This page was last updated : 150603.
File size is: 600 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 8
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 8

132. NN PAVCSIK, geb. vóór ca. 1730. Zie Fragment Genealogie Pafcik voor kandidaat vaders van onderstaande Joseph(us) Pavcsik.

136. MATTHIAS KOLADA, geb. vóór ca. 1730, ovl. na 1766, tr. vóór 1751

137. DOROTHEA NN, ovl. na 1766. Zij wonen te Leh(u)otka (1751), Hrustin (ca. 20 km ten ZW van Namestovo) (1753), sub Arva (1755..1766).

152. SIM(E)ON BROMERSZKY, geb. 1733/34, wednr. wonend in Szlanica (1784), woont met zijn tweede vrouw Anna in Szlanica (1784, 1788), otr./tr. 2o Namestovo/Bobrov RK 16-4-1784 ("viduus Simeon Bromerszky, 50, x vidua Anna Kostalik, 45, cop(ulati) in Bobro") ANNA KOSTALIK, geb. 1738/39, wed. wonend in Bobrov (1784), tr. 1o voor 1784

153. NN, ovl. vóór 1784.

156. STEPHANUS PAJDUCH (PAYDUCH), geb. vóór ca. 1750, tr. vóór 1773

157. MARI(N)A NN, geb. vóór ca. 1755. Zij wonen te Bobrov (1773..1788).

160. (FELIX) LEONARD VANHAUW (VANHOUW)(¥), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 8-12-1726 (get. Leonardus Coenen en Isabella Van Der Bou..), ovl. Tienen 1796-1805, huw. get. (1759), wever, portier (1796), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Leonard Vanhauw, portier oud 70 jaar, met vrouw Agnes Castens, oud 68 jaar, en dochter Catharina Vanhauw oud 17 jaar, wonend in de Passepoel te Tienen,[1] tr. Tienen RK St. Germanuskerk 8-9-1757 (get. Aegidius van Hauw & Henricus van Hauw)

161. AGNES CASTE(N)S, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 11-4-1735 (get. Jwo? van Ceulen en Agnes Cox), ovl. Tienen 1796-1814, tr. 1o Tienen RK St. Germanuskerk 11-11-1752 (get. Aegidius Renero Freson & Lambertus Gadou..?) ANTOINE MASSART, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 9-2-1727 ("Antonius filius Joannis Francisci Massaer et Margarethae van Wangh conjugum susceperunt Antonius van Wangh et Joanna Massaer"), ovl. (Tienen 8-7-1757), zn. van François Massar en van Marguerite Van Wanghe.


Vanhouw I
Op 19-08-1795 (2 Fructidor III) wordt in een akte betreffende Antwerpen, Kipdorp, [2] een groot aantal personen genoemd onder wie:
Maria Catharina Van Houw wed. van Egide De Wilde,
Maria Elisabeth Van Houw echtgenote van Gerard Vrints,
Maria Barbara Van Houw echtgenote van Martin Van Dormael,
Onder de aanname dat de dames Van Houw zusters zijn leidt dit tot het volgende

Ia. Jean (Joannes) Vanhouw, geb. vóór ca. 1730.

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Jean Jacques Frins, geb. Tienen 14-06-1800, kleermaker wonend te Tienen (1831), tr. Tienen 06-08-1831(get. Jean François Ponsaerts, landbouwer, en Joseph Ingels, ambtenaar, beiden wonend te Tienen) Anne Marie Vanschoonbeeck, geb. Alken 19-07-1803, wonend te Tienen (1831), dr. van Livin Vanschoonbeeck en Christine Bollen. Bij het huwelijke erkennen zij:
   • aa. Catherine Vanschoonbeeck / Frins, geb. Tienen 23-04-1831.
 • c. Barbe (Barbara) Vanhouw (filia Joannis), geb. 1753/54, ovl. Tienen 1817-1825, afkomstig van Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1782), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 21-5-1782 (get. Lambertus Soelaers & Franciscus van Osmael) Martin(us) Vandormael (filius Martini), geb. 1749/50, ovl. Tienen 1795-1817, afkomstig uit Halle (1782), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als M. Vandormael, herbergier oud 45 jaar, met vrouw B. Vanhaut (!) oud 41 jaar, en 5 kinderen jonger dan 12 jaar, wonend sinds 1775 in de Mulkstraat te Tienen,[4] zn. van Martinus Vandormael.
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Hendrik (Henri) Vandormael, geb. Tienen 15-11-1788, wolwerker wonend te Tienen (1817, 1825), tr. 1o Tienen 31-12-1817 (get. o.a. Louis Cavens, Jean Baptiste Pennincx, wonend te Tienen (1817)) Barbe Gertrudis (ook Maria Gertrudis!) Cavens, geb. Hakendover 13-1-1794, ovl. 1817-1825, particuliere, wonend te Hakendover (1817), dr. van Louis Cavens en Anne Marie Vranckx, tr. 2o Tienen 19-11-1825 (get. o.a. Joannes Nicolaus Jacobs, wever, Karel Gravensteyn, schoenmaker, beiden wonend te Tienen) Helena Lissafre, geb. Tienen 26-1-1800, wonend in de Lovensche straat te Tienen (1823), dr. van Joannes Lissafre, wolwerker, en Maria Catharina Francou, wonend te Tienen (1825).
  • 2. Marie Thérèse Vandormael, geb. Tienen 4-4-1793, particulière (1817), tr. Tienen 5-5-1817 (get. o.a. Pierre Letist, tisserand, 50, Martin Boers, tisserand, 53, beiden wonend te Tienen (1817)) Jean Baptist Penninckx, geb. Oplinter of Tienen 28-12-1778, weduwnaar van Jeanne Merckx (huw. 1813), conducteur (1813), cabaretier (1817), huw. get. (1817), zn. van Jerome Penninckx, metselaar, en Marie Joseph Heusdens.


Vanhouw II
Nog niet geplaatste personen Vanhouw ca. 1750-1850geboren voor 1750
 • Jeanne Marie Vanhauw, geb. vóór ca. 1725, ovl. vóór 1813, huishoudster wonend te Tienen, tr. vóór 1743 Mathieu Blockx, geb. Tienen DDD, ovl. vóór 1813, fruitier wonend te Tienen. UUit dit huwelijk:
  • a. Claire Blockx, geb. Tienen 1742/43, ovl. Tienen 10-10-1813, huishoudster wonend te Tienen (1813), tr. Charles Vercammen.


  geboren 1750 -1775
 • (Marie) Thérèse Vanhouw (Van Hauw), geb. Tienen 1752/53 (volgens volkstelling 1767/68), ovl. Tienen voor 1828, huisvrouw (1808), woont te Tienen (1808, 1814), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 2-4-1788 Pierre (Pieter) Merckx, geb. 1763/64, kleermaker wonend te Tienen (1802, 1808, 1814), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Pierre Merckx, kleermaker oud 32 jaar, met vrouw Theresia Vanhauw oud 28 jaar, wonend in de Nieuwstraat te Tienen,[11] (verm. naast bakkeer Piere Vanhauw).
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Pierre Paul Sebastien Merckx, geb. Tienen 20-1-1789, bakker wonend te Tienen (1808..1828), huw. get. (1819, 1828), tr. 1o Tienen 15-12-1808 (get. haar oom Pierre Mertens, 52, cordier, en haar broer Wijnand Peeters 31, kleermaker, beiden wonend te Tienen) Marie Catherine Peeters, geb. Tienen 7-2-1767, ovl. 1808-1820 wonend te Tienen (1808, 1819), dr. van François Peeters, zadelmaker, en Elisabeth Mertens, tr. 2o Tienen 10-2-1820 (get. o.a. zijn broer Pierre Jean Merckx, haar broer Hubert Vandepoel) Jeanne Marie Vandepoel, geb. Oplinter 21-12-1789, fille de boutique, wonend te Tienen (1820), dr. van Georges Vandepoel, en van Madeleine Willems.
  • b. Antoine Martin Merckx, geb. Tienen 1792/93, kleermaker wonend te Tienen (1814). tr. Tienen 4-5-1814 Suzanne Kreytens, geb. Hoegaarden 1791/92, breister wonend te Tienen (1814), dr. van François Kreytens en Barbe Sondervorst.
  • c. Pieter Jan (Pierre Jean) Merckx, geb. Tienen 29-8-1796, huw. get. (1820), drukker wonend te Tienen (1819..1831), tr. 1o Tienen 24-10-1828 Beatrix Dorothea Finoulst, geb. Tienen 5-2-1801, ovl. 1828-1832, wonend te Tienen (1828), dr. van Francis Finoulst en Anna Maria Morren, tr. 2o Tienen 1-3-1832 (get. haar oom Guilliaume, Pierre Vandermeeren, haar broer Eduard Vandenbempt, zijn schoonbroer François Stevens, boulanger, allen wonend te Tienen) Marie Jeanne Pauline Caroline Vandenbempt, geb. Tienen 8-10-1810, wonend te Tienen (1832), dr. van Jean Georges Vandenbempt en Marie Jeanne Windelincx.
  • d. Therese Merckx, geb. Tienen 25-12-1798, particulière wonend te Tienen (1819), tr. Tienen 18-2-1819 (get. o.a. Pierre Paul Merckx, boulanger, 30, Pierre Jean Merckx, imprimeur, 23, beiden wonend te Tienen) François Stevens, geb. Tienen 10-11-1795, bakker wonend te Tienen (1819, 1832), huw. get. (1832), zn. van Antoine Stevens en Anne Marie Terlaeken.
 • Elisabeth Vanhouw, geb. Tienen vóór ca. 1760, ovl. vóór 1805, huisvrouw, tr. vóór 1777 Pierre Brandts, geb. Tienen 1746/47, woont te Tienen (1805).
   Uit dit huwelijk:
  • a. Jean Louis Brandts, geb. Tienen 13-1-1777, kleermaker woont te Tienen (1805), tr. Tienen 1-5-1805 (get. o.a. haar neef Antoine Steveniers, 35, bierverkoper, en haar neef Chretien Steveniers, schoenmaker, 23, beiden wonend te Tienen) Anne Marie Lamber, geb. Tienen 6-4-1781, woont te Tienen (1805), dr. van Guillaume Lamber, timmerman, en Barbe Steveniers.
 • Anne Marie Elisabeth Vanhouw, geb. vóór ca. 1775, ovl. na 1817, tr. vóór 1794 François Gerdener, ovl. vóór 1817.
    Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Marie Catherine Gerdener, geb. Tienen 29-1-1794, naaister wonend te Tienen (1817), tr. Tienen 15-9-1817 (get. o.a. Jean Delport, 43, politieagent, en Jacques Lemin, 40, beiden wonend te Tienen) Remi Philippe Madelé, geb. Tienen 13-11-1768, kleermaker wonend te Tienen (1817), zn. van Jean Madelé en Marie Hélène Vanroelen.
 • NN Vanhauw, tr. vóór 1774 NN NN, geb. 1729/30, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als de wed. Vanhauw, handelaarster oud 66 jaar, met haar dochter Joanna Vanhauw oud 22, wonend in het Straatje achter de Bogaarden te Tienen.[12]
    Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Joanna Vanhauw; 1773/74, ovl. na 1796.
 • Joanna Dorothea (Jeanne) van Houw, geb. vóór ca. 1755, tr. 1o Tienen RK St. Germanuskerk 27-2-1775 (get. Matthaeus van Houw & Joannes Franciscus de Wijnantz) Henri Decoster, ovl. vóór 1795, tr. 2o Tienen 20-07-1795 Guillaume Taverniers, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als L. Taverniers, schoenmaker oud 47 jaar, met vrouw D. Vanhaut (!), (kennelijk zijn) zoon L. Taverniers oud 17 jaar, en (kennelijk haar) zoon H. Decoster oud 13 jaar, onnozel, wonend in de Mulkstraat te Tienen.[13]

  COMMENTAAR(¥) Geen akte. In de index is haar naam abusievelijk gelezen als Jean Désiré Vanhauw!)
 • 162. GUILLAUME (GUILIELMUS, GUILLIAM) TIRI (THIRI(E), TIRY), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 18-11-1718 ("Guielmus filius legitimus Jo:is et Margaritae Smets, suscep: Guilelmus C.ll.qs? et Marianna Smets"), huw. get. (1736, 1744), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als "Guilliam Thirie, backer met vrouw en 1 soon van 9 maanden. Item op een caemer Broes Hermans, handtwercker met vrouw. Item, alnoch op een caemer Caterien Peeters spinnerse 1 soon van 5 jaer." wonend in de Handboogwijk te Tienen,[14] tr. Tienen RK St. Germanuskerk 19-12-1752 (get. Petrus Hanquaert & Petrus Franciscus de Wijnantz)

  163. (MARIE) CATHARINA COENEN, geb. vóór ca. 1735, wonend te Tienen (1798).

