This page was last updated : 130802.
File size is: 36 k.
Fragment Genealogie De Warm
Generatie 6
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Warm,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Warm Gen. nr. 6

6a. Nicolaas de Warm, ged. geref. Amsterdam ZuiderK. 1-8-1742 (get. Nicolaas de Warm en Susanna de Warm), beg. Amsterdam Wester Kerk 20-11-1769, geref. (1764), woont op de Prinsegracht (1764), poorter van Amsterdam 18-10-1764 als zijdeverver van Amsterdam, doopget. (1751), otr. Amsterdam geref. 17-8-1764 (get. zijn vader Jacob de Warm, Thomas Kragt, haar ouders dood, acte verleend om 2-9-1764 in de Walekerk te trouwen) Alida Glimmert, geb. Haarlem 1736/37, beg. Amsterdam Wester Kerk 2-6-1772 (Alida Glimmert), geref. (1764), woont op de Prinsegracht (1764).

6b. Johannis de Warm, ged. geref. Amsterdam WesterK. 6-9-1750 (get. Johannes van Langen en Elisabet van Langen), ovl. na 1805, geref. (1776), comptoirbediende (1793), poorter van Amsterdam 2-3-1775 als comptoirbediende van Amsterdam, woont op de Prinsegracht (1776), bij de Elandsgracht (1801), vermeld als J. de Warm in wijk 60? te Amsterdam op de Naamlyst van ruim zestien duizend persoonen, Welke, door tekening getoond hebben te zyn Voorstanders der Franschen, en Haaters der Oude Constitutie, (Gedrukt in Holland, ca. 1795), commissaris der grondvergadering (1797), doopget. (1802), otr. Amsterdam geref. 14-6-1776 (get . zijn vader Jacob de Warm, haar moeder Trijntje van Willigen) Alida Catharina Hulst, ged. geref. Amsterdam Zuiderk. 28-4-1751 (get. Jan van Willegen en Trijntie Uijterwijk), woont op de Prinsegracht (1776), dr. van Hendrik Hulst en Trijntie van Willegen.

Op 20-4-1797 kwamen de burgers Cornelis van Santen en Johannes de Warm, commissarissen der grondvergadering A. L., zich beklagen bij de Raad van Amsterdam dat hunne personen niet veilig waren en zij daarom hunne posten nederlegden. [2]

6c. Abraham de Warm, ged. geref. Amsterdam WesterK. 3-2-1743 (get. Abram de Warm en Pieternelletje Schult), beg. Amsterdam Wester Kerkhof 5-10-1809, geref. (1763, 1792), poorter van Amsterdam 14-2-1764 als kruier van Amsterdam, kruier (1782, 1788), kuiper (1796), woont in de Louerierstraat (1763, 1796), tussen de 1e en 2e dwarsstraat (1792), doopget. (1777..1797, 1805?), otr. 1o Amsterdam geref. 29-4-1763 (get. zijn moeder Aaltje Bout, haar moeder Sara du Sart) Sa(a)ra (Zara) Blauw, ged. geref. Amsterdam WesterK. 5-3-1738 (get. Isac Cijondertuijn en Emmerentje de Sou), beg. Amsterdam Wester Kerkhof 25-3-1790, doopget. (1786, 1789), dr. van Gerret Blauw en Sara de Saar, otr. 2o Amsterdam geref. 18-5-1792 (als haar wednr., get. haar moeder Jannetje Jans, hij heeft bij vrouws dood goed ingebracht en bij WK voldaan 15-5-1792) Jannetje (E)manuel, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 19-6-1765 (get. Hendrik van Baaren en Anna Verpoorten), beg. Amsterdam Wester Kerkhof 30-10-1801, geref. (1792), woont op de Baangracht, bij de Louriergracht in de Kramersgang (1792). doopget. (1797), dr. van Jan Manuel en Jannetje Janse.

