This page was last updated : 141009.
File size is: 568 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 8
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 8

132. NN PAVCSIK, geb. vóór ca. 1730. Zie Fragment Genealogie Pafcik voor kandidaat vaders van onderstaande Joseph(us) Pavcsik.

136. MATTHIAS KOLADA, geb. vóór ca. 1730, tr. vóór 1751

137. DOROTHEA NN. Zij wonen te Lehuotka (1751), Hrustin (ca. 20 km ten ZW van Namestovo) (1753), sub Arva (1755..1766).

152. SIM(E)ON BROMERSZKY, geb. 1733/34, wednr. wonend in Szlanica (1784), woont met zijn tweede vrouw Anna in Szlanica (1784, 1788), otr./tr. 2o Namestovo/Bobrov RK 16-4-1784 ("viduus Simeon Bromerszky, 50, x vidua Anna Kostalik, 45, cop(ulati) in Bobro") ANNA KOSTALIK, geb. 1738/39, wed. wonend in Bobrov (1784), tr. 1o voor 1784

153. NN, ovl. vóór 1784.

156. STEPHANUS PAJDUCH (PAYDUCH), geb. vóór ca. 1750, tr. vóór 1773

157. MARI(N)A NN, geb. vóór ca. 1755. Zij wonen te Bobrov (1773..1788).

160. (FELIX) LEONARD VANHAUW (VANHOUW)(¥), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 8-12-1726 (get. Leonardus Coenen en Isabella Van Der Bou..), ovl. Tienen voor 1805, wever, tr. vóór 1759

161. AGNES CASTES, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 11-4-1735 (get. Jwo? van Ceulen en Agnes Cox), ovl. Tienen voor 1814.

COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met:
 • Elisabeth Vanhouw, geb. Tienen vóór ca. 1760, ovl. vóór 1805, huisvrouw, tr. vóór 1777 Pierre Brandts, geb. Tienen 1746/47, woont te Tienen (1805).
   Uit dit huwelijk:
  • a. Jean Louis Brandts, geb. Tienen 13-1-1777, kleermaker woont te Tienen (1805), tr. Tienen 1-5-1805 (get. o.a. haar neef Antoine Steveniers, 35, bierverkoper, en haar neef Chretien Steveniers, schoenmaker, 23, beiden wonend te Tienen) Anne Marie Lamber, geb. Tienen 6-4-1781, woont te Tienen (1805), dr. van Guillaume Lamber, timmerman, en Barbe Steveniers.
 • (Marie) Thérèse Vanhouw (Van Hauw), geb. Tienen 1752/53, ovl. Tienen voor 1828, huisvrouw (1808), woont te Tienen (1808, 1814), tr. vóór 1789 Pierre (Pieter) Merckx, geb. 1763/64, kleermaker wonend te Tienen (1802, 1808, 1814).
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Pierre Paul Sebastien Merckx, geb. Tienen 20-1-1789, bakker wonend te Tienen (1808..1828), huw. get. (1819, 1828), tr. 1o Tienen 15-12-1808 (get. haar oom Pierre Mertens, 52, cordier, en haar broer Wijnand Peeters 31, kleermaker, beiden wonend te Tienen) Marie Catherine Peeters, geb. Tienen 7-2-1767, ovl. 1808-1820 wonend te Tienen (1808, 1819), dr. van François Peeters, zadelmaker, en Elisabeth Mertens, tr. 2o Tienen 10-2-1820 (get. o.a. zijn broer Pierre Jean Merckx, haar broer Hubert Vandepoel,) Jeanne Marie Vandepoel, geb. Oplinter 21-12-1789, fille de boutique, wonend te Tienen (1820), dr. van Georges Vandepoel, en van Madeleine Willems.
  • b. Antoine Martin Merckx, geb. Tienen 1792/93, kleermaker wonend te Tienen (1814). tr. Tienen 4-5-1814 Suzanne Kreytens, geb. Hoegaarden 1791/92, breister wonend te Tienen (1814), dr. van François Kreytens en Barbe Sondervorst.
  • c. Pieter Jan (Pierre Jean) Merckx, geb. Tienen 29-8-1796, huw. get. (1820), drukker wonend te Tienen (1819..1831), tr. 1o Tienen 24-10-1828 Beatrix Dorothea Finoulst, geb. Tienen 5-2-1801, ovl. 1828-1832, wonend te Tienen (1828), dr. van Francis Finoulst en Anna Maria Morren, tr. 2o Tienen 1-3-1832 (get. haar oom Guilliaume, Pierre Vandermeeren, haar broer Eduard Vandenbempt, zijn schoonbroer François Stevens, boulanger, allen wonend te Tienen) Marie Jeanne Pauline Caroline Vandenbempt, geb. Tienen 8-10-1810, wonend te Tienen (1832), dr. van Jean Georges Vandenbempt en Marie Jeanne Windelincx.
  • d. Therese Merckx, geb. Tienen 25-12-1798, particulière wonend te Tienen (1819), tr. Tienen 18-2-1819 (get. o.a. Pierre Paul Merckx, boulanger, 30, Pierre Jean Merckx, imprimeur, 23, beiden wonend te Tienen) François Stevens, geb. Tienen 10-11-1795, bakker wonend te Tienen (1819, 1832), huw. get. (1832), zn. van Antoine Stevens en Anne Marie Terlaeken.
 • (Jean) Franc(o)is Vanhauw, geb. 1766/67, ovl. na 1814, wever wonend te Tienen (1799..1816), tr. vóór 1785 Maria Theresia (Thérèse) Mertens, geb. Bas Linter. Zij wonen in de rue d'Hoegaerde te Tienen (1797).
   Uit dit huwelijk:
  • a. Jeanne Vanhauw, geb. 1784/85, ovl. 1814-1844, tr. Tienen 28-8-1814 (get. o.a. haar broer Pierre Vanhauw, wever, en Jacques Reus, 21) Jean Francois Missorten, geb. 1787/88, wolspinner (1814), dagloner (1844), wonend te Tienen (1814, 1844), zn. van Nicolas Missorten en Anna Barbe Dekat. Hij hertr. Tienen 25-4-1844 Anne Catherine Delbroeck.
  • b. Pieter (Petrus, Pierre) Vanhauw (Vanhouw), geb. Tienen 8-9-1794 (akte), ovl. na 1865, tisserand, wonend te Tienen (1816..1865), wolspinner (1819), dagloner (1821), wever (1816..1851), wonend te Tienen (1816..1851), in de Hougaertsche straat (1823), kan niet schrijven (1816..1865), tr. Tienen 18-11-1816 (get. o.a. François Wolfs, tisserand d'étoffes, 24, Lambert Vanderoelen, fileur de laine, 22, beiden wonend te Tienen) Anne (Catherine) Swevers, geb. Tienen 20-11-1797, ovl. na 1859, wonend te Tienen (1816..1865), kan niet schrijven (1851..1859), menagere (1841..1865), dr. van Henri Swevers, metselaar, en Marie Catherine Fillet.
    Uit dit huwelijk o.a.:
   • 1. Henri(cus) Vanhouw (Vanhauw), geb. Tienen 24-10-1816 (erkend bij het huwelijk, geb. in de Rue d'Hougaerde), kan niet schrijven (1841), huw. get. (1847), werkman (1841), dagloner (1847), wonend te Tienen (1841, 1847), tr. Korbeek-Lo 06-01-1841 (get. o.a. Dieudonné Gabriel, 42, geamployeerde van openbaere werken, wonend te Tienen, Guillielmus Raymaekers, 24, landbouwer, Carolus Seldeslachts, 25, landbouwer, Joannes Seldeslachts, 30, landbouwer, allen wonend te Korbeek-Lo) Maria Elisabeth Jonet, geb. Korbeek-Lo 20-12-1813, kan niet schrijven (1841), werkster wonend te Tienen (1841), zn/dr. van Petrus Jonet, werkman en Anna Maria Vandenbroeck, werkster te Korbeek-Lo.
   • 2. Catherine Vanhouw, geb. Tienen 24-6-1819.
   • 3. Jean Baptiste Vanhouw, geb. Tienen 5-10-1821, ovl. Tienen 21-3-1823 (oud 18 mnd).
   • 4. Francois Vanhouw, geb. Tienen 18-1-1824, kan niet schrijven (1851), dagloner wonend te Tienen (1851), tr. Tienen 26-2-1851 (get. o.a. Philibert Berwouts, tailleur, 23 en Theodor Withof, cabaretier 25) Anne Lucie Virginie Lancel, geb. Tienen 2-11-1830 , kan niet schrijven (1851), dagloonsterer wonend te Tienen (1851), dr van Philipppe Lancel en Marie Nogaerts, dagloners te Tienen.
     Uit dit huwelijk (o.a.?):
    • aa. Josephine Vanhauw, tr. Doornik 1888 Pierre Felix Henri Jeanbaptiste Dieudonné Henoumont, zn. van Hubert François Henoumont en Marie Madelaine Martin.
   • 5. Albert Vanhauw, geb. Tienen 13-02-1826, dagloner wonend te Tienen (1847), tr. Tienen 13-01-1847(get. zijn broer Henri Vanhauw, 30, dagloner, haar broer Jean Nabeloos, 24, dagloner, beiden wonend te Tienen) Cathérine Nabeloos, geb. Tienen 10-07-1824, dagloonster wonend te Tienen (1847), dr. van Jean Nabeloos, dagloner, en Elisabeth Lenaerts, dagloonster, wonend te Tienen. Zij wettigen bij het huwelijke een kind:
    • aa. Jean Vanhauw, geb. Tienen 26-12-1846.
   • 6. Marie-Catherine Vanhauw, geb. Tienen 1-1-1831, kan niet schrijven (1853), dentelliere wonend te Tienen (1853), tr. Tienen 17-1-1853 (get. o.a. haar broer Hubert Vanhauw journalier, 26, Jacques Beeteme tisserand, 29, beiden wonend te Tienen) Guillaume Nijs, geb. Tienen 7-7-1822, journalier wonend te Tienen (1853), kan niet schrijven (1853), zn. van Melchior Louis Nijs en van Jeanne Gilaer dentelliere wonend te Tienen.
   • 7. Louis Vanhauw, geb. Tienen 13-7-1833, kan niet schrijven (1856, 1858), journalier wonend te Tienen (1856, 1858), ouvrier tanneur wonende te Luik (1889), tr. Tienen 29-9-1858 (met toestemming van de commandant van het 1e Regiment de ligne d.d. 30-8-1858, get. o.a. zijn broer Hubert Vanhauw, 31 (sic! is Albert!), journalier, Charles Lefevre, 53, journalier), Claire Beliau, geb. Tienen 20-3-1816, wonend te Tienen (1858), kan niet schrijven (1858), dr. van Philippe Beliau journalier wonend te Laer, en van Isabelle Jammaer.
   • 8. Caroline Vanhauw, geb. Tienen 16-12-1835, ovl. na 1902, gantiere (1856), maenagere (1900, 1902), wonend te Tienen (1856..1902), kan niet schrijven (1900, 1902), tr. Tienen 1-9-1856 (get. o.a. Louis Vanhauw, journalier, 23, en Louis Vanderbeek, ouvrier fendeur en fer, 30, beiden wonend te Tienen) Jacques Moers, geb. Tienen 5-10-1834, ovl. na 1902, kan niet schrijven (1856, 1902), journalier (1856), ouvrier de fabrique (1900, 1902), wonend te Tienen (1856, 1902), zn. van Henri Francois Moers, charrettier, en Anne Joseph. Loyaerts wonend te Tienen. Hieruit verder nageslacht bekend.
   • 9. Hubert Vanhouw, geb. 1836/37, journalier wonend te Tienen (1853), kan niet schrijven (1853, 1859).
   • 10. Alexandre Vanhauw, geb. Tienen 2-2-1838, ovl. 1884-1891, tisserand wonend te Tienen (1838), tr. Tienen 19-6-1865 (get. o.a. zijn zwager Philippe Uijttebroeck mecanicien, 26, wonend te Leuven) Marie Elisabeth Rens, geb. Tienen 22-4-1843, couturière (1865..1902), cabaretière (1889), menagère (1900, 1906) wonend te Tienen (1865..1906), kan niet schrijven (1889..1900). Zij hertr. Tienen 1891 (akte nr. 82) Louis Cornu.
     Uit dit huwelijk:
    • aa. Theodore Vanhauw, geb. 1864/65, ouvrier-tanneur wonend te Tienen (1897.
    • bb. Philomène Vanhouw, geb. Tienen 25-08-1868, ovl. Tienen 2-12-1904, kleermaakster (1889), huishoudster, wonend te Leuven (1892, 1897), tr. Tienen 07-12-1889 (get. haar ooms François Rens tourneur en fer wonend te Tienen en Louis Vanhauw ouvrier tanneur 56 jaar wonende te Luik, en zijn broers Emile Poffé en Leandre Poffé beiden schoenmaker wonend te Tienen) Léopold Poffé, geb. Tienen 12-02-1859, tailleur et cafetier wonend te Tienen (1905) wednr. van Marie Sidonie Lambert, zn. van François Poffé en Anne Gertrude Eugénie Festrée. Hij hertr. Landen 11-8-1905 Marie Andries.
    • cc. François Vanhauw, geb. Tienen 29-11-1870, ouvrier-mécanicien (1897), foreur (1900..1903), ouvrier d'usine (1906), wonend te Tienen (1897..1906), tr. Tienen 11-10-1902 (huwelijkscontract bij nots. Delacroix te Tirlemont 6-10-1902)(get. zijn broers Joseph Vanhauw 26 jaar menuisier , Leopold Vanhauw 24 jaar ébéniste Pierre Christiaens 26 jaar menuisier haar neef Charles Christiaens 25 jaar magasinier, allen wonend te Tienen) Anne Marie Christiaens, geb. Tienen 05-07-1873, wonend te Tienen (1902), dr. van Charles Louis Christiaens, cabaretier, en Anne Marie Sent.
    • dd. Joseph (François) Vanhauw, geb. Tienen 26-01-1876, menuisier (1902), ébéniste (1897, 1906) wonend te Tienen (1902, 1906), tr. Tienen 23-06-1897 (get. zijn broers Theodore Vanhauw, 32 jaar ouvrier-tanneur, Franois Vanhauw ouvrier-mécanicien, haar oom Henri Sibile, boulanger, haar schoonbroer Henri Schepers, journalier allen wonend te Tienen) Florine Pauwels. Tienen 10-06-1878, dr. van Gustave Pauwels, menuisier, en Marie Philomène Jorrer, boutiquière.
    • ee. Leopold (Jean) Vanhauw, geb. Tienen 15-3-1878, ébéniste wonend te Tienen (1900..1910) tr. Tienen 25-8-1900 (get. zijn broers Franois Vanhauw, foreur, en Joseph Vanhauw, ébèniste, haar broers Louis Moers, ouvrier de fabrique, en Philibert Moers, tonnelier, allen wonend te Tienen) (huwelijk door echtscheiding ontbonden Tienen 25-6-1910, rechtbank Leuven 15-1-1910) Philomène Moers, geb. Tienen 19-09-1879, repasseuse wonend te Tienen (1900), dr. van Jacques Moers, ouvrier de fabrique, en van Caroline Vanhauw, ménagère. Zie hierboven.
    • ff. Sidonie Vanhauw, geb. Tienen 8-9-1884, wonend te Tienen (1906), tr. Tienen 10-11-1906 (get.zijn broer Louis Franssens, chauffeur au chemin de fer, 22, zijn oom Joseph Kuick machiniste au chemin de fer, 63, en haar broers Francois Vanhauw ouvrier d'usine, 34, en Joseph Vanhauw ebeniste, 30, allen wonend te Tienen) Jacques Edmond Franssens, geb. Tienen 13-7-1883, chauffeur au chemin de fer wonend te Tienen (1906), zn. van Philibert Franssens en Marie?-Julie Dewawelherpen?, menagere wonend te Tienen.
   • 11. Philomène Vanhouw, geb. Tienen 24-7-1840, kantwerkster wonend te Tienen (1859), tr. Tienen 30-11-1859 (get. o.a. haar broer Hubert Vanhouw, 32 dagloner Philippe Uijttebroeck, geb. Hougaerde 14-10-1839, slotenmaker wonend te Tienen (1859), mecanicien, wonend te Leuven (1865), zn. van Henri Uijttebroeck en Elisabeth Helmus, dagloonster. Zij erkennen hun dochter
    • aa. Antoinette Vanhouw / Uijttebroeck, geb. Tienen 20-2-1859.
  • c. Joanne Catherine Vanhouw, geb. Tienen 19-3-1797 (29 ventose V).
  • d. Anna Catharina Vanhauw, geb. Tienen 28-3-1799 (8 germinal VII) (get. get. Guillaume Peeters, 58, macon, en Jean Francois Simons, 36 domestique), wonend te Tienen (1828), tr. Tienen 27-9-1828 (get. o.a. haar broer Pieter Vanhauw, wever wonend te Tienen) Philippus Jacobus Jacobs, geb. Oplinter 6-3-1797, weduwnaar van Maria Josepha Batty, wever wonend te Oplinter (1828), zn. van Walterus Jacobs, handwerker, en Theresia Vandenberghe.
 • Jeanne Marie Vanhauw, geb. vóór ca. 1725, ovl. vóór 1813, huishoudster wonend te Tienen, tr. vóór 1743 Mathieu Blockx, geb. Tienen DDD, ovl. vóór 1813, fruitier wonend te Tienen. UUit dit huwelijk:
  • a. Claire Blockx, geb. Tienen 1742/43, ovl. Tienen 10-10-1813, huishoudster wonend te Tienen (1813), tr. Charles Vercammen.
 • Anne Marie Elisabeth Vanhouw, geb. vóór ca. 1775, ovl. na 1817, tr. vóór 1794 François Gerdener, ovl. vóór 1817.
    Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Marie Catherine Gerdener, geb. Tienen 29-1-1794, naaister wonend te Tienen (1817), tr. Tienen 15-9-1817 (get. o.a. Jean Delport, 43, politieagent, en Jacques Lemin, 40, beiden wonend te Tienen) Remi Philippe Madelé, geb. Tienen 13-11-1768, kleermaker wonend te Tienen (1817), zn. van Jean Madelé en Marie Hélène Vanroelen.
 • Op 19-08-1795 (2 Fructidor III) wordt in een akte betreffende Antwerpen, Kipdorp, [1] een groot aantal personen genoemd onder wie:
  Maria Catharina Van Houw wed. van Egide De Wilde,
  Maria Elisabeth Van Houw echtgenote van Gerard Vrints,
  Maria Barbara Van Houw echtgenote van Martin Van Dormael,
  Vooralsnog wordt aangenomen dat de dames Van Houw zusters zijn.