  164. PETRUS MA(C)X, vóór ca. 1730, beg. Herenthout St. Petrus 30-10-1754 "sepults est Petrus Mackx cum exqeuiis, pro deo"), tr. vóór 1753

  165. MARIA VERHULST, geb. vóór ca. 1735.

  166. JOANNES LETIST(¥), verm. identiek met JEAN LETIST, geb. 1722/23, ovl. na 1796, huw. get. (1744), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Jan Letist, armen wolspinders gast, met vrouw en jongen van 6 jaar en dochters van 3 jaer en 1 jaer, wonend in de Kolvenierswijk te Tienen,[19] vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Jean Letist, werkman oud 73 jaar, met vrouw Phil. Vanderbeken oud 72 jaar, wonend in de Potterijstraat te Tienen,[20] tr. vóór 1759 PHIL. VANDERBEKEN, geb. 1723/24, ovl. na 1796.

  168. MATHIEU (MATHIAS) FESTRÉ, geb. 1737/38, ovl. Tienen 28-6-1813 (aangevers zijn buren), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Matthijs Vestrée, bakker oud 58 jaar, met vrouw Anna Staes oud 58 jaar, en dochters Anna Vestrée oud 29 jaar, Elisabeth Vestrée oud 23 jaar, Anna Vestrée oud 22 jaar en Clara Vestrée oud 17 jaar, wonend in de Potterijstraat te Tienen,[25] bakker (1813), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 10-10-1766 (get. Carolus Antonius Festré & Henricus Reijnarts),

  169. ANNE STAES, geb. 1737/38, ovl. 1796-1813.

  170. LOUIS (LUDOVICUS) N(E)YS, geb. 1741/42, ovl. 1800-1820, afkomstig van Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1785), capitaine du serment de Saint Barbe (1791), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Louis Nijs, handelaar oud 52 jaar, met vrouw Joanna Strijls oud 61 jaar, en dochters B. Nijs oud 24 jaar, en M. Nijs (= Marie Wilmine Nijs) oud 21 jaar, wonend op de Botermarkt te Tienen,[30] vishandelaar, woont te Tienen (1800), huw. get. (1766), doopget. (1766, 1771), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 7-4-1766 (get. Guilielmus Stels & Petrus Franciscus de Wijnantz)

  171. JEANNE(TE) STE(Y)LS (STRIJLS), geb. 1734/35, ovl. 1796-1820, doopget. (1767, 1768, 1778, 1779), parochiaan van de St. Germanuskerk (1779), tr. 1o Tienen RK St. Germanuskerk 7-11-1757 (get. Laurentius de Neve & Petrus Franciscus de Wijnantz) JACQUES SLOOTS, ovl. 1762-1766.
  Sloots
  Een eerder huwelijk van Jacques Sloots is vermoedelijk: Jacques Sloots, geb. vóór ca. 1720, ovl. 1762-1766, tr. vóór 1743 Maria Angelina la Mot (Lamo(d)t), ovl. 1751-1757.
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Marie Wilhelmine Sloots, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 6-3-1743 (baptisata est sub conditione prius ab obstetrice in necessitate, filia legitima Jacobi Sloots et Maria Angelina la Mot conjugum quam suscepere Andrea Verasdonck et Maria Albertina de Wijnantz), zie elders voor haar.
  • b. Marie Elisabeth Sloots, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 4-4-1745 (filia legitima Jacobi Sloots et Maria Angelina Lamot conjug: quam susceperunt Jacobus Henneus et Maria Elisabeth Lacaille).
  • c. Francois Louis Sloots, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 23-5-1751 (filius Jacobi Sloots et Mariae Angelinae Lamodt conjug: quem suscep: Joannes Ludovicus Hoebrechts et Anna Mechiels).

  Liste ou tableau Des Noms Et Actions De Tous Les Scelerats, Couppe-Jarrets, Assassins, Chefs Des Pillards, etc. etc. Qui sous la direction et aux ordres du magistrat de Tirlemont, et de leurs dignes complices, se sont souillés dans la dite ville de Tirlemont, de toutes sortes de crimes et y ont exercé une barbarie inconnue meme aux sauvages, Tienen, 1791.
  Nom de ceux qui avec les prédits ont assisté à la destruction de la maison et au meurtre de nommé Hubert (= Lambert Hubert, amidonnier)
  Les deux fils(¥) de Louis Nys, capitaine du serment de Saint Barbe.

  COMMENTAAR(¥) Vermoedelijk Guillaume Nys en een andere nog niet gevonden zoon.

  172. MATHIEU (MATHIAS) DUSAR(D) (DESAER) (filius Jacobi), geb. Tienen 1753/54, ovl. 1797-1805, afkomstig uit Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1783), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Mathieu Dussart, wever oud 42 jaar, met vrouw Francoise Michiels oud 34 jaar, met 6 kinderen onder de 12 jaar wonend in de Reizigersstraat te Tienen,[32] dagloner, wolspinner, wever (1797) te Tienen, kan niet schrijven (1783), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 29-4-1783 (get. Joannes de Wijnantz en Lambertus Soelaers)

  173. (ANNE) FRANCOISE (ook MARIE FRANCOISE, MARIE) MICHIELS (filia Arnoldi), geb. Tienen 1761/62, ovl. na 1823, afkomstig uit Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1783), huishoudster (1805), wolspinster (1808), wonend te Tienen (1805, 1808), kan niet schrijven (1783). Zij wonen in de rue d'Hoegaerde te Tienen (1797).

  174. JEAN (JOANNES) DELPORT, geb. Tienen / ged. Grimde 1751/52, ovl. 1806-1809?, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Jean Delporte, werkman oud 44 jaar, met vrouw A.C. Streels oud 49 jaar, dochter Barbara Delporte oud 23 jaar, zoon Joannes Delporte oud 19 jaar, dochter Joanna Delporte oud 13 jaar, en 2 kinderen onder de 12 jaar, wonend in de Mulkstraat te Tienen,[34] wolspinner, dagloner (1805), wever (1806) wonend te Tienen (1802..1806), tr. Overlaar RK St. Lambertus 29-9-1771 ("Joannes Delport, baptizatus in parochia de Grimde diocesis Mecheliniensis provinciae Brabanticae, et Anna Catharina Stels baptizata in parochia Thenensi diocesis Mecheliniensis et provinciae Brabanticae, praesentibus ut testibus Joanne Stels et Paulo Mertens")

  175. ANNE CATHERINE STE(Y)LS (STREELS), geb. en ged. Tienen 1745-1747, ovl. 1806-1809, huisvrouw (1806), wonend te Tienen (1802..1806).

  176. PETRUS COULS (COELS), geb. vóór ca. 1720, ovl. Mulck 10-4-1779, beg. Overlaer RK St. Lambertus kerkhof ("obiit in Mulck Petrus Coels solitis ecclesiae sacramentis minutus et sepultus est in caemeterio") vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als "Peeter Coels, hoevenier, met vrouw en een jongen van 3 jaer, Levende van den H: Geest", wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[37] tr. Overlaar RK St. Lambertus 11-4-1741 ("Petrus Couls et Catharina Vollaerts, praesentibus Geronimo Willems et Joanne Swevers, praeviis tribus proclamationibus")

  177. CATHARINA VOLLAERTS, geb. vóór ca. 1720, ovl. Mulck 23-12-1783, beg. Overlaer RK St. Lambertus kerkhof ("obiit in Mulck Catharina Follaerts solitis ecclesiae sacramentis munita et sepulta est in cemeterio").

  186. JEAN BAPTISTE PEETERS, geb. vóór ca. 1755, vermeld als plunderaar tijdens onlusten in Tienen 1791, kan niet schrijven (1797), woont te Tienen in de Rue de Moespiek (1797).

  Liste ou tableau Des Noms Et Actions De Tous Les Scelerats, Couppe-Jarrets, Assassins, Chefs Des Pillards, etc. etc. Qui sous la direction et aux ordres du magistrat de Tirlemont, et de leurs dignes complices, se sont souillés dans la dite ville de Tirlemont, de toutes sortes de crimes et y ont exercé une barbarie inconnue meme aux sauvages, Tienen, 1791.
  Nom de plus fameux pillards:
  Jean Peeters, garcon menuisier


  COMMENTAAR(¥) De volgende Jean Baptiste Peeters zou identiek kunnen zijn met kw. nr. 186. Bewijs daaarvoor ontbreekt echter.
  Jean Baptiste Peeters, geb. vóór ca. 1755, ovl. Hoegaarden voor 1822, tr. vóór 1776 Jeanne Marie Quaethoven, ovl. Hoegaarden voor 1822.
   Uit dit huwelijk:
  • a. Barbe Peeters, geb. Hoegaarden 20-8-1776, wonend te Hoegaarden (1822), tr. Tienen 14-2-1822 (get. Jean Antoine Geerts, Pierre Delescaille, Pierre Maes, Jean Baptiste Maes, allen wonend te Tienen) Pierre Maes, geb. Tienen 1-8-1763, wednr. van Anne Marie Schuermans, fabricant d'étoffes wonend te Tienen (1822), zn. van Antoine Maes, en van Marie Catherine Sondervorst.

  190. JOANNES LAMBERTUS (JAN) TRIMPENEERS[41], ged. RK Engelmanshoven (B) 26-2-1720, ovl. Mettekoven (B). Hij groeide op te Gelinden (B), en vestigde zich tegen 1760 met zijn gezin te Heers (B). In hetzelfde decennium keerden zij weer terug naar Gelinden. Hij tr. Gelinden 14-9-1748[42]

  191. ANNA MARGARETHA (MARGRIET) VAN HERCK, ged. Retie, Antwerpen (B) 17-7-1717[43], ovl. Gelinden 31-1-1782.

  192. PIETER JANSZ VAN PIJLEN, ged. Rem. Nieuwkoop 4-3-1725, ovl./beg. Nieuwkoop 6-2-1789 (gaarder pro deo, op kosten van de Remonstrantse buiten armen, aangever Hendrik van Heeringen), j.m. van Nieuwkoop (1745), otr./tr. 1o Nieuwkoop (gaarder, gerecht) 23-8-1745 WILLEM(IJN)TJE TEUNISSE QUAST, ged. Rem. Nieuwkoop 30-1-1726, ovl. 1749/50, j.d. van Nieuwkoop (1745), dr. van Teunis Gijsbertse Quast en Maritje Eeuwouts van Leeuwen, tr. 2o Nieuwkoop 26-4-1750

  193. ANNIGJE GERRITSE VERDUYN, ged. geref. Nieuwkoop 1-6-1727, ovl./beg. Nieuwkoop 3-9-1783 (impost pro deo, aangever : Pieter Jansz van Pijlen, echtgenoot).

