This page was last updated : 171231.
File size is: 4 k.
Varia
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Varia --- Generatie 10 ( 144 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. P. Rombouts en T. van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche sint Lucasgilde, Den Haag, 1871
 2. M.A.G. de Jong, Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005
 3. Nav. 53(1903)466
 4. GN 60(2005)737
 5. Wijnroks
 6. M.A.G. de Jong, Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005
 7. Gelderblom
 8. Wijnroks
 9. The Montias Database
 10. zie ook Wap. 2(1898)182
 11. GN 60(2005)737
 12. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21596918
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21606926
 14. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21607480
 15. Wap. 2(1898)182
 16. NL-HaNA, OWIC, 1.05.01.01, inv.nr. 18B
 17. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21618746
 18. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21622497
 19. zie ook John Michael Montias, Art at Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam, 2002
 20. Amstelodamum 54(1967)228
 21. M.A.G. de Jong, Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005
 22. Amstelodamum 43(1956)87
 23. Amstelodamum 54(1967)228
 24. Amstelodamum 43(1956)87
 25. GA Rotterdam, ONA, Nots. J. Symonsz, dl. 3, Aktenummer/Blz. 196/254
 26. GA Rotterdam, ONA, Nots. J. Symonsz, dl. 3, Aktenummer/Blz. 197/255
 27. GA Amsterdam, ONA. Nots. J.F. Bruyningh Z45
 28. REF
 29. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21608413
 30. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611397
 31. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-16
 32. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. , akte.nr.
 33. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003, folio 260,260V
 34. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT 002a003, folio 358V - 359
 35. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-19
 36. GN 60(2005)737
 37. zie ook Wap. 2(1898)82
 38. Wap. 2(1898)82
 39. NAA 193, fol. 144-146
 40. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21607480
 41. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21574258
 42. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21730819
 43. Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701, Rijks Geschiedkundige Publicatien, Den Haag, 1927
 44. Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701, Rijks Geschiedkundige Publicatien, Den Haag, 1927
 45. Dagjournalen van het Kasteel Batavia, file 2496, folio 165, ⇒ www.sejarah-nusantara.anri.go.id
 46. NA, Nummer toegang: 1.04.02, VOC: Overgekomen brieven en papieren
 47. Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701, Rijks Geschiedkundige Publicatien, Den Haag, 1927
 48. Dagjournalen van het Kasteel Batavia, file 2505, folio 680-684, ⇒ www.sejarah-nusantara.anri.go.id
 49. NA, Nummer toegang: 1.04.02, VOC: Overgekomen brieven en papieren
 1. Wap. 2(1898)182
 2. Wap. 2(1898)182
 3. The Montias Database
 4. The Montias Database
 5. ANF 3(1886)93
 6. Van Dillen , Bronnen tot de Geschiedenis Van Het Bedrijfsleven, RGP 144, 1974
 7. Jan Wagenaar, Amsterdam
 8. GN 60(2005)737
 9. GN 60(2005)737
 10. The Montias Database
 11. GA Amsterdam, ONA, Not. Jacob and Nicolaes Jacobsz, inv. nr. 381 , fol. 87, gecit. in The Montias Database
 12. John Michael Montias, Art at Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam, 2002
 13. NL-HaNA, OWIC, 1.05.01.01, inv.nr. 18B
 14. NAA 192, fol. 68, gecit. in GN 60(2005)737
 15. NA 3.20.09 Inventaris van het familiearchief Cousebant ca. 1400-1800, nr. 944
 16. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620322
 17. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620323
 18. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620593
 19. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21625721
 20. NA 3.03.01.01 Inventaris van het archief van het Hof van Holland, 1428-1811, 2.2.1.1 Proceszakken (3.03.01.04)
 21. Oud Holland 40/41
 22. zie ook Wap. 2(1898)183
 23. ⇒ VOC%20verdon-c-k%20op%20VOC.htm
 24. ⇒ VOC%20verdon-c-k%20op%20VOC.htm
 25. Wap 3(1899)156
 26. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 27. Amstelodamum 43(1956)87
 28. Amstelodamum 43(1956)87
 29. Amstelodamum 43(1956)87
 30. zie ook Wap. 2(1898)41
 31. Amstelodamum 43(1956)87
 32. Amstelodamum 43(1956)87
 33. Wap. 2(1898)41
 34. Wap. 2(1898)41
 35. Amstelodamum 43(1956)91
 36. Amstelodamum 43(1956)87
 37. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619990
 38. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619988
 39. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21619989
 40. GA Utrecht, ONA, Nots. L. Van Vuyren , inv.nr. U036a014, akte nr. 46
 41. Amstelodamum 43(1956)87
 42. Amstelodamum 43(1956)87
 43. Amstelodamum 43(1956)87
 44. Rudolf Rasch, Om de armen dienst te doen. Holland Historisch Tijdschrift 4-5(1991)243
 45. Short Title Catalogue Netherlands
 46. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620593
 47. E;ias
 48. R. en J. Ottens, Naam-register der ouderlingen, diaconen en diaconessen, van de Gereformeerde Nederduytsche gemeente Jesu Christi binnen Amsterdam; zoo als dezelve zedert de Reformatie van den jaare 1578 , in rang verkooren geweest en nog zijn, Amsterdam, 1748 - 86
 49. Jb. Amstelodamum 4(1906)88
 1. Elias
 2. Elias
 3. zie ook Wap. 2(1898)182
 4. Elias
 5. GA Amsterdam, inv. nr. 378.OZ: Archief van de Oudezijds Kapel
 6. NA toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3410 akte: 3410/1670/043
 7. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21631173
 8. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21729999
 9. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21576861
 10. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21635341
 11. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 12. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 13. Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701, Rijks Geschiedkundige Publicatien, Den Haag, 1927
 14. ⇒ www.vocsite.nl
 15. Pieter van Dam's Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie 1639-1701, Rijks Geschiedkundige Publicatien, Den Haag, 1927
 16. Elias
 17. Elias
 18. Dagjournalen van het Kasteel Batavia, file 2505, file 2514, folio 694, ⇒ www.sejarah-nusantara.anri.go.id
 19. file 2510, folio 312
 20. NA, Nummer toegang: 1.04.02, VOC: Overgekomen brieven en papieren
 21. Jb. Amstelodamum 4(1906)109
 22. Elias
 23. Wap. 2(1898)182
 24. Elias
 25. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 26. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 27. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 28. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 29. NL 11(1893)67
 30. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21640912
 31. Nav. 30(1880)539
 32. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 33. Nav. 30(1880)539
 34. NL 11(1893)67
 35. Nav. 30(1880)539
 36. NL 11(1893)67
 37. NP 39(1953)100
 38. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 39. NA toegang: 3.01.04.01, inventarisnummer: 2098, folionummer: 31
 40. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, Nots. Paulus van Brakel, Toeg. 110, inv.nr. 1025
 41. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 42. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 43. NA toegang: 3.01.04.01, inventarisnummer: 2098, folionummer: 35
 44. NA, Nummer toegang: 1.04.02, VOC: Overgekomen brieven en papieren
 45. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. U110a005, akte nr. 66
 46. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 11
Back to previous
generation 9
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13