This page was last updated : 170207.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Varia --- Generatie 1 ( 101 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Nav. 81(1932)198
 2. zie ook Nav. 81(1932)198
 3. ANF 11(1894)41
 4. Nav. 81(1932)198
 5. Algemeen Handelsblad d.d. 28-3-1873
 6. Algemeen Handelsblad d.d.2-3-1849
 7. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1854-1864
 8. Java-bode d.d. 5-2-1862
 9. Rotterdamsche courant, d.d. 17-7-1862
 10. Java-Bode d.d. 9-12-1865
 11. Algemeen Handelsblad 2-11-1868
 12. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, d.d. 6-1-1869
 13. NRC d.d. 20-4-1869
 14. Java-bode d.d. 24-4-1871
 15. Nieuws van den Dag: kleine courant d.d. 1-2-1872
 16. Naamlijst 1869
 17. zie ook Nav. 81(1932)198
 18. Bommelsche Courant, 12/07/1884
 19. ⇒ www.militieregister.nl
 20. Nav. 81(1932)198
 21. zie ook Nav. 81(1932)198
 22. Nav. 81(1932)199
 23. zie ook Nav. 81(1932)199
 24. GN 21(1966)195
 25. ⇒ www.dominees.nl
 26. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1925-1942
 27. GN 21(1966)195
 28. GN 21(1966)269
 29. ⇒ srs.ogs.nl
 30. ⇒ www.erelijst.nl
 31. NA, Japanse interneringskaarten, ⇒ nt00425
 32. ⇒ srs.ogs.nl
 33. Het Vaderland d.d. 14-6-1922
 34. Het Vaderland 31-8-1923
 1. Algemeen Handelsblad d.d. 26-9-1923
 2. Algemeen Handelsblad d.d. 28-11-1928
 3. NRC d.d. 2-1-1929
 4. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, d.d. 29-1-1929
 5. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1930-1936
 6. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 06-07-1936
 7. Het Vaderland 20-3-1940
 8. Mededeling Hans van der Maesen
 9. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1930-1934
 10. zie ook Nav. 81(1932)199
 11. De Sumatra Post d.d. 16-4-1936
 12. zie ook NP 46(1960)228
 13. zie ook Nav. 81(1932)199
 14. NA 72(1981)147
 15. Nav. 81(1932)199
 16. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 17. ⇒ www.militieregister.nl
 18. Nieuwe Tielsche Courant 3-11-1900
 19. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 11-3-1903 en 3-9-1910
 20. De Kampioen, 1911..1917
 21. Het nieuws van den dag : kleine courant, d.d. 05-04-1913
 22. Tielsche Courant d.d. 1-6-1913
 23. Culemborgsche Courant d.d. 4-7-1915
 24. Culemborgsche Courant d.d. 11-7-1915
 25. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 3-3-1917
 26. Zalt-Bommelsche Courant, 03/12/1919
 27. Tielsche Courant d.d. 3-4-1922
 28. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 10-12-1924
 29. NRC d.d. 8-12-1924
 30. Tielsche Courant d.d. 23-5-1927
 31. Tielsche Courant d.d. 26-6-1931
 32. Tielsche Courant d.d. 29-1-1934
 33. Tielsche Courant 17-5-1935
 34. zie ook NP 11(1920)8
 1. zie ook Nav. 81(1932)199
 2. Tielsche Courant d.d. 15-7-1916
 3. Nieuwe Tielsche Courant 18-7-1917
 4. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 14-7-1920
 5. Zalt-Bommelsche Courant, 16/07/1919
 6. Tielsche Courant d.d.3-6-1929
 7. De Sumatra Post d.d. 4-1-1939
 8. ⇒ Tjideng%20Register%20april%201944%20alf.htm
 9. GA Amsterdam, Archiefkaart
 10. ⇒ srs.ogs.nl
 11. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 12. Het Vaderland d.d. 24-12-1924 en 3-2-1925
 13. Nieuwsblad van het Noorden d.d. 9-1-1926 en 8-2-1927
 14. Nieuwe Tilburgsche Courant d.d. 25-2-1929
 15. Algemeen Handelsblad d.d. 13-3-1929
 16. De Sumatra Post d.d. 13-8-1929
 17. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 8-1-1935
 18. De Sumatra Post d.d. 29-10-1936
 19. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 11-5-1939
 20. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1930-1942
 21. Mededeling Hans van der Maesen
 22. ⇒ srs.ogs.nl
 23. De Sumatra Post d.d. 12-1-1938
 24. De Sumatra Post d.d. 16-8-1938
 25. ⇒ www.oorlogsslachtoffersgemeentegeldermalsen.nl
 26. ⇒ srs.ogs.nl
 27. RANH, map B327, Lijst van gefusilleerden e.a., die tijdens de oorlog 1940-1945 in het crematorium te Velsen zijn verast
 28. Nieuwe Tielsche Courant d.d. 16-7-1919
 29. Zalt-Bommelsche Courant, 16/07/1919
 30. De Waalbode d.d. 16-7-1921
 31. ⇒ srs.ogs.nl
 32. J.F.M. den Boer, en S. Duparc, Kroniek van Amsterdam over de jaren 1940-1945, Amstelodamum, Amsterdam 1948
 33. ⇒ ?view=mediawiki&article=Nederlanders_gefusilleerd_tijdens_de_Duitse_bezetting#Lijst_van_ge.C3.ABxecuteerden

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13