  194. WILLEM AMEN VAN VEEN, ged. geref. Nieuwkoop 17-6-1736, ovl. Nieuwkoop 27-5-1816,[49] wonend te Nieuwkoop (1759..1815), tr. 2o Nieuwkoop gerecht 15-2-1762 JANNITJE DAMMIS VAN VLIET, geb. Nieuwkoop, ovl./beg. geref. Nieuwkoop 10/13-7-1763. j.d. wonend te Nieuwkoop (1762), tr. 3o Nieuwkoop gerecht 3-3-1766 WILLEMPJE PIETERSDR DE KONING, ged. geref. Nieuwkoop 30-10-1740, ovl. 1768-1788, j.d. wonend te Nieuwkoop (1766). dr. van Pieter Krijnen de Koning en Neeltje Jacobse Versneij, otr./tr. 4o Nieuwkoop gaarder/gerecht 10/27-10-1788 MARRIGJE CORNELISDR TAAT, ged. geref. Nieuwkoop 2-9-1742, beg. Nieuwkoop 9-12-1802 (gaarder ƒ 3,--, aangever Willem Amen van Veen), wed. van Krijn de Koning, dr. van Cornelis Pieters Taat en Aaltje Gerrits Oudshoorn, tr. 1o Nieuwkoop gerecht 29-1-1759

  195. PIET(ERT)JE MAARTENSE OUDSHOORN, ged. geref. Nieuwkoop 20-1-1734 (21-1-1734 volgens [50]), ovl./beg. Nieuwkoop 5/10-6-1761 (gaarder Nieuwkoop 8-6-1761 ƒ 3,--). j.d. wonend te Nieuwkoop (1795).

  Op 9-6-1815 verkoopt Willem Amen van Veen, onder Nieuwkoop, aan Hendrik van Wingarden, te Nieuwkoop, een huis, gequoteerd nr. 64, met 6 morgen 18 roeden rietland en water, staande en gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop, benevens de helft in 8 morgen 300 roeden rietland en water, gelegen in het Noordeinde van Nieuwkoop. Koopsom 600 gulden. [51]

  196. NN RUMEIJER.

  198. JAN MEERLOO, geb. Roodwald bij Hannover ca. 1720, ovl. na 1779, woont te Nieuwkoop (1764), otr./tr. 2o Nieuwkoop geref. 10/26-8-1764 ("acte ƒ 3,--") MARIJTJE JACOBSE PIJPER, ged. Nieuwkoop 10-9-1741, ovl./beg. Nieuwkoop 19/22-1-1783 (gaarder pro deo, aangever Cornelis van Leeuwen, begraven op kosten van de Remonstrantse kerk), j.d. van Nieuwkoop (1764), dr. van Jacob Thomasse Pijper en Marijtje Pieterse Zoutman [59], tr. 1o (niet gevonden Nieuwkoop en omgeving)

  199. MAGTELDJE JACOBSE VAN VEEN , ged. geref. Nieuwkoop 6-4-1721, ovl./beg. geref. Nieuwkoop 24/27-11-1762[60].

  200. JAN (JOHANNES) BLO(C)K[70], ged. Amsterdam Westerk. 8-6-1738 (get. Jan de Warm, Trijntje Struijs), beg. verm. Amsterdam Noorderkh 16-2-1773 (Jan Blok ten huijsen van Barend Mulder in de Ramskaai, eigen graf, 16 roefbaar), poorter van Amsterdam 31-10-1759 als horlogemaker en zn. van wijlen Gerrit Alberts Blok, greinwerker, woonde op de Prinsegracht (1759), Goudsblomgracht (1759, 1760), Fransepad (1760), Langebrugsteeg (1765), op de Grimnissesluijs (1763, 1767), Ramskaai (1773), doopget. (1758..1766), horlogemaker (1759), steenkopersknegt (1759), mr. sleeper op de Grimnissesluijs (1763), otr. 1o Amsterdam 30-3-1759 (get. Susanna de Warm, zijn moeder en haar mottje (?) Maria Blok, haar ouders dood) HILLETJE VAN GRAFHORST, geb. Kampen 1727/8, ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizerkh. 27-2-1760, doopget. (1758), woonde Huidenstraat (1759), Goudsblomgracht (1760), verm. dr. van Otto Grafhorst, loodgieter (1742) in de Lindestraat,[71] otr. 2o Amsterdam 4-4-1760

  201. WIJNTJE LINDEMAN(S), ged. Amsterdam Nieuwe K. 4-4-1728 (get. Jacob Poster, Jannetje Poster), beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 12-1-1808 (laat 5 kinderen na), woonde Rokin (1757), Grimnissesluis (1760), Heysteeg (1786), Keysersgracht (1808). doopget. (1762..1791), otr. 1o Amsterdam 7-1-1757 (get. Grietje Jans, haar moeder) GERRIT DE HELT, ged. Amsterdam Eilandk. 23-3-1721 (get. Hendrik Suur en Anna Leenders), beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 5-6-1759 (laat 1 kind na), woonde op de Anjeliersgracht (1743-1745), in de Tuinstraat (1746), in de Nes (1747, 1757), op de Grimnissesluis (1747..1759), doopget. (1750), sleeper (1759), was viermaal eerder weduwnaar (zie Fragment De Helt ), zn. van Hans Gerritse de Helt en Christina Janse.

  De horlogemaker.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  Fragment De Helt

  Hoeveel pech kun je hebben in het leven? Vijf maal getrouwd, waarvan de eerste vier vrouwen in de kraam overlijden, en daarna zelf drie jaar na het vijfde huwelijk overleden! Zijn zes kinderen sterven allen binnen zes jaar na hun geboorte.

  Gerrit (Hansen) de Hel(d)t, ged. Amsterdam Eilandk. 23-3-1721, beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 5-6-1759 (laat 1 kind na), woonde op de Anjeliersgracht (1743-1745), in de Tuinstraat (1746), in de Nes (1747, 1757), op de Grimnissesluis (1747..1759). doopget. (1750), otr. 1o Amsterdam 5-4-1743 (get. Jan Maffelt, zijn ouders dood, en haar broer Hendrik Heijink, haar ouders dood) Elisabeth Heyink, ged. Amsterdam Ev. Luth. 2-6-1713, ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 8-11-1744 , woont in de Weesperstraat (1743), dr. van Andries Heijinck en Geertruij Wijmans, otr. 2o Amsterdam 15-1-1745 (get. haar vader Jan Nederhoven) Johanna Nederhoven, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 19-2-1713 (get. Grietje van der Noorde, Coert Pierencamp), ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 19-12-1745, woont op de Lelygracht (1745), dr. van Johannes Nederhoven en Jannetje Broermans, otr. 3o Amsterdam 4-3-1746 (get. haar vader Ary van Leeuwen) Maria van Leeuwen, ged. RK Amsterdam 't Boompje 12-4-1708 (get. Maria van Leeuwen), ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam St. Anthonis Kh. 22-6-1747, woont op de Grimmelingsesluis (1746), dr. van Arnoldus van Leeuwen en Emilia Jans), otr. 4o Amsterdam 1-9-1747 (Joh)Anna Sondagh, geb. Amsterdam 1710/11, beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 26-11-1756, doopget. (1741..1751), otr. 5o Amsterdam 7-1-1757 Wijntje Lindeman, (zie kw. nr. 201 ).
   Uit zijn eerste huwelijk (de Helt-Heijink) :
  • a. Christina de Heldt, ged. Ev. Luth. Amsterdam Lutherse K. 29-10-1744, (get. Johannes Matvelt en Jannetje Heijink), beg. Amsterdam Karthuizerkh. 4-11-1744 (kind van Gerrit de Helt op de Angeliersgragt).
   Uit zijn tweede huwelijk (de Helt-Neederhooven) :
  • b. Johannis Wilhelmus de Helt, ged. geref. Amsterdam WesterK. 5-12-1745 (get. Johannes Wilhelmus Nederhoven en Angnitie Adrianes), beg.. Amsterdam Karthuizer Kh. 2-1-1745 (kind van Gerrit de Helt in de Tuijnstraat)
   Uit zijn derde huwelijk (de Helt-van Leeuwen) :
  • c. Maria de Helt, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 18-6-1747 (get. Arij van Leeuwen en Maria de Helt), beg. Amsterdam 12-9-1747 (kinderlijken, dr. van Gerrit de Helt op de Grimnissesluijs).
   Uit zijn vierde huwelijk (de Helt-Sondagh) :
  • d. Johanna de Helt, ged. Ev. Luth. Amsterdam Lutherse K. 7-2-1751 (get. Fredrik Kelder en Elsje Sondagh), beg. Amsterdam 26-4-1753 (kinderlijken, dr. van Gerrit de Helt op de Grimnissesluijs).
   Uit zijn vijfde huwelijk (de Helt-Lindeman) : 2 kinderen (zie hieronder).
  Op 2-8-1752 verkopen de erven van Adriaan van Leeuwen aan Gerrit de Helt een de helft van huis en erf in de Nieuwe Gerooide Sakstraat (Gebed Zonder End). [72]
  Op 10-7-1767 verkopen de erven van Gerrit de Helt aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok een stal en erf in het Gebed Zonder End.[73]
  Op 5-8-1757 benoemen Gerrit de Helt en Wijntje Lindeman, echtelieden, zij "thans hoogzwanger", wonend op de Grimnissesluis elkaar tot wederzijdse erfgenamen en eventuele kinderen tot medeerfgenamen voor een legitieme portie. Bij hertrouwen van de langstlevende dient aan de kinderen hun deel bewezen te worden, echter de langstlevende houdt dit deel als voogd onder zich, dit alles onder uitsluiting van de weesmeesters. Ingeval testatrice als eerste komt te overlijden zonder kinderen, dan wordt haar moeder Grietie Jans, wed. van Jan Lindeman, alhier wonend, benoemd tot medeerfgenaam voor een legitieme portie. De testateur heeft geen ouders of grootouders meer in leven. Getuigen zijn Jacobus Kosik, wonend in het Gebed zonder End, en Jan Frederik Hunter op de Fluweleburgwal, die comparanten kennen [74].

  Op 20-11-1759 vertoont Wijntje Lindeman bovengenoemd testament voor de Weeskamer, en op 3-4-1760 de akte van bewijs [75].

  Op 20-12-1759 benoemen Jan Blok, steenkopersknegt en Hilletie van Grafhorst, echtelieden wonend op de Prinsegracht tussen de Tuinstraat en de Egelantiersstraat, elkaar tot algehele wederzijdse erfgenamen en - met uitsluiting van de weeskamer - tot voogd over eventuele na te laten kinderen, die zij bij hun volwassenheid moeten uitzetten voor zoveel als de langstlevende goeddunkt. Bij hertrouwen van de langstlevende moeten de kinderen minstens een legitieme portie bewezen krijgen. Indien testateur overlijdt zonder kinderen, benoemt hij tot medeerfgenaam zijn moeder Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok, "doch niet verder dan in de naakte en blote legitieme portie". Getuigen zijn Jan Petties, voorsanger in de Westerkerk en Johannes Elias [76].

  Op 2-4-1760 verklaart Jan Blok, erfgenaam van Hilletje van Grafhorst volgens bovengenoemd testament, dat zij heeft nagelaten hun kind Hilletie Blok, nu 2 maanden oud. Aangezien hij voornemens is opnieuw te trouwen bewijst hij het kind ƒ 400,--, welke som hij volgens testament onder zich zal houden en de vruchten ervan voor de opvoeding zal aanwenden. Medecomparanten zijn Barend van Grafhorst, oom van het kind en Johannes Elias, horologiemaker en goede bekende van de comparant, die het bewijs in naam van het kind accepteren. Getuigen zijn Carel Elias Franke en Adolph Baart [77].

  Op 3-4-1760 vertoont Jan Blok bovengenoemd testament en akte van bewijs aan de Weeskamer [78].

