This page was last updated : 161028.
File size is: 16 k.
Fragment Genealogie Staphorst(ius)
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Staphorst(ius),
version 1.2,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Staphorst(ius) Gen. nr. 5

5a. Ds. Johannes Staphorstius, geb. (Workum?) 8-9-1654[1] (doop niet gevonden), ovl. 10-6-1696 (verdronken)[2] , ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit van Franeker 30-3-1674 ("Frisius") ,[3] kandidaat te Garijp 1679, geapprobeerd 12-4-1679, lid der klassis 28-4-1679,[4] vermeld in 1685 en 1696 in verband met overdracht van onroerende goederen (van de pastorie),[5] tr. Garijp geref. 11-1-1680 Anna (Antje) Jelles Wetzentius, ged. Harlingen 4-9-1653, ovl. Garijp 1739,[6]

5b. Isaack Staphorst(ius), ged. geref. Workum 1-7-1663, geref. lidmaat te Leeuwarden op belijdenis 23-10-1683, deurwaarder voor het Hof van Friesland (1688..1693), vermeld als notaris (3-4-1693),[10] burger van Leeuwarden 31-5-1693 als Isacq Staphorstius, deurwaarder v.h. Hof van Friesland, geb. Workum (betaalt 8 g.g., "met zijn zoon Nicolaus (3/4 jr.)"), otr./tr. Leeuwarden 2/18-11-1688 Aafke Harmens, ovl. 1692/93? van Leeuwarden.

In 1693 verkoopt W. Siderius aan I. Staphorstius een tuin buiten de Wirdumerpoort te Leeuwarden.[11]
Op 17-10-1693 wordt door Isaack Staphorstius, deurwaarder van het Hof van Friesland, de boedel geinventariserd van zijn echtgenote Aaffke Harmens.[12]

5c. Joannes Staphorst(ius), geb. vóór ca. 1660, filiatie niet bewezen, woont te Workum als 'pr.(ocureur?) postulant' (1679), geb. te Workum, burger van Leeuwarden 26-12-1680 (betaalt 6 .g.g), tr. Workum gerecht en geref. 28-2-1679 Baukjen Sibles Reen, woont te Britswerd (1679).


Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Staphorst(ius) --- Generatie 5 ( 23 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 2. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 3. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 4. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 5. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 6. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 7. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 8. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 1. ⇒ stamboompagina.wordpress.com
 2. J. van Leeuwen, Matricula Notariorum, en S. Koopmans, Het notariaat in Friesland voorr 1811, Leeuwarden 1883, gecit. in ⇒ 1606_36.htm
 3. GA Leeuwarden, 1693 Decreetboek Folio: 94v
 4. GA Leeuwarden, Inventarisatieboeken nr. 2775, sign. y70, 81
 5. GA Leeuwarden, 1721 Klein-Consentboek Folio: 234
 6. GA Leeuwarden, 1735 Klein-Consentboek Folio: 220
 7. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 8. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 1. A. H. H. van der Burgh, Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijds afgevaardigd gedurende de jaren 1592-1795, 's-Gravehange, 1886, ⇒ gezantschappend00burggoog
 2. Wumkes, l.c.
 3. Wumkes, l.c.
 4. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 5. UB Amsterdam
 6. KB, UB Amsterdam
 7. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5