This page was last updated : 130802.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie De Warm
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Warm,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2013 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie De Warm --- Generatie 6 ( 16 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 2. Jb. Amstelodamum 12(1914)65
 3. ⇒ www.hjmwijers.nl
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 6. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel 20, Haarlem 1877
 1. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 2. NNBW dl. 10, sub voce Weyers
 3. A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel 20, Haarlem 1877
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. NP 55(1969)189
 6. NP 69(1985)14
 1. Historie en gedenkschriften van de Maatschappij tot redding van drenkelingen, opgerecht binnen Amsterdam, Vol. I, III, Amsterdam, 1780.., books.google
 2. GAA, Kwijtscheldingen
 3. zie ook Onze Voorouders IV, p89
 4. zie ook Onze Voorouders IV, p89

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9