-12-1802, verm. identiek met Stephanus Pajduch, geb. 1804/05, j.m. woont te Bobrov (1833), tr. Bobrov RK 4-2-1833 (get. Josephus Kovaltsik en Joannes Zbunyal) Maria Kanderka (Kanderak), geb. 1812/13, j.d. woont te Bobrov (1833).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Andreas Kandalecz, ged. RK Bobrov 10-10-1879.
 • d. Rosa Pajduch, ged. RK Bobrov 30-8-1854.


III. Ouders onbekend

IIIi. Joannes Paiduch, geb. vóór ca. 1780, ouders onbekend, tr. vóór 1803 Maria NN.

IIIj. Josephus Paiduch (Pajduch), geb. 1779/80, ouders onbekend, huw get. (1801, 1818, 1823, 1832, 1853 Josephus Pajduch, check of er een later is?), (1834 Josephus Pajdussak), woont te Bobrov (1808), wednr. woont te Bobrov (1816), tr. 1o Bobrov RK 19-1-1808 (get. Joannes Balaban en Dam.. Brobinyak, opm.:"cum dispensatione in 4e equali consanguinei natis gradu") Sophia Czierastyik, geb. 1789/90, ovl.-1-1816, woont te Bobrov (1808), tr. 2o Bobrov RK 26-2-1816 (get. Joannes Balaban en Josephus Balaban) Anna ..ubjak, geb. 1795/96, j.d. woont te Bobrov (1816).

  Uit zijn tweede huwelijk:
 • f. Josephus Pajduch, ged. RK Bobrov 26-1-1817 (geen moeders achternaam).

IIIk. Andreas Pajduch (Paiduch), geb. vóór ca. 1790, ouders onbekend, tr. vóór 1812 Maria Bubalya.

IIIm. Joannes Paiduch, geb. vóór ca. 1785, ouders onbekend, tr. vóór 1807 Helena NN.

IIIn. Josephus Pajduch (Pajdussak), geb. vóór ca. 1795, ouders vooralsnog onbekend tr. vóór 1817 Anna Jaszek (Jassek).Vrouwen van wie de ouders onbekend zijn

IVz. Theresia Pajduch, geb. 1802/03, ouders onbekend, j.d. woont te Bobrov (1823), tr. Bobrov RK 27-1-1823 (get. Andreas Palassay en Ignatius Mlinestsik) Josephus Bromerszky, geb. 1798/99, j.m. woont te Szlanicza (1823), verm. identiek met Josephus Bromerchky, ged. RK Namestovo Jan/Feb 1796 (get. Mathias & Maria Matykovcsik), zn. van Mathias Bromerchky en ​Veronica NN wonend in Szlanicza. NB er zijn meerdere ouders mogelijk in de periode 1790-1800. Zij wonen te Szlanicza (1828..1840), plebei (boeren) (1830..1840).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Bromerszky, ged. RK Namestovo 10/11-9-1852 (get. Stephan Szvidrany & Joanna NN uxor ejus, plebei). Opmerking in het doopboek : "Mortua 23/IV 929, primogenita" (overleden 23 april ??? zij is het eerste kind?).
  • 2. Josephus Bromerszky, geb./ged. RK Namestovo 11/12-9-1854 (get. Stephan Szvidrany & Joanna Stephanidesz, plebei).
  • 3. Michael Bromerszky, geb./ged. RK Namestovo 6/7-10-1856 (get. Joannes Tyemnyak tinctor & Elisabeth NN, uxor ejus).
 • b. Joannes Bromerszky, ged. RK Namestovo 9-4-1828 (get. Joannes & Maria Kavjak) (moeder heet hier Theresia Klupek).
 • c. Stephanus Bromerszki, ged. RK Namestovo 2-5-1830 (get. Joannes Kavjak et Maria NN consors ejus, plebei) (moeder heet hier Theresia Klyupjak).
 • d. Maria Bromerszky, ged. RK Namestovo 1-7-1832 (get. Joannes Kavjak et Maria NN consors ejus, plebei) (moeder heet hier Theresia Klupak).
  Zie Kwartierstaat Lapikás nr. 19 voor haar huwelijk en verdere nageslacht.
 • e. Emericus Bromerszky, ged. RK Namestovo 3-11-1834 (get. Ignatius Kavjak et Theresia Stephani Kavjak uxor, plebei)) (moeder heet hier Theresia Paudussak).
 • f. Michael Bromerszky, ged. RK Namestovo 13-4-1837 (get. Antonius Florek & Helena NN uxor ejus, plebei) (moeder heet hier Theresia Lupak).
 • g. Theresia Bromerszky, ged. RK Namestovo 12-7-1840 (get. Mathias Schefcsik & Maria NN uxor ejus, plebei) (moeder heet hier Theresia Paidussak).

