This page was last updated : 140326.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.4,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Varia --- Generatie 8 ( 100 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, http://users.skynet.be/lovawa/verwantschappen/genealogie%20vr.%201600/genealogie.htm
 1. NP3(1912)128
 2. ⇒ dat8.htm#35
 3. Gen. Her. Bl. 7(1912)433
 4. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 1855
 5. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 6. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 1857
 7. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 8. NP3(1912)128
 9. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 10. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 11. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 12. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 13. NP3(1912)128
 14. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 15. NP3(1912)129
 16. NP3(1912)129
 17. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 18. ⇒ bakker2
 19. NP3(1912)130
 20. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1887
 21. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 22. Jb. der Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam
 23. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1911-1919
 24. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1910-1920
 25. NP3(1912)130
 26. NP3(1912)130
 27. NP3(1912)130
 28. NP3(1912)128
 29. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 30. ⇒ dat8.htm#35
 31. ⇒ dat8.htm#35
 32. NP3(1912)131
 33. NP3(1912)131
 34. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 4, Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, 's-Gravenhage 1995
 1. Rotterdamsche courant 1-10-1860
 2. Krantentitel: Samarangsch handels- en advertentie-blad 02-1-1877
 3. Soerabaijasch handelsblad 14-7-1886
 4. RA 1896
 5. Bataviaasch nieuwsblad, 3-6-1898
 6. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad Datum, 19-8-1899
 7. Soerabaijasch handelsblad 19-10-1903
 8. Soerabaijasch handelsblad 18-12-1903
 9. NP3(1912)128
 10. Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 5-2-1884
 11. zie ook NP3(1912)128
 12. ⇒ dat0.htm#5
 13. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië 1898
 14. ⇒ dat0.htm#5
 15. NP3(1912)129
 16. Het Vaderland 23-3-1933
 17. NP 25(1939)256
 18. ⇒ www.dordtenazoeker.nl
 19. NP 25(1939)257
 20. NP 25(1939)257
 21. ⇒ Java%20Party%2024.htm
 22. NP 25(1939)257
 23. Gen. Her. Bl. 7(1912)434
 24. Ind. Nav.16(2003)35
 25. De vrije pers, d.d. 14-9-1949
 26. Ind. Nav.16(2003)35
 27. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 28. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 29. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1916
 30. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indiƫ, 6-2-1914 en 29-7-1915
 31. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 32. Het Vaderland 18-8-1930, editie 0, blad 10
 33. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië
 34. Bataviaasch nieuwsblad 18-9-1916
 1. ⇒ fam00125.html
 2. ⇒ fam00125.html
 3. De Sumatra post 06-02-1937
 4. NP3(1912)129
 5. Bataviaasch nieuwsblad 15-7-1922
 6. Algemeen Handelsblad 29-1-1925
 7. Leeuwarder courant 13-6-1950
 8. NP 57(1971)33
 9. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1938
 10. ⇒ LOG%20Bandoeng%20Register.htm
 11. ⇒ ament
 12. ⇒ ament
 13. De vrije pers, d.d. 14-9-1949
 14. De vrije pers, d.d. 21-9-1949
 15. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië 1902
 16. ⇒ Java%20Party%2011.htm
 17. Rotterdamsch nieuwsblad 18-4-1944
 18. Mededeling John T. Owen, 2013
 19. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 07-12-1932
 20. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 12-01-1933
 21. Indisch Staatsblad 35(1933), gecit. in ⇒ www.naturalisaties.decalonne.nl
 22. Mededeling John T. Owen, 2013
 23. ⇒ sterpar6.htm#BM4432)
 24. California Naturalization Indexes, ⇒ familysearch.org
 25. ⇒ descendtext.php?personID=I1148&tree=hunnik&generations=
 26. ⇒ dat0.htm#5
 27. ⇒ Java%20Party%2011.htm
 28. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 8-7-1950 en 24-7-1950
 29. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 19-12-1951
 30. Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode 19-1-1954
 31. Bataviaasch nieuwsblad 20-6-1940
 32. AD Rotterdams Dagblad week 49 2006

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9