  Op 10-7-1767 verkopen Jan Blok en Wijntje Lindeman, echtelieden, zij als wed. en enig algeheel erfgenaam van Gerrit de Helt, voor ƒ 1200,-- aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok, de helft van een stal en erf in het Gebed zonder End.[79]. Op 6-9-1774 verkopen de erven van Jan Verwaay aan Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok, de andere helft van de stal en het erf.[80].
  Op 7-11-1775 verkoopt Jan Tollenaar aan Jan Blok en Roeloff Lindeman, ieder voor de helft, een huis en erf op de Nieuwendijk westzijde, het vierde huis benoorden de Nieuwe Nieuwstraat, daar de De Swarte Leeuw uitgehangen heeft, en nu of vanouds De Gekroonde Tooren van Antwerpen uithangt. Koopprijs ƒ 9300,--. [81]

  Verantwoording d.d. 30-4-1786 door de voogden Jan van Rossen en Gerrit Andries Scheer over het kapitaal dat de drie minderjarige kinderen Grietje, Gerrit en Roelof Blok ontvingen uit de nalatenschap van hun oom en tante Dirk Blok en Maria de Ree.[82] "Vrugtrekening der erffportie van Grietie, Gerrit en Roeloff Blok, kinderen van wijlen Jan Blok, onder fidei-commis geset van hunne grootmoeder Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok door de executeurs Gerrit Andries Scheer en Johs van Oyen gedaan" d.d. 9-12-1789. [83]
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  202. PETRUS (JOHANNIS) MOUTON (MATON), ged. geref. Rotterdam 16-9-1725 (get. Petrus Maton en Maria Copee), beg. Amsterdam Westerkh. 23-8-1775 (klasse ƒ 4,--, laat 6 onmondige kinderen na), woonde Brouwersgracht (1754), Blomstraat (1775), otr./tr. Amsterdam puy/Nieuwe K. 21-6/7-7-1754 (get. Johanna Roesenbos, zijn moeder, en Martha Swarts, haar nicht)

  203. (JOH)ANNA MARIA VAN DOESBURG, ged. geref. Zwolle 16-8-1725[87], beg. Amsterdam Westerkh. 4-5-1780 (klasse ƒ 4,--, laat 6 kinderen na), woonde Brouwersgracht (1754), is geref. lidmaat 26-4-1775 te Amsterdam, wonend in de Blomstraat, doopget. (1778). Van de 6 nagelaten kinderen worden de twee minderjarige, Neeltje (17) en Adrianus (14) op 17-5-1780 opgenomen in het Diaconie Weeshuis. Haar boedel "in de Tweede Lelydwarsstraat op een kamer" brengt dan op ƒ ... [88].

  204. GERRIT TEUNISSE LOENJERS(¥), geb. vóór ca. 1730, ovl. 1764-1782, tr. vóór 1755

  205. MAATJE CORNELISSE VAN KEULEN, geb. "Onder den Oudendijk in het Eiland van Schouwen", ged. Elkerzee 16-1-1729 (get. Phlippintje Pieterse), ovl. Zierikzee 31-12-1814, vermeld 16-7-1798 als weduwe, oud 76 jaar (sic!), winkelierster te Zierikzee (wijk I 134).[93]

  COMMENTAAR(¥) Op 30-9-1760 wordt Gerrit Teunisse, oud 37 jaar, met 3 kinderen, afkomstig uit Peterborn-Gr., poorter van Zierikzee. Hij zou Gerrit Teunisse Loenjers kunnen zijn.

  Op 14-6-1782 testeert Elisabeth Kister, wonend te Zierikzee. Genoemd worden Maatje van Keulen, Gerrit Loenjers, overleden, Daniel Maurits de Brauw, burgemeester, Geertruijd Gerritse Loenders, Trijntje Gerritse Loenders, Henderik Gerritse Loenders. [94]
  Akte van verzegeling, Zierikzee 28-9-1782. Genoemd worden Maatje van Keulen, requirant, Gerrit Teunisse Loenjers, overleden, Elisabeth Kister, overleden Catharina Doens, Hugo Lemson, overleden. [95]

  206. ROELAND VAN HEKKE (EKKEN, EK), ged. geref. Zierikzee 11-9-1743, ovl. 1796-1836, lid der publieke kerk (1763), matroos (1796), otr./tr. Zierikzee Dgz./geref. 15-11/7-12-1763[114]

  207. PIETERNELLA JACOBS (VAN) (DEN) BLEI(J)KER(S), geb. Zierikzee Dgz. 24-2-1738, ovl. Dgz. Zierikzee 23-4-1786 [115], doopsgezind lidmaat te Zierikzee 1-3-1759 op belijdenis.

  Akte van verzegeling, Zierikzee 23-4-1786. Genoemd worden Pieternella van den Bleiker, overleden, Roeland van Hekke. [116]
  Vermeldingen in de Weeskamer van Zierikzee[117] : Roeland van Hekke en Pieternella van den Bleiker, (1787), inv. nr. 102/7. Zoek op!
  Attestatie, Zierikzee 14-4-1796. Genoemd worden Henderik Kapiteijn, comparant, matroos, wonend te Zierikzee, Roeland van Hekke, comparant, matroos, wonend te Zierikzee, Adriaan Cornelisse, requirant, stuurman, Dhr. Heshuyse van Dreischor, boekhouder, Roeland Cornelisse, schipper. [118]

  208. CLAAS JACOBSZN KREEUWE(N), geb. (niet gevonden in Nieuwerkerk aan den IJssel, Bergschenhoek, Berkel, Bleiswijk, Moordrecht, Zevenhuizen, Pijnacker, index Hollands Midden) [127], j.m. komende "van de Gouw", wonende te Nieuwerkerk( 1718), tr. Waddinxveen (attestatie van Nieuwerkerk a/d IJssel 24-7-1718 voor een huwelijk in Zevenhuizen, geen ouders genoemd, gaarder Nieuwerkerk 1-7-1718, beiden classis ƒ 3,--)[128]

  209. JAAPJE CORNELIS VAN LEEUWEN, geb. (ged.?) Nieuwerkerk aan den IJssel 12-8-1696[129], wonende te Nieuwerkerk( 1718).

  210. JAN JANS VAN EIJK, tr. vóór 1746

  211. JAAPJE JANS DE JONG.

  212. JAN (JOHANNES) GOVERSE (GEIJSBERTSE) STEUR, ged. Laren RK 17-11-1731, ovl./beg. (RK) Weesp St. Laurens 3/10-5-1806 (impost), niet te verwarren met zijn gelijknamige halfbroer Jan Gijsbertse Steur (zie kw. nr. 425 sub d), doopget. (1785, 1786, 1794) te Weesp, vermeld als Jan Geijsberszn Steur (1758, 1769), als Jan Geijsen Steur (1755, 1756, 1757, 1760, 1764), als Jan Steur (1766),[132] tr. Laren impost/RK 14/14-9-1754[133]

  213. KLAASJE JANSE (DE WIT), ged. Laren RK 28-3-1733, beg. Laren impost 29-7-1800, doopget. (1785, 1786, 1794) te Weesp, vermeld als Claasje Jans (1756, 1758, 1760, 1764, 1766, 1769), als Claasje Jans de Wit (1755, 1757).[134]

  214. ELDERT (ADELBERTUS) PIETERSE (VAN) VEEN, ged. RK Ouder-Amstel statie Bullewijk 21-10-1729 (get. Marritie Tadicke), ovl. na 1791, beg./ovl. niet gevonden te Abcoude 1791-1832, j.m. wonende te Abcoude Proosdij (1752), otr. Abcoude Proosdij gerecht 9-12-1752 (get. zijn moeder Claasje Tatiks, wed. van Pieter Hendriks Veen, Kors Huijbertse Bos, haar vader, en Gijsbertje Willems van Dijk, haar moeder)

  215. AALTJE (ALIJDA) KORSE (COSSE) BOS(CH), geb. Abcoude Wilhems, ged. Abcoude-Proosdij 16-5-1733, beg. Abcoude Proosdij 26-9-1780 (impost ƒ 5,4,--, eigen graf), j.d. van Abcoude Proosdij (1752).


  Het pand in Abcoude waar Johannes Lustenhouwer (1856-1932) zijn kruidenierszaak had.
  Foto 1985, (c) Rosa Lustenhouwer.

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  216. CORNELIS RUTTEN (SPOORMAKER), geb. vóór ca. 1675, ovl. na 1716, wonende te Kudelstaart (1699), wednr. van Neeltje Claas wonende te Kudelstaart (1703), woont te Langeraar (1704..1715), otr. 1o Kudelstaart geref. 11-2-1699 (met vertoog van Kalslagen, hij als Kornelis Rutten) NEELTJE CLAES VAN LEEUWEN, geb. Kalslagen ca. 1675, ovl. Kudelstaart 1699-1703, wonende te Kalslagen (1699), otr. 2o Kudelstaart geref. 5-8-1703 (met vertoog van Langeraar, hij als Cornelis Rutten, zij als Annetje Pieter Aarts Sethoven, en met attestatie naar Langeraar vertrokken) en otr./tr. 2o Ter Aar 4/26-8-1703 (met attestatie van Cudelstaert, zij als Antje Pieters Sethoven)

  217. AN(NE)TJE PIETER AARTS SETHOVEN, ged. geref. Ter Aar 2-6-1675 (get. de vader en Neeltje Jans), ovl. na 1716, j.d. wonende te Langeraar (1703), doopget. (1711, 1714).  COMMENTAAR(¥) Na 1716 worden te Ter Aar geen dopen meer aangetroffen uit het huwelijk van Cornelis Rutten Spoormaker x Annetje Pieters Sethoven. Mogelijk is een van beiden kort na 1716 overleden. Het lijkt er dus op dat kw. nr. 108 Cornelis Spoormaker, geb. Langeraar 1735/36 (volgens ouderdom 70 jaar bij overlijden in 1806) niet een zoon is uit dit huwelijk. Hij zou nog wel een kleinzoon kunnen zijn, bijvoorbeeld een zoon van Pieter (e), Jacob (f) of NN (g), of een natuurlijk kind van een van de dochters. Van 1730-1740 is echter geen doop van een Cornelis Spoormaker te Ter Aar aangetroffen. Misschien in de omliggende plaatsen?
  Voorlopig noteer ik dus maar het onderstaande, wat - indien het bewezen kan worden - betekent dat de kwartieren 217 en 218 tzt naar generatie 9 verschoven moeten worden.

  218. PIETER JANSZ VAN STRATEN, ged. geref. Ter Aar 21-2-1706, ovl. na 1736, j.m. geboortig van en woonachtig tot Langeraar (1728), otr./tr. Ter Aar geref. 2/19-12-1728 ("na vertooning dat sij 's lands ordonnantien voldaan hebben")

  219. ANNA (ANTJE) JANSE WITTEBOL, ged. geref. Ter Aar 14-4-1709, beg. Ter Aar 22-1-1757 (gaarder, impost pro deo, aangever haar zoon Cornelis van Straten), j.d. van en tot Langeraar (1728), doopget. (1755).

  Op 22-1-1757 geeft Cornelis van Straten ter begraving te Ter Aar aan het lijk van zijn moeder Anna Janse Wittebol.[153]

  220. WILLEM DIRKSE SCHANSHEER, geb. Rijsoort 27-10-1708, j.m., otr. Ridderkerk 1-4-1735 (get. Symon Dirksze Schansheer, zijn broeder, en Kleis Geene Smouter(¥), haar voogd)

  221. LIJSJE MICHIELSZ DE GELDER, geb. Ridderkerk 6-4-1711, j.d., wonend te Rijsoort.

  COMMENTAAR(¥) Kleis Geene Smouter, vermoedelijk ex Geen Jacobsz Smouter x Pleuntje Joosten,[161] of ex Geen Kleijsz.[162]

  222. LODEWIJK PIJN, geb. Ogt (Hessen-Kassel), j.m., wonend te Oudshoorn (1753), otr./tr. Alfen aan de Rijn 8/22-7-1753

  223. MARIJTJE JANS VAN HOUTEN, ged. geref. Alkemade/Oude Wetering 25-1-1733, beg. Leimuiden 14-2-1792 (gaarder pro deo, als Matje van Houten, aangever Dirk Schansheer), j.d. wonend te Oudshoorn (1753).

  224. BAREND (BEERNT) WILLEMS ((VAN) WILPEN) (WILPERS), geb. ca. 1735, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 18-3-1795 (als Barent Wilpers, oud 60 jr.), j.m. van Amersfoort (1756), otr./tr. Amersfoort geref. 5/26-11-1756 met attest van Leusden als Barent Willemsen

  225. (CA)T(HA)RIJNTJE BREE(T)S, ged. Amersfoort geref. 16-12-1727, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 12-6-1804 (als Trijntje Brees, oud 74 jaar (sic!)), j.d. van Amersfoort (1756).