IVy. Veronica Pajdussak, geb. 1817/18, ouders onbekend wed. , burgeres, woont te Bobrov (1854), tr. Bobrov RK 9-1-1854 ("Andreas Kavuljac, 45, plebejus, viduus de Usztye,, x vidua Veronica Pajdussak, 36, oppidana, vidua de Bobrov, testes Steph. Molossak? en Joannes Spivontsik?, plebeji) Andreas Kavuljac, geb. 1808/09, wednr., boer, woont te Usztye (1854)


IV. geb. 1800 - 1825

IVa. Stephanus Paiduch, ged. RK Bobrov 7-2-1809, verm. identiek met Stephanus Pajdussak (Pajduch), geb. 1809/10, j.m. woont te Bobrov (1836), tr. Bobrov RK 14-1-1836 (get. Ignatius Kostajak en Matheus Csernak?) Veron(ic)a Jendrussak, ged. RK Bobrov 13-2-1806, j.d. woont te Bobrov (1836), dr. van Georgius Jendrussak en Maria NN.

IVb. Josephus Pajduch, ged. RK Bobrov 9-5-1819, verm. identiek met Josephus Pajdus (Pajduk, Pajdussak, Pajdauch, Pajduch), geb. 1820/21, ovl. na 1865, j.m. woont te Bobrov (1840), huw get. (1863..1887), tr. Bobrov RK 7-1-1840 (get. Josephus Vlosak en Gorg Palzak) Maria Ben(y)itsak (Benicsk), geb. 1823/24, ovl. na 1865, j.d. woont te Bobrov (1840), verm. identiek met Maria Benitsak, ged. RK Bobrov 6-6-1822, als dr. van Ignatius Benitsak en Veronica Klossak (Vlossak?), of met Maria Benitsak, ged. RK Bobrov 14-9-1822, als dr. van Andreas Benitsak en Maria Prozbik.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Josephus Skolanyik, ged. RK Bobrov 22-3-1870.
 • c. Josephus Paydussak (junior), geb. 1848/49?(doop niet gevonden), volgt Va.
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Josephus Benicsak, ged. RK Bobrov 7-3-1871.
 • e. Maria Paydus(s)ak (Pajdauch, Paydusiak), ged. RK Bobrov 19-8-1852, j.d. woont te Bobrov huis nr. 74 (1872), tr. Bobrov RK 16-1-1872 (get. Mathaeus Kalina en Josephus Odrobinyak) Martinus Matussak, geb. 1848/49, j.m. woont te Bobrov huis nr. 136 (1872), zn. van Martinus Matussak en Helena NN.
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Catharina Matussak, ged. RK Bobrov 25-11-1875.
  • 2. Helena Matrisak (!), ged. RK Bobrov 9-10-1878.
  • 3. Matthaeus Matussak, ged. RK Bobrov 9-9-1880.
  • 4. Martinus Matussak, ged. RK Bobrov 29-10-1883.
 • f. Sophia Pajduch, ged. RK Bobrov 11-5-1856.
 • g. Andreas Paijdussak (Pajdusa), ged. RK Bobrov 13-11-1857, volgt Vb.
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Tomastyik, ged. RK Bobrov 14-9-1881.
  • 2. Josephus Tomascsik, ged. RK Bobrov 5-11-1884.
  • 3. Theresia Tomascsik, ged. RK Bobrov 25-9-1886.
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Carolus Odrobinyak, ged. RK Bobrov 5-9-1886.