  162. GUILIELMUS THIRI, geb. vóór ca. 1740, tr. vóór 1763

  163. CATHARINA COENEN, geb. vóór ca. 1745, wonend te Tienen (1798).

  164. PETRUS MACX, vóór ca. 1730, beg. Herenthout St. Petrus 30-10-1754 "sepults est Petrus Mackx cum exqeuiis, pro deo"), tr. vóór 1753

  165. MARIA VERHULST, geb. vóór ca. 1735.

  166. NN LETIST.

  168. MATHIEU (MATHIAS) FESTRÉ, geb. 1745/46, ovl. Tienen 28-6-1813 (aangevers zijn buren), bakker (1813), tr. vóór 1773

  169. ANNE STAES, ovl. vóór 1813.

  170. LOUIS N(E)YS, geb. vóór ca. 1750, ovl. 1800-1820, capitaine du serment de Saint Barbe (1791), vishandelaar, woont te Tienen (1800), tr. vóór 1771

  171. JEANNE(TE) STEYLS, geb. vóór ca. 1750, ovl. vóór 1820.

  Liste ou tableau Des Noms Et Actions De Tous Les Scelerats, Couppe-Jarrets, Assassins, Chefs Des Pillards, etc. etc. Qui sous la direction et aux ordres du magistrat de Tirlemont, et de leurs dignes complices, se sont souillés dans la dite ville de Tirlemont, de toutes sortes de crimes et y ont exercé une barbarie inconnue meme aux sauvages, Tienen, 1791.
  Nom de ceux qui avec les prédits ont assisté à la destruction de la maison et au meurtre de nommé Hubert (= Lambert Hubert, amidonnier)
  Les deux fils(¥) de Louis Nys, capitaine du serment de Saint Barbe.

  COMMENTAAR(¥) Vermoedelijk Guillaume Nys en een andere nog niet gevonden zoon.

  172. MATHIEU DUSARD (DESAER), geb. Tienen vóór ca. 1760, ovl. vóór 1805, dagloner, wolspinner, wever (1797) te Tienen, tr. vóór 1785

  173. (ANNE) FRANCOISE (ook MARIE FRANCOISE) MICHIELS, geb. Tienen ca. 1763/64, ovl. na 1823, huishoudster (1805), wolspinster (1808), wonend te Tienen (1805, 1808). Zij wonen in de rue d'Hoegaerde te Tienen (1797).

  174. JEAN (JOANNES) DELPORT, geb. Tienen / ged. Grimde 1747/48, ovl. 1806-1809?, wolspinner, dagloner (1805), wever (1806) wonend te Tienen (1802..1806), tr. Overlaar RK St. Lambertus 29-9-1771 ("Joannes Delport, baptizatus in parochia de Grimde diocesis Mecheliniensis provinciae Brabanticae, et Anna Catharina Stels baptizata in parochia Thenensi diocesis Mecheliniensis et provinciae Brabanticae, praesentibus ut testibus Joanne Stels et Paulo Mertens")

  175. ANNE CATHERINE STE(Y)LS, geb. en ged. Tienen 1745, ovl. 1806-1809, huisvrouwe (1806), wonend te Tienen (1802..1806).  Deze Jean Baptiste Delport (nr. b) is vermoedelijk identiek met:

  176. PETRUS COULS (COELS), geb. vóór ca. 1720, ovl. Mulck 10-4-1779, beg. Overlaer RK St. Lambertus kerkhof ("obiit in Mulck Petrus Coels solitis ecclesiae sacramentis minutus et sepultus est in caemeterio") tr. Overlaar RK St. Lambertus 11-4-1741 ("Petrus Couls et Catharina Vollaerts, praesentibus Geronimo Willems et Joanne Swevers, praeviis tribus proclamationibus")

  177. CATHARINA VOLLAERTS, geb. vóór ca. 1720, ovl. Mulck 23-12-1783, beg. Overlaer RK St. Lambertus kerkhof ("obiit in Mulck Catharina Follaerts solitis ecclesiae sacramentis munita et sepulta est in cemeterio").