  COMMENTAAR(¥) Barend Willems is mogelijk een zoon van Willem (Barents?) en Teuntje NN. Er is echter geen Wilem Barents te vinden in Amersfoort, ook geen Willem Willemsen die in aanmerking komen.
  Ook mogelijk is het volgende:
  Andries Willem(s)zen, j.m. wonend te Amersfoort (1722), otr./tr. Amersfoort geref. 10/7/02-08-1722 j.d. Marritje Beerentze (Ba(a)rents), wonend te Amersfoort (1722).
   Uit dit huwelijk:
  • a. Willem (Willemsz?), ged. geref. Amersfoort 21-07-1724.
  • b. Hendrina Willemze, ged. geref. Amersfoort 14-11-1728.
  • c. Barent (Willemzen?), ged. geref. Amersfoort 19-08-1731. Zou Willemzen hier al versteend zijn tot een achternaam?

  226. GERRIT KRAAYKAMP, ged. Amersfoort geref. 13-8-1734, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe KH 15-4-1783 (impost ƒ 1,--), woonde 1760 te Hoogland. geadmitteerd als burger van Amersfoort voor halve leges als getrouwt aan Megteldt Brom, een borgers dochter, 19-1-1761, met admissie tot het Tappersgilde, otr./tr. Amersfoort geref. 26-12-1760/11-1-1761 met attest van Leusden

  227. MACHTELD (METJE) BROM, ged. Amersfoort 4-11-1740, ovl. Amersfoort 31-1-1821 oud 85 jaar (sic!), j.d. wonend te Amersfoort (1760, 1788), als Megteld Brom geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1815), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 13-11/4-12-1788 MICHIEL (MACHIEL) VAN WILPEN, ged. Amersfoort 18-1-1763, ovl. 1792-1821 (beg. of ovl. niet gevonden te Amersfoort in deze periode), zn. van Barend Willems van Wilpen (nr. 224) en Catharijntje Breets (nr. 225).

  Op 12-11-1788 vindt de boedelscheiding met uitkoop plaats van Gerrit Kreijkamp, overleden Amersfoort maart 1783, echtgenoot van Mechteld Brom. [172]

  228. OLOF (ODULPHUS) KOCK, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 19-1-1733 (get. Joanna Pippers), beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 29-3-1790 (als Oelif Kok, uit het ziekenhuis), meerderjarige j.m., soldaat in het tweede Bataljon Ruijsch (1766), tr. 2o Amersfoort gerecht 6/20-7-1781 (hij als wednr. van Anna Maria Botters) MARRITJE HENDRIKS, ovl. na 1781, woont te Amersfoort (1781), laatst wed. van Peter Claassen (huw. 1752), wed. van Gerrit Aartse Schuijn (1752, dit huw. niet gevonden te Amersfoort), tr. 1o Amersfoort gerecht 2/16-5-1766 (get. haar vader Jacob Botter(¥)) en RK Kromme Elleboog 16-5-1766

  229. (ANNA) MARIA BOTTER(S), ged. Amersfoort RK 't Zand 7-10-1731, ovl./beg. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog)/Lieve Vrouwenkh. (impost) 7-12-1779/ (als Anna Maria Botter, oud 51 jaar (sic!)), meerderjarige j.d. (1766), doopget. (1760).

  COMMENTAAR(¥) De genoemde vader Jacob Botter moet zijn Joannis Botter. Er is anders geen doop van (Anna) Maria te vinden. De naamgeving van de kinderen duidt ook op een vader Joannes.

  De krijgsman.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.
  Doopinschrijvingen van de kinderen van Odulphus Kock (1733-1790) en Anna Maria Botters (1731-1779) in het register van de RK parochie Kromme Elleboog te Amersfoort.[182] De vadersnaam is Olof en Odulphus, de moedersnaam is Anna, Anna Maria, en bij de laatste doop Agnes! Klopt dat laatste wel?
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  230. GERRIT WOUTERSE VAN LONDEN, geb. ca. 1752, beg Amersfoort (impost) 20-11-1802 (als Gerrit van Londen, oud 50 jaar), j.m. wonend te Amersfoort (1772), otr./tr. Amersfoort geref. 18-9/4-10-1772 als Gerrit Wouters

  231. JAANTJE (ADRIANA, DIRKJE) PRONKERS (PRONKERT, PRONK), ged. geref. Amersfoort 28-1-1752, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 18-9-1795 (als vrouw Van Londen, 46 jaar, sic!), j.d. wonend te Amersfoort (1772).

  232. HEND(E)RI(C)K BUIJS(¥), geb. vóór ca. 1735, beg. Amersfoort St. Joriskh. 6-3-1799, woont te Hoogland (1769), krijgt 24-2-1766 indemniteit van Amersfoort voor vertrek naar Hoogland met zijn echtgenote Gerritje de Beer en hun kinderen Maria, oud 10 jaar, Geertje, oud 7 jaar, Kaatje, oud 5 jaar en Pieter Buijs, oud ¼ jaar , [188] otr./tr. 2o Amersfoort/Leusden geref. 30-3/16-4-1769 CATHARINA JOSINA ELISABETTA BOEKS (BOX), geb. Mecklenburgh 1736/37, ovl. Amersfoort 24-11-1826 (oud 89 jaar), j.d. (1769), woont te Amersfoort (1826), tr. 1o voor 1755 (niet gevonden te Amersfoort )

  233. GERRITJE DE BEER(¥), ged. (geref. en overig te Amersfoort op De Beer, De Bree niet gevonden), ovl. Hoogland 1766, beg. Amersfoort (reg. rechten St. Jorisk.) 25-3-1768, wellicht een dr. van Maria NN (naamgeving kleinkinderen!).

  COMMENTAAR(¥) Er bestaat een geslacht Buijs te Bennekom.[189]. Is er verwantschap?
  Zijn afkomst blijft onduidelijk, mogelijk zijn :
  Hendrick Buijs, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 5-4-1736 (get. Willemina Cornelis, zn. van Reijnier Buijs en Joanna Cornelis den Elsen.
  of
  Hendricus Buijs, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 5-10-1729 (get . Joanna Reijniers), zn. van Peter Hendricksen Buijs en Maria Kock,
  of
  een zoon van Pieter Buis (beg. Amersfoort St. Jorisk. 30-5-1792 "op Bloemendaal") en Geertrui NN (naamgeving kleinkinderen!),
  misschien is hij de Hendrik Buijs, die beg. wordt Amersfoort St. Jorisk. 6-3-1799.
  Hendrik Buijs, wonend op de Weverssingel (tot Breedesteeg?) in de wijk Camp, betaalt de Liberale Gift 1747, voor zichzelf, vrouw en kind.


  COMMENTAAR(¥) Is er verband met Johanna Catharina de Beer (beg. Amersfoort St. Jorisk. 8-10-1746, "laat kinderen na)? (verm. x Alexander van Wichelinghuijsen)
  of met een geslacht De Bree te Woudenberg (ZOEK OP)

  In een akte van blijkbaarheid d.d. 22-11-1825 te Amersfoort,[190] ten verzoeke van Pieter Buijs, fabrikeur, oud 60 jaar en wonende te Amersfoort, verklaren Elisabeth Boeks, wed. van Hendrik Buijs, oud 89 jaar, Gerritje Gijsbertse huisvrouw van Rijk Gerritsen, oud 73 jaar, Aartje van den Dolder, wed. van Jacob Ruitenbeek, oud 74 jaar, Amarentia van Loon, wed. van Jan de Vrij, oud 76 jaar, allen wonend te Amersfoort, de requirant Pieter Buijs en zijn ouders goed te kennen en gekend te hebben, en dat zijn moeder Gerritje de Beer ruim een jaar na zijn geboorte "en dus in den jaren 1766 in de gemeente Hoogland is overleden en te Amersfoort in de St. Joriskerk begraven, en dat destijds hiervan geen aantekening in de sterf of begraafnisregisters schijnt gehouden te zijn". De getuigen leggen deze verklaring af omdat Pieter Buijs voornemens is eerstdaags in het huwelijk te treden. Alle comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

  234. FRANS VAN LOON (LOENEN), geb. vóór ca. 1720 (geen doop te Amersfoort geref. en overig gevonden, ook niet op van Loenen), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 17-9-1798, soldaat in het regiment van de heer Colonnel van Berckhem leggende te Hellevoetsluis (1739), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 12-6/21-7-1739 (met betoon van Hellevoetsluis) SIBBILLA JANSZ (VAN GORCUM)(¥), ovl. 1746 (beg. noch op achternaam noch op patroniem gevonden Amersfoort), j.d. wonend te Amersfoort (1739), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 11/27-11-1746

  235. GERRITJE(N) TIEL(E)MAN(S) (VAN) (DIEPER(L)ING), ged. geref. Amersfoort 18-8-1724, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 15-12-1790 (als Gerritje Diepeling), j.d. van Amersfoort (1746). doopget. 1786.

  COMMENTAAR(¥) mogelijk een zuster van Paulus van Gorcum, soldaat, wednr. (1746) van Anna Tieleman

  236. HEERO (HEEREMAN) HEERE(MAN), ged. geref. Amersfoort 8-2-1728, ovl. na 1776, j.m. van Amersfoort (1749), ook genoemd Heere Heere, Heereman Heere en Hendrik Heero Heere, vigilateur op de boter, eerst aan de St. Andriespoort, later aan de Kamppoort te Amersfoort, "borger" van de stad Amersfoort. In april 1758 wordt hij veroordeeld tot "schavotteering, geeseling en verbanning wegens het stelen van een gedeelte van het geld van de boterimpost" [247]. Hij otr./tr. Amersfoort geref. 17-10/2-11-1749

  237. MARIA VAN LING(H), ged. Amersfoort 13-4-1727, beg. Amersfoort St. Joriskh. 15-10-1785 "in de Muurhuijzen agter de timmerman Lokhorst", geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mei 1748), j.d. van Amersfoort (1749), krijgt indemniteit van Amersfoort 3-7-1758 voor vertrek naar Hilversum, als echtgenote van Heereman Heere, met hun kinderen Hester Heereman, oud 8 jaar, Johannes Heereman, oud 3 jaar en Reijniertje Heereman, oud 3 jaar, allen geboren te Amersfoort, is in 1768 zonder attestatie van de Gereformeerde Kerk uit Hilversum vertrokken.[248]

  Op 1-5-1776 verkopen Maria van Lingh, huisvrouw van de absente Heereman Heere, en Johannes Heere, soldaat in de compagnie van kapitein Boonakker onder het regiment van generaal Doeglas, mitsgaders Hendrik van Veltwijk en Jacobus Schuijleman als momboir over de kinderen en erfgenamen van Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere aan Gerrit Vogelesang, notaris alhier, een huis en grond in de Nieuwstraat, belending aan de ene zijde notaris Abraham van Bemmel, aan de andere zijde Willem Taasen. Het huis is het laatst bewoond door de overledene Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere. [249]

  238. ARNOLDUS VAN GRONINGEN, ged. Amersfoort RK 't Zand 17-9-1721 (get. Joanna Hendrixe), ovl./beg. Amersfoort St. Jorisk. 14-1-1811 (of is dit het begraven van zijn gelijknamige zoon?), soldaat in het bataljon van Gen. Maj. Becker, Comp. van Kapt. Schutter, in garnizoen te Amersfoort(¥), otr. 2o Amersfoort gerecht 21-5/4-6-1773 (hij als wednr. van Jannitje Scholtz (sic!), zij als wed. van Thileman Pronk en RK 't Zand 4-6-1773 (ANNA) MARIA (VAN) COUWENHOVEN, beg. Amersfoort St. Joriskh. 23-7-1785 (als Maria Kouwenhoven in de Muurhuizen achter doctor Sas), (=kw. nr. 463). wed. van Thileman Pronk (sic!) (=kw. nr. 462). otr./tr. 1o Amersfoort geref. 15/31-12-1752

  239. JANNETJE ANDRIESSE(N) (SCHONS, SCHOLTZ), geb. Amersfoort vóór ca. 1730 (doop te Amersfoort geref. en overig niet gevonden, noch op patroniem , noch op Schons), beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 30-7-1772 (als Jannetje Schons), tr. 1o (1750-1752?, niet gevonden geref. Amersfoort, ook niet op haar patroniem) DAVID VAN DER VELDEN, ged. (geref. en overig Amersfoort niet gevonden), ovl. (1750-1752?) (begraven niet gevonden te Amersfoort).