Verslag in de Historie en gedenkschriften van de Maatschappij tot redding van drenkelingen waarin de nachtwacht Abraham de Warm (1742-1809) een medaille krijgt (10-4-1784). [13]
klik op plaatje(s) om te vergroten

6d. Frans de Warm, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 14-5-1747 (get. Jacob Bolt en Katie van Diemen), ovl. 1787-1810, geref. (1774), poorter van Amsterdam 13-12-1774 als koperslager van Amsterdam, woont in de Lourierstraat (1774), doopget. (1764..1795), otr. Amsterdam 11-12-1774 pui (get. zijn moeder Alida Bolt, haar vader Hendrik Hegman) Catharina Hegman, ged. RK Amsterdam De Lely 1-4-1752 (get. Bernardus Wijnantz en Margareta Hegman), ovl. na 1810, rooms (1774), woont in de Rooseboomsteeg (1774), woont in de Spinhuissteeg in de Stadsteken (1802), woont op het Langeblekerspad bij de Potbrug (1804), te Leeuwarden (1810), doopget. (1795, 1808), dr. van Hendrik Hegman en Elizabet Jans.

In 1787 koopt Frans de Warm een huis en erf op het Rembrandtsplein ("Botermarkt") schuin over de Waag. [14]

6e. Cornelis (Cornelus) de Warm, ged. geref. Amsterdam WesterK. 25-11-1753 (get. Cornelus de Warm en Eliesabeth Baartens), ovl. na 1808, poorter van Amsterdam 30-9-1772 als boekdrukker van Amsterdam, vermeld als C. de Warm in wijk 23 te Amsterdam op de Naamlyst van ruim zestien duizend persoonen, Welke, door tekening getoond hebben te zyn Voorstanders der Franschen, en Haaters der Oude Constitutie, (Gedrukt in Holland, ca. 1795), woont op de Rosegracht (1776), op de Prinsegracht bij de Passeerdersgracht in de Steenmansgang (1807), doopget (1807, 1808), otr. Amsterdam geref. 20-12-1776 (get. zijn vader Jan de Warm, haar moeder Angenieta Soor) Jacoba Loo, ged. Ev.-Luth. Amsterdam 14-5-1756 (get. Lourens Soor en Willemtje van den Berg), geref. (1776), woont op de Rosegracht (1776), doopget (1807, 1808), dr. van Jan Loo en Angenietje Soor.

6f. Willem de Warm, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 8-6-1757(get. Cornelis de Warm en Elizabeth Baartens), ovl. Amsterdam 11-12-1822,[15] geref. (1785), woont op de Rosegracht (1785), in de Prinsestraat (1794), poorter van Amsterdam 2-7-1776 als katoendrukker van Amsterdam, sjouwerman (1812), otr. 1o Amsterdam geref. 15-9-1785 (get. zijn moeder Geertruij Vermandel, haar vader Hendrik Lourier) Geertruy Lou(we)rier (Laurier), ged. geref. Amsterdam NoorderK. 5-12-1759 (get. Jacob Groenevelt en Marritje Lopeker), beg. Amsterdam 1-1-1793, geref. (1785), woont op het Bikkerseijland (1785), dr. van Hendrik Laurier en Trijntje Groenevelt. otr. 2o Amsterdam geref. 10-1-1794 (als haar wednr., beiden hebben goed ingebracht, bij WK voldaan 3-1-1794) Cornelia Aarbodem, geb. Den Haag, geref. (1794) wed. van Abraham Bulsing, in de nieuwe Lelystraat (1794).


Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie De Warm --- Generatie 6 ( 16 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 2. Jb. Amstelodamum 12(1914)65
 3. ⇒ www.hjmwijers.nl
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 6. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel 20, Haarlem 1877
 1. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 2. NNBW dl. 10, sub voce Weyers
 3. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel 20, Haarlem 1877
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. NP 55(1969)189
 6. NP 69(1985)14
 1. Historie en gedenkschriften van de Maatschappij tot redding van drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam, Vol. I, III, Amsterdam, 1780.., books.google
 2. GAA, Kwijtscheldingen
 3. zie ook Onze Voorouders IV, p89
 4. zie ook Onze Voorouders IV, p89

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9