  186. JEAN BAPTISTE PEETERS, geb. vóór ca. 1755, vermeld als plunderaar tijdens onlusten in Tienen 1791, kan niet schrijven (1797), woont te Tienen in de Rue de Moespiek (1797).

  Liste ou tableau Des Noms Et Actions De Tous Les Scelerats, Couppe-Jarrets, Assassins, Chefs Des Pillards, etc. etc. Qui sous la direction et aux ordres du magistrat de Tirlemont, et de leurs dignes complices, se sont souillés dans la dite ville de Tirlemont, de toutes sortes de crimes et y ont exercé une barbarie inconnue meme aux sauvages, Tienen, 1791.
  Nom de plus fameux pillards:
  Jean Peeters, garcon menuisier

  190. JOANNES LAMBERTUS (JAN) TRIMPENEERS[3], ged. RK Engelmanshoven (B) 26-2-1720, ovl. Mettekoven (B). Hij groeide op te Gelinden (B), en vestigde zich tegen 1760 met zijn gezin te Heers (B). In hetzelfde decennium keerden zij weer terug naar Gelinden. Hij tr. Gelinden 14-9-1748[4]

  191. ANNA MARGARETHA (MARGRIET) VAN HERCK, ged. Retie, Antwerpen (B) 17-7-1717[5], ovl. Gelinden 31-1-1782.

  192. PIETER JANSZ VAN PIJLEN, ged. Rem. Nieuwkoop 4-3-1725, ovl./beg. Nieuwkoop 6-2-1789 (gaarder pro deo, op kosten van de Remonstrantse buiten armen, aangever Hendrik van Heeringen), j.m. van Nieuwkoop (1745), otr./tr. 1o Nieuwkoop (gaarder, gerecht) 23-8-1745 WILLEM(IJN)TJE TEUNISSE QUAST, ged. Rem. Nieuwkoop 30-1-1726, ovl. 1749/50, j.d. van Nieuwkoop (1745), dr. van Teunis Gijsbertse Quast en Maritje Eeuwouts van Leeuwen, tr. 2o Nieuwkoop 26-4-1750

  193. ANNIGJE GERRITSE VERDUYN, ged. geref. Nieuwkoop 1-6-1727, ovl./beg. Nieuwkoop 3-9-1783 (impost pro deo, aangever : Pieter Jansz van Pijlen, echtgenoot).

  194. WILLEM AMEN VAN VEEN, ged. geref. Nieuwkoop 17-6-1736, ovl. Nieuwkoop 27-5-1816,[11] wonend te Nieuwkoop (1759..1815), tr. 2o Nieuwkoop gerecht 15-2-1762 JANNITJE DAMMIS VAN VLIET, geb. Nieuwkoop, ovl./beg. geref. Nieuwkoop 10/13-7-1763. j.d. wonend te Nieuwkoop (1762), tr. 3o Nieuwkoop gerecht 3-3-1766 WILLEMPJE PIETERSDR DE KONING, ged. geref. Nieuwkoop 30-10-1740, ovl. 1768-1788, j.d. wonend te Nieuwkoop (1766). dr. van Pieter Krijnen de Koning en Neeltje Jacobse Versneij, otr./tr. 4o Nieuwkoop gaarder/gerecht 10/27-10-1788 MARRIGJE CORNELISDR TAAT, ged. geref. Nieuwkoop 2-9-1742, beg. Nieuwkoop 9-12-1802 (gaarder ƒ 3,--, aangever Willem Amen van Veen), wed. van Krijn de Koning, dr. van Cornelis Pieters Taat en Aaltje Gerrits Oudshoorn, tr. 1o Nieuwkoop gerecht 29-1-1759

  195. PIET(ERT)JE MAARTENSE OUDSHOORN, ged. geref. Nieuwkoop 20-1-1734 (21-1-1734 volgens [12]), ovl./beg. Nieuwkoop 5/10-6-1761 (gaarder Nieuwkoop 8-6-1761 ƒ 3,--). j.d. wonend te Nieuwkoop (1795).

  Op 9-6-1815 verkoopt Willem Amen van Veen, onder Nieuwkoop, aan Hendrik van Wingarden, te Nieuwkoop, een huis, gequoteerd nr. 64, met 6 morgen 18 roeden rietland en water, staande en gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop, benevens de helft in 8 morgen 300 roeden rietland en water, gelegen in het Noordeinde van Nieuwkoop. Koopsom 600 gulden. [13]

  196. NN RUMEIJER.

  198. JAN MEERLOO, geb. Roodwald bij Hannover ca. 1720, ovl. na 1779, woont te Nieuwkoop (1764), otr./tr. 2o Nieuwkoop geref. 10/26-8-1764 ("acte ƒ 3,--") MARIJTJE JACOBSE PIJPER, ged. Nieuwkoop 10-9-1741, ovl./beg. Nieuwkoop 19/22-1-1783 (gaarder pro deo, aangever Cornelis van Leeuwen, begraven op kosten van de Remonstrantse kerk), j.d. van Nieuwkoop (1764), dr. van Jacob Thomasse Pijper en Marijtje Pieterse Zoutman [21], tr. 1o (niet gevonden Nieuwkoop en omgeving)

  199. MAGTELDJE JACOBSE VAN VEEN , ged. geref. Nieuwkoop 6-4-1721, ovl./beg. geref. Nieuwkoop 24/27-11-1762[22].

  200. JAN (JOHANNES) BLO(C)K[32], ged. Amsterdam Westerk. 8-6-1738 (get. Jan de Warm, Trijntje Struijs), beg. verm. Amsterdam Noorderkh 16-2-1773 (Jan Blok ten huijsen van Barend Mulder in de Ramskaai, eigen graf, 16 roefbaar), poorter van Amsterdam 31-10-1759 als horlogemaker en zn. van wijlen Gerrit Alberts Blok, greinwerker, woonde op de Prinsegracht (1759), Goudsblomgracht (1759, 1760), Fransepad (1760), Langebrugsteeg (1765), op de Grimnissesluijs (1763, 1767), Ramskaai (1773), doopget. (1758..1766), horlogemaker (1759), steenkopersknegt (1759), mr. sleeper op de Grimnissesluijs (1763), otr. 1o Amsterdam 30-3-1759 (get. Susanna de Warm, zijn moeder en haar mottje (?) Maria Blok, haar ouders dood) HILLETJE VAN GRAFHORST, geb. Kampen 1727/8, ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizerkh. 27-2-1760, doopget. (1758), woonde Huidenstraat (1759), Goudsblomgracht (1760), verm. dr. van Otto Grafhorst, loodgieter (1742) in de Lindestraat,[33] otr. 2o Amsterdam 4-4-1760

  201. WIJNTJE LINDEMAN(S), ged. Amsterdam Nieuwe K. 4-4-1728 (get. Jacob Poster, Jannetje Poster), beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 12-1-1808 (laat 5 kinderen na), woonde Rokin (1757), Grimnissesluis (1760), Heysteeg (1786), Keysersgracht (1808). doopget. (1762..1791), otr. 1o Amsterdam 7-1-1757 (get. Grietje Jans, haar moeder) GERRIT DE HELT, ged. Amsterdam Eilandk. 23-3-1721 (get. Hendrik Suur en Anna Leenders), beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 5-6-1759 (laat 1 kind na), woonde op de Anjeliersgracht (1743-1745), in de Tuinstraat (1746), in de Nes (1747, 1757), op de Grimnissesluis (1747..1759), doopget. (1750), sleeper (1759), was viermaal eerder weduwnaar (zie Fragment De Helt ), zn. van Hans Gerritse de Helt en Christina Janse.

  De horlogemaker.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  Fragment De Helt

  Hoeveel pech kun je hebben in het leven? Vijf maal getrouwd, waarvan de eerste vier vrouwen in de kraam overlijden, en daarna zelf drie jaar na het vijfde huwelijk overleden! Zijn zes kinderen sterven allen binnen zes jaar na hun geboorte.

  Gerrit (Hansen) de Hel(d)t, ged. Amsterdam Eilandk. 23-3-1721, beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 5-6-1759 (laat 1 kind na), woonde op de Anjeliersgracht (1743-1745), in de Tuinstraat (1746), in de Nes (1747, 1757), op de Grimnissesluis (1747..1759). doopget. (1750), otr. 1o Amsterdam 5-4-1743 (get. Jan Maffelt, zijn ouders dood, en haar broer Hendrik Heijink, haar ouders dood) Elisabeth Heyink, ged. Amsterdam Ev. Luth. 2-6-1713, ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 8-11-1744 , woont in de Weesperstraat (1743), dr. van Andries Heijinck en Geertruij Wijmans, otr. 2o Amsterdam 15-1-1745 (get. haar vader Jan Nederhoven) Johanna Nederhoven, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 19-2-1713 (get. Grietje van der Noorde, Coert Pierencamp), ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 19-12-1745, woont op de Lelygracht (1745), dr. van Johannes Nederhoven en Jannetje Broermans, otr. 3o Amsterdam 4-3-1746 (get. haar vader Ary van Leeuwen) Maria van Leeuwen, ged. RK Amsterdam 't Boompje 12-4-1708 (get. Maria van Leeuwen), ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam St. Anthonis Kh. 22-6-1747, woont op de Grimmelingsesluis (1746), dr. van Arnoldus van Leeuwen en Emilia Jans), otr. 4o Amsterdam 1-9-1747 (Joh)Anna Sondagh, geb. Amsterdam 1710/11, beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 26-11-1756, doopget. (1741..1751), otr. 5o Amsterdam 7-1-1757 Wijntje Lindeman, (zie kw. nr. 201 ).
   Uit zijn eerste huwelijk (de Helt-Heijink) :
  • a. Christina de Heldt, ged. Ev. Luth. Amsterdam Lutherse K. 29-10-1744, (get. Johannes Matvelt en Jannetje Heijink), beg. Amsterdam Karthuizerkh. 4-11-1744 (kind van Gerrit de Helt op de Angeliersgragt).
   Uit zijn tweede huwelijk (de Helt-Neederhooven) :
  • b. Johannis Wilhelmus de Helt, ged. geref. Amsterdam WesterK. 5-12-1745 (get. Johannes Wilhelmus Nederhoven en Angnitie Adrianes), beg.. Amsterdam Karthuizer Kh. 2-1-1745 (kind van Gerrit de Helt in de Tuijnstraat)
   Uit zijn derde huwelijk (de Helt-van Leeuwen) :
  • c. Maria de Helt, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 18-6-1747 (get. Arij van Leeuwen en Maria de Helt), beg. Amsterdam 12-9-1747 (kinderlijken, dr. van Gerrit de Helt op de Grimnissesluijs).
   Uit zijn vierde huwelijk (de Helt-Sondagh) :
  • d. Johanna de Helt, ged. Ev. Luth. Amsterdam Lutherse K. 7-2-1751 (get. Fredrik Kelder en Elsje Sondagh), beg. Amsterdam 26-4-1753 (kinderlijken, dr. van Gerrit de Helt op de Grimnissesluijs).
   Uit zijn vijfde huwelijk (de Helt-Lindeman) : 2 kinderen (zie hieronder).
  Op 2-8-1752 verkopen de erven van Adriaan van Leeuwen aan Gerrit de Helt een de helft van huis en erf in de Nieuwe Gerooide Sakstraat (Gebed Zonder End). [34]
  Op 10-7-1767 verkopen de erven van Gerrit de Helt aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok een stal en erf in het Gebed Zonder End.[35]
  Op 5-8-1757 benoemen Gerrit de Helt en Wijntje Lindeman, echtelieden, zij "thans hoogzwanger", wonend op de Grimnissesluis elkaar tot wederzijdse erfgenamen en eventuele kinderen tot medeerfgenamen voor een legitieme portie. Bij hertrouwen van de langstlevende dient aan de kinderen hun deel bewezen te worden, echter de langstlevende houdt dit deel als voogd onder zich, dit alles onder uitsluiting van de weesmeesters. Ingeval testatrice als eerste komt te overlijden zonder kinderen, dan wordt haar moeder Grietie Jans, wed. van Jan Lindeman, alhier wonend, benoemd tot medeerfgenaam voor een legitieme portie. De testateur heeft geen ouders of grootouders meer in leven. Getuigen zijn Jacobus Kosik, wonend in het Gebed zonder End, en Jan Frederik Hunter op de Fluweleburgwal, die comparanten kennen [36].