  COMMENTAAR(¥) blijkbaar het Regiment Nationalen nr. 16, dat o.a. in Groningen (1750-1754), Utrecht (1752) en Amersfoort (1751, 1757) is gelegerd [256].


  Johan Marius Nicolaas ("Jopie") Heesters (1903-2011).
  Foto: 1930
  Bron: Stern.de

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  240. JACOBUS LAVOOR, ged. Amersfoort 5-6-1733, ovl. 1784-1801, na de dood van zijn moeder opgenomen in het Stadskinderhuis te Amersfoort 6-10-1739, vandaar in mei 1754 vertrokken,[269] geref. lidmaat te Amersfoort dec. 1757 op belijdenis, schutter (1784) in het exercitiegenootschap "Voor stad, land en vrijheid" te Amersfoort [270], otr./tr. Amersfoort geref. 1/19-12-1758 als j.m. van Amersfoort

  241. HILLEGONDE VAN HET HOFF, geb. Deventer ca. 1738, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh. (impost) 24-7-1788 (als Hillegonde van het Hoff, oud 50 jaar), j.d. van Amersfoort (1758), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (jan.1765).

  Op 14-9-1801 compareren te Amersfoort de kinderen en erfgenamen van Jacobus Lavoor, overleden, en Hillegonda van 't Hoff overleden, met name Matthijs Lavoor, Cent Lavoor, Pieter Lavoor en Barbara Lavoor, voor een procuratie betreffende de boedel. [271]

  242. GODERT (GOSEN) VAN PIPPEN (PIPPING), ged. geref. Amersfoort 17-4-1722, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 18-1-1779, otr./tr. Amersfoort geref. 29-11/15-12-1748

  243. WILLEMIJNTJE AALBERTSEN VAN NIJKERK, ged. Amersfoort geref. 11-2-1724, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 17-7-1790, j.d. van Amersfoort (1748), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 4/22-5-1742 als j.d. wonend te Amersfoort THOMAS VAN DEN BOOM, ged. (niet gevonden te Amersfoort geref. en overig), ovl. 1747-1748, soldaat in het Regiment de Bedarides.

  244. EVERT CLERCK (KLERK), ged. Amersfoort 14-6-1722, beg. Amersfoort St. Jorisk. 18-3-1786 (op de Singel achter de Gevangentoren), j.m. wonende te Amersfoort (1762), betaalt ƒ 14,6,12 huisgeld voor een huis in de Muurhuizen tussen de Cortegracht en de Kamperbinnenpoort (na 1755),[280] woonde in de Muurhuizen naast het Kasteel van Batavia, samen met zijn broer Pieter boekdrukkers aan den Hoff bij het Stadhuis (1749-1785), stadsdrukkers sinds 1747,[281] zijdereder (1771), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1772), otr. Amersfoort geref. 26-3-1762 met attest naar Utrecht 13-4-1762, tr. Utrecht Jacobik. 15-4-1762

  245. WIJNANDA (VAN) LO(O)GEN (¥), geb. ca. 1729 (doop geref. te Utrecht niet gevonden), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 21-11-1797 (als Wijnande Logen van de Fliers (Fliert?), wed. van P. Clerck sic!!, oud 68 jaar), geref. lidmaat 24-6-1756 op belijdenis te Utrecht, wonende in de Brigittestraat, j.d. wonende te Utrecht (1762), wordt geref. lidmaat te Amersfoort juni 1762 met attestatie van Utrecht, krijgt op 26-8-1771 van het Amersfoortse stadsbestuur toestemming om een kinderschool te houden, krijgt op 16-10-1775 indemniteit voor vertrek van Amersfoort naar Utrecht,[282] en wordt aldaar vermeld als Wijnanda Logen, geb. te Amersfoort, huisvrouw van Evert Clerq met haar twee kinderen Maria Clerq en Evertje Clerq, die zich na overlegging van een acte van indemniteit in Utrecht gevestigd hebben. In de beschikking d.d. 26-8-1776 wordt haar door het Stadsbestuur van Utrecht echter "het recht van inwoning afgeslagen".[283]

  COMMENTAAR(¥) Een verwantschap van Wijnanda Logen met een schepengeslacht Loogen te Amersfoort, beschreven in Ref. [284], lijkt niet waarschijnlijk. Onder de kinderen van Mr. Dirk Loogen (1684-1767)), raad, schepen, burgemr. etc van Amersfoort, komt geen Wijnanda voor.
  Verdere vermeldingen Loogen die mogelijk aanknopingspunten bevatten:
  Anthony Loogen, burger van Amersfoort 14-10-1720?
  Johanna Loge, doopget. te Amersfoort 1708, 1710. [285]
  Judith Elisabeth Loogen, tr. 1751 te Utrecht, met geboden naar Amersfoort
  Elisabeth Loogen, beg. Amersfoort St. Jorisk. 13-5-1768.
  Wijnandus van Loone, ged. 1738, is hij verwant?
  Mogelijk is Wijnanda een zuster van Johanna Loogen, ged. geref. Utrecht Domk. 15-2-1736, als dr. van Barend Jansz Loogen, soldaat in het regiment van de Kolonel d'Guy, en Geesje Jacobsz van den Berkhof, wonend in de Viesteegh.
  NB zoek ook op Lodewijks

  De boekdrukker.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

  klik op plaatje(s) om te vergroten
  Op 10-8-1767 verkopen Maria Schoe, weduwe van Cornelis Moesbergh, Jan van Moesbergh als gemachtigde van Geertruid van Wisseling, weduwe van Jan van Dam, Jan Kamp, Roeloff de Meijere en zijn vrouw Maria Kamp, Hendrik Camp, Elsebea Camp en Huberta Camp, Jan van Goudoever en zijn vrouw Maria Camp, wonende te Amsterdam, Sophia van Goudoever, weduwe van Hendrik Camp, momboirse over haar drie minderjarige kinderen Maria, Steven en Anna Camp, aan Evert Klerk en Willem van Eck een huis met hof, aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt) in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwstraat, belend aan de ene zijde het St.Elizabeths gasthuis of de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis Batavia van Abraham van Asch. [286]
  Resoluties van het Stadsbestuur Amersfoort: 10-07-1769: Een commissie gaat het verzoek bestuderen van Evert en Pieter Klerk om stadsdrukkers te mogen worden. [287]
  25-09-1769 Evert en Peter Klerk worden aangesteld als drukkers en boekbinders van de Stad. [288]
  Op 11-11-1769 verkopen Elizabeth Clerck, weduwe van Johannes Ouwerkerk, en Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen aan Cornelis van Deventer, notaris, voor 500 gulden een huis met een hof erachter aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt), in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis, genaamd Batavia, van Abraham van Asch. Akte doorgehaald 5-6-1771. [289]
  Op 11-11-1769 lenen Elizabeth Clerck, weduwe van Johannes Ouwerkerk, en Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen, van Cornelis van Deventer, notaris, een bedrag van 500 gulden, met als onderpand een huis met een hof erachter aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt), in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis, genaamd Batavia, van Abraham van Asch. De akte is doorgehaald op 5-6-1771. [290]
  Op 25-3-1771 verkopen Evert Clerk, zijdereder, en zijn vrouw Wijnanda Loogen, erfgenamen van wijlen Elizabeth Klerk, in leven weduwe van Johannes Ouderkerk, aan Otto de Vaal, mr. schoenmaker, een huis, erf en grond, aan de oostzijde van de Krommestraat tegenover het derde bruggetje, belend aan de ene zijde Dirk Bijleveld, aan de andere zijde Adolf Hol. [291]
  Op 3-6-1771 verkopen Evert Clercq en zijn vrouw Wijnanda Loogen, mede als erfgenamen van Elizabeth Clerk, in leven weduwe van Johannes Ouwerkerk aan Bartholomeus van Lingh en zijn vrouw Anna van de Oort, een huis met een hof in de Muurhuizen, tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat en gelegen aan de Singelgracht, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis van Abraham van Asch, genaamd Batavia [292]
  Op 9-11-1771 verkopen Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen aan Godert van Lokhorst, mr. metselaar voor 200 caroligulden van 20 stuivers het stuk, een huis, erf en grond staande op Bloemendal, belend aan de ene zijde Rutgerus van Oort, aan de andere zijde Rutgerus van Oort. Akte doorgehaald en geroyeerd op 24-12-1776. [293]
  Resoluties van het Stadsbestuur Amersfoort:
  19-08-1771: Het verzoek van Wijnanda Loogen, vrouw van Evert Clerck om een kinderschool te mogen opzetten, wordt door een commissie beoordeeld. [294]
  26-08-1771: Wijnanda Loogen, vrouw van Evert Clerk krijgt toestemming een school te houden. [295]
  Akten van Indemniteit Amersfoort:
  16-10-1775: Wijnanda Loogen, echtgenote van Evert Clerk, met hun dochters Evertje, oud 10 jaar en Maria Clerk, oud 2½ jaar, beide geboren te Amersfoort mogen te allen tijde terugkeren naar Amersfoort. [296]
  Op 19-4-1777 verkopen Evert Clerck en Wijnanda Loogen, echtelieden (borgers), aan Jacobus Burghout en Willemina van Bogerijen, echtelieden, zekere huizinge, erve en grond, staande aan de oostzijde van Bloemendal, het derde huis van de Teutstraat (nu: Teut) belend aan de ene zijde: Rutgerus van Oort aan de andere zijde: eveneens Rutgerus van Oort. Namens de verkopers treedt op als gemachtigde: Jan Jacob de Heer (clerk ter Secretarije alhier), volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle d.d. 19-12-1776 voor Notaris Abraham van Bemmel. De overdracht gebeurt vrij van lasten, omdat het erop gevestigde kapitaal van 200 gulden van Govert van Lokhorst afgelost is. Verder rust er een uitgang op van 17 stuivers t.b.v. de Lieve Vrouwe Capelle. [297]
  Weeskamer te Amersfoort:
  1786: Wijnanda Loyen (!) en E. Clerck [298] ZOEK OP TEKST

  246. CORNELIS CORNELISSE VAN DE(R) GRIFT, ged. geref. Amersfoort 6-6-1721[304], beg. Amersfoort St. Joriskh. 25-11-1775, j.m. van Amersfoort (1745), voogd (1752) (zie kw. nr. 511 ), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 16-7/1-8-1745 ELSJE FRANSE SPIER (SPEUR), ged. geref. Amersfoort 16-4-1723, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 28-2-1752, dr. van Frans Jansen Speur (Speijerse) en Klaasje Reijers,[305] otr./tr. 2o Amersfoort geref. 1/17-9-1752 (hij als wednr. van Elsje Franse Spier, zij als wed. van Willebrordus Scheuning)

  247. CORNELIA (VAN DE) KAMER (CAAMER, HAMER) (MIDDENDORP), geb. ca. 1725, beg. Amsersfoort St. Joriskh. 28-3-1797 (als Cornelia Elders, wed. van Cornelis van der Grif), doopget. (1747), tr. 1o Amersfoort Oud Kath. 't Zand 4-8-1744 (zij als Cornelia van de Hamer (Middendorp), get. Lodewijk Scheuning)[306], otr./tr. 1o Amersfoort gerecht 21-7/4-8-1744 (get. zijn vader Johannes Scheuning, zij als Cornelia van Middendorp, j.d., get haar moeder Christina Andries, wed. van Wulphert van Middendorp) WILLEBRORDUS SCHEUNING, ged. Amersfoort Oud Kath. 't Zand 15-6-1721 (get. Anna Scheuning), ovl. 1745-1752 (beg. niet gevonden Amersfoort St. Jorisk.), zn. van Johannes Scheuning[307] en Maria de Vrind. j.m. van Amersfoort (1744).

