This page was last updated : 120316.
File size is: 4 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.4,
Muiden, 2011.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Vitringa --- Generatie 3 ( 68 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 2. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 3. ⇒ 074a.htm
 4. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 5. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 6. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 7. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 8. Mededeling Egbert Lantinga te Wageningen (2003)
 9. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 10. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 11. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 12. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 13. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 14. NL 72(1955)109
 15. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 16. GA Leeuwarden, Toegangsnummer: 190-B-I, Handschriften en Handtekeningen van bekende Leeuwarders, ⇒ www.archieven.nl
 17. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-1, Leeuwarden, 1879
 18. Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, Leeuwarden, 1878-1889, II. 288.
 19. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 20. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 21. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 22. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 23. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 1. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 2. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 3. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 6. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 7. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 8. ⇒ profsenmrs.htm
 9. W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, dl. II-2, Leeuwarden, 1889
 10. RA Friesland, Toegangsnummer: 181, Archieftitel: Universiteit te Franeker, ⇒ www.archieven.nl
 11. NP 6(1915)383
 12. Nav. 30(1880)418
 13. Nav. 30(1880)418
 14. GA Leeuwarden, Toegangsnummer: 29, Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden, Lijst van politiemeesters, ⇒ www.archieven.nl
 15. NP 6(1915)383
 16. Nav. 30(1880)418
 17. NP 6(1915)383
 18. GA Leeuwarden, 1700 Groot-Consentboek Folio: 100
 19. GA Leeuwarden, 1701 Klein-Consentboek Folio: 117
 20. GA Leeuwarden, 1701 Klein-Consentboek Folio: 117
 21. GA Leeuwarden, 1701 Klein-Consentboek Folio: 126
 22. NP 6(1915)383
 23. NP 6(1915)383
 1. W. Eekhoff, Geschiedenis van het Sint Anthony-gasthuis, Leeuwarden, 1854, ⇒ voogdenStAnt.htm
 2. NP 6(1915)383
 3. NP 6(1915)383
 4. Nav. 30(1880)418
 5. Nav. 30(1880)418
 6. GA Leeuwarden, 1697 Groot-Consentboek Folio: 136
 7. GA Leeuwarden, 1720 Groot-Consentboek Folio: 183
 8. GA Leeuwarden, 1720 Proclamatieboek Folio: 206
 9. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 10. NL 39(1921)382
 11. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 12. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 13. Wap. 22(1918)359
 14. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 15. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 16. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 17. GA Leeuwarden, 1720 Klein-Consentboek Folio: 111
 18. GA Leeuwarden, 1742 Groot-Consentboek Folio: 91
 19. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 20. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 21. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 22. Henricus Grevenstein, Naamlyst der predikanten ... in de Steden en Dorpen der Classis Bolswert en Workum, Leeuwarden, 1751, ⇒ books.google.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3