  Op 20-11-1759 vertoont Wijntje Lindeman bovengenoemd testament voor de Weeskamer, en op 3-4-1760 de akte van bewijs [37].

  Op 20-12-1759 benoemen Jan Blok, steenkopersknegt en Hilletie van Grafhorst, echtelieden wonend op de Prinsegracht tussen de Tuinstraat en de Egelantiersstraat, elkaar tot algehele wederzijdse erfgenamen en - met uitsluiting van de weeskamer - tot voogd over eventuele na te laten kinderen, die zij bij hun volwassenheid moeten uitzetten voor zoveel als de langstlevende goeddunkt. Bij hertrouwen van de langstlevende moeten de kinderen minstens een legitieme portie bewezen krijgen. Indien testateur overlijdt zonder kinderen, benoemt hij tot medeerfgenaam zijn moeder Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok, "doch niet verder dan in de naakte en blote legitieme portie". Getuigen zijn Jan Petties, voorsanger in de Westerkerk en Johannes Elias [38].

  Op 2-4-1760 verklaart Jan Blok, erfgenaam van Hilletje van Grafhorst volgens bovengenoemd testament, dat zij heeft nagelaten hun kind Hilletie Blok, nu 2 maanden oud. Aangezien hij voornemens is opnieuw te trouwen bewijst hij het kind ƒ 400,--, welke som hij volgens testament onder zich zal houden en de vruchten ervan voor de opvoeding zal aanwenden. Medecomparanten zijn Barend van Grafhorst, oom van het kind en Johannes Elias, horologiemaker en goede bekende van de comparant, die het bewijs in naam van het kind accepteren. Getuigen zijn Carel Elias Franke en Adolph Baart [39].

  Op 3-4-1760 vertoont Jan Blok bovengenoemd testament en akte van bewijs aan de Weeskamer [40].

  Op 10-7-1767 verkopen Jan Blok en Wijntje Lindeman, echtelieden, zij als wed. en enig algeheel erfgenaam van Gerrit de Helt, voor ƒ 1200,-- aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok, de helft van een stal en erf in het Gebed zonder End.[41]. Op 6-9-1774 verkopen de erven van Jan Verwaay aan Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok, de andere helft van de stal en het erf.[42].
  Op 7-11-1775 verkoopt Jan Tollenaar aan Jan Blok en Roeloff Lindeman, ieder voor de helft, een huis en erf op de Nieuwendijk westzijde, het vierde huis benoorden de Nieuwe Nieuwstraat, daar de De Swarte Leeuw uitgehangen heeft, en nu of vanouds De Gekroonde Tooren van Antwerpen uithangt. Koopprijs ƒ 9300,--. [43]

  Verantwoording d.d. 30-4-1786 door de voogden Jan van Rossen en Gerrit Andries Scheer over het kapitaal dat de drie minderjarige kinderen Grietje, Gerrit en Roelof Blok ontvingen uit de nalatenschap van hun oom en tante Dirk Blok en Maria de Ree.[44] "Vrugtrekening der erffportie van Grietie, Gerrit en Roeloff Blok, kinderen van wijlen Jan Blok, onder fidei-commis geset van hunne grootmoeder Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok door de executeurs Gerrit Andries Scheer en Johs van Oyen gedaan" d.d. 9-12-1789. [45]
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  202. PETRUS (JOHANNIS) MOUTON (MATON), ged. geref. Rotterdam 16-9-1725 (get. Petrus Maton en Maria Copee), beg. Amsterdam Westerkh. 23-8-1775 (klasse ƒ 4,--, laat 6 onmondige kinderen na), woonde Brouwersgracht (1754), Blomstraat (1775), otr./tr. Amsterdam puy/Nieuwe K. 21-6/7-7-1754 (get. Johanna Roesenbos, zijn moeder, en Martha Swarts, haar nicht)

  203. (JOH)ANNA MARIA VAN DOESBURG, ged. geref. Zwolle 16-8-1725[49], beg. Amsterdam Westerkh. 4-5-1780 (klasse ƒ 4,--, laat 6 kinderen na), woonde Brouwersgracht (1754), is geref. lidmaat 26-4-1775 te Amsterdam, wonend in de Blomstraat, doopget. (1778). Van de 6 nagelaten kinderen worden de twee minderjarige, Neeltje (17) en Adrianus (14) op 17-5-1780 opgenomen in het Diaconie Weeshuis. Haar boedel "in de Tweede Lelydwarsstraat op een kamer" brengt dan op ƒ ... [50].

  204. GERRIT TEUNISSE LOENJERS(¥), geb. vóór ca. 1730, ovl. 1764-1782, tr. vóór 1755

  205. MAATJE CORNELISSE VAN KEULEN, geb. "Onder den Oudendijk in het Eiland van Schouwen", ged. Elkerzee 16-1-1729 (get. Phlippintje Pieterse), ovl. Zierikzee 31-12-1814, vermeld 16-7-1798 als weduwe, oud 76 jaar (sic!), winkelierster te Zierikzee (wijk I 134).[55]

  COMMENTAAR(¥) Op 30-9-1760 wordt Gerrit Teunisse, oud 37 jaar, met 3 kinderen, afkomstig uit Peterborn-Gr., poorter van Zierikzee. Hij zou Gerrit Teunisse Loenjers kunnen zijn.

  Op 14-6-1782 testeert Elisabeth Kister, wonend te Zierikzee. Genoemd worden Maatje van Keulen, Gerrit Loenjers, overleden, Daniel Maurits de Brauw, burgemeester, Geertruijd Gerritse Loenders, Trijntje Gerritse Loenders, Henderik Gerritse Loenders. [56]
  Akte van verzegeling, Zierikzee 28-9-1782. Genoemd worden Maatje van Keulen, requirant, Gerrit Teunisse Loenjers, overleden, Elisabeth Kister, overleden Catharina Doens, Hugo Lemson, overleden. [57]

  206. ROELAND VAN HEKKE (EKKEN, EK), ged. geref. Zierikzee 11-9-1743, ovl. 1796-1836, lid der publieke kerk (1763), matroos (1796), otr./tr. Zierikzee Dgz./geref. 15-11/7-12-1763[76]

  207. PIETERNELLA JACOBS (VAN) (DEN) BLEI(J)KER(S), geb. Zierikzee Dgz. 24-2-1738, ovl. Dgz. Zierikzee 23-4-1786 [77], doopsgezind lidmaat te Zierikzee 1-3-1759 op belijdenis.

  Akte van verzegeling, Zierikzee 23-4-1786. Genoemd worden Pieternella van den Bleiker, overleden, Roeland van Hekke. [78]
  Vermeldingen in de Weeskamer van Zierikzee[79] : Roeland van Hekke en Pieternella van den Bleiker, (1787), inv. nr. 102/7. Zoek op!
  Attestatie, Zierikzee 14-4-1796. Genoemd worden Henderik Kapiteijn, comparant, matroos, wonend te Zierikzee, Roeland van Hekke, comparant, matroos, wonend te Zierikzee, Adriaan Cornelisse, requirant, stuurman, Dhr. Heshuyse van Dreischor, boekhouder, Roeland Cornelisse, schipper. [80]

  208. CLAAS JACOBSZN KREEUWE(N), geb. (niet gevonden in Nieuwerkerk aan den IJssel, Bergschenhoek, Berkel, Bleiswijk, Moordrecht, Zevenhuizen, Pijnacker, index Hollands Midden) [89], j.m. komende "van de Gouw", wonende te Nieuwerkerk( 1718), tr. Waddinxveen (attestatie van Nieuwerkerk a/d IJssel 24-7-1718 voor een huwelijk in Zevenhuizen, geen ouders genoemd, gaarder Nieuwerkerk 1-7-1718, beiden classis ƒ 3,--)[90]

  209. JAAPJE CORNELIS VAN LEEUWEN, geb. (ged.?) Nieuwerkerk aan den IJssel 12-8-1696[91], wonende te Nieuwerkerk( 1718).

  210. JAN JANS VAN EIJK, tr. vóór 1746

  211. JAAPJE JANS DE JONG.

  212. JAN (JOHANNES) GOVERSE (GEIJSBERTSE) STEUR, ged. Laren RK 17-11-1731, ovl./beg. (RK) Weesp St. Laurens 3/10-5-1806 (impost), niet te verwarren met zijn gelijknamige halfbroer Jan Gijsbertse Steur (zie kw. nr. 425 sub d), doopget. (1785, 1786, 1794) te Weesp, vermeld als Jan Geijsberszn Steur (1758, 1769), als Jan Geijsen Steur (1755, 1756, 1757, 1760, 1764), als Jan Steur (1766),[94] tr. Laren impost/RK 14/14-9-1754[95]

  213. KLAASJE JANSE (DE WIT), ged. Laren RK 28-3-1733, beg. Laren impost 29-7-1800, doopget. (1785, 1786, 1794) te Weesp, vermeld als Claasje Jans (1756, 1758, 1760, 1764, 1766, 1769), als Claasje Jans de Wit (1755, 1757).[96]

  214. ELDERT (ADELBERTUS) PIETERSE (VAN) VEEN, ged. RK Ouder-Amstel statie Bullewijk 21-10-1729 (get. Marritie Tadicke), ovl. na 1791, beg./ovl. niet gevonden te Abcoude 1791-1832, j.m. wonende te Abcoude Proosdij (1752), otr. Abcoude Proosdij gerecht 9-12-1752 (get. zijn moeder Claasje Tatiks, wed. van Pieter Hendriks Veen, Kors Huijbertse Bos, haar vader, en Gijsbertje Willems van Dijk, haar moeder)

  215. AALTJE (ALIJDA) KORSE (COSSE) BOS(CH), geb. Abcoude Wilhems, ged. Abcoude-Proosdij 16-5-1733, beg. Abcoude Proosdij 26-9-1780 (impost ƒ 5,4,--, eigen graf), j.d. van Abcoude Proosdij (1752).


  Het pand in Abcoude waar Johannes Lustenhouwer (1856-1932) zijn kruidenierszaak had.
  Foto 1985, (c) Rosa Lustenhouwer.