  248. JOHANNES BOLHAN (BOLLAND) (BALANT) (BERLANG)(¥), geb. Leiden vóór ca. 1715, ovl. na 1789 (beg. niet te Amersfoort gevonden), parentatie niet bewezen, j.m. wonend te Amersfoort (1735), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 4/21-1-1781 (als wednr. van Marijtje Lavinje) JUDITH VAN EIJKELENBURG, ged. geref. Amersfoort 3-1-1713, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 12-2-1789, dr. van Abraham Laurensz van Eijkelenburg en Belitje Gerrits van Houdema, wed. van Jacob Siesing, otr./tr. 3o Amersfoort geref. 29-10/15-11-1789 (als wednr. van Judith van Eijkelenburg) GERRITJE MULDERS, ged. geref. Amersfoort 25-10-1744, dr. van Bart Willemsz Mulder en Willemijntje Gerrits, wed. van Leendert van Naarden, wonend te Amersfoort, otr./tr. 1o Amersfoort geref. 7/23-10-1735

  249. MARIJTJE ANTONISSE LAVINJE (LAVIGNE), ged. geref. Amersfoort 12-3-1713, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh. (impost overluiden) 13-9-1780 (als Maria Anthonies), wonend te Amersfoort (1735).

  COMMENTAAR(¥) Is hij mogelijk verwant aan
  Abraham Wijnantsz van Bolon, van Delft, die getuigt bij de ondertrouw van zijn zuster Sara Wijnantsz van Bolon (Balan) te Leiden (1666) [324]?
  of Catharina Abramsdr. Bolland otr/tr. Delft 21-7/5-8-1695 Johannes Leenderts van Bodegom.[325]?
  Jan Blanck Berlang, tr. Nykerk 7-7-1740 Geertruyd ter Haar, ged. Arnhem 18-10-1717, dr. van Gerardus (Gerrit) ter Haar en Pieternella van den Broek.[326]
  Johannes Bolang en Maria Bolang, doopget. te Leiden 1719 bij kind van Abraham Bolang x Johanna Daniel.

  250. LAURENS VAN DER VELDEN, ged. geref. Amersfoort 2-8-1716, ovl. na 1759 (beg. te Amersfoort niet gevonden tot 1811), soldaat in het Regiment van Bronkhorst, in garnizoen te Namen (1741), gelegerd te Leiden (1746), otr./tr. Amersfoort geref. 20-1/24-2-1741 (met attestatie van Namen)

  251. MARIA VAN DER KUIJL, geb. Amersfoort? (geref. en overig Amersfoort niet gevonden), ovl. na 1759 (beg. te Amersfoort niet gevonden tot 1811), krijgt als echtgenote van Laurens van der Velden, soldaat, gelegerd te Leiden, met haar kinderen Dirkje van der Velden, oud 3 1/2 jaar en Jacobus van der Velden, oud 1 1/2 jaar, beide geboren en gedoopt te Amersfoort, indemniteit van Amersfoort 7-3-1746 voor vertrek naar Leiden. De erfgenamen van Laurens van der Velden betalen ƒ 4,--,-- voor een huis aan de Grooten Haag bij de Slijkpoort (1755).[358]

  252. CORNELIS (JOHANNES) (JAN) NOEST, ged. Utrecht Catharijnek. 28-10-1731, ovl./beg. aang. Utrecht Geertekh. 9/16-2-1801 (ƒ 3,10,--, "zijnde bedeeld", laat vrouw en meerderjarige kinderen na), soldaat in 't Bataljon van Gen. Majoor Bekker (zie noot bij kw. nr. 238) wonende in de Geertesteeg (1753), wordt ondersteund door de Hervormde Diaconie (1775), woont in 't 15e kwartier (1775), Korte Rosendaal (1801), otr./tr. 2o Utrecht Buurk. 15-5/1-6-1791 HARMIJNTJE KNOPPERS (ook WILLEMIJNA KNIPPERS (¥)), geb. vóór ca. 1740 (doop geref. Amersfoort niet gevonden), ovl./beg. aang. Utrecht Buurkh. 3/13-5-1805 ("gratis", laat meerderjarige kinderen na), wed. van Benjamin Castrop(¥) (1791), woont in de Kroonspoort achter Clarenburg (1805), otr./tr. 1o Utrecht geref. Jacobik. 12-8/6-9-1753

  253. PETRONELLA VAN BATENBORG(H) (BALENBURGH), geb. ca. 1730 (¥), ovl./beg. aang. Utrecht Geertekh. 10/22-3-1790 ("gratis", laat man en mondige kinderen na), j.d. wonend in de Geertesteeg (1753), Geertenkerhof (1790). Zij wonen in de Boterstraat (1754..1765) te Utrecht.

  COMMENTAAR(¥) Benjamin Bosch, buiten de Waardpoort, tr. Utrecht (schepenen) 12-5-1792 Willemina Knippers, buiten de Waardpoort. Hoe is dat te rijmen met het ovl. van Cornelis Noest in 1801? Zijn Harmijntje Knoppers en Willemijna Knippers toch niet een en dezelfde persoon?


  COMMENTAAR(¥) Benjamin Kastrop, ovl. 1777-1791, soldaat in 't 2de bat. van de Lt. Generaal de Croye (1757), otr./tr. Utrecht geref. Domkerk 28-01/18-02-1757 Hermina (Willemijntje) Knoppers.
   Uit dit huwelijk geref. gedoopt te Amersfoort : 1) Jeremia, 30-8-1763; 2) Dirkje, 20-12-1765. 3) Reinier, 10-3-1775; 4) Giliam, 9-2-1777.


  COMMENTAAR(¥) doop 1720-1734 niet gevonden te Utrecht. Er leven in die tijd wel diverse families Batenborg aldaar (geref., RK, en Oud Katholiek). Ook te Gorinchem ca. 1700 treffen we Batenburgh aan. En te IJsselstein ca. 1700 [361].
  Een Gerrit Jansz van Batenborgh is belender in de straet achter het choor van de Jacobskerck te Utrecht (1698).[362]

  Diaconie Hervormde Gemeente Utrecht. Naamen der Personen die tot beter staat gekomen zijnde de Camer bedankt hebben:[363]
  15-12-1775: Cornelis Noest bedeeld in 't 15e quartier stond grootboek folio 262 Sm ...met F 5,-,- Bedankt de kamer, weder aangenomen

  254. WILLEM (GIJSBERT) (VAN) BEKBERGEN, ged. Amersfoort 1-1-1733, ovl. Amersfoort 22-1-1815 (oud 84 jaar, sic!), schutter (1784) in het exercitiegenootschap Voor stad, land en vrijheid te Amersfoort [364], otr./tr. Amersfoort geref. 16-7/6-8-1751

  255. AALTJE VAN DER LINDEN, ged. geref. Amersfoort 2-7-1730, beg. Amersfoort St. Jorisk. 30-3-1811 (als Aleijda van der Linden), doopget. 1745,[365] doopget. 1789. Is zij Aaltje J. van der Linden die 12-4-1746 indemniteit van Amersfoort voor vertrek naar Hoogland krijgt.[366] ?