IVc. Georgius Pajduch, ged. RK Bobrov 19-4-1821, verm. identiek met Georgius Pajdus, geb. 1817/18, huw. get. 1837 (Georg(ius) Pajdusak), j.m. woont te Bobrov (1842), tr. Bobrov RK 17-1-1842 (get. Georg Bobrovssky en Georg Paszak) Catharina Vlossak, geb. 1819/20, verm. identiek met Catharina Vlossak, ged. RK Bobrov 1-11-1823, dr. van Josephus Vlossak en Maria Janovjak. Hieruit geen nageslacht gevonden.

IVd. Paulus Pajduch, ged. RK Bobrov 30-12-1821, verm. identiek met Paulus Pajdusak (Pajduch), geb. 1820/21, wednr. woont te Bobrov in huis nr. 211 (1858), miles ad reservam non activam, tr. Bobrov RK 30-9-1858 (get. Georg Vlossak notarius, & Josephus Kozac , opm: "cum licentia offie militaris 24-8-1858 ex armisserialen? 24-8-1858") Elisabetha Szamuelszik (Szojka), ged. RK Bobrov 4-11-1827, j.d. woont te Bobrov in huis nr. ?, (1858), wed. woont te Bobrov in huis nr. 119 (1866), als dr. van Joannes Szamiheltsik en Catharina Szajka. Zij hertr. Bobrov RK 23-1-1866 (get. Mathias Kubaszak, Andreas Rariga) Paulus Kubassak, geb. 1821/22, wednr. afkomstig van Szlanicza (1866).

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Maria Margaritha Bubalya, ged. RK Bobrov 8-7-1886.
  • 2. Josephus Bubalya, ged. RK Bobrov 9-9-1894.
 • b. Magdalena Pajduch, ged. RK Bobrov 20-7-1859 (hier heet de moeder Elisabeth Szojka).

IVe. Michael Pajduch, ged. RK Bobrov 25-9-1834, verm. identiek met Michael Bajduch (Pojduch), geb. vóór ca. 1840, tr. vóór 1862 Rosalia Mokos, verm. identiek met Rosalia Mokoss, ged. RK Bobrov 26-2-1839, als dr. van Matheus Mokoss en Theresia Leslinszky.

IVf. Josephus Pajdusak (Payduch), geb. 1837/38, verm. identiek met Josephus Pajdussak, ged. RK Bobrov 27-2-1838, j.m. woont te Bobrov huis nr. 93 (1867), tr. Bobrov RK 21-1-1867 (get. Mathaeus Kalina, Florianus? Vlossak)[4] Theresia (S)Koljanik(ova) (Skolanik), geb. 1846/47, j.d. woont te Bobrov huis nr. 119 (1867), Zij worden aangeduid als "een boerenfamilie".


Matus Pajdusak (1871-1950) in de parochie tuin te Smizany.
Foto: datum onbekend
Bron: Ref. [8]

klik op plaatje(s) om te vergroten
 • d. Theresia Paydussak, ged. RK Bobrov 26-9-1874.
 • e. Andreas Paydussak, ged. RK Bobrov 3-10-1879.
 • f. Antonius Paydussak, ged. RK Bobrov 8-9-1883.


IV. Ouders onbekend


Vrouwen van wie de ouders onbekend zijn

IVy. Maria Paydussak, geb. vóór ca. 1875, tr. vóór 1895 Stephanus Vranyar.