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  216. CORNELIS RUTTEN (SPOORMAKER), geb. ca. 1675, ovl. na 1716, tr. 1o Kudelstaart GK 11-2-1699[113] NEELTJE CLAES VAN LEEUWEN, geb. Kalslagen ca. 1675, ovl. Kudelstaart voor 1703, otr./tr. 2o Kudelstaart/Langeraar geref. 5-8-1703/augustus 1703[114]

  217. AN(NE)TJE (ANNA) PIETER AARTS SETHOVEN, geb. ca. 1680, ovl. na 1716, doopget. (1711, 1714).

  218. PIETER JANSZ VAN STRATEN, ged. geref. Ter Aar 21-2-1706, ovl. na 1736, tr. Ter Aar 1728

  219. ANNA (ANTJE) JANSE WITTEBOL, ged. geref. Ter Aar 14-4-1709, beg. Ter Aar 22-1-1757 (gaarder, impost pro deo, aangever haar zoon Cornelis van Straten), doopget. (1755).

  Op 22-1-1757 geeft Cornelis van Straten ter begraving te Ter Aar aan het lijk van zijn moeder Anna Janse Wittebol.[116]

  220. WILLEM DIRKSE SCHANSHEER, geb. Rijsoort 27-10-1708, j.m., otr. Ridderkerk 1-4-1735 (get. Symon Dirksze Schansheer, zijn broeder, en Kleis Geene Smouter(¥), haar voogd)

  221. LIJSJE MICHIELSZ DE GELDER, geb. Ridderkerk 6-4-1711, j.d., wonend te Rijsoort.

  COMMENTAAR(¥) Kleis Geene Smouter, vermoedelijk ex Geen Jacobsz Smouter x Pleuntje Joosten,[124] of ex Geen Kleijsz.[125]

  222. LODEWIJK PIJN, geb. Ogt (Hessen-Kassel), j.m., wonend te Oudshoorn (1753), otr./tr. Alfen aan de Rijn 8/22-7-1753

  223. MARIJTJE JANS VAN HOUTEN, ged. geref. Alkemade/Oude Wetering 25-1-1733, beg. Leimuiden 14-2-1792 (gaarder pro deo, als Matje van Houten, aangever Dirk Schansheer), j.d. wonend te Oudshoorn (1753).

  224. BAREND (BEERNT) WILLEMS ((VAN) WILPEN) (WILPERS), geb. ca. 1735, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 10-3-1795 (als Barent Wilpers, oud 60 jr.), mogelijk een zoon van Willem (Barents?) en Teuntje NN. Er is echter geen Wilem Barents te vinden in Amersfoort, ook geen Willem Willemsen die in aanmerking komen. Hij otr./tr. Amersfoort geref. 5/26-11-1756 met attest van Leusden als Barent Willemsen

  225. (CA)T(HA)RIJNTJE BREE(T)S, ged. Amersfoort geref. 16-12-1727, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 12-6-1804 (als Trijntje Brees, oud 74 jaar (sic!)).

  226. GERRIT KRAAYKAMP, ged. Amersfoort geref. 13-8-1734, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe KH 15-4-1783 (impost ƒ 1,--), woonde 1760 te Hoogland. geadmitteerd als burger van Amersfoort voor halve leges als getrouwt aan Megteldt Brom, een borgers dochter, 19-1-1761, met admissie tot het Tappersgilde, otr./tr. Amersfoort geref. 26-12-1760/11-1-1761 met attest van Leusden

  227. MACHTELD (METJE) BROM, ged. Amersfoort 4-11-1740, ovl. Amersfoort 31-1-1821 oud 85 jaar (sic!), j.d. wonend te Amersfoort (1760, 1788), als Megteld Brom geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1815), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 13-11/4-12-1788 MICHIEL (MACHIEL) VAN WILPEN, ged. Amersfoort 18-1-1763, ovl. 1792-1821 (beg. of ovl. niet gevonden te Amersfoort in deze periode), zn. van Barend Willems van Wilpen (nr. 224) en Catharijntje Breets (nr. 225).

  Op 12-11-1788 vindt de boedelscheiding met uitkoop plaats van Gerrit Kreijkamp, overleden Amersfoort maart 1783, echtgenoot van Mechteld Brom. [135]

  228. OLOF (ODULPHUS) KOCK, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 19-1-1733 (get. Joanna Pippers), beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 29-3-1790 (als Oelif Kok, uit het ziekenhuis), meerderjarige j.m., soldaat in het tweede Bataljon Ruijsch (1766), tr. 2o Amersfoort gerecht 6/20-7-1781 (hij als wednr. van Anna Maria Botters) MARRITJE HENDRIKS, ovl. na 1781, woont te Amersfoort (1781), laatst wed. van Peter Claassen (huw. 1752), wed. van Gerrit Aartse Schuijn (1752, dit huw. niet gevonden te Amersfoort), tr. 1o Amersfoort gerecht 2/16-5-1766 (get. haar vader Jacob Botter(¥)) en RK Kromme Elleboog 16-5-1766

  229. (ANNA) MARIA BOTTER(S), ged. Amersfoort RK 't Zand 7-10-1731, ovl./beg. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog)/Lieve Vrouwenkh. (impost) 7-12-1779/ (als Anna Maria Botter, oud 51 jaar (sic!)), meerderjarige j.d. (1766), doopget. (1760).

  COMMENTAAR(¥) De genoemde vader Jacob Botter moet zijn Joannis Botter. Er is anders geen doop van (Anna) Maria te vinden. De naamgeving van de kinderen duidt ook op een vader Joannes.

  De krijgsman.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.
  Doopinschrijvingen van de kinderen van Odulphus Kock (1733-1790) en Anna Maria Botters (1731-1779) in het register van de RK parochie Kromme Elleboog te Amersfoort.[145] De vadersnaam is Olof en Odulphus, de moedersnaam is Anna, Anna Maria, en bij de laatste doop Agnes! Klopt dat laatste wel?
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  230. GERRIT WOUTERSE VAN LONDEN, geb. ca. 1752, beg Amersfoort (impost) 20-11-1802 (als Gerrit van Londen, oud 50 jaar), j.m. wonend te Amersfoort (1772), otr./tr. Amersfoort geref. 18-9/4-10-1772 als Gerrit Wouters

  231. JAANTJE (ADRIANA, DIRKJE) PRONKERS (PRONKERT, PRONK), ged. geref. Amersfoort 28-1-1752, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 18-9-1795 (als vrouw Van Londen, 46 jaar, sic!), j.d. wonend te Amersfoort (1772).

  232. HEND(E)RI(C)K BUIJS(¥), geb. vóór ca. 1735, beg. Amersfoort St. Joriskh. 6-3-1799, woont te Hoogland (1769), krijgt 24-2-1766 indemniteit van Amersfoort voor vertrek naar Hoogland,[151] otr./tr. 2o Amersfoort/Leusden geref. 30-3/16-4-1769 CATHARINA JOSINA ELISABETTA BOEKS (BOX), geb. Mecklenburgh 1736/37, ovl. Amersfoort 24-11-1826 (oud 89 jaar), j.d. (1769), woont te Amersfoort (1826), tr. 1o voor 1755 (niet gevonden te Amersfoort )

  233. GERRITJE DE BEER(¥), ged. (geref. en overig te Amersfoort op De Beer, De Bree niet gevonden), ovl. Hoogland 1766, beg. Amersfoort (reg. rechten St. Jorisk.) 25-3-1768, wellicht een dr. van Maria NN (naamgeving kleinkinderen!).

  COMMENTAAR(¥) Er bestaat een geslacht Buijs te Bennekom.[152]. Is er verwantschap?
  Zijn afkomst blijft onduidelijk, mogelijk zijn :
  Hendrick Buijs, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 5-4-1736 (get. Willemina Cornelis, zn. van Reijnier Buijs en Joanna Cornelis den Elsen.
  of
  Hendricus Buijs, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 5-10-1729 (get . Joanna Reijniers), zn. van Peter Hendricksen Buijs en Maria Kock,
  of
  een zoon van Pieter Buis (beg. Amersfoort St. Jorisk. 30-5-1792 "op Bloemendaal") en Geertrui NN (naamgeving kleinkinderen!),
  misschien is hij de Hendrik Buijs, die beg. wordt Amersfoort St. Jorisk. 6-3-1799.


  COMMENTAAR(¥) Is er verband met Johanna Catharina de Beer (beg. Amersfoort St. Jorisk. 8-10-1746, "laat kinderen na)?
  of met een geslacht De Bree te Woudenberg (ZOEK OP)

  In een akte van blijkbaarheid d.d. 22-11-1825 te Amersfoort,[153] ten verzoeke van Pieter Buijs, fabrikeur, oud 60 jaar en wonende te Amersfoort, verklaren Elisabeth Boeks, wed. van Hendrik Buijs, oud 89 jaar, Gerritje Gijsbertse huisvrouw van Rijk Gerritsen, oud 73 jaar, Aartje van den Dolder, wed. van Jacob Ruitenbeek, oud 74 jaar, Amarentia van Loon, wed. van Jan de Vrij, oud 76 jaar, allen wonend te Amersfoort, de requirant Pieter Buijs en zijn ouders goed te kennen en gekend te hebben, en dat zijn moeder Gerritje de Beer ruim een jaar na zijn geboorte "en dus in den jaren 1766 in de gemeente Hoogland is overleden en te Amersfoort in de St. Joriskerk begraven, en dat destijds hiervan geen aantekening in de sterf of begraafnisregisters schijnt gehouden te zijn". De getuigen leggen deze verklaring af omdat Pieter Buijs voornemens is eerstdaags in het huwelijk te treden. Alle comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

  234. FRANS VAN LOON (LOENEN), geb. vóór ca. 1720 (geen doop te Amersfoort geref. en overig gevonden, ook niet op van Loenen), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 17-9-1798, soldaat in het regiment van de heer Colonnel van Berckhem leggende te Hellevoetsluis (1739), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 12-6/21-7-1739 (met betoon van Hellevoetsluis) SIBBILLA JANSZ (VAN GORCUM)(¥), ovl. 1746 (beg. noch op achternaam noch op patroniem gevonden Amersfoort), j.d. wonend te Amersfoort (1739), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 11/27-11-1746

  235. GERRITJE(N) TIEL(E)MAN(S) (VAN) (DIEPER(L)ING), ged. geref. Amersfoort 18-8-1724, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 15-12-1790 (als Gerritje Diepeling), j.d. van Amersfoort (1746). doopget. 1786.