  Frontpagina van het pamflet "De vrijheid in Nederland ..." door een anonymus. De schrijver en spreker (op 5-10-1784 in de Stadsdoelen) was de dichter Pieter Pijpers erelid van het patriottisch exercitiegenootschap "Voor stad, land en vrijheid" te Amersfoort. Veel Amersfoortse personen in deze kwartierstaat waren lid van dit gezelschap. Een aantal van hen moest uit Amersfoort vluchten nadat op 17-8-1785 het prinsgezinde bataljon Van Hessen-Darmstadt de stad was binnengevallen op verzoek van de antipatriottische meerderheid van het stadsbestuur.[367]
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook hier
  Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 8 ( 371 refs.)
  Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
  • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
  • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
  • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
  • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
  • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
  • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
  • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
  • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
  • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
  • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
  • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
  • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
  • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
  • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
  1. Tienen1796
  2. Notariaat Antwerpen rep: 00581 - nr: 0075, Nots. Funck Jan Michiel te Antwerpen
  3. Tienen1796
  4. Tienen1796
  5. ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=agnes;n=castes
  6. zie ook ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=agnes;n=castes
  7. Tienen1796
  8. Tienen1796
  9. Tienen1796
  10. Tienen1796
  11. Tienen1796
  12. Tienen1796
  13. Tienen1796
  14. Tienen1755
  15. Tienen1796
  16. Tienen1796
  17. Tienen1796
  18. Tienen1796
  19. Tienen1755
  20. Tienen1796
  21. Tienen1796
  22. Tienen1796
  23. Tienen1796
  24. Tienen1796
  25. Tienen1796
  26. Tienen1796
  27. Tienen1796
  28. Tienen1796
  29. Tienen1796
  30. Tienen1796
  31. Tienen1796
  32. Tienen1796
  33. Tienen1796
  34. Tienen1796
  35. Tienen1796
  36. Tienen1796
  37. Tienen1755
  38. Tienen1796
  39. Tienen1796
  40. Tienen1796
  41. Adriaenssen, l.c.
  42. Adriaenssen, l.c.
  43. ⇒ www.familysearch.org
  44. Adriaenssen, l.c.
  45. L'Intermediair 27(1972)60
  46. Adriaenssen, l.c.
  47. ⇒ alken-frm3.htm
  48. Kwartierstatenboek KNGGW 1983, Den Haag, 1983
  49. Kron. 4(1993)241
  50. Kron. 4(1993)241
  51. NA Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, aktenr. 49, blz. 000
  52. Kron. 4(1995)337
  53. Kron. 4(1995)337
  54. zie ook Kron. 4(1995)337
  55. Kron. 4(1995)337
  56. ARA, ONA Reeuwijk, inv. nr. 6962
  57. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8773, p 21
  58. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8773, p 160
  59. zie ook OV 30(1975)256
  60. zie ook Mededeling A. Hofstee (USA), 1995
  61. med. A. Hofstee (USA), 1995
  62. ⇒ indexeijk2.html
  63. ⇒ indexeijk2.html
  64. med. A. Hofstee (USA), 1995
  65. Volkstelling Nieuwkoop 1830
  66. OV 30(1975)251
  67. OV 30(1975)251
  68. OV 30(1975)251
  69. zie ook OV 30(1975)251 voor foute gegevens
  70. zie ook GAA, boedelpapieren Burger Weeshuis nr. 1561, met gegevens over voorouders Blok
  71. W.F.H. Oldewelt, Kohier van de Personele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, Amsterdam, 1945
  72. GAA, Kwijtscheldingen, NL-SAA-21679367
  73. GAA, Kwijtscheldingen, NL-SAA-21691890
  74. GAA, ONA, Nots. H. de Wolf Jr., inv. nr. 13151, akte 1128
  75. GAA, Beg. Reg. WK 18
  76. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8191, akte 106
  77. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8192, akte 28
  78. GAA, Beg. Reg. WK 57, d.d. 28-2-1760
  79. GAA, Kw. Sch. M6 f108v
  80. GAA, Kw. Sch. T6 f39v
  81. GAA, Kwijtscheldingen NL-SAA-21698669
  82. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
  83. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
  84. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21727859
  85. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21717143
  86. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21727617
  87. Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
  88. GAA, NH Diaconie. 1780
  89. ⇒ www.militieregisters.nl
  90. Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
  91. ⇒ www.militieregisters.nl
  92. ⇒ www.militieregisters.nl
  93. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr. 256, Bevolking Zierikzee 1798
  94. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-3, Microfiche: 4286/1-1502
  95. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-21, Microfiche: 4286/2-1546
  96. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1973, vaknr. 51
  97. ONA Zierikzee, Invoernummer: 4258-75, Microfiche: 4258/8
  98. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4311-73, Microfiche: 4311/5-2731
  99. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1970, vaknr. 374
  100. Zierikzeesche Courant, 08/03/1844
  101. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1969, vaknr. 148
  102. RAZ, Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Zierikzee 1838-1922, Toegangsnummer : 702.1, inventarisnummer 418, Dossiernummer : 29
  103. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zierikzee
  104. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. ontbreekt, vaknr. 320
  105. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4304-89, Microfiche: 4304/7-1305
  106. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr 575, volgnummer 4
  107. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 354, nr. 918, inv.nr 363 nr. 248, inv.nr 366 nr. 693
  108. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 218, nr. 697
  109. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 219, nr. 187
  110. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838, inv. nr. 5, bijlagen : inv.nr 81, dossiernr. 1842, nr. 1
  111. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 354, nr. 752, inv. nr. 366 nr 652
  112. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838, inv. nr. 5, bijlagen : inv.nr 90, dossiernr. 2081, nr. 9
  113. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4289-61, Microfiche: 4289/6-2969
  114. Dgz. Kb. Zierikzee
  115. Dgz. Kb. Zierikzee
  116. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4311-116, Microfiche: 4311/8-2830
  117. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
  118. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4295-31, Microfiche: 4295/3-1525
  119. Dgz. Kb. Zierikzee
  120. Dgz. Kb. Zierikzee
  121. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 257, Bevolking Schouwen-Duiveland 1797
  122. ⇒ stamboom.htm
  123. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, passim
  124. Dgz. Kb. Zierikzee
  1. Dgz. Kb. Zierikzee
  2. Dgz. Kb. Zierikzee
  3. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  4. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  5. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  6. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  7. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  8. Mededeling W. Willard, 2003
  9. zie ook Mededeling W. Willard, 2003
  10. Mededeling W. Willard, 2003
  11. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  12. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  13. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  14. J.V.M. Out, Die van Lage Bussum, Zeist, 1976, p117
  15. Out, l.c., passim
  16. zie ook ⇒ www.larensevoorouders.nl
  17. Pepping, l.c., p142
  18. ⇒ homepagerosa
  19. Mededeling Rosa Lustenhouwer, 2004
  20. Bevolkingsregister Abcoude
  21. ⇒ homepagerosa
  22. Mededeling Rosa Lustenhouwer, 2004
  23. ⇒ homepagerosa
  24. Mededeling Rosa Lustenhouwer , 2004
  25. ⇒ homepagerosa
  26. ⇒ homepagerosa
  27. ARA, RA Ter Aar BI-19
  28. Zoek op ONA Ter Aar dl. 5
  29. Nav. 83(1934)73
  30. OA Gemeete Ter Aar, Inv. nr. 250, Stukken betreffende de inzameling van geld ten behoeve van de bewapening der bewoners van Holland in 1794, gecit. in Vosholkroniek 2-4-1997
  31. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 113
  32. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 115
  33. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 120
  34. Groenehart Archieven, Oud-archief Ter Aar, inv. nr. 199, ac-code 151.1.01
  35. Nav. 83(1934)73
  36. Nav. 83(1934)73
  37. Prom. 12, p259
  38. Kron. 4(1995)42
  39. ⇒ d1.htm
  40. ⇒ d1.htm
  41. ⇒ d1.htm
  42. ⇒ d1.htm
  43. ⇒ d1.htm
  44. ⇒ d1.htm
  45. Mededeling P. Klok te Nijmegen, 1996
  46. GA Rotterdam, ONA Ridderkerk, Nots. Cornelis Reynen, inv. nr. 13 R aktenr. 96 blz 179
  47. Blaffert Amersfoort, l.c.
  48. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a004 rep 86
  49. GN 53(1998)539
  50. GN 53(1998)539, 540
  51. GN 53(1998)539, 540
  52. GN 53(1998)539, 540
  53. GN 53(1998)539, 540
  54. Mededeling R. Loenen, 2007
  55. Mededeling R. Loenen, 2007
  56. www.zeist.nl
  57. Amersfoort Registre Civique
  58. ⇒ amersfoort_dtbrk.html
  59. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a012 rep 61
  60. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j056 rep 6619
  61. Blaffert Amersfoort, l.c.
  62. GA Amersfoort, Transporten, Inventarisnummer 436-40, Aktenummer 116
  63. Amersfoort Registre Civique
  64. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810,inv.nr. 1965 Indemniteitsregister 1726-1811, f 132
  65. Kwartierstatenboek VG, 1988, p136
  66. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 15-2-1826 van en
  67. Amersfoort Registre Civique
  68. Blaffert Amersfoort, l.c.
  69. Blaffert Amersfoort, l.c.
  70. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-38, akte.nr. 35, blz. 410v
  71. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang, inv. nr. AT 048a025 rep 12
  72. GA Amersfoort, Nots. C. Suijck AT 045a022 rep -o-
  73. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang AT 048a025 rep 11
  74. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  75. Amersfoort Registre Civique
  76. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  77. Amersfoort Registre Civique
  78. notaris William Cohen
  79. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j005 rep 700
  80. Amersfoort Registre Civique
  81. GA Amersfoort, Nots. J.M. Richelle, inv. nr. AT 056j015 rep 1663
  82. GA Amersfoort, Nots. J.M. Richelle AT 056j007 rep 763
  83. GA Amersfoort, Nots. G. v. Werkhoven AT 056h015 rep 1694
  84. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  85. Blaffert Amersfoort, l.c.
  86. Nav. 98(1960)44
  87. ⇒ eijsel.html
  88. ⇒ KWHOEK.htm
  89. ⇒ daal.htm
  90. Amersfoort Registre Civique
  91. ⇒ KWHOEK.htm
  92. ⇒ daal.htm
  93. ⇒ Petrus.html
  94. ⇒ Petrus.html
  95. ⇒ daal.htm
  96. ⇒ daal.htm
  97. ⇒ daal.htm
  98. ⇒ daal.htm
  99. ⇒ KWHOEK.htm
  100. ⇒ Petrus.html
  101. ⇒ daal.htm
  102. ⇒ daal.htm
  103. ⇒ Petrus.html
  104. zie ook ⇒ daal.htm
  105. ⇒ daal.htm
  106. Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1966
  107. Blaffert Amersfoort, l.c.
  108. Amersfoort Registre Civique
  109. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  110. Amersfoort Registre Civique
  111. Amersfoort Registre Civique
  112. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  113. Amersfoort Registre Civique
  114. Amersfoort Registre Civique
  115. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  116. Amersfoort Registre Civique
  117. Amersfoort Registre Civique
  118. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j002 rep 220 en 221
  119. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j005 rep 707, d.d. 04-12-1846
  120. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  121. Nav. 98(1960)44
  122. Amersfoort Registre Civique
  123. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  124. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  1. GA Amersfoort, Inventarisnummer 436-39, Aktenummer 18
  2. zie ook mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  3. GA Amersfoort, Hervormde Gemeente Amersfoort, 0167, Archief Van Het College Van Diakenen, nr. 320
  4. ⇒ pubdex.htm
  5. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  6. Amersfoort Registre Civique
  7. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
  8. H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, 's-Gravenhage, 1980
  9. Amersfoort Registre Civique
  10. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  11. Amersfoort Registre Civique
  12. Amersfoort Registre Civique
  13. Amersfoort Registre Civique
  14. GN 67(2012)153
  15. Amersfoort Registre Civique
  16. Amersfoort Registre Civique
  17. Nav. 98(1957)46
  18. GN 67(2012)153
  19. GN 67(2012)153
  20. GN 67(2012)153
  21. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
  22. Nav. 98(1957)46
  23. GA Amersfoort, Nots. C. Pannekoek, inv. nr. AT 043002, rep. 204
  24. Amersfoort Registre Civique
  25. Amersfoort Registre Civique
  26. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  27. Amersfoort Registre Civique
  28. P.J. Vermeulen, Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, dll III, Utrecht 1849
  29. Blaffert Amersfoort, l.c.
  30. Blaffert Amersfoort, l.c.
  31. ⇒ www.archieven.nl, (Burger)weeshuis Amersfoort Toegangsnummer: 101, nr. 252
  32. Blaffert Amersfoort, l.c.
  33. Brongers, l.c., p176
  34. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  35. GA Utrecht, SA II, inv.nr. 386
  36. NL 62(1944)34
  37. Eeml. Klappers, dl. 19,20
  38. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 29
  39. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 65, p226v
  40. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 65, p237v
  41. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 53
  42. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 53
  43. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 11
  44. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 23
  45. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 60
  46. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 66, p215v
  47. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 66, p217r
  48. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, Akten van Indemniteit inv. nr. 1965, p178
  49. GA Amersfoort, ORA, toeg. nr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, Transporten, inv.nr. 436-39, akte.nr. 8, blz. 35v
  50. GA Amersfoort, toeg. nr. 0039, Weeskamer Amersfoort, 1519-1818, inv. nr. 4
  51. Amersfoort Registre Civique
  52. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius AT 055f018 rep 1685
  53. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius AT 055f015 rep 1417
  54. GA Amersfoort, Nots. D. Scheerenberg, inv. nr. AT 051c053 rep 5780
  55. Amersfoort Registre Civique
  56. G. van der Most, De families (van de(r)) Grift in de provincie Utrecht, Nieuwkoop, 1988
  57. Kwartierstatenboek VG, 1988
  58. Eeml. Klappers, dl 21
  59. Zie GN 50 (1995)88 en 89 voor meer over Scheuning
  60. Van der Most, l.c.
  61. GN 31(1976)19
  62. GN 31(1976)19
  63. Van der Most, l.c.
  64. Van der Most, l.c.
  65. Van der Most, l.c.
  66. Van der Most, l.c.
  67. Blaffert Amersfoort, l.c.
  68. GA Amersfoort, ONA Nots A. Voskuyl, AT 042a040 rep 3529, d.d. 18-6-1808
  69. GA Amersfoort, Transporten, Inventarisnummer 436-40, Aktenummer 230
  70. Amersfoort Registre Civique
  71. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius, inv. nr. AT 055f002 rep 1821 nr. 125
  72. L. Hondius AT 055f002 rep 1821 nr. 103
  73. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  74. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  75. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  76. Rijnland (1971)127
  77. GN 33(1978)330
  78. Kwartierstaat Hofstee-Neef
  79. gegevens mede van H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  80. Amersfoort Registre Civique
  81. ⇒ Kwartierstaat.htm
  82. Amersfoort Registre Civique
  83. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  84. Amersfoort Registre Civique
  85. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a012 rep 115
  86. Amersfoort Registre Civique
  87. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet, inv. nr. AT 057a026 rep 279,280
  88. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a026 rep 305
  89. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a037 rep 1841 nr. 33
  90. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a025 rep 200
  91. GA Amersfoort, Nots. S. v. Wisselingh AT 049a -o-
  92. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter, AT 055j007 rep 825, d.d. 02-7-1847
  93. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j077 rep 9444, d.d. 09-7-1880
  94. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j025 rep 3039
  95. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j026 rep 3084
  96. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j075 rep 9158 (Bolland, A)
  97. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j075 rep 9171
  98. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j008 rep 944
  99. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  100. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  101. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  102. Amersfoort Registre Civique
  103. GA Amersfoort, Nots. H.W. van Werkhoven, inv. nr. AT 056e006 rep 656
  104. GA Amersfoort, Nots. H.W. van Werkhoven AT 056e006 rep 654
  105. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j005 rep 711
  106. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j006 rep 742, d.d. 10-2-1847
  107. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  108. Amersfoort Registre Civique
  109. Amersfoort Registre Civique
  110. Blaffert Amersfoort, l.c.
  111. Jb. CBG 49(1995)150
  112. Blaffert Amersfoort, l.c.
  113. Prom. 12, p120
  114. RAU, ONA, Nots J. A. Becker, Akte nr. U100a11-38, d.d. 28-1-1698
  115. St. Her. 17(2005)89
  116. Nav. 98(1957)46
  117. Eeml. Klappers, dl. 19
  118. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  119. C. A. van Kalveen, Kenmerken van de Amersfoortse patriottenbeweging, Jaarboek Oud-Utrecht, ISSN 0923-7046; 1987
  120. Nav. 98(1957)46
  121. Nav. 98(1957)46
  122. Amersfoort Registre Civique
  123. Amersfoort Registre Civique

  Back to the
  genealogy page
  Back to the
  contents
  Go to the
  index
  Forward to next
  generation 9
  Back to previous
  generation 7
  Directly go to generation :
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43