IVx. Rosalia Paydussak, geb. vóór 1870, tr. vóór 1886 Mathias Holma.V. geb. 1825 - 1850

Va. Josephus Paydussak (junior), huw. get. te Bobrov (1881, 1887), verm. identiek met Josephus Pajdusak, geb. 1848/49, j.m. woont te Bobrov (1873), tr. Zubrohlava RK 28-1-1873 ("coelebs Josephus Pajdusak, 24, x coelebs Sophia Kovalcsik, 16, testes Matheus Kagina iudex(rechter), en Georgius Vlossak, a 3 promulgatione dispensati" (bij de derde afkondiging dispensatie gekregen)) Sophia Kovalcsik, geb. 1856/57, j.d. woont te Zubrohlava (1873), verm. identiek met Sophia Kovalcsik, geb./ged. RK Zubrohlava 9-6-1857 (NB een van een tweeling, get. Josephus Szvidenka & Mara Bugen), dr. van Josephus Kovalcsik en​ Maria Kovalyik, wonende te Zubrohlava in huis nr. 128. of met Sophia Kovaltsik, ged. RK Bobrov 2-5-1857, dr. van Antonius Kovaltsik en​ Theresia Pajduch (zie nr. IIc. sub e)

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Anna Agnes Janoviak, geb. Chicago 13-1-1918.
 • d. Apollonia Sophia Paydussak, ged. RK Bobrov 30-3-1884.
 • e. Emilia (Emilie) Payduszak (Pajdusak), ged. RK Bobrov 12-11-1886, dienstbode (1904), emigreert in 1904 vanuit Bobrov naar de USA, tr. Chicago, Cook, Illinois 19-5-1907 Jan Karloska, geb. 1880/81.
  Op 2-3-1904 arriveerde in New York aan boord van het schip Kaiser Wilhelm der Grosse uit Bremen, Emilie Pajdusak, dienstbode, 17 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Hongaars/Slowaaks, laatste woonplaats Bobro (een paar km NO van Namestovo). Haar bestemming is 22 L..str. Rockville Con?, waar een vriend Kolanza? Skoljanik? woont. [13]
 • f. Helena Paydussak, ged. RK Bobrov 6-7-1888.
 • g. Sophia Paydussak, ged. RK Bobrov 26-10-1893.
 • h. Justina Poydussak, ged. RK Bobrov 10-10-1895.

Vb. Andreas Paijdussak, ged. RK Bobrov 13-11-1857, j.m. woont te Bobrov huis nr. 62 (1888), huw get. 1882..1894, tr. Bobrov RK 16-1-1888 (get. Carolus Vlossak en Josephus Benicsak) Elisabetha Adamcsik, ged. RK Bobrov 6-11-1872, j.d. woont te Bobrov huis nr. 6 (1888), dr. van Antonius Adamcsik en Maria Szamuhelcsik.Ouders onbekend

Vc. Joseph Pajduch, geb. vóór ca. 1830, ouders vooralsnog onbekend, tr. vóór 1850 Rosa(lia) Urdericzki (Vigyericky).Vrouwen van wie de ouders onbekend zijn

Vz. Theresia Pajduch, geb. 1829/30, ouders onbekend, j.d. woont te Bobrov (1849), tr. Bobrov RK 7-2-1849 ("honestus juvenis Joannes Odrobinyak, 26, de Bobrov, cum honesta virgine Theresia Pajduch, 19, de Bobrov, testes Andreas Odrabinyak & Joannes Kostyalik) Joannes Odrabinyak, geb. 1822/23, j.m. woont te Bobrov (1849).VI geb. 1850 - 1875


Ouders onbekend

VIa. Stephanus Pajdussak (Paydussak), geb. vóór ca. 1855, ouders vooralsnog onbekend, woont te Bobrov in huis nr. 216, tr. vóór 1875 Maria Kozubjak.


Emigranten Pajdusak nar de USA

Ia. Josef Pajdusak, geb. 1838/39, arbeider, emigreert in 1893 vanuit Usztya naar de USA.

Op 3-5-1893 arriveerde in New York aan boord van het schip Noordland uit Antwerpen, Josef Pajdusak, arbeider, 54 jaar oud, nationaliteit : Hongaars, geboren in Slavonia (=Oost Kroatie), laatste woonplaats Usztya (een paar km oost van Namestovo). Zijn/haar bestemming is Kornelsville. [15]
  Uit hem:
 • a. Jozsef (Joseph) Pajdusak, geb. Oostenrijk-Hongarije 20-8-1888, ovl. Chicago, Cook, Illinois 12-2-1947, arbeider (1905), emigreert in 1905 vanuit Usztye nar de USA, wordt genaturaliseerd tot inwoner van de USA 11-11-1915 (dan wonend 645 W 16th St. Chicago), vermeld in the USA Federal Census 1930 wonend in Chicago, Cook, Illinois met vrouw Johanna Pajdusak, 42 en kinderen Elizabeth (21), Jenny (18), Joseph (15) en Josephine (13), tr. vóór 1909 Johanna (Jeanette) Gasperak (Cospivak, Gospera, Gayerak), geb. 1887/88, ovl. na 1930, dienstmeisje (1903), emigreert in 1903 vanuit Usztye nar de USA, verm. dr. van Josef Gasperak te Usztye.
  Op 23-3-1905 arriveerde in New York aan boord van het schip Oldenburg uit Bremen, Josef Pajdusak, arbeider, 17 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Hongaars/Slowaaks, laatste woonplaats Usztye (een paar km oost van Namestovo). Zijn bestemming is Passaic? NJ? 3 street 229, waar zijn broer (zwager?) Trabalka Anton woont. [16]
  Op 27-10-1903 arriveerde in New York aan boord van het schip Kronprinz Wilhelm uit Bremen, Johana Gasparak, dienstmeisje, 15 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Hongaars/Slowaaks, laatste woonplaats Usztye (een paar km oost van Namestovo). Haar bestemming is 237 Jefferson Str. (New York) , waar haar vriend ... Kelejak? woont. [17]
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Elizabeth Pajdusak, geb. 26-5-1909, ovl. 24-10-2000, last residence: Cook, Illinois.
  • 2. Jennie Pajdusak, geb. Chicago 18-9-1911.
  • 3. Joseph Pajdusak, geb. Cook County 20-5-1914, ovl. 23-5-1996, last Residence: Brookfield, Cook, Illinois.
  • 4. Josephine Pajdusak, geb. Chicago 20-3-1917.
 • b. Maria Pajdussak, geb./ged. RK Ustie nad Priehradou 2/3-9-1892 (moeder Soph. Zacik, get. Joann. Bullya & Apol. Galoss), woont te Usztye huis nr. 40 (1892), tr. Ustie RK 31-1-1911 (doopboek: "contraxit matrimonium 1911, 31 Januarii in ecclesia parochiae Usztye cum Martino Kubany) Martinus Kubany.


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Genealogiën in Arva --- Generatie 1 ( 17 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. The 1877 Dvorzsák Gazetteer, ⇒ dvorzsak_gazetteer.htm
 2. The 1877 Dvorzsák Gazetteer, ⇒ dvorzsak_gazetteer.htm
 3. The 1877 Dvorzsák Gazetteer, ⇒ dvorzsak_gazetteer.htm
 4. zie ook ⇒ hlasnik_2010_08.pdf
 5. ⇒ osobnosti-matus-pajdusak
 6. ⇒ knazi.htm
 1. www.smizany.sk/13.../hlasnik_2010_08.pdf
 2. ⇒ hlasnik_2010_08.pdf
 3. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 4. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 5. ⇒ www.passagierlisten.de
 6. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 1. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 2. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 3. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 4. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 5. ⇒ www.ellisislandrecords.org

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5