  COMMENTAAR(¥) mogelijk een zuster van Paulus van Gorcum, soldaat, wednr. (1746) van Anna Tieleman

  236. HEERO (HEEREMAN) HEERE(MAN), ged. geref. Amersfoort 8-2-1728, ovl. na 1776, j.m. van Amersfoort (1749), ook genoemd Heere Heere, Heereman Heere en Hendrik Heero Heere, vigilateur op de boter, eerst aan de St. Andriespoort, later aan de Kamppoort te Amersfoort, "borger" van de stad Amersfoort. In april 1758 wordt hij veroordeeld tot "schavotteering, geeseling en verbanning wegens het stelen van een gedeelte van het geld van de boterimpost" [209]. Hij otr./tr. Amersfoort geref. 17-10/2-11-1749

  237. MARIA VAN LING(H), ged. Amersfoort 13-4-1727, beg. Amersfoort St. Joriskh. 15-10-1785 "in de Muurhuijzen agter de timmerman Lokhorst", geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mei 1748), j.d. van Amersfoort (1749), krijgt indemniteit van Amersfoort 3-7-1758 voor vertrek naar Hilversum, als echtgenote van Heereman Heere, met hun kinderen Hester Heereman, oud 8 jaar, Johannes Heereman, oud 3 jaar en Reijniertje Heereman, oud 3 jaar, allen geboren te Amersfoort, is in 1768 zonder attestatie van de Gereformeerde Kerk uit Hilversum vertrokken.[210]

  Op 1-5-1776 verkopen Maria van Lingh, huisvrouw van de absente Heereman Heere, en Johannes Heere, soldaat in de compagnie van kapitein Boonakker onder het regiment van generaal Doeglas, mitsgaders Hendrik van Veltwijk en Jacobus Schuijleman als momboir over de kinderen en erfgenamen van Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere aan Gerrit Vogelesang, notaris alhier, een huis en grond in de Nieuwstraat, belending aan de ene zijde notaris Abraham van Bemmel, aan de andere zijde Willem Taasen. Het huis is het laatst bewoond door de overledene Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere. [211]

  238. ARNOLDUS VAN GRONINGEN, ged. Amersfoort RK 't Zand 17-9-1721 (get. Joanna Hendrixe), ovl./beg. Amersfoort St. Jorisk. 14-1-1811 (of is dit het begraven van zijn gelijknamige zoon?), soldaat in het bataljon van Gen. Maj. Becker, Comp. van Kapt. Schutter, in garnizoen te Amersfoort(¥), otr. 2o Amersfoort gerecht 21-5/4-6-1773 (hij als wednr. van Jannitje Scholtz (sic!), zij als wed. van Thileman Pronk en RK 't Zand 4-6-1773 (ANNA) MARIA (VAN) COUWENHOVEN, beg. Amersfoort St. Joriskh. 23-7-1785 (als Maria Kouwenhoven in de Muurhuizen achter doctor Sas), (=kw. nr. 463). wed. van Thileman Pronk (sic!) (=kw. nr. 462). otr./tr. 1o Amersfoort geref. 15/31-12-1752

  239. JANNETJE ANDRIESSE(N) (SCHONS, SCHOLTZ), geb. Amersfoort vóór ca. 1730 (doop te Amersfoort geref. en overig niet gevonden, noch op patroniem , noch op Schons), beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 30-7-1772 (als Jannetje Schons), tr. 1o (1750-1752?, niet gevonden geref. Amersfoort, ook niet op haar patroniem) DAVID VAN DER VELDEN, ged. (geref. en overig Amersfoort niet gevonden), ovl. (1750-1752?) (begraven niet gevonden te Amersfoort).

  COMMENTAAR(¥) blijkbaar het Regiment Nationalen nr. 16, dat o.a. in Groningen (1750-1754), Utrecht (1752) en Amersfoort (1751, 1757) is gelegerd [218].


  Johan Marius Nicolaas ("Jopie") Heesters (1903-2011).
  Foto: 1930
  Bron: Stern.de

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  240. JACOBUS LAVOOR, ged. Amersfoort 5-6-1733, ovl. 1784-1801, na de dood van zijn moeder opgenomen in het Stadskinderhuis te Amersfoort 6-10-1739, vandaar in mei 1754 vertrokken,[231] geref. lidmaat te Amersfoort dec. 1757 op belijdenis, schutter (1784) in het exercitiegenootschap "Voor stad, land en vrijheid" te Amersfoort [232], otr./tr. Amersfoort geref. 1/19-12-1758 als j.m. van Amersfoort

  241. HILLEGONDE VAN HET HOFF, geb. Deventer ca. 1738, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh. (impost) 24-7-1788 (als Hillegonde van het Hoff, oud 50 jaar), j.d. van Amersfoort (1758), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (jan.1765).

  Op 14-9-1801 compareren te Amersfoort de kinderen en erfgenamen van Jacobus Lavoor, overleden, en Hillegonda van 't Hoff overleden, met name Matthijs Lavoor, Cent Lavoor, Pieter Lavoor en Barbara Lavoor, voor een procuratie betreffende de boedel. [233]

  242. GODERT (GOSEN) VAN PIPPEN (PIPPING), ged. geref. Amersfoort 17-4-1722, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 18-1-1779, otr./tr. Amersfoort geref. 29-11/15-12-1748

  243. WILLEMIJNTJE AALBERTSEN VAN NIJKERK, ged. Amersfoort geref. 11-2-1724, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 17-7-1790, j.d. van Amersfoort (1748), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 4/22-5-1742 als j.d. wonend te Amersfoort THOMAS VAN DEN BOOM, ged. (niet gevonden te Amersfoort geref. en overig), ovl. 1747-1748, soldaat in het Regiment de Bedarides.

  244. EVERT CLERCK (KLERK), ged. Amersfoort 14-6-1722, beg. Amersfoort St. Jorisk. 18-3-1786 (op de Singel achter de Gevangentoren), betaalt ƒ 14,6,12 huisgeld voor een huis in de Muurhuizen tussen de Cortegracht en de Kamperbinnenpoort (na 1755),[242] woonde in de Muurhuizen naast het "Kasteel van Batavia", samen met zijn broer Pieter boekdrukkers aan den Hoff bij het Stadhuis (1749-1785), stadsdrukkers sinds 1747,[243] zijdereder (1771), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1772), otr. Amersfoort geref. 26-3-1762 met attest naar Utrecht 13-4-1762, tr. Utrecht Jacobik. 15-4-1762

  245. WIJNANDA (VAN) LO(O)GEN (¥), geb. ca. 1729 (doop geref. te Utrecht niet gevonden), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 21-11-1797 (als Wijnande Logen de Fliers, wed. van P. Clerck sic!!, oud 68 jaar), geref. lidmaat 24-6-1756 op belijdenis te Utrecht, wonende in de Brigittestraat, woonde (1762) te Utrecht, geref. lidmaat te Amersfoort (juni 1762) met attestatie van Utrecht, krijgt 16-10-1775 indemniteit voor vertrek van Amersfoort naar Utrecht,[244] en wordt aldaar vermeld als Wijnanda Logen, geb. te Amersfoort, huisvrouw van Evert Clerq met haar twee kinderen Maria Clerq en Evertje Clerq, die zich na overlegging van een acte van indemniteit in Utrecht gevestigd hebben. In de beschikking d.d. 26-8-1776 wordt haar door het Stadsbestuur van Utrecht echter "het recht van inwoning afgeslagen".[245]

  COMMENTAAR(¥) Een verwantschap van Wijnanda Logen met een schepengeslacht Loogen te Amersfoort, beschreven in Ref. [246], lijkt niet waarschijnlijk. Onder de kinderen van Mr. Dirk Loogen (1684-1767)), raad, schepen, burgemr. etc van Amersfoort, komt geen Wijnanda voor.
  Verdere vermeldingen Loogen die mogelijk aanknopingspunten bevatten:
  Anthony Loogen, burger van Amersfoort 14-10-1720?
  Johanna Loge, doopget. te Amersfoort 1708, 1710. [247]
  Judith Elisabeth Loogen, tr. 1751 te Utrecht, met geboden naar Amersfoort
  Elisabeth Loogen, beg. Amersfoort St. Jorisk. 13-5-1768.
  Wijnandus van Loone, ged. 1738, is hij verwant?
  Mogelijk is Wijnanda een zuster van Johanna Loogen, ged. geref. Utrecht Domk. 15-2-1736, als dr. van Barend Jansz Loogen, soldaat in het regiment van de Kolonel d'Guy, en Geesje Jacobsz van den Berkhof, wonend in de Viesteegh.
  NB zoek ook op Lodewijks

  De boekdrukker.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

  klik op plaatje(s) om te vergroten
  Op 10-8-1767 verkopen Maria Schoe, weduwe van Cornelis Moesbergh, Jan van Moesbergh als gemachtigde van Geertruid van Wisseling, weduwe van Jan van Dam, Jan Kamp, Roeloff de Meijere en zijn vrouw Maria Kamp, Hendrik Camp, Elsebea Camp en Huberta Camp, Jan van Goudoever en zijn vrouw Maria Camp, wonende te Amsterdam, Sophia van Goudoever, weduwe van Hendrik Camp, momboirse over haar drie minderjarige kinderen Maria, Steven en Anna Camp, aan Evert Klerk en Willem van Eck een huis met hof, aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt) in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwstraat, belend aan de ene zijde het St.Elizabeths gasthuis of de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis Batavia van Abraham van Asch. [248]
  Op 11-11-1769 verkopen Elizabeth Clerck, weduwe van Johannes Ouwerkerk, en Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen aan Cornelis van Deventer, notaris, voor 500 gulden een huis met een hof erachter aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt), in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis, genaamd Batavia, van Abraham van Asch. Akte doorgehaald 5-6-1771. [249]
  Op 11-11-1769 lenen Elizabeth Clerck, weduwe van Johannes Ouwerkerk, en Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen, van Cornelis van Deventer, notaris, een bedrag van 500 gulden, met als onderpand een huis met een hof erachter aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt), in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis, genaamd Batavia, van Abraham van Asch. De akte is doorgehaald op 5-6-1771. [250]
  Op 25-3-1771 verkoper Evert Clerk, zijdereder, en zijn vrouw Wijnanda Loogen, erfgenamen van wijlen Elizabeth Klerk, in leven weduwe van Johannes Ouderkerk, aan Otto de Vaal, mr. schoenmaker, een huis, erf en grond, aan de oostzijde van de Krommestraat tegenover het derde bruggetje, belend aan de ene zijde Dirk Bijleveld, aan de andere zijde Adolf Hol. [251]
  Op 3-6-1771 verkopen Evert Clercq en zijn vrouw Wijnanda Loogen, mede als erfgenamen van Elizabeth Clerk, in leven weduwe van Johannes Ouwerkerk aan Bartholomeus van Lingh en zijn vrouw Anna van de Oort, een huis met een hof in de Muurhuizen, tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat en gelegen aan de Singelgracht, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis van Abraham van Asch, genaamd Batavia [252]
  Op 9-11-1771 verkopen Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen aan Godert van Lokhorst, mr. metselaar voor 200 caroligulden van 20 stuivers het stuk, een huis, erf en grond staande op Bloemendal, belend aan de ene zijde Rutgerus van Oort, aan de andere zijde Rutgerus van Oort. Akte doorgehaald en geroyeerd op 24-12-1776. [253]

  246. CORNELIS CORNELISSE VAN DE(R) GRIFT, ged. geref. Amersfoort 6-6-1721[259], beg. Amersfoort St. Joriskh. 25-11-1775, j.m. van Amersfoort (1745), voogd (1752) (zie kw. nr. 511 ), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 16-7/1-8-1745 ELSJE FRANSE SPIER (SPEUR), ged. geref. Amersfoort 16-4-1723, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 28-2-1752, dr. van Frans Jansen Speur (Speijerse) en Klaasje Reijers,[260] otr./tr. 2o Amersfoort geref. 1/17-9-1752 (hij als wednr. van Elsje Franse Spier, zij als wed. van Willebrordus Scheuning)

  247. CORNELIA (VAN DE) KAMER (CAAMER, HAMER) (MIDDENDORP), geb. ca. 1725, beg. Amsersfoort St. Joriskh. 28-3-1797 (als Cornelia Elders, wed. van Cornelis van der Grif), doopget. (1747), tr. 1o Amersfoort Oud Kath. 't Zand 4-8-1744 (zij als Cornelia van de Hamer (Middendorp), get. Lodewijk Scheuning)[261], otr./tr. 1o Amersfoort gerecht 21-7/4-8-1744 (get. zijn vader Johannes Scheuning, zij als Cornelia van Middendorp, j.d., get haar moeder Christina Andries, wed. van Wulphert van Middendorp) WILLEBRORDUS SCHEUNING, ged. Amersfoort Oud Kath. 't Zand 15-6-1721 (get. Anna Scheuning), ovl. 1745-1752 (beg. niet gevonden Amersfoort St. Jorisk.), zn. van Johannes Scheuning[262] en Maria de Vrind. j.m. van Amersfoort (1744).

  248. JOHANNES BOLHAN (BOLLAND) (BALANT) (BERLANG)(¥), geb. Leiden vóór ca. 1715, ovl. na 1789 (beg. niet te Amersfoort gevonden), parentatie niet bewezen, j.m. wonend te Amersfoort (1735), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 4/21-1-1781 (als wednr. van Marijtje Lavinje) JUDITH VAN EIJKELENBURG, ged. geref. Amersfoort 3-1-1713, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 12-2-1789, dr. van Abraham Laurensz van Eijkelenburg en Belitje Gerrits van Houdema, wed. van Jacob Siesing, otr./tr. 3o Amersfoort geref. 29-10/15-11-1789 (als wednr. van Judith van Eijkelenburg) GERRITJE MULDERS, ged. geref. Amersfoort 25-10-1744, dr. van Bart Willemsz Mulder en Willemijntje Gerrits, wed. van Leendert van Naarden, wonend te Amersfoort, otr./tr. 1o Amersfoort geref. 7/23-10-1735

  249. MARIJTJE ANTONISSE LAVINJE (LAVIGNE), ged. geref. Amersfoort 12-3-1713, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh. (impost overluiden) 13-9-1780 (als Maria Anthonies), wonend te Amersfoort (1735).

  COMMENTAAR(¥) Is hij mogelijk verwant aan
  Abraham Wijnantsz van Bolon, van Delft, die getuigt bij de ondertrouw van zijn zuster Sara Wijnantsz van Bolon (Balan) te Leiden (1666) [279]?
  of Catharina Abramsdr. Bolland otr/tr. Delft 21-7/5-8-1695 Johannes Leenderts van Bodegom.[280]?
  Jan Blanck Berlang, tr. Nykerk 7-7-1740 Geertruyd ter Haar, ged. Arnhem 18-10-1717, dr. van Gerardus (Gerrit) ter Haar en Pieternella van den Broek.[281]
  Johannes Bolang en Maria Bolang, doopget. te Leiden 1719 bij kind van Abraham Bolang x Johanna Daniel.

  250. LAURENS VAN DER VELDEN, ged. geref. Amersfoort 2-8-1716, ovl. na 1759 (beg. te Amersfoort niet gevonden tot 1811), soldaat in het Regiment van Bronkhorst, in garnizoen te Namen (1741), gelegerd te Leiden (1746), otr./tr. Amersfoort geref. 20-1/24-2-1741 (met attestatie van Namen)

  251. MARIA VAN DER KUIJL, geb. Amersfoort? (geref. en overig Amersfoort niet gevonden), ovl. na 1759 (beg. te Amersfoort niet gevonden tot 1811), krijgt als echtgenote van Laurens van der Velden, soldaat, gelegerd te Leiden, met haar kinderen Dirkje van der Velden, oud 3 1/2 jaar en Jacobus van der Velden, oud 1 1/2 jaar, beide geboren en gedoopt te Amersfoort, indemniteit van Amersfoort 7-3-1746 voor vertrek naar Leiden. De erfgenamen van Laurens van der Velden betalen ƒ 4,--,-- voor een huis aan de Grooten Haag bij de Slijkpoort (1755).[313]

  252. CORNELIS (JOHANNES) (JAN) NOEST, ged. Utrecht Catharijnek. 28-10-1731, ovl./beg. aang. Utrecht Geertekh. 9/16-2-1801 (ƒ 3,10,--, "zijnde bedeeld", laat vrouw en meerderjarige kinderen na), soldaat in 't Bataljon van Gen. Majoor Bekker (zie noot bij kw. nr. 238) (1753), wordt ondersteund door de Hervormde Diaconie (1775), woont in 't 15e kwartier (1775), Korte Rosendaal (1801), tr. 2o Utrecht Buurk. 1-6-1791 HARMIJNTJE KNOPPERS (ook WILLEMIJNA KNIPPERS (¥)), geb. vóór ca. 1745 (doop geref. Amersfoort niet gevonden), ovl./beg. aang. Utrecht Buurkh. 3/13-5-1805 ("gratis", laat meerderjarige kinderen na), wed. van Benjamin Castrop (1791) (¥), woont in de Kroonspoort achter Clarenburg (1805), tr. 1o Utrecht Jacobik. 6-9-1753

  253. PETRONELLA VAN BATENBORG(H) (BALENBURGH), geb. ca. 1730 (¥), ovl./beg. aang. Utrecht Geertekh. 10/22-3-1790 ("gratis", laat man en mondige kinderen na), woont Geertesteeg (1753), Geertenkerhof (1790), beiden wonen Boterstraat (1754..1765).

  COMMENTAAR(¥) Benjamin Bosch, buiten de Waardpoort, tr. Utrecht (schepenen) 12-5-1792 Willemina Knippers, buiten de Waardpoort. Hoe is dat te rijmen met het ovl. van Cornelis Noest in 1801? Zijn Harmijntje Knoppers en Willemijna Knippers toch niet een en dezelfde persoon?


  COMMENTAAR(¥) Benjamin Castrop, wednr. van Gerarda van der Linden, geref. tr. Utrecht Catharijnek. 30-5-1775 Petronella van Rijn, wed. van Jan Adelaar. Dit is blijkbaar een andere persoon dan : Benjamin Kastrop, ovl. 1777-1791, tr. vóór 1763 Hermina (Willemijntje) Knoppers. Uit dit huwelijk geref. gedoopt te Amersfoort : 1) Jeremia, 30-8-1763; 2) Dirkje, 20-12-1765. 3) Reinier, 10-3-1775; 4) Giliam, 9-2-1777.


  COMMENTAAR(¥) doop 1720-1734 niet gevonden te Utrecht. Er leven in die tijd wel diverse families Batenborg aldaar (geref., RK, en Oud Katholiek). Ook te Gorinchem ca. 1700 treffen we Batenburgh aan. En te IJsselstein ca. 1700 [316].
  Een Gerrit Jansz van Batenborgh is belender in de straet achter het choor van de Jacobskerck te Utrecht (1698).[317]

  Diaconie Hervormde Gemeente Utrecht. Naamen der Personen die tot beter staat gekomen zijnde de Camer bedankt hebben:[318]
  15-12-1775: Cornelis Noest bedeeld in 't 15e quartier stond grootboek folio 262 Sm ...met F 5,-,- Bedankt de kamer, weder aangenomen

  254. WILLEM (GIJSBERT) (VAN) BEKBERGEN, ged. Amersfoort 1-1-1733, ovl. Amersfoort 22-1-1815 (oud 84 jaar, sic!), schutter (1784) in het exercitiegenootschap Voor stad, land en vrijheid te Amersfoort [319], otr./tr. Amersfoort geref. 16-7/6-8-1751

  255. AALTJE VAN DER LINDEN, ged. geref. Amersfoort 2-7-1730, beg. Amersfoort St. Jorisk. 30-3-1811 (als Aleijda van der Linden), doopget. 1745,[320] doopget. 1789. Is zij Aaltje J. van der Linden die 12-4-1746 indemniteit van Amersfoort voor vertrek naar Hoogland krijgt.[321] ?

  Frontpagina van het pamflet "De vrijheid in Nederland ..." door een anonymus. De schrijver en spreker (op 5-10-1784 in de Stadsdoelen) was de dichter Pieter Pijpers erelid van het patriottisch exercitiegenootschap "Voor stad, land en vrijheid" te Amersfoort. Veel Amersfoortse personen in deze kwartierstaat waren lid van dit gezelschap. Een aantal van hen moest uit Amersfoort vluchten nadat op 17-8-1785 het prinsgezinde bataljon Van Hessen-Darmstadt de stad was binnengevallen op verzoek van de antipatriottische meerderheid van het stadsbestuur.[322]
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook hier
  Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 8 ( 326 refs.)
  Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
  • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
  • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
  • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
  • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
  1. Notariaat Antwerpen rep: 00581 - nr: 0075, Nots. Funck Jan Michiel te Antwerpen
  2. ⇒ www.bots.demon.nl
  3. Adriaenssen, l.c.
  4. Adriaenssen, l.c.
  5. ⇒ www.familysearch.org
  6. Adriaenssen, l.c.
  7. L'Intermediair 27(1972)60
  8. Adriaenssen, l.c.
  9. ⇒ alken-frm3.htm
  10. Kwartierstatenboek KNGGW 1983, Den Haag, 1983
  11. Kron. 4(1993)241
  12. Kron. 4(1993)241
  13. NA Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, aktenr. 49, blz. 000
  14. Kron. 4(1995)337
  15. Kron. 4(1995)337
  16. zie ook Kron. 4(1995)337
  17. Kron. 4(1995)337
  18. ARA, ONA Reeuwijk, inv. nr. 6962
  19. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8773, p 21
  20. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8773, p 160
  21. zie ook OV 30(1975)256
  22. zie ook Mededeling A. Hofstee (USA), 1995
  23. med. A. Hofstee (USA), 1995
  24. ⇒ indexeijk2.html
  25. ⇒ indexeijk2.html
  26. med. A. Hofstee (USA), 1995
  27. Volkstelling Nieuwkoop 1830
  28. OV 30(1975)251
  29. OV 30(1975)251
  30. OV 30(1975)251
  31. zie ook OV 30(1975)251 voor foute gegevens
  32. zie ook GAA, boedelpapieren Burger Weeshuis nr. 1561, met gegevens over voorouders Blok
  33. W.F.H. Oldewelt, Kohier van de Personele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, Amsterdam, 1945
  34. GAA, Kwijtscheldingen, NL-SAA-21679367
  35. GAA, Kwijtscheldingen, NL-SAA-21691890
  36. GAA, ONA, Nots. H. de Wolf Jr., inv. nr. 13151, akte 1128
  37. GAA, Beg. Reg. WK 18
  38. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8191, akte 106
  39. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8192, akte 28
  40. GAA, Beg. Reg. WK 57, d.d. 28-2-1760
  41. GAA, Kw. Sch. M6 f108v
  42. GAA, Kw. Sch. T6 f39v
  43. GAA, Kwijtscheldingen NL-SAA-21698669
  44. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
  45. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
  46. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21727859
  47. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21717143
  48. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21727617
  49. Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
  50. GAA, NH Diaconie. 1780
  51. ⇒ www.militieregisters.nl
  52. Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
  53. ⇒ www.militieregisters.nl
  54. ⇒ www.militieregisters.nl
  55. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr. 256, Bevolking Zierikzee 1798
  56. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-3, Microfiche: 4286/1-1502
  57. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-21, Microfiche: 4286/2-1546
  58. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1973, vaknr. 51
  59. ONA Zierikzee, Invoernummer: 4258-75, Microfiche: 4258/8
  60. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4311-73, Microfiche: 4311/5-2731
  61. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1970, vaknr. 374
  62. Zierikzeesche Courant, 08/03/1844
  63. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1969, vaknr. 148
  64. RAZ, Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Zierikzee 1838-1922, Toegangsnummer : 702.1, inventarisnummer 418, Dossiernummer : 29
  65. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zierikzee
  66. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. ontbreekt, vaknr. 320
  67. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4304-89, Microfiche: 4304/7-1305
  68. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr 575, volgnummer 4
  69. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 354, nr. 918, inv.nr 363 nr. 248, inv.nr 366 nr. 693
  70. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 218, nr. 697
  71. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 219, nr. 187
  72. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838, inv. nr. 5, bijlagen : inv.nr 81, dossiernr. 1842, nr. 1
  73. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 354, nr. 752, inv. nr. 366 nr 652
  74. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838, inv. nr. 5, bijlagen : inv.nr 90, dossiernr. 2081, nr. 9
  75. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4289-61, Microfiche: 4289/6-2969
  76. Dgz. Kb. Zierikzee
  77. Dgz. Kb. Zierikzee
  78. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4311-116, Microfiche: 4311/8-2830
  79. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
  80. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4295-31, Microfiche: 4295/3-1525
  81. Dgz. Kb. Zierikzee
  82. Dgz. Kb. Zierikzee
  83. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 257, Bevolking Schouwen-Duiveland 1797
  84. ⇒ stamboom.htm
  85. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, passim
  86. Dgz. Kb. Zierikzee
  87. Dgz. Kb. Zierikzee
  88. Dgz. Kb. Zierikzee
  89. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  90. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  91. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  92. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  93. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  94. Mededeling W. Willard, 2003
  95. zie ook Mededeling W. Willard, 2003
  96. Mededeling W. Willard, 2003
  97. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  98. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  99. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  100. J.V.M. Out, Die van Lage Bussum, Zeist, 1976, p117
  101. Out, l.c., passim
  102. zie ook ⇒ www.larensevoorouders.nl
  103. Pepping, l.c., p142
  104. ⇒ homepagerosa
  105. Mededeling Rosa Lustenhouwer, 2004
  106. Bevolkingsregister Abcoude
  107. ⇒ homepagerosa
  108. Mededeling Rosa Lustenhouwer, 2004
  109. ⇒ homepagerosa
  1. Mededeling Rosa Lustenhouwer , 2004
  2. ⇒ homepagerosa
  3. ⇒ homepagerosa
  4. ⇒ www.brouwertree.com
  5. ⇒ www.brouwertree.com
  6. ARA, RA Ter Aar BI-19
  7. Nav. 83(1934)73
  8. OA Gemeete Ter Aar, Inv. nr. 250, Stukken betreffende de inzameling van geld ten behoeve van de bewapening der bewoners van Holland in 1794, gecit. in Vosholkroniek 2-4-1997
  9. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 113
  10. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 115
  11. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 120
  12. Groenehart Archieven, Oud-archief Ter Aar, inv. nr. 199, ac-code 151.1.01
  13. Nav. 83(1934)73
  14. Nav. 83(1934)73
  15. Prom. 12, p259
  16. Kron. 4(1995)42
  17. ⇒ d1.htm
  18. ⇒ d1.htm
  19. ⇒ d1.htm
  20. ⇒ d1.htm
  21. ⇒ d1.htm
  22. ⇒ d1.htm
  23. Mededeling P. Klok te Nijmegen, 1996
  24. GA Rotterdam, ONA Ridderkerk, Nots. Cornelis Reynen, inv. nr. 13 R aktenr. 96 blz 179
  25. Blaffert Amersfoort, l.c.
  26. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a004 rep 86
  27. GN 53(1998)539
  28. GN 53(1998)539, 540
  29. GN 53(1998)539, 540
  30. GN 53(1998)539, 540
  31. GN 53(1998)539, 540
  32. Mededeling R. Loenen, 2007
  33. Mededeling R. Loenen, 2007
  34. www.zeist.nl
  35. Amersfoort Registre Civique
  36. ⇒ amersfoort_dtbrk.html
  37. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a012 rep 61
  38. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j056 rep 6619
  39. Blaffert Amersfoort, l.c.
  40. GA Amersfoort, Transporten, Inventarisnummer 436-40, Aktenummer 116
  41. Amersfoort Registre Civique
  42. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  43. Kwartierstatenboek VG, 1988, p136
  44. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 15-2-1826 van en
  45. Amersfoort Registre Civique
  46. Blaffert Amersfoort, l.c.
  47. Blaffert Amersfoort, l.c.
  48. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang, inv. nr. AT 048a025 rep 12
  49. GA Amersfoort, Nots. C. Suijck AT 045a022 rep -o-
  50. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang AT 048a025 rep 11
  51. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  52. Amersfoort Registre Civique
  53. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  54. Amersfoort Registre Civique
  55. notaris William Cohen
  56. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j005 rep 700
  57. Amersfoort Registre Civique
  58. GA Amersfoort, Nots. J.M. Richelle, inv. nr. AT 056j015 rep 1663
  59. GA Amersfoort, Nots. J.M. Richelle AT 056j007 rep 763
  60. GA Amersfoort, Nots. G. v. Werkhoven AT 056h015 rep 1694
  61. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  62. Blaffert Amersfoort, l.c.
  63. Nav. 98(1960)44
  64. ⇒ eijsel.html
  65. ⇒ KWHOEK.htm
  66. ⇒ daal.htm
  67. Amersfoort Registre Civique
  68. ⇒ KWHOEK.htm
  69. ⇒ daal.htm
  70. ⇒ Petrus.html
  71. ⇒ Petrus.html
  72. ⇒ daal.htm
  73. ⇒ daal.htm
  74. ⇒ daal.htm
  75. ⇒ daal.htm
  76. ⇒ KWHOEK.htm
  77. ⇒ Petrus.html
  78. ⇒ daal.htm
  79. ⇒ daal.htm
  80. ⇒ Petrus.html
  81. zie ook ⇒ daal.htm
  82. ⇒ daal.htm
  83. Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1966
  84. Blaffert Amersfoort, l.c.
  85. Amersfoort Registre Civique
  86. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  87. Amersfoort Registre Civique
  88. Amersfoort Registre Civique
  89. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  90. Amersfoort Registre Civique
  91. Amersfoort Registre Civique
  92. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  93. Amersfoort Registre Civique
  94. Amersfoort Registre Civique
  95. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j002 rep 220 en 221
  96. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j005 rep 707, d.d. 04-12-1846
  97. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  98. Nav. 98(1960)44
  99. Amersfoort Registre Civique
  100. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  101. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  102. GA Amersfoort, Inventarisnummer 436-39, Aktenummer 18
  103. zie ook mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  104. GA Amersfoort, Hervormde Gemeente Amersfoort, 0167, Archief Van Het College Van Diakenen, nr. 320
  105. ⇒ pubdex.htm
  106. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  107. Amersfoort Registre Civique
  108. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
  109. H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, 's-Gravenhage, 1980
  1. Amersfoort Registre Civique
  2. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  3. Amersfoort Registre Civique
  4. Amersfoort Registre Civique
  5. Amersfoort Registre Civique
  6. GN 67(2012)153
  7. Amersfoort Registre Civique
  8. Amersfoort Registre Civique
  9. Nav. 98(1957)46
  10. GN 67(2012)153
  11. GN 67(2012)153
  12. GN 67(2012)153
  13. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
  14. Nav. 98(1957)46
  15. GA Amersfoort, Nots. C. Pannekoek, inv. nr. AT 043002, rep. 204
  16. Amersfoort Registre Civique
  17. Amersfoort Registre Civique
  18. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  19. Amersfoort Registre Civique
  20. P.J. Vermeulen, Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, dll III, Utrecht 1849
  21. Blaffert Amersfoort, l.c.
  22. Blaffert Amersfoort, l.c.
  23. ⇒ www.archieven.nl, (Burger)weeshuis Amersfoort Toegangsnummer: 101, nr. 252
  24. Blaffert Amersfoort, l.c.
  25. Brongers, l.c., p176
  26. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  27. GA Utrecht, SA II, inv.nr. 386
  28. NL 62(1944)34
  29. Eeml. Klappers, dl. 19,20
  30. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 29
  31. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 53
  32. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 53
  33. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 11
  34. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 23
  35. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 60
  36. Amersfoort Registre Civique
  37. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius AT 055f018 rep 1685
  38. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius AT 055f015 rep 1417
  39. GA Amersfoort, Nots. D. Scheerenberg, inv. nr. AT 051c053 rep 5780
  40. Amersfoort Registre Civique
  41. G. van der Most, De families (van de(r)) Grift in de provincie Utrecht, Nieuwkoop, 1988
  42. Kwartierstatenboek VG, 1988
  43. Eeml. Klappers, dl 21
  44. Zie GN 50 (1995)88 en 89 voor meer over Scheuning
  45. Van der Most, l.c.
  46. GN 31(1976)19
  47. GN 31(1976)19
  48. Van der Most, l.c.
  49. Van der Most, l.c.
  50. Van der Most, l.c.
  51. Van der Most, l.c.
  52. Blaffert Amersfoort, l.c.
  53. GA Amersfoort, ONA Nots A. Voskuyl, AT 042a040 rep 3529, d.d. 18-6-1808
  54. GA Amersfoort, Transporten, Inventarisnummer 436-40, Aktenummer 230
  55. Amersfoort Registre Civique
  56. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius, inv. nr. AT 055f002 rep 1821 nr. 125
  57. L. Hondius AT 055f002 rep 1821 nr. 103
  58. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  59. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  60. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  61. Rijnland (1971)127
  62. GN 33(1978)330
  63. Kwartierstaat Hofstee-Neef
  64. gegevens mede van H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  65. Amersfoort Registre Civique
  66. ⇒ Kwartierstaat.htm
  67. Amersfoort Registre Civique
  68. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  69. Amersfoort Registre Civique
  70. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a012 rep 115
  71. Amersfoort Registre Civique
  72. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet, inv. nr. AT 057a026 rep 279,280
  73. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a026 rep 305
  74. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a037 rep 1841 nr. 33
  75. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a025 rep 200
  76. GA Amersfoort, Nots. S. v. Wisselingh AT 049a -o-
  77. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter, AT 055j007 rep 825, d.d. 02-7-1847
  78. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j077 rep 9444, d.d. 09-7-1880
  79. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j025 rep 3039
  80. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j026 rep 3084
  81. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j075 rep 9158 (Bolland, A)
  82. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j075 rep 9171
  83. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j008 rep 944
  84. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  85. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  86. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  87. Amersfoort Registre Civique
  88. GA Amersfoort, Nots. H.W. van Werkhoven, inv. nr. AT 056e006 rep 656
  89. GA Amersfoort, Nots. H.W. van Werkhoven AT 056e006 rep 654
  90. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j005 rep 711
  91. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j006 rep 742, d.d. 10-2-1847
  92. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  93. Amersfoort Registre Civique
  94. Amersfoort Registre Civique
  95. Blaffert Amersfoort, l.c.
  96. Jb. CBG 49(1995)150
  97. Blaffert Amersfoort, l.c.
  98. Prom. 12, p120
  99. RAU, ONA, Nots J. A. Becker, Akte nr. U100a11-38, d.d. 28-1-1698
  100. St. Her. 17(2005)89
  101. Nav. 98(1957)46
  102. Eeml. Klappers, dl. 19
  103. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  104. C. A. van Kalveen, Kenmerken van de Amersfoortse patriottenbeweging, Jaarboek Oud-Utrecht, ISSN 0923-7046; 1987
  105. Nav. 98(1957)46
  106. Nav. 98(1957)46
  107. Amersfoort Registre Civique
  108. Amersfoort Registre Civique

  Back to the
  genealogy page
  Back to the
  contents
  Go to the
  index
  Forward to next
  generation 9
  Back to previous
  generation 7
  Directly go to